Iskušenja

Prema predanju, Isus je mogao da podlegne iskušenju, ali je očito prošao Božiji test odbivši brojne Satanine ponude. Na taj način „On je dokazao“ da je sposoban da započne Svoju misiju. Ovo tradicionalno gledište ne može biti ispravno. Avatar je savršen, Bog u ljudskom obliku. Nema nikakve verovatnoće da će On popustiti pred silama zla. Pošto je potpuno Samoostvaren, Njegovi postupci nisu Njemu na korist, nego u korist ljudskog roda.

Kada su priređivači knjige „Bog govori“ postavili specifično pitanje o iskušenjima Hrista, Meher Baba im je dao sledeće objašnjenje:

– Istina je da Isusa nije iskušavao Satana, nego je Isus Samog Sebe stavio na iskušenje i savladao je ta iskušenja. Sve to je imalo izuzetan smisao. On je morao da Sebe izloži iskušenju; time je na Sebe preuzeo teret iskušenja koja su preovladavala u svetu. Isus je tada savladao sva iskušenja i na taj način stvorio ogromnu silu koja je postala velika prepreka silama univerzalnih iskušenja. To isto je tačno i u slučaju Bude, i to isto se dešava svaki put u Avatarevom dobu. Uvek kada se Bog na zemlji otelotvori kao Avatar, Njegova Božanstvenost daje univerzalni podsticaj i rezultat je univerzalan, tj., ne samo da čovečanstvo ima koristi, nego sve u čitavoj Tvorevini ima koristi od univerzalnog podsticaja.[i]

Baba je ilustrovao kako ovaj proces i dalje deluje u savremenom svetu. U razgovoru sa svojim mandalijima (učenicima), dao je sledeći komentar:

– Ovih dana pokušavam da se ne naljutim ili uzbudim. Svaki put kada mi dođe da to uradim, setim se reči Isusa Hrista i kažem: „Ti, Satano, ostaj iza mene!“  Prema tome, svaki put kada neka misao požude, pohlepe, ljutnje, ljubomore, pitanja novca ili porodični problemi pokušaju da vam zaposednu srce, recite sa mnom: „Ostaj iza mene, Satano!“, i budite spokojni.[ii]

Prvobitna Isusova poruka je većim delom izgubljena

Ne iznenađuje što se u toku 2000 godina Isusova poruka uglavnom izgubila u brojnim prepričavanjima, revizijama i prevodima. Baba je 1937. dao sledeće komentare u razgovoru sa jednim hrišćanskim sveštenikom:

– Kada bi danas neki predavač ovde održao predavanje pred pet stotina slušalaca i kada bi svih pet stotina ponovilo to o čemu je pričao, bilo bi pet stotina različitih tumačenja – od kojih neka govorniku ni u snu nisu padala na pamet! Prema tome, šta da se kaže o učenjima Učitelja kao što je Isus koja su posle njega možda hiljadu puta tumačili različiti tumači. Ponekad je prvobitna misao izgubljena iz vida, ili je postala nebitna, a ipak svaki od njih se čvrsto drži sopstvenog tumačenja, kao da je original.

Zbog toga danas mnogi oklevaju da veruju Bibliji i ostalim sličnim knjigama, u kojima im tumačenja nisu privlačna. Ima više pisaca koji su pisali o Bibliji nego o Isusu Hristu!

Otuda uvek postoje rasprave među fanatičnim sledbenicima različitih religija oko reči i objašnjenja koja Prorok nikada nije ni izgovorio, ali su ih u takozvanim svetim spisima napisali preterano revnosni učenici i sveštenici, što sasvim prirodno izaziva revolt u umovima drugih ljudi.[iii]

Objašnjavajući Isusova učenja đacima, Baba je komentarisao da „učenja koja slede hrišćani nisu ona prava učenja koja je dao Hrist. Sveštenici su izmenili njegove reči, dopunjavali njegova učenja i pokvarili ih.“[iv] Jednom drugom prilikom, dok je slušao govor nadbiskupa od Kenterberija, Meher Baba je primetio: „Ovi u crkvi svi govore o Hristu, našem Gospodu, ali Ga ne slede.“[v] Kao i sve ostale religije, hrišćanstvo je izgubilo dodir sa svojom prvobitnom porukom. Stoga je Meher Baba rekao jednoj grupi u Australiji: „Danas hrišćanski svet odlazi u crkve. Tu se upetljavaju u propovedi i obrede, a zaboravljaju šta je Isus hteo da se uradi na univerzalnom nivou.“[vi]

Stanovište da savremeno hrišćanstvo ima malo sličnosti sa originalnom Isusovom porukom nije zaprepašćujuće u svetlu činjenice da mi nemamo nikakve Isusove zapise, kao i činjenice da su Jevanđelja napisana mnogo godina posle razapinjanja na krst. Sve do sada, oni koji su se iskreno borili da shvate Isusa, suočavali su se sa gotovo nepremostivim preprekama. Ipak, Baba je zauvek promenio naše razumevanje Isusa.

