Više Tišine


O Meher Babi je napisan veliki broj knjiga, ne računajući one koje je on sam diktirao ili one koje se sastoje od odlomaka iz tih diktata. Neke su nabrojane na kraju ove knjige, i onaj ko želi da sazna nešto više o Babinom životu i radu može da uči iz njih kao što i mi to činimo. Ali do sada se nije pojavio ni jedan kraći zapis koji obuhvata čitav period Babinog zemaljskog života, napisan jezikom koji običan čovek može lako da razume, bez nekog prethodnog znanja koje verovatno ni ne poseduje. Tu prazninu smo želeli da popunimo ovom knjigom.

Da bismo to učinili oslanjali smo se uglavnom na ono što je već napisano, i mada smo preuzeli mnoge stvari iz mnogih različitih izvora, moramo da naglasimo da su nam naročito poslužili sledeći radovi, i da se zahvalimo vlasnicima autorskih prava na dozvoli da koristimo citate.

Savršeni Učitelj C.B. Purdom (Williams & Norgate, London, 1937); Bogo-Čovek C.B. Purdom (Allen & Unwin, London, 1964); Avatar Džin Adriel (J.F. Rowny Press, Santa Barbara, Calif., 1947); Osamdeset i dva porodična pisma… koje je napisala Mani (Manija Šeriar Irani) Druš. Avatara Meher Babe, New York, 1969); Čovečanstvo, čuj Meher Babe koje je zapisao i objavio D.E. Stivens (Dodd, Mead, New York, 1957); Bog govori Meher Babe (Dodd, Mead, New York, 1955); Besede Meher Babe (objavljene u Indiji, 1939-43); takođe u S.A.D. kao Besede Meher Babe 6. izdanje, koje je objavio Ajvi Oneita Djus i Don E. Stivens (Sufism Reoriented, San Francisco, 1967) i u jednotomnoj verziji kao Bog Čoveku i Čovek bogu; Besede Meher Babe koje je izdao C.B. Purdom (Gollanez, London, 1955); Putnici Vilijama Donkina, sa predgovorom Meher Babe (Meher Publications, Ahmednagar, India, 1948); Meher Babin poslednji sahavas H.P. Baruha (koju je sam objavio u Navsariju, Indija, 1969).

Takođe se zahvaljujemo na dozvoli da navodimo citate iz MSS zabeleški „Sećam se…“ Delie de Leon. Isto tako mnogo dugujemo časopisima koji sada izlaze, a koji su posvećeni Meher Babi: The Glow International, The Awakener i rana izdanja Divya Vani (Božiji Glas), koji su nam bili od neprocenjive koristi prilikom provere i proširivanja zapisa u knjigama. Dodatne informacije o ovim publikacijama uključne su u bibliografiju.

T. i D.H.

%d bloggers like this: