Архива

Archive for the ‘Kako hodati Babinim Putem’ Category

Kako Hodati Babinim Putem

20 јануара, 2010 Коментари су искључени

Dok se prisećate Rame ili krišne ili bilo kog drugog proroka, vi možete pred svoim mentalnim očima držati njegov lik, ali šta je sa Bogom? Samo prisećanje imena nema nikakve svrhe. To treba učiniti sa u jednom-pravcu-usmerenom posvećenošću, sa mentalnom slikom boga pred sobom. Ukoliko imate Njegovu sliku pred sobom u bilo kojoj formi tada to postaje jednostavno. Kako se možete skoncentrisati misleći jedino o Bogu? Morate imati neku odgovarajuću sliku jednog Avatara ili Savršenog Učitelja pred sobom.

Vi Me ne vidite onakvog kakav zaista jesam. Ovo telo nisam Ja (Me). Moje pravo sopstvo je daleko lepše. Ja sam Beskonačna Istina, Beskonačna Ljubav, Beskonačna Moć. Ja sam Život večni. Ja sam bio Krišna. Ja sam bio Buda, Ja sam bio Isus i sada sam Ja Meher Baba.

Držite svoje lice okrenuto ka Suncu Istine i vaša senka individualizovane Maje će ležati iza vas, i iako još uvek postoji, neće imati više nikakvu moć nad vama. Ali ako svoja ledja okrenete Suncu vaša senka će biti ispred vas i vi ćete je slediti. Iako vi sami, nemožete da se oslobodite svoje senke, ukoliko joj okrenete svoja ledja i neprekidno gledate Sunce u vreme Njegove potpune dominacije i slave, vaša senka će zauvek iščeznuti.

Za one na duhovnom Putu Ja sam to Sunce, onaj koji im daje Svetlost i Život.

Bog se nemože pronaći u nebu, niti u pećinama Himalaja. Bog je u srcu svakog pojedinca. Jednom kada je vaše srcde čisto, Bog će zasijati iz njega.

Njegove opšte instrukcije za nas su bile:

1. Mislite na Mene.

2. Volite Me.

3. Slušajte Me.

4. Ponavljajte Moje Ime.

5. Držite se Mog daaman-a.

6. Ne uzimajte droge ukoliko vam ih nije prepisao lekar u svrhu specifičnih medicinskih tretmana.

Misliti na Njega nije u toj meri formalna meditacija već pre Prisećanje. Meditacija je obično struktuirana i provodi se tačno odredjeni period vremena dok se prisećanje dešava (provodi) u bilo kom trenutku i to čak i kad neko obavlja druge poslove. Uvek je želeo od nas da budemo aktivni pridržavajući se svojih odgovornosti na poslu, u kući i u zajednici. Ali da obavljamo ave to zbog Njega a ne za sebe, i ostavljajući rezultate Njemu.

RAD

Činite sve ono što je nužno da se učini, ali činite to kao duhovno biće.

Kao neko ko zna da je po svojoj prirodi božanski i neograničen sa sveukupnošću života u biti.

Činite to tako kao da to činite za Mene ili za Boga.

Činite to sa podjednakim obzirom za interese svih onih kojih se to tiče,

zato što je Bog podjednako u svima.

Činite to sa krajnjom koncentracijom,

ali ipak sa potpunom nezainteresovanošću za rezultate delovanja.

Ostavite plodove delovanja Meni ili Bogu.

Činite to kao da je to najvažnija stvar u univerzumu,

Ali ipak dozvolite da to bude uništeno, ili ignorisano, ili ismejano bez zabrinutosti,

Ili dozvolite da bude smatrano dragocenim bez oduševljenja.

Prepustite odgovor (na to) Meni ili Bogu.

Činite to, ukratko, kao da vi to uopšte ni ne činite,

Već da to Ja ili Bog to činimo kroz vas.

1) Ljubav prema Bogu i jaka žudnja da Ga vidite i da se sa Njim sjedinite.

2) Boravak u stalnom društvu svetaca i onih koji vole Boga i svesrdno služenje njima.

3) Izbegavanje požude, pohlepe, gneva, mržnje i iskušenja prema moći, slavi i nalaženju mana.

4) Napuštanje svakoga i svih u potpunom spoljašnjem odricanju, iposvećivanje postu, molitvi i meditaciji u osami.

5) Izvršavanje svih svetovnih dužnosti uz jednako prihvatanje uspeha i neuspeha, sa čistim srcem i jasnim umom, te ostajanje nevezanim usred intezivnog rada

6) Nesebično služenje čovečanstvu, bez ikakve misli o dobiti ili nagradi.

Želeti dobro drugima po cenu samog sebe.

Nikada ne ogovarati.

Biti vrhunski trpeljiv.

Nastojati da se bude bez briga. Nastojati da se bude bez briga je skoro nemoguće – zato pokušajte!

Misliti više na dobre osobine kod drugih, a manje na njihove loše osobine.

Sedam Sahavas izreka

Ne priželjkujte ništa osim bez-željnosti.

Ne nadajte se ničemu osim da se uznesete iznad sveg nadanja.

Ne želite ništa i imaćete sve.

Ne tražite da posedujete ništa već predajte sve.

Služite druge sa saznanjem da u njima služite mene.

Potpuno se pokorite mojoj volji i moja volja će biti vaša.

Neka ništa ne uzdrma vašu veru u mene i sve vaše stege biće zbačene.

Prava sreća leži u usrećivanju drugih.

Prava želja je ona koja vas vodi to toga da postanete savršeni da bi ste druge činili savršenim.

Pravi cilj je onaj koji namerava da druge učini Bogom time što ćete prvo sami postići Božestvo.

Ne ljutite se ni na koga osim na sosptvenu slabost.

Ne mrzite nikoga osim svog požudnog sopstva.

Budite pohlepni da steknete sve više i više blaga trpeljivosti i pravednosti.

Neka vaše iskušenje bude da kušate mene svojom ljubavlju da biste primili moju milost.

Povedite rat protiv svojih želja i Božestvo će biti vaša pobeda.

Volite druge kao što biste voleli sebe i sve što je vaše.

Srećni su oni čiju je ljubav nevolja proverila.

Ljubav zahteva da se ljubavnik žrtvuje za Voljenog.

Stvarno življenje je umiranje za Boga.

Živite manje za sebe i više za druge.

^ovek mora da umre za vlastito sopstvo da bi bio kadar da živi u svim drugim sopstvima.

Onaj ko umre za Boga živi večno.

Ovo vreme Sahavasa je vreme moje patnje i bespomoćnosti.

Moja slava uslediće po mom poniženju.

Moja želja

Baba je rekao: „Ljubavnik mora da ispuni želju Voljenog. Ja od svojih ljubavnika želim sledeće:

1) Ne izbegavajte obaveze.

2) Verno obavljajte svetovne dužnosti, ali uvek imajte na umu da je sve to Babino.

3) Kada osetite sreću, pomislite: ‘Baba hoće da budem srećan.’ Kada patite, pomislite: ‘ Baba hoće da patim.’

4) Povinujte se svakoj situaciji i čestito i iskreno pomislite: ‘Baba me je postavio u ovu situaciju.’

5) Shvatajući da je Baba u svakome trudite se da pomažete i služite drugima.

6) Svojim Božanskim Autoritetom vam kažem da svako i svi, koji se pri poslednjem izdisaju spomenu mog imena, dolaze meni: zato nemojte zaboraviti da me se spomenete u poslednjim trenucima svog života. Ako ne počnete da me se spominjete od sada pa nadalje, biće vam teško da me se setite kada vam se približi kraj. Ovo bi trebalo da počnete da primenjujete od sada pa nadalje. ^ak i ako samo jednom dnevno spomenete moje ime, u samrtnom času nećete zaboraviti da me se setite.

Mislite o stvarima koje se nebiste ustručavali da islite u Mom prisustvu, govorite reči koje se ne biste ustručavali da izgovoriti u Mom prisustvu i činite stvari koje se nebiste ustručavali da činite u Mom prisustvu.

Kako voleti Boga

Najpraktičniji način da volimo Boga je da volimo svoje bližnje. Ako saosećamo sa drugima isto kao što saosećamo sa nama bliskim, mi volimo Boga.

Ako se, umesto da uviđamo greške kod drugih, zagledamo u sebe, mi volimo Boga.

Ako umesto da otimamo od drugih da bi smo pomogli sebi, otimamo od nas samih da bi smo pomogli drugima, mi volimo Boga.

Ako patimo zbog patnji drugih i srećni smo zbog njihove sreće, mi volimo Boga.

Ako, umesto da brinemo o svojim nevoljama, mislimo da smo sretniji od mnogih, mi volimo Boga.

Ako strpljivo i zadovoljno podnosimo svoju sudbinu, prihvatajući je kao Njegovu Volju, mi volimo Boga.

Ako shvatimo i osetimo da je najveći čin posvećenosti i obožavanja

Boga da ne povredimo ili ne nanesemo bol nijednom Njegovom stvorenju, mi volimo Boga.

Da bi smo voleli Boga onako kako Ga treba voleti, moramo da živimo za Boga i umremo za Boga, znajući pri tom da je cilj života voleti Boga i otkriti Ga kao naše vlastito sopstvo.

Kako umaći iluziji

Danas je moja poruka, onima koji me vole i veruju u moj život, da u nameri da umaknemo kosmičkoj iluziji moramo da se pridržavamo sledećeg:

Prvo i najvažnije, potpune predanosti Bogo-čoveku u kome Bog otkriva Sebe u Svojoj potpunoj slavi, Svpjoj beskonačnoj moći, Svom nedokučivom znanju, Svom neizrecivom blaženstvu i Svom večnom bivanju.

Kada potpuna predanost ne bi bila moguća, onda jedno ili nešto od sledećeg, ako se verno sprovodi, može da osvoji milost od Boga:

1) Svesrdna ljubav prema Bogu. Žeđ da se On vidi, žudnja da se On spozna, i goruća čežnja za sjedinjenjem sa Njim, čine ovu sve-ništeću ljubav zbog koje ljubavnik napušta sve, uključujući i sebe.

2) Stalno druženje sa svecima i onima koji vole Boga i svesrdno služenje njima.

3) ^uvanje uma od iskušenja požude, gramzivosti, gneva, mržnje, moći, slave i nalaženja mana.

4) Apsolutno i potpuno spoljašnje odricanje, pri čemu čovek napušta svakoga i sve, te se u osami posvećuje molitvi, postu i meditaciji.

5) Život u svetu, a opet praktikovanje potpunog odricanja. To znači, obavljanje svih svetovnih dužnosti bez vezivanja, znajući da je sve iluzija i da je jedino Bog stvaran, radeći čistog srca i jasnog uma i živeći životom povučenosti usred intezivnog delanja.

6) Nesebično služenje. Onaj ko praktikuje nesebično služenje, ne misli na sebe već na sreću drugih, služi drugima bez razmišljanja o dobiti i nagradi, nikada ne dopušta da bude razočaran ili uznemiren, te sa svim mukama i tegobama izlazi na kraj vedro i žrtvuje svoje dobro radi dobra drugih ljudi. To je život nesebičnog radnika.

Bog u svakodnevnom životu

1. Nadjite nekoliko minuta da budete sami (izolovani), budite u tišini izvesno vreme, ponavljajte Njegovo ime s Ljubavlju ili meditirajte ponavljajući molitve koje je diktirao Meher Baba; sve to treba činiti iz dubine srca a ne samo kao disciplinu ili praksu ili sadanu.

2. Služite druge i trudite se da vi ne budete služeni od drugih. Ne treba da prodje ni jedan jedini dan a da mi ne služimo nekoga na neki način. Meher Baba je rekao Neka vaša osnovna misao bude Voli i Služi, i ne zaboravite da Njegov samadi ukrašavaju reči MAJSTORSTVO U SLUŽENJU.

3. Potrudite se da se ljudi osećaju komotno pa čak i po cenu svog komoditeta. Baba je rekao, Istinska sreća se sastoji u tome da druge činite srećnim.

4. Ni jedna naša akcija u svakodnevnom životu ne treba da na bilo koji način povredjuje bilo koje od Njegovih Bića, pošto je sveukupna kreacija Njegova, On je posedavalac, pa kako se mi možemo usuditi na bilo šta drugo osim da Volimo sva Bića.

5. Imajte poput deteta Veru u Boga; jer samo onda možemo voditi život oslobodjen briga.

6. Bez pogovora sledi volju Božiju jer iza svega onoga što se dogadja u našem životu stoji milost. Ne osećajte se odbačenim.

7. Nikada nemojte propustiti svoj dnevni sastanak sa Bogom.

8. Uvek mislite da ono što je nemoguće da vi učinite, ili za vas, je moguće sa Bogom, zato Verujte Mu i itražite Njegovu pomoć.

9. Sav posao obavljajte zbog Ljubavi Božje a ne radi nagrade same.

10. Radujte se svemu što vam dodje. Prihvatite to kao Božji blagoslov.

11. Nikada nemojte težiti poštovanju, čast a nemojte ni bežati od gubitka časti.

12. Živite Život radi Ljubavi Božije a ne radi sebe.

13. Verujte i dostignite.

MEHER BABINI NALOZI

1. Želite samo beželjnost.

2. Nadajte se samo tome da se uzdignete iznad svih nadanja.

3. Tražite ništa i sve ćete imati.

4. Budite ljuti sa ničim drugim do na svoje slabosti.

5. Mrzite ništa drugo do svog pohotnog sopstva.

6. Budite pohlepni s ciljem da posedujete više i više bogatstva tolerancije i pravednosti.

7. Povedite rat protiv svojih želja, i Božestvo će biti vaša nagrada.

8. Služite druge sa shvatanjem that u služenju njima vi Mene služite.

9. Bez pogovorai u potpunosti sledite Moju Volju, i Moja Volja će biti vaša.

10. Neka vaše iskušenje bude da Me iskušavate svojom ljubavlju s ciljem da biste dobili Moj Blagoslov.

KAKO VOLETI BOGA

Ovo je priča koju je Baba ispričao tokom jednog javnomasovnog mitinga, u okolnostima kada je bio okružen hiljadama ljudi rekao je:

Dožao sam ovde da bih vam dao istu staru poruku – VOLITE BOGA. Nema drugih poruka koje bih vam mogao dati. Ovo je moja drevna tradicionalna poruka – VOLITE BOGA – i kada to činite sve je postignuto.

Ali kako bismo mi trebali da volimo Bogas, koga mi neznamo, koga nismo videli? Kako? Neko je pitao.

Pa, kako se desilo da si zavoleli svoju ženu? Da li te je iko tome naučio?

Ne, ali ja sam je video i zaljubio sam se u nju, odgovorio je ovaj što je pitao.

O, ti si je video i zaljubio si se u nju. To je način kako se neko svetovan zaljubljuje u nekoga drugoga u svetu. Pre nego što neko voli nekoga, treba prvo da ga vidi. U Mom svetu kada treba da se zaljubite u Mene, nije potrebno da Me pre toga vidite, postoji drugi način voljenja Mene. Ali pre toga vi biste trebali da se pridržavate izvrsne druge stvari s ciljem da biste se zaljubili u Mene.

Svetovni čovek prvo vidi ženu svoga života i onda se zaljubi u nju. Pošto se zaljubio u nju, onda on počinje da neprekidno misli na nju svim svojim umom, svom svojom pažnjom. Sve njegove aktivnosti su centrisane ako njegovog razmišljanja o njoj, njegove želje da je usreći. Šta on može da učini za nju? Kako da ona bude sredćna sa njime? On neprekidno misli na nju, priseća je se, pošto se zaljubio u nju. Da li je to tako?

Da to je tako. Vidimo osobu, zaljubimo se u nju i onda počinjemo da mislimo na nju. Neko je rekao.

Ako želite da se zaljubite u Mene, to je upravo suprotno, dijametralno suprotno. Prvo vi treba da započnete tako što ćete Me se prisećati, razmišljati o Meni. Tek kasnije dolazi ljubav i tek na kraju vi Me vidite. Tako se zaljubljujete u Mene. Ali kako da to učinite? Kako ćete Me se prisećati – kako ćete misliti na Mene, sada kada sam ja u vašem središtu?

Počnite sa nečim što će vas podsećati na Mene. Pošto smo sada u vremenu moderne tehnologije i vi imate Moje slike, u bilo kom trenutku možete se prisetiti kako Ja izgledam. Možete imati sliku u svojoim saobama, male kartice u svom novčaniku. Nosite Babin bedž na svojim grudima. Ovo je kako započinjete, upravo kao što i dete započinje sa učenjem alfabeta – da se zaljubljuje u alfabet. Dete produžava sa gledanjem sličica pojedinačnih slova, stalno pokušavajući da opiše slovo iznova i iznova.

Vi započinjete svoje prisećanje Mene kroz slike. Nešto što će vas podsetiti na Mene, sa nečim konkretnim. Moderna tehnologija vam pruža slike, fotografije ili crteže. Kada imate Moju sliku čim je ugledate, ona vas podseća na Mene. S toga u cilju da Me se prisećate što je češće moguće, treba da imate moje slike u svojoj radnoj sobi, u svojoj dnevnoj sobi, spavaćoj sobi, u kupatilu, u kuhinji. Gde god se okrenete svuda vidite Moju sliku, tako da vas ona podseća na Mene. Vi Me se prisećate gledajući Moje slike; time počnite. Onda kada imate Moje slike svuda oko sebe, čak i onda kada on sedi na šolji (u WC-u), vidi Babine slike i to ga podseća na Babu.

To je dobro, ali onda srce nije zadovoljno, um nije zadovoljan time što će Me se samo prisećati na ovaj način. Potrebno mu je više, sve vreme sve više, želi da ima konkretnije stvari uz pomoć kojih će Me se prisetiti. Onda okrećete svoju pažnju ka dobijanjem odgovora na takva pitanja kao što je: Ko je On? Šta je On govorio? Šta nam je On saopštavao? I tako vi čitate knjige koje su štampane.

Idete u biblioteku po knjige, ili idete kod svojih prijatelja i od njih tražite knjige da bi ih čitali, i sakupljate sve informacije do kojih možete da dodjete. Pošto ste se učvrstili u prisećanju mene kroz Moje slike, sada se učvršćujete u prisećanju mene kroz Moje reči.

Sada Me se prisećate kroz Moje reči i vi produžavate sa prikupljanjem svih dodatnih informacija koje možete da pribavite o Meni (on Me and about Me) ali vi takodje još uvek niste zadovoljni sa tim prisećanjem. Pa vi idete i korak dalje. Želite da Me se prisećate još više, sa više vitalnosti, sa više snage koja stoji iza vaše memorije, stoga pokušajte da pronadjete ljude koji su u Mom okruženju. Osim kroz reči koje su bile o Meni ili Moje, vi sada pokušavate da pronadjete ljude koji su u Mom okruženju. Idete kod njih, kontaktirate ih, pitate ih o Meni. To je ono kako ćete Me se prisećati još više.

Dok kontaktirate neke od ovih ljudi, s ciljem da ih kontakirate vi odlazite na ona mesta na kojima sam ja bio. Poput Meherabada, Meherazada, Ahmednagara, Dehra Duna, Myrtle Beach Centar u Americi, ili Boravište Avatara u Australiji, ili na bilo koje drugo mesto za koje znate da sam ga Ja posetio. Urezujete u svoje pamćenje Moju posetu ovim mestima.

Pošto ste kontaktirali ljude na tim mestima, počinjete da čuvate u svojoj memoriji stvari koje sam Ja koristio, i vi biste želeli da idete na mesta gde se oni nalaze. Na tim mestima ćete pronaći stolice koje sam Ja koristio, sandale koje Sam koristtio, odelo koje Sam oblačio, i vi produžavate da to radite.

Ali sada srce nije zadovoljno samo sa ovim a i um želi više. Zato se vi ponovo sećate svega onoga što ste prikupili, ponovo se sećate svih krajeva koje ste posetili, ponovo se sećate svih onih stvari koje ste lično dodirnuli i lično milovali a koje sam Ja koristio. To vas vodi ka tome da Me se prisećate sve više i više – sve češće i sve učestalije.

Pošto ste mi postavili ovo pitanje zato vam Ja odgovaram i govorim vam kako da Me volite. Ovo je način kako da počnete da Me volite, prisećajući Me se, pokušavajući da pronadjete načine i sredstva kako biste Me se prisetili što je češće moguće, što je učestalije moguće. Ali sada vas vaše srce i um podržavaju, i Moja milost je uvek tu da bi vam pomogla da dodjete još bliže i bliže ka Meni, tako da jednoga dana možete imati Moju ljubav.

Vaše srce i um još uvek nisu samo time zadovoljni. Tada počinjete da Me se prisećate u sebi; povlačenjem svoje pažnje sa svih spoljašnjih privlačnosti vi se pokušavate koncentrisati unutar samih sebe.

Onda sa hladnom čašom vode koju pijete, vi Me se prisećate. To vraća u vašu memoriju, sve one ture na kojima Sam bio tokom vrelih letnjih meseci. Pretpostavimo da je leto i da vam čaša hladne vode koju pijete utišava žedj, i ona vam ponovo vraća sećanje na Moje dugo zamorno putovanje tokom mast tura o kojima ste čitali. Sada vas ovo prisećanje podržava mnogo više nego samo gledanje slika ili to što ste bili u društvu ljudi koji su tamo bili, to što ste bili da posetite neko mesto ili bilo šta drugo.

Na taj način ste sada oko sebe stvorili sasvim različit svet, prisećajući Me se. Sada Me se prisećate u sasvim različitoj perspektivi. Sada će vas čaša hladne vode podsetiti na Mene. Kako sam ja provodio letnje mesece. Koliko Mi je samo puno koristila čaša vode. Kako je žedj koju Sam tada osećao morala biti ugašena čašom hladne vode – Mojom sopstvenom kreacijom.

Onda idemo dalje, hrana koju jedete – sa svakim zalogajem koji pojedete, osećate se tako zadovoljnim, vi Me se prisećate. Svo ovo prisećanje je sada indirektno. Iako sam Ja Stvaraoc svega ovoga, vi Me se prisećate kroz vodu koju pijete, kroz hranu koju jedete, kao i kroz hladan povetarac koji duva i hladi vas.

Onda su tu i sve raznovrsne boje sa kojima ste suočeni, koje vidite; one udovoljavaju vašem vidjenju i gledanju. Vi ne samo da uvažavate boje, već i varijacije boja koje se nalaze u kreaciji. Mislite, Kako je samo moćan Stvaraoc On! Ne samo da je On stvorio zeleno za nas, nego i nijanse zelenog koje nas umiruju. Pa onda sve one boje koje su u cveću, ne samo crvena, već i raznovrsne nijanse crvenog; pa onda i miris cveća. Tako osim što volimo Boga kao Boga Samoga, ili prisećajući se Boga, kao Boga Samoga, vi ga se prisećate i kao Dobronamernog Stvaraoca.

Sada počinjete da razmišljate na drugačiji način – počinjete da Me se prisećate na prisećate na drugačiji način. Vi ste toliko dobronamerni. Dao Si nam sve što se nalazi oko nas. Onda vi počinjete da razmišljate koliko sam samo Ja Samilostan. On nam je dao hranu da jedemo. Mi jedemo i osladjujemo se i lečimo, ali šta bi bilo onda da nam On nije dao apetit? Kakve je misli On dao Svojoj kreaciji. Dao nam Je apetit tako da bismo se mogli osladiti hranom koju nam je On podario. Tako Me se sada prisećate u drugom svetlu. Dao Si nam žedj zato da bismo mogli utoliti našu žedj i nasladili se hladnoćom ili ugrejali toplotom vode.

On nam je dao različite sezone, zato da nebismo osećali monotoniju u životu. Dao nam Je dan i noć i tako dalje. Tako vi napredujete u prisećanju Mene – toliko ima puno činjenica kako biste Me se prisećali na taj način. Ali vi još uvek niste zadovoljni, vaše srce nije zadovoljno. Vaše srce čezne da Me se priseća na drugačiji način. I svo to vreme um želi da ima više različitih načina u prisećanju Mene.

Vi mislite, mogu da svarim hranu i onda ću opet biti gladan, to me održava zdravim i mogu se prisećati Njega mnogo više. Sve je tako fino i tako predivno, ali se ponekad osećam odbačenim i onda kada se osećam odbačenim osećam sve više Njegovo odsustvo. Želim da se sećam Njega. Što me više nedaća ophrvljuje, toliko više ohrabrenja bih želeo da imam od Njega. Kada će On doći? Kako će me On ohrabriti? On je znan kao Ohrabritelj. Ovaj novi vidik je sada otvoren. Ali još uvek srce i um čeznu za još više i više.

Tada on misli, sve ono što ja ovde vidim je priroda, sveukupna kreacija, je Njegova samilost. I još nešto, i sama činjenica da ja sedim ovde slaveći Ga u prirodi i druge stvari, ne bih mogao da sedim ovde a da On nije stvorio silu gravitaciju kako bi učinio da ostanem na zemlji, da bi me zadržala na jednom mestu. Tako da u biločemo, u svačemu, sada počinjemo da prepoznajemo Njegovu ruku, samilost, milosrdje, ljubav, dobrotu, promišljenost i mnoge druge stvari.

Sada Me obožavate u svakoj i najmanjoj stvari. Sa čašom vode koju pijete, prisećate Me se. Sa hranom koju uzimate, prisećate Me se. Kada pišate. Da, onda kada osetite nagon da pišate, ali nemožete. Ali onda kada ste u stanju da se olakšate, vi se ispraznite i osećate se tako rasterećenim da mislite na Mene. Da i to vas takodje podseća na Mene.

Ista stvar je i kada pokušavate da ispraznite svoja creva i to nemožete da učinite. Ali onda kada veoma lako ispraznite creva osećate se toliko rasterećenim i komotnim, vi Me se sećate. Toliko je puno stvari koje vas podsećaju na Mene. Dao Sam vam toliko puno toga; mnogo, mnogo više od ovoga što sam opisao. Ovo su samo glavne crte koje sam vam dao, kako biste Me se mogli prisetiti – sa svakim udahom Me se možete prisetiti.

Osoba počinje da Me proslavlja sa svime onime što vidi oko sebe, svime onime što vizualizira, sa svakom najsitnijom stvarima, sad počinje da Me proslavlja. I on nastavlja da Me proslavlja sve dok ne dodje u stadijum kada više ne dolaze nikakve reči. Reči slavljenja se prosto zaustavljaju i on je zasenjen svime što je oko njega, i svime što jeste zbog njega. Tek onda, kada više nema reči koje mogu da se pojave, kada se osećate zagušenim, zapamtite, to je znak kada će se Moj dar Ljubavi spustiti na vas.

Kada se dar Moje ljubavi spusti na vas, vi ste darovani tom ljubavlju. Tada Me iznenada vidite licem u lice. Tada imate ono što je znano kao iskustvo šestog nivoa, kada se Ja pojavljujem i sve drugo nestaje. Tada vidiš Moju slavu, Moju lepotu, i tada će sve ovo nestati. Ti si u ljubavi Samnom i tada Me vidiš onakvim kakav zaista Ja Jesam.

Ali s ciljem da budeu u ljubavi Samnom, sav ovaj A.B.C. kurs u obdaništu prisećanja mora da bude predjen. Ukoliko Me se nemožeš prisećati na pozitivan način, prisećaj Me se na negativan način. Ukoliko Me se nemožep prisećati s ljubavlju onda Me se prisećaj kroz suštu mržnju, i ja ću biti zadovoljan tvojim prisećanjem, i darovaću ti dar Svoje ljubavi. Prisećanje kroz ljubav, ili prisećanje kroz mržnju; ono što se računa je da Me se prisećate. Prisećajte Me se uvek koliko god je to moguće i budite sigurni u Moju ljubav.

Ponavljanje Njegovog Imena

Meher Baba nam je pokazao kako da ponavljamo Negovo ime. Treba ga ponavljati, ovako:

Baba…Baba…Baba…Baba… i tako nadalje.

