Seva i Sadguru


Od raznih formi seva-e ili služenja – služenja naciji, čovečanstvu, roditeljima ili Guruu – samo služenje Sadguruu vodi do Sopstvo-realizacije. Istinsko služenje se pruža bez (po)misli o obavezivanju[1] i može biti ostvareno samo pod Sadguruovim vođstvom ; Prave[2] Sadgurue je teško naći; Indija je jedina zemlja u kojoj su oni sada nalaze.[3] U svojoj potrazi, pojedinac ne bi trebao biti odvraćen uvredama, pošto klevetnici čine uslugu čisteći mu sanskare. Telo bi u službi trebalo biti potrošeno. Želje ne bi trebala biti sprovedena u akciju. Na ovaj način[4] biva izbegnuto kreiranje novih sanskara i dosegnut je Mukti.

SEVA DOSLOVNO ZNAČI „SLUŽENJE“. Služenje može biti pruženo na mnogo načina, a od kojih su sledeća četiri najpoznatija:

1.  desh seva, služenje naciji;

2.  jan seva, ili služenje čovečanstvu;

3.  mat pita seva, ili služenje roditeljima;

4.  Guru seva, ili služenje Guruu.

Od svih raznoraznih[5] vrsta seva-e ili službe, jedino služenje Guruu (Guru seva) je pravo/realno, pošto ga (Jjedno) jedino ova seva vodi do Sopstvo-realizacije.

Uvek se smatralo da je služenje najbolji metod za uznapredovanje čovečanstva k cilju Istine. Služenje po vlastitoj želji, uopšte nije služenje. Neki služe s idejom da uđu u red velikih i poznatih. Ovo takođe odražava veoma slabu percepciju Cilja. Služenje učinjeno bez ikakvih sebičnih motiva i isključivo s idejom pružanja pomoći drugima kvalifikuje se kao izuzetno služenje, ali čak i takvo služenje još uvek nije istinsko sprovođenje u delo pravog značenja reči „služenje“.

Sve dok se služiocu u pozadini skriva ideja da uslugom zadužuje onog kome služi, njegovo služenje ne može biti savršeno. Ova skrivena misao čini da se služioc oseća superiornim u odnosu na primaoca služenja i da (Jje on taj koji) pruža uslugu. Sve dok u umu ostaje misao da je primaoc na neki način pod teretom dužništva služiocu, služenje nije idealno. Najbolja forma služenja, i zaista jedina forma koja nekog ubrzava ka Cilju a kroz krivudavi i naporan put Maje, jeste onaj u kome služioc misli da duguje uslugu drugoj strani jer mu je pružena prilika da služi. Pružati takvu uslugu je najteže, u stvari skoro nemoguće; ali je ona vredna truda, jer ako je cilj jednom ostvaren, taj ne nalazi[6] kraja sreći. Koliko odista malo ima poniznih duša koje mogu izvesti služenje ovog tipa! Čak niti jedan od crore-a[7] ne može to učiniti. Naka niko našim patriotama ne pripisuje ovako ushićujuću formu služenja! [8] Ovakvo služenje je moguće, i to samo do izvesnog stepena, jer oni koji oko sebe ne vide ništa drugo doli cilj Istine i koji su već pod vođstvom pacca Sadgurua (to jest, istinskog Savršenog Učitelja).

Neka onih nekolicina blagoslovenih koji žude biti sposobni da pruže služenje na način koji se, koliko je moguće, približava idealnom  da bi mogli dosegnuti cilj očiste brzo svoj um svih drugih misli sem one da (pro)nađu pravog/realnog Sadgurua. Sav rad „vođenja“ i „podučavanja“ drugih mora biti ostavljeno za sobom. Nije li beznadežno pokušavati voditi druge kada ti koji bi vodili i sami bauljaju po mraku? Pak, naći takvog Sadgurua je veoma, veoma teško – ali ne i nemoguće. Sadguru neće biti nađen u velikim gradovima i znamenitim palatama, niti pak u ijednoj od takozvanih „civilizovanih“ zemalja.

U sadašnjosti je Indija jedina zemlja u kojoj postoji mogućnost da sretnete takvog Sadgurua. Neka iskrene Istino-ljubive duše[9] stave sebi u zadatak da se ne odmore sve dok ne nađu Sadgurua. Nek lutaju po indijskim selima i posete čoveka koji među seljanima uživa ugled sveca. Ali u isto vreme nek budu oprezni! Među takvim svetim ljudima ima jako malo onih koji su realni/istinski Sadgurui – doista samo, samo nekolicina. Nek ovi tragaoci budu veoma rigidni u detaljnom proveravanju, ali i vrlo ponizni u ponašanju. Ako im se posreći da (pro)nađu takvog Sadgurua, tada će sve ostalo biti jasno.

I u potrazi, pojedinac ne bi trebalo da se obazire na zlobne govore drugih, a koji se odnose na njegovo (jednovo) odricanje svega zarad služenja (seva). Tu je sasvim izrazit višak profita[10] za one nevine tragaoce protiv kojih je zlehudo ogovaranje. Nevini imaju sve razloge da u svojim srcima budu zahvatlni za čist duhovni profit koji je ne-zatraženo bio gurnut u njegove kofere! Ovaj profit dolazi u vidu umanjivanja njegovih sanskara.

Preovlađujuća ideja svih religioznih ili  duhovnih sistema je uklanjanje nalage sanskara s puta*[11] k Istini. Što se više o nekom nevinom rđavo govori, to je veća količina sanskara koje su očišćene s njegovog puta. Nije li budalaština uzvratiti za ovu dobrotu razmišljanjem o načinu osvete? Kabir je jako lepo opisao ovu ideju u dobro znanom dvostihu:

Ninda hamari jo kare dost hamara hoya,

sabu leve ganth ka maila hamara dhoe.

Onaj ko o nama rđavo govori naš je prijatelj,

jer on sapun sopstveni kupuje a prljavštinu našu pere.

Stoga, sav ovaj biznis „istinskog služenja“ i izbegavanje okova koji su nastali kao rezultat rđavog društva  se odnosi, kao što smo videli, na ispravno korišćenje tela i njegove sperme. Sperma (dhat[12]) mora biti konzumirana i sublimirana, telo mora buti poništeno – ali samo tokom (toka) služenja i ljubavi, a nikad kroz odavanje zlim akcijama ili sebičnom predavanju svetovnim zadovoljstvima.

Sanskare u finoj formi, kada su projektovane u suptilni oblik i formu misli, postaju želje; ove iste želje manifestuju se u gruboj formi kao akcije. Ako, pak, ovim sanskarama, kada poprime oblik želja u suptilnoj formi, nakon toga nije dozvoljeno da se manifestuju grubo u akciji, tada nisu kreirane nove sanskare. Vezano za to Kabir je rekao,

Man gaya to jane de, mat jane de sharir;

Na khichega kaman, to kahan lagega tir.

Ako um (od)luta pusti ga neka (od)luta, ali ne dozvoli telu da ide za njime[13]

Ako struna nije nategnuta, kako bi strela mogla da udari?

Dobre i loše sanskare su uzrok rađanja i smrti tela i svih svetovnih zadovoljstava i boli. Sanskare bi trebale biti u (pot)punosti van igre.[14] Kada odu, tada nema niti želja niti akcije već samo Mukti i ništa do li Mukti.


[1] without thought of obligation –

[2] Real – Realne, prave, istinske, istinite

[3] that contains them in the present time – ; contain- sadržati, biti sadržan

[4] In this way – u ovom putu, ovim putem (doslovno)

[5] Various – različiti, raznovrsni, raznoliki

[6] find – otkriva, nalazi, spoznaje

[7] crore = deset miliona (ili sto lakh-a)

[8] u 1920-ti (kada je ovaj mnauskript pisan) patriote su počele da padaju pod uticaj Indijskog pokreta za nezavisnost.

[9] Truth-loving soul – duša koja voli Istinu, Istino-ljubiva duša

[10] is a distinc margin of profit – očigledna/jasna/upečatljiva marža profita

[11] road – put*

[12] dhat, – sperma, seme (muškarca); virya – sperma (seme), sposobnost, (fizička, duhovna) snaga (vitalnost), snaga, blistavost (sjaj, veličanstvenost).

[13] If the mind goes let it go, but do not let the body go after it – ako um ide pusti ga neka ide, ali ne dozvoli telu da ide za njime (da ga se prihvati – onoga za čime um žudi, da se povede za njime i čini isto ono o čemmu je um razmišljao), Ako um ode pusti ga neka ide ali ne dozvoli telu da ide za njime. Ako um počne da radi i mislenje se u njemu odvija pusti ga neka se odvija ali nemoj da dozvoliš svome telu da se povede za umom i pretvori u akciju ono o čemu um misli i želi.

[14] out of the picture – van slike (predstave, opšta predstava, film, slika i prilika, predodžbi, zamisao, prikaz, predstava)

%d bloggers like this: