Prupust da se uvidi značaj

Rom Landau je 1932. posetio Meher Babu u kući na Lankester Gejtu, a kasnije je dobio i poruku od Babe kao odgovor na svoja raznovrsna pitanja. Međutim, pošto je imao uslovljen um, nastavio je da istražuje značaj Meher Babe ispitvanjem ljudi, prikupljanjem što više podataka o njemu i pisanjem pisama onima za koje se znalo da su njegovi učenici. Sa princezom Norinom Mačabeli, jednom od prvih Meher Babinih učenica, sreo se u njenoj njujorškoj rezidenciji. Imao je toliko jako unapred stvoreno mišljenje da uprkos svim svojim naporima, nije bio u stanju da shvati bilo šta u vezi Babe. Njegova knjiga “BOG JE MOJA AVANTURA”, objavljena 1935., sadrži poglavlje pod naslovom “Portret „Savršenog Učitelja“: Šri Meher Babe”, na čijem kraju on piše:

“Iako nisam sasvim uspeo da shvatim značaj Šri Meher Babe, neki ljudi veruju u njegovu misiju i moć njegovog svetaštva. Ova knjiga ne bi bila potpuna bez portreta čoveka koji za sebe veruje da je „savršeni učitelj“ i koji pokazuje kako je lako drugima nametnuti izmišljenu sliku. U svetu u kome postoji Štajner, mora da bude prostora i za Šri Meher Babu – jer svet duhovnog traganja sadrži isto onoliko vrsti i stupnjeva koliko i svaki drugi svet.”

on je ljubav

“Ljubav je u suštini samo-predajna.” Tako u jednom stihu Meher Baba objašnjava kako jedan Čovek može da promeni sve ljude.

Zabravljeni unutar svog ega, mi, obični ljudi, između sebe možemo da razmenjujemo jedino izmišljeni skup istrošenih impresija. Ponekad, zagovaramo mir i nadu i žudimo za ljubavlju, ali daleko najveći deo naše energije i napora protiče kanalima požude, pohlepe i gneva.

Postoji nekoliko dragocenih, zaista pravih svetaca, i istinski uzvišenih duhovnih učitelja. Ovi velikani su prečke na beskonačno dugim lestvama unutrašnjih koraka koji vode do ivice kraja sebičnosti.

Ipak, samo uz pomoć retke pojave Boga u ljudskom obliku, čovečanstvo biva izbavljeno od beskrajnog zatočeništva u sebičnosti. Bogo-čovek – Avatar, Mesija – je nedokučivo otelovljenje nesputane svesnosti Boga u ljudskom biću. On ispoljava božansku svesnost preko Svoje ljubavi za čitavu Kreaciju, i ovom neiscrpnom i vrhunski dinamičnom ljubavlju biva prepoznat kao Drevni.

Kada Meher Baba objavljuje da je Bog – Bog u ljudskoj formi i Bog koji prevazilazi sve forme, nije da mu ljudi veruju zbog Njegovih uzvišeno temeljnih objašnjenja svrhe Kreacije, niti zbog Njegovih oštroumnih beseda o duhovnom putu, a ni zbog tolikih nagoveštaja sveznanja, kao ni zbog beskrajnih priča o čudesnim zbivanjima povezanim sa Njegovim životom. To sve jesu zanosni ukrasi koji neminovno krase život Hirsta, ali ljudi Mu pre veruju zbog iskustva Njegove Ljubavi koja budi i podstiče ljubav, i stvara sve veću porodicu ljubavi, kao i zbog buđenja sveta za ljubav. On na sebe priziva nezamislivu patnju u životu, te prividnu osramoćenost i poraz u smrti … jer On je Ljubav.

Rik M. Čapman

*Čista Ljubav je neuporediva po veličanstvenosti; nema joj ravne po moći i nema tame koju ne može da razveje. Nema veće sadane od ljubavi. Nema uzvišenijeg zakona od ljubavi. I nema cilja izvan ljubavi. Bog i Ljubav su jednaki.

Meher Baba

%d bloggers like this: