Архива

Archive for the ‘Siritualna hijararhija’ Category

Spiritualna hijerarhija

20 јануара, 2010 Коментари су искључени

Skrivena Spiritualna Hijerarhija

KO VODI PLANETU ZEMLJU?

Jedno od večnih “prokletih pitanja” smisla i besmisla sveta u kome s radošću ili mukom bitišemo, je i pitanje koja to božanska i kosmička sila upravlja sveopštim planetarnim i vasionskim dešavanjima, povlači konce kao u ogromnom zvezdanom pozorištu stvaranja i razaranja – i igra se kao dete, obuzeto zanosom beskrajnih mogućnosti postojanja?

U proteklim milenijumima ova Vrhovna Moć se uglavnom uopšteno pripisivala Panteonu bogova i prirodnih sila ili svemogućem Bogu Ocu (agnosticističke i materijalističke teorije, po kojima živimo u jednom besmislenom, haotičnom svetu, u kome događajima upravlja slepa prirodna sila, bez vidljivog uzroka, nisu ni vredne opširnijeg spominjanja u ovakvom časopisu).  U poslednjih stotinak godina, kako smo sve više uranjali u osvit Novog Doba, okultni i spiritualni sistemi i učenja su pružali sve više detalja u odgovoru na ovo pitanje koje golica maštu i poziva na prodiranje u srž misterija Sveživota.

U ovom tekstu ću se osvrnuti na neke od ključnih spiritualnih vođa i sistema, koji su odškrinuli vrata, a neki ih i sasvim otvorili, ka razotkrivanju ovih tajni, sa naglaskom na ključnom doprinosu Meher Babe, po mom dubokom uverenju Avataru našeg doba (još neprepoznatom i nepriznatom od većine kao Avatara, kao što to obično biva sa božanskim inkarnacijama na Zemlji) i samim tim, vrhunskom autoritetu za misteriju o skrivenoj spiritualnoj hijerarhiji naše planete.

Pozar u srcima mnogih je rasplamsala još pre više od jednog veka H.P.Blavatska, tvorac i vođa teozofskog pokreta, tvrdnjom da negde u azijskim prostranstvima, na himalajskim zaravnima ili ko zna gde, postoji skrivena grupa prosvetljenih Majstora i Učitelja čovečanstva, koji čine Veliko Belo Bratstvo, i vode ljudsku rasu putevima duhovnog napretka.

Ovo je bila, doduše, samo mističnija verzija planetarne legende o tajnim vođama, koji u svojim rukama drže svu materijalnu Moć i Vlast nad svetskim zbivanjima. Da li čovečanstvo vode i njime upravljaju masoni i iluminati, ili su to mnogo uzvišenije i spiritualnije sile? Ta dilema potresa sve one koji su iz lažno- moralističkih, licemernih motiva ili iz duboko spiritualnih poriva iskreno zamišljeni nad sudbinom ove  planete, pa je i inspirisala Roberta Antona Wilsona da napiše svoju čuvenu višetomnu “Hroniku o iluminatima”. Čak i da postoji čuvena “zavera” protiv slobode čovečanstva i čak i da je jedna mala grupa ljudi u svojim rukama skoncentrisala svu materijalnu moć i vlast, za šta su najčešće s pravom optuživani masoni, oni moraju iza sebe da imaju mnogo veću Moć duhovne prirode, koja njima upravlja, a da to čak ni sami ne znaju, kao ni smisao svega toga. Pomislićete da mislim na đavola, Lucifera, Satanu, Princa Tame, koga se toliko plaše oni koji ne shvataju da iza prividnog kosmičkog dualizma koga oličava đavo, leži skriveno jedinstvo, odnosno da je taj ubognik i prokletnik, Lucifer, pali anđeo, Lučonoša, zapravo Leva Ruka Vrhovnog Boga, njegov prvi asistent i pomagač u spiritualnom prosvetljavanju čovečanstva i celokupne Božije Kreacije, utonule u Iluziju.

Dakle, nisam mislio na njega, već na mnogo veću Moć, koja prevazilazi čak i Satanu, Princa Negativne Strane, koji i sam služi toj Beskrajnoj Moći. Nagoveštaji o skrivenoj spiritualnoj hijerarhiji su nastavili da se pojavljuju kako je istorija okultizma dalje odmicala. Alis Bejli (inače, iznikla iz teozofije) je u svojim medijumskim spisima, primljenim od kosmičkog bića koje se predstavilo kao Tibetanac, a koji obuhvataju desetine tomova, nastavila da izlaže dalje detalje o toj hijerarhiji, uporedo sa izlaganjem misterija viših nematerijalnih planova Univerzuma. Bejli je nastavila tamo gde je Blavatska stala, razrađujući teoriju o [ambali, kao nebeskom carstvu koncentracije vrhunskih božanskih energija, ispoljenih kroz prosvetljena bića.

Mnoštvo modernih okultnih redova, počevši od “Zlatne Zore” i O.T.O.-a pa na dalje, je u svoju ličnu mitologiju ugradilo tvrdnju da su pod direktnim vošstvom skrivenih Majstora, i na tome su okultni redovi i njihove vođe gradili dobar deo svog spiritualnog autoriteta. Krouli je zapisao na početku svoje Unutrašnje Staze, da mu je jedan od glavnih motiva-pokretača za spiritualni rast na Stazi bio trenutak kada je saznao za postojanje hijerarhije skrivenih Majstora – tada se zarekao da će dati sve od sebe da postane jedan od njih. U “Knjizi Zakona”, koju je Krouli primio 1904. godine, direktnim pisanjem po spoljašnjem diktatu od vantelesne inteligencije Aiwass, daju se više nego jasni nagoveštaji o postojanju takve hijerarhije.

Dion Fortune, takođe, je u svojoj “Kosmičkoj Doktrini”, isto tako medijumski primljenoj, ovog puta od bića koje se predstavilo kao nekad vrlo poznati filozof na Zemlji, dala svoj mali doprinos ovoj temi.

U Yoganandinoj “Autobiografiji jednog Yogija”, nedavno objavljenoj i kod nas, prvi put se detaljno izlaže legenda o Babađiju, večnom Avataru koji već hiljadama godina “živi” inkarniran u materijalnom ljudskom telu u himalajskim vrletima (kao bog [iva – kralj yogija, koji večno obitava na ledenim prostranstvima krova sveta, Himalajima), i odatle svojim božanskim moćima usmerava spiritualni rast ljudske rase. Pod imenom Babađi se u mitologiji kao i u stvarnosti indijske yoge pojavljuje ceo splet i snop priča i legendi, čvrsto utkanih u vezi stvarnosti, da čak i u čudesnom svetu Indije Babađi predstavlja nestvarnu i neobičnu figuru, o kojoj postoji vrlo malo činjenica. Dileme o njegovom stvarnom postojanju i životu u fizičkom svetu podsećaju na zapadne dileme o stvarnom i legendarnom u Isusovom životu.

Jadna od značajnih novijih dopuna mozaika od koga se sastoji istina o skrivenoj kosmičkoj hijerarhiji, pojavila se nedavno kroz “kanalisane”, odnosno medijumski primljene poruke koje su kroz svoje “pročošćene ekrane” dobile En Valentajn i Virdžinija Esen, tj. kroz poruku nazvanu “Kosmičko Otkrovenje”, koja po mome dubokom ubeđenju, a to pokazuje i interesovanje publike, daleko odskače po značaju od nekoliko drugih knjiga primljenih preko En i Virdžinije, kao i većine ostalih poruka koje se primaju sa viših planova poslednjih godina. U “Kosmičkom Otkrovenju” je ukratko iznesena unutrašnja struktura Omniverzuma, kako se ovde naziva sve što postoji – nematerijalni svetovi i 12 dosadašnjih Svemira – sa svim važnijim božanskim silama koje u njemu deluju. Možda po prvi put se pominju Zlatni i Srebrni Zrak, kao izvor i osnova svega stvorenog, Sananda – Gospodar Zlatnog Zraka i samim tim i Omniverzuma (ananda, inače, na sanskritu znači: blaženstvo), zatim ostali Gospodari Svetla i Majstori Zraka, i na kraju, ono što je vrlo značajno za našu temu – Vrhovno Veće Stvaranja. To Veće, ili kako je neko u šali rekao – kosmički “Centralni Komitet”, čine 8 spiritualno veoma visoko razvijenih bića, i zadatak im je da pomažu Srebrnom Zraku u procesu stvaranja, nadgledaju ga, kao i da obavljaju posebne dužnosti, određene posebnom svrhom. Svi pomenuti entiteti, po načinu na koji su prikazani u “Kosmičkom Otkrovenju”, nastanjuju najviše nivoe nematerijalnog Omniverzuma, što je za našu dalju priču veoma bitno. U ovoj poruci se ne spominju nikakvi Majstori  inkarnirani u fizičkim telima na Zemlji, koji odatle usmeravaju njen tok razvoja, što možda i ne ulazi u vrlo širok i opšti obim pitanja kojima se bavi ova knjiga.

Dolazimo do centralne tačke našeg izlaganja: hijerarhije po Meher Babi, izložene u njegovom fascinantnom i sveobuhvatnom delu “Bog Govori”. Knjiga je nastala i na zapadu objavljena sredinom ovog veka i to je prvi put u istoriji, koliko je meni poznato, da se ova vrsta spiritualnih informacija objavi na tako celovit, jasan, detaljan i otvoren način. Navešću što je  moguće celovitije jezgrovito poglavlje o hijerarhiji, sa najnužnijim objašnjenjima, mada se istrgnutost iz konteksta celovitosti dela “Bog Govori” mora osetiti.

“U svakom ciklusu vremena, koji traje od 700 do 1400 godina, postoji 11 era koje traju od 65 do 125 godina. Trajanje ere, kao i trajanje ciklusa, zavisi od materijalnih, duhovnih i sveopštih okolnosti.” (Ovi ciklusi se mogu porediti sa eonima ili Dobima – Novo Doba Vodolije, na primer – kako su najšire poznati.)

(Vrlo važna digresija: Meher Baba zadržava i dopunjuje klasifikaciju viših, nevidljivih i nematerijalnih nivoa, ravni postojanja ili planova Univerzuma na 7 nivoa (naš materijalni nivo nije uključen): prva četiri su energetska, suptilna, peti i šesti su mentalni, nivoi uma, dok je sedmi nivo Apsoluta, božanski. Stepeni prosvetljenja na sedmom nivou su sledeći (izbećiću Sufi i Hindu terminologiju, kojom se najviše služi Meher Baba, radi lakše razumljivosti): stapanjem sa Apsolutom čovek postaje uronjen u božansko i gubi ograničeni ego, u tom svetom transu nestaje svest o bilo čemu drugom, sebi, svetu ili svetovima itd. Isključivo kao Bog doživljava tri osnovna božija atributa – Beskonačnu Moć, Beskonačno Znanje i Beskonačno Blaženstvo. Nakon četiri dana prosvetljeni zauvek napušta fizičko telo i karmički krug, stapajući se sa sveopštim postojanjem. U tom slučaju se ne zadržava beskonačna individualnost. Ako nakon četiri dana ne dođe do napuštanja  fizičkog tela, apsolutna svest se vraća u njega i stiče se svest o spoljnom svetu, preko fizičkih čula. Tada kao čovek i kao Bog istovremeno doživljava Beskonačnu Moć, Znanje i Blaženstvo, ali ih ne upotrebljava. Treće stanje postižu najmalobrojniji, Savršeni Učitelji: oni žive kao čovek i Bog istovremeno, doživljavaju Beskonačnu Moć, Znanje i Blaženstvo i jedino oni ih upotrebljavaju, za dobrobit celokupne Kreacije, svih svetova i čovečanstva. Vrlo važno je napomenuti da čovek može spiritualno da napreduje samo inkarniran u fizičkom telu, koje u sebi sadrži svih sedam nivoa i sve svetove, kao Mikrokosmos. Ovo su najnužnije napomene da bi se shvatilo ovo što sledi, iako istrgnuto iz konteksta.)

“U svakoj eri delujuća hijerarhija se sastoji od 7000 duhovnih bića (bilo naprednih ili savršenih). Napredna bića se nalaze ili na nekom od prvih šest nivoa ili između njih, a Savršeni su ili Sadgurui – Savršeni Učitelji ili prosvetljeni sedmog nivoa. (Svi oni su isključivo inkarnirani u fizička tela na Zemlji, jer, po Meher Babi, jedino se ljudska bića na Zemlji, u okviru svih svetova i celog Univerzuma, nalaze na Stazi povratka Bogu – involuciji, prim.aut.) U svakoj od prvih deset era postoji 5 Savršenih Učitelja, od kojih je jedan glavni.

“U jedanaestoj, poslednjoj eri jednog ciklusa, vrhovni od 5 Savršenih Učitelja prestaje da deluje kao takav onoga trenutka kada Avatar (odnosno Spasitelj) lično preuzme svoju božansku službu Hristostva. Prema tome, u svakoj eri uvek postoji pet Savršenih Učitelja.”

Meher Baba na sledeći način svrstava 7000 članova delujuće hijerarhije određene ere, na sedam spiritualnih nivoa i između njih: na prvom nivou, kao i između nivoa, na prelazu iz jednog u drugi ima ih 5600; na drugom nivou 666; na trećem nivou 558; na četvrtom nivou 56; na petom nivou 56; na šestom nivou 56; na  sedmom nivou (tj. prosvetljena bića u telu) 3; Savršeni Učitelji (Sadgurui) – 5. To čini ukupan broj od 7000 članova delujuće hijerarhije. Avatar u jedanaestoj eri svakog ciklusa svodi broj na 7001.”

“Uvek, u svim vremenima i u svim erama, postoji 56 Bogoostvarenih duša, odnosno Shiv-Atmi u ljudskom obliku, na Zemlji. Od tih pedeset i šest, samo osam su poznati javnosti (gornjih 3 + 5 Sadgurua) i deluju kao aktivni članovi delujuće spiritualne hijerarhije od 7000 članova, koji obavljaju njima dodeljene spiritualne dužnosti na različitim nivoima svesti, u skladu sa njihovim spiritualnim napretkom, odnosno savršenstvom.”

“Ostalih četrdeset i osam Bogoostvarenih se ne nalaze među 7000 članova delujuće spiritualne hijerarhije. Oni ostaju po strani i ljudi ne znaju za njihovu božansku prirodu, mada svih četrdeset osam imaju isto iskustvo (Boga) i doživljavaju isto božansko stanje “Ja sam Bog”, kao i onih osam pomenutih. Ovih četrdeset osam se nalaze na takozvanoj listi čekanja i spremni su da pomognu u bilo kojoj spiritualnoj situaciji koja može da nastane kada jedan ili više delujućih članova odbace telo.”

“Od osam Bogoostvarenih duša koje su na vrhu delujuće spiritualne hijerarhije od 7000 članova, petoro su Savršeni Učitelji, koji, pored toga što su kao takvi javno priznati, imaju dužnost spiritualnog služenja za dobrobit čitavog čovečanstva. Ostala tri su prosvetljena bića, koji, uprkos tome što dostižu Božanstvo i ostaju u fizičkom telu. nemaju spiritualnu dužnost u odnosu na čovečanstvo. Oni su, ipak, izvor spiritualne dobiti za sve one koji dođu sa njima u kontakt.”

“Ova tri prosvetljena bića, koji doživljavaju stanje jedinstva sa Bogom, su “uspavani”, odnosno “neaktivni” učesnici u vođenju božanske igre (lile) Kreacije.”

Dakle, tako izgleda spiritualna hijerarhija po Meher Babi, koju je on prvi, kao Avatar, izložio na ovako otvoren, jasan i sažet način. Pošto je u celoj hijerarhiji ključna uloga 5 Savršenih Učitelja i Avatara, zadržaću se malo na razjašnjenju njihovog odnosa spram čovečanstva i celokupne Kreacije, kako se ovde nazivaju svi vidljivi i nevidljivi svetovi koji postoje.

Da bismo uopšte shvatili smisao postojanja Kreacije Boga i čoveka u njoj, beskrajno je važno razumeti da kroz proces evolucije (u sedam faza: od kamena, preko metala, biljaka, crva, riba, ptica i životinja), zatim reinkarnacije čoveka i konačno involucije, odnosno povratka čoveka Bogu, samospoznaje itd, kroz celu tu beskrajnu igru stvaranja, preobražaja i razaranja Bog spoznaje samog sebe kroz svest čoveka. Da bi  Apsolutni i večni Bog koji je nesvestan svog sopstvenog postojanja spoznao sebe, dolazi do stvaranja celokupne Kreacije, sa svom mogućom raznolikošću bića i svega materijalnog i nematerijalnog. To je jedini smisao svih svetova i čoveka u njima.

“Sadguru ili Savršeni Učitelj je Čovek-Bog (tj. čovek koji postaje Bog) i on je morao da prođe kroz proces evolucije i involucije, dok je Avatar Bog-Čovek, odnosno Bog koji direktno postaje čovek, bez prolaženja kroz proces evolucije i involucije.”

“Pet Savršenih Učitelja ostvaruju dolazak Avatara (Hrista, Bude) na Zemlju i, prema tome, dolazak prvog Avatara na Zemlju nije bio moguć bez pet Sadgurua koji oogućavaju taj dolazak.”

Dakle, prema Meher Babi, 5 Savršenih Učitelja, koji potpuno prosvetljeni u fizičkom telu doživljavaju božiju Beskrajnu Moć, Beskrajno Znanje i Beskrajno Blaženstvo (Sat-Chit-Ananda) i upotrebljavaju ih, su sam vrh spiritualne hijerarhije ne samo naše planete, već i celokupne Kreacije. On ima moć upravljanja celokupnom božanskom Energijom, koja je osnovni oblik ispoljavanja na prva 4 suptilna nivoa i celokupnim božanskim  Umom, odnosno mislima, željama i emocijama, obliku ispoljavanja na mentalnim nivoima. Oni svojom božanskom Beskrajnom Moći upravljaju svim nematerijalnim kraljevstvima i bićima, kao i svim zvezdama i planetama svih Svemira, jednom rečju, božanskom igrom (lilom) i Iluzijom (mayom).

Sadguru je izvan Iluzije i upravlja njome, utemeljen je u beskonačnosti, ali je i gospodar Kreacije. On vlada tim dvema krajnostima kroz delovanje na svim nivoima i ravnima istovremeno. On igra ulogu i živi ulogu tako savršeno na svim ravnima da običnim ljudskim bićima izgleda kao jedan od ljudi grubog sveta, bićima sa suptilnih nematerijalnih nivoa, kao i mentalnih nivoa izgleda kao jedan od njih. Iako Savršeni Učitelj ostaje u okviru Zakona Kreacije, taj zakon ga ne dotiče. On može da “glumi” bolest ili bilo koju povredu, ali ga one uopše ne dotiču. Sai Babu od [irdija, Savršenog Učitelja koji je početkom ovog veka direktno učestvovao u dovođenju Meher Babe kao Avatara na Zemlju i bio njegov učitelj, videli su jednom prilikom potpuno raskomadanog, sa udovima razbacanim po prostoriji svetilišta. Za tri dana se vratio zdrav i čitav među ljude. Takođe su ga gledali kako za vreme I svetskog rata maše rukama po vazduhu, kao da izdaje naređenja nevidljivim slugama i povlači nevidljive konce – tvrde da je tada Savršeni Učitelj Sai Baba od Širdija, povučeni i malo poznati svetac, rešavao događaje i sudbinu tog rata. Avatar, s druge strane, postaje čovek i on je podložan svim ljudskim bolestima i povredama, iako iza sebe ima zaleđinu svoje Beskonačne Moći, Znanja i Blaženstva. (Meher Baba je preživeo dve teške saobraćajne nesreće u Americi, verovatno da bi pokazao na  vladtitom primeru ovaj princip.)

Pitate se možda zašto je planeta Zemlja toliko važna da bi na njoj delovali Gospodari celokupnog Univerzuma u ljudskom telu? “Kosmičko Otkrovenje”, odnosno objave iz istog ciklusa, tvrde da je naša planeta jedinstvena po raznovrsnosti života na njoj, da su jedino na Zemlji ispoljeni svih 7 nivoa postojanja, odnosno da je Zemlja kruna i vrhunac stvaranja u 12 Svemiru, koji je i inače sažetak i rezime svih Svemira.

Meher Baba tvrdi nešto slično: da od tri planete u našem Svemiru koja su nastanjena ljudskim bićima, naš svet (Zemlja) je planeta na kojoj je čovek najduhovniji, jer se čovek tokom svojih reinkarnacija rađa na bilo kojoj od ove tri planete, ali da na kraju mora da se rodi i reinkarnira na Zemlji da bi ostvario svoju božansku sudbimu, a to je Bogoostvarenje. Na našoj Zemlji čovek u sklopu svoje ličnosti poseduje u podjednakoj meri i razum i srce (50% razuma i 50% srca), dok čovek u druga dva sveta ima 100% razuma i nimalo srca, odnosno  75% razuma i 25% srca. (Verovatno zato će se čovečanstvo, prema onome što se kaže u “Prenosima Zvezdanog Semena” i drugim objavama, otisnuti na međuzvezdana putovanja, da bi svojoj kosmičkoj braći pokazala kako se zaista VOLI Bog.) Dalje Meher Baba kaže: “U gruboj sferi, Zemlja je poslednja i najbliža  stepenica do Staze, dok su druga dva sveta najbliža Zemlji po modelu nastanjivanja. Sve u svemu, postoji 18000 planeta na kojima ima života, ali su ova dva sveta i Zemlja međusobno slični po modelu ljudskog života.”

Ovde sam izložio, po mom mišljenju, najvažnija učenja i sisteme koji govore o postojanju skrivene spiritualne hijerarhije na Zemlji, sa krunom u izlaganju Meher Babe. Moj je utisak da između tih, na prvi pogled protivrečnih teorija, postoji duboku odnos uzajamnog sklada, dopune i harmonije, i da će Novo Doba izgladiti nejasnoće i nepodudaranja u detalj ima, koja postoje među njima.

Sve ovo možete shvatiti i kao različite tačke gledišta (nova teorija nastala iz duboke meditacije Čarlsa Bernera i ljudi oko njega – Lila paradigma – govori upravo o tome) na jedan problem, različite načine da se prodre u tu misteriju koja eonima okupira ljudsku pažnju, tako da svako od nas može imati svoj odgovor na ovo pitanje i zagonetku: ko zaista vodi planetu Zemlju?!

Vladimir Madić

Категорије:Siritualna hijararhija