Jedino vatra božanske ljubavi može da uništi sve impresije jednom za svagda. Bilo kako, prisećanje Mene može obuzdavati nečistoće u impresijama vašega uma, kao što i stipsa prijanja uz prljavštinu u posudi sa mutnom vodom. Stoga, kada osećate ljutnju ili imate pohotne misli, momentalno se prisetite Babe. Neka Moje ime lsuži kao mreža koja vas okružuje tako da vaše misli, poput komarca mogu da nastave da zuje oko vas a da vas ne ubadaju. Na taj način možete da sprečite da se neželjene misli ne preokrenu u nepoželjnu akciju i na taj način da na kraju dovedu do pročišćavanja vašeg srca koje je neophodno da bih se Ja u njemu manifestovao.

Takodje Mi možete poveriti svoj Um prisećajući me se ili ponavljajući Moje ime u svome srcu što je to češće moguće. Setite Me se tako često da vaš um bude zbunjen u pokušaju da pronadje druge misli s kojima bi se nahranio.

Iako ja “uzimam” Svoje sopstveno ime neprekidno, došao sam s ciljem da čujem kako ga ponavljaju Moji ljubavnici, i čak iako bih bio gluv, Ja bih ga čuo čak i ako ga ponovite i samo jednom sa svim svojim srcem unetim u to. Ukoliko Me se nemožete prisećati neprekidno, onda uvek uzmite (ponavljajte, mislite o) Mom imenu pre nego što odete na spavanje i neposredno pošto ste se probudili.

Koliko Hrišćana slede Hristovo učenje da okrenu drugi obraz ili da vole svoje komšije kao sebe sama?

Koliko Muslimana sledi Muhamedovu naredbu da se drže Boga iznad svega ostalog?

Koliko Hindusa nosi baklju pravednosti po svaku cenu?

Koliko Budista žive životom sušte samilosti kako je to objasnio Buda?

Koliko Zaratrustrianaca milsi iskreno, govori iskreno, čini iskreno?

Šta je duhovnost?

To je ne-činjenje onoga što ste vekovima činili. Vi uvek sa oduševljenjem mislite o sebičnim motivima o jelu, održavanju vašeg života i udovaoljavanju svake potrebe. Tokom svih tih života ste stvorili naviku staranja o sebi. Ukoliko i najsitnija stvar ide nasuprot vaših navika vi ste uznemireni. Sada, ta biste poništoili efekat svih ovih sebičnih vezanosti, vi treba da činite ono što niste činili, ili da ne činite ono što ste činili. Što ste oduvek činili je da ste mislili o sebi; stoga sada nesmete misliti na sebe već mislite ne druge. Ovo je ono što se zove ljubav. Ali za to je potreban karakter, istrajnost, URAVNOTEŽENOST – šta je to URAVNOTEŽENOST? To je stanje uma u kome vas ništa ne uzbudjuje, ništa vas ne uznemirava; samo onda možete da pomognete drugima, samo tada možete druge da učinite sretnim. To znaći LJUBAV. Razmišljati NE O SEBI VEĆ O DRUGIMA.

Ako ste u Sahari i četiri dana nemate vodu za piće i sasvim iznenada se pojavi jedna vlaša vode, kako šete reagovati? Ukoliko imate uravnoteženost, daćete svom pratiocu da pije i nećete mariti da vi umrete a da omogućite njoj da živi. Ali ukoliko se grabite i borite za vodu, nedostaje vam uravnoteženost i duhovnost. To je ta uravnoteženost koja vas navodi da se žrtvujete i učinite druge sretnim. Na primer uvek kažem: ISKORISTITE do maksimuma sve. Ovde imate hranu, bazene, jedrenje. Izvucite maksimum i toga i budite srećni. Nemojte da kažete da duhovnost nije uživanje u nevinim zadovoljstvima. Bali kada se vozimo na turi i tu je prašina i mi smo gladni, žedni i osećamo se bolesno, onda se osećajte isto tako srećnim kao i sada. To je uravnoteženost. Ukoliko niste sada sretni, neće vam biti lako i da budete sretni onda (pod tim uslovima); duhovnost nije u uživanju u ovom plivanja, jedrenja itd; da li je to jasno? Ne mislim da treba da pravite šou od svoje sreće, već da zaista OSEĆATE SREĆU.

Za vas koji ste deo moga kruga, sve je u redu. Vi živite sa Mnom, ostavili ste sve zbog Mene, tako da vi služite Univerzum. Ali za one koji ne žive blizu Mene, ova uravnoteženost je 100% esentialna za duhovnost. I ponovo šta je duhovnost? URAVNOTEŽENOST, SAVRŠENA URAVNOTEŽENOST. NA NAJBOLJI MOGUĆI NAČIN ISKORISTITE SVAKU SITUACIJU. ONAJ KOJI NIKOGA NE UZNEMIRI JE DOBRA OSOBA. ONAJ KOGA NIKO NE UZNEMIRI JE BOGO ČOVEK.

DAAMAN (napisao Don Stivens)

Ono što je Baba često ponavljao je: “Držite ga, drži te ga se. Jedino ono što vi treba da učinite je da uzmete (take-zgrabiti,primiti, steći, uzeti, usvojiti, osvojiti, primiti) Moj daaman. Budite totalno zavisni o Mene, oslonite se na Mene, prisećajte se Mene.” Ono što smo mi tada mislili (Mandaliji) je da misli na rub Njegove sadre, odeću. Ali on je stalno ponavljao i “ Ja nisam ovo kakvim Me vi vidite. To je samo maska (plašt) koju sam stavio na Sebe”. To znači da njegovu najčistiju Suštinu nemnožemo doživeti svojim grubim očima. Da bi Sebe učinio opipljivijim On je na sebe stavio ovu masku ljudske forme i on od nas želi da se držimo daaman-a plašta (maske) koju je stavio na Sebe. Mislio sam da je to držanje suštine našeg sopstvenog unutrašnjeg odnosa? Ali mi nećemo biti sposobni da to učinimo; to je impersonalno. Razlog zašto On uzima formu je da bi učinio ono što On želi da uradi. On je, u stvarnosti, nepristupačan (nedodirljiv)… neshvatljiv. I stoga On čini Svoje Biće pristupačniji, opipljivijim. Svoju ljubav opipljivijom. On se spušta dole u naše središte kao čovek medju ljudima, i to je ono što je daaman. To znači da sve ono što možeš nazvati Njegovim stopama, može se nazvati daaman. I to takodje znači da je u prošlosti bilo mnogo različitih formi. Kao što su forma Krišne, forma Bude, Njegova forma. Ali ono našta On ukazuje je da ono čega treba da se držimo jeste forma. I u široj perspektivi potpuno je svejedno koje od Njegovih formi se držimo, pod uslovom da je ona za vas stvarna i da vam je važna? Pa tako onaj ko je duboko zaljubljen i ima poverenje u Isusa Hrista, on treba da se drži Isusa Hrista. I onaj koji voli Krišnu i Njegovu flautu, on treba da se drži daamana Krišne, Njegove forme. Daaman je spoljašnja forma. Forma u dualnosti. Ali ipak se može reći da je lakše držati se skorije forme. Da i to je u stvari razlog zašto ponovo dolazi u naše središte, da bi osvežio sećanje.

…To je bilo prvi put da je javno rekao “ Volite me zato što sam ja Bog u ljudskoj formi”. Kada smo to čuli bilo je puno strastvenosti. Mnogi to nisu mogli da svare. Bilo je to previše! oini bi hteli! oni bi mogli! oni bi trebalo da znaju Ko je sada u našem središtu. Išli su po okolnim mestima i govorili prijateljima i poznanicima i prijateljima i govorili su im “Prestanite s ovim obožavanjem Brame i li Krišne i Idola. On je ovde u fizičkoj formi”. I došlo je do puno incidenata u porodičnom životu. Javljali su se strašni problemi; primedbe su došle do Babe. “Šta je ovo? Tvoji ljudi idu posvuda i stvaraju razdor. Vi sada uopšte više nemožemo ni da meditiramo na naše idealne Idole”. (A to su Rama ili Indra ili Buda ili bilo ko drugi). “Svo ovo vreme se javlja mišljenje koje stvara uznemirenost da si ti onaj Jedan a da oni nisu. I tvoji sledbenici govore “Prestanite da obožavate Krišnu i Ramu i Budu i Isusa i sve to.”

S toga je Baba sazvao miting i rekao: “Šta to radite? Zašto uopšte radite nešto takvo? Zar vi ne mislite da me izdajete na taj način što im govorite da ne slave Budu ili Krišnu ili Isusa Hrista? Ja sam taj isti Drevni i ako vi kažete “Nemojte misliti, nemojte Ga poštovati, nemojte Ga obožavati”, to znači da Me vi ne obožavate ili me ne poštujete. Zašto to radite? Naprotiv, Ja sam svima rekao kako da me obožavate. Kako da me poštujete. I ovo je kako. Ukoliko vi zaista, ako je vaša strast nekontrolisana, idite u kuće ljudi i rodbine i poznanika i govorite im kako da obožavaju svog gospoda Budu, Krišnu, Ramu, Isusa Hrista, Mohameda. Nemojte ih sprečavati da čine to što čine. Ljudi će to prihvatiti.”

Tekst priredio na osnovu citata Babinih reči i nekoliko kratkih napomena mandalija

Vladan Andrić

Категорије:Kako hodati Babinim Putem