Meher Baba rasvetljava Isusovu poruku

Šta je bila suština Isusove poruke? Meher Baba je veoma jednostavno sažeo različite nivoe njegovog učenja:

– Šta je Isus zapravo rekao? Svetini je rekao: „Bog je na nebu; pokušajte da odete tamo“, i da bi stigli do tog cilja rekao je da savladaju određena iskušenja i patnje.

Svojim sledbenicima je rekao: „Bog je svuda; potrudite se da Ga vidite“, i dao im objašnjenja kako da to postignu.

Bliskom krugu apostola je rekao: „Bog je u meni i isto tako i u vama“, i to im je zaista i otkrio.

Zbog čega je Isus rekao različite stvari? Shodno vremenu i osobama, shodno njihovoj spremnosti da saslušaju i razumeju. Ono što je Isus mislio je da ostave sve i slede Njega, to znači da Ga spoznaju, vide i dožive.[vii]

Zapovest da „ostave sve i slede Njega“ je zahtev kome se Meher Baba najčešće vraća kada sažima Isusovu poruku. Jedna važna činjenica koju je razjasnio je da naredba da „ostave sve i slede Njega“ ne znači da se odreknu svojih svetovnih dužnosti i poseda i žive monaškim životom. Grupi reportera je rekao:

– U duhovnosti nema ničeg iracionalnog. Objašnjenje može da bude toliko praktično da u životu može da se sprovede u delo. Isus Hrist je rekao: „Ostavite sve i sledite mene“. To znači odreknite se svojih ograničenja i živite moj život. On je smatrao da je to praktičan put.[viii]

Jednom drugom prilikom, Baba je objasnio:

Koji je smisao poruke, „Ostavite sve i sledite mene?“ To je – da me slušate![ix] U odgovoru na pitanje kako Ga voleti, Baba je između ostalog objasnio:

– Hrist je rekao, „Ostavite sve i sledite mene“. Šta je time hteo da kaže? On nije mislio da se odreknete tela, hrane, sna i svega ostalog. Ne. On je mislio da se odreknete svih misli o imetku, svih svetovnih misli i da mislite jedino na njega.[x] A opet nekom drugom prilikom, Baba je još više rasvetlio ovu suštinsku hrišćansku zapovest: „Ali smisao koji stoji iza nje nije da se odreknete svih tih stvari; smisao nije da se odričete sveta, smisao je da poslušate. Odrecite se svih misli, svojih sebičnih misli i jednostavno me poslušajte. Tada ste oslobođeni, slobodni. Ali, ako ne možete, onda se stvara sve više i više vezanosti, jer svako delo stvara vezanost.“[xi]

Praktikovanje onoga što je Isus tražio

Ako je ono što je Isus zaista tražio bilo da Ga njegovi sledbenici slušaju tako što će usred svojih svakodnevnih dužnosti živeti život kakav je On želeo, mnogima nije jasno šta bi trebalo da rade da bi poslušali Isusa. Jevanđelja poučavaju da je Isus isticao dve velike zapovesti – da se voli Bog i da se vole bližnji. Naravno, moramo se zapitati kako da ove dve duhovne zapovesti sprovedemo u delo.

Voleti Boga na način koji je Bogu ugodan, nasuprot našim sopstvenim pojmovima o tome kako treba voleti Boga, skoro da je nemoguće. Meher Baba je objasnio: „Ono što treba da shvatite je da Bog i voleti Boga nije dečija igra. To je kao da se utapate u okeanu vatre! Isus nikada nije bio ozbiljan ni u čemu, osim u odnosu na Boga, čija je inkarnacija bio. On je bio ozbiljan u odnosu na sebe i na Boga, sa kojim je bio jedno. Inače, bio je veoma veseo. Čak je laka srca pustio da ga zbog drugih razapnu na krst. Zbog čega? Zato što on nije imao apsolutno nikakvih potreba. On nije tražio; on je davao.“[xii]

Voleti Boga onako kako On zaslužuje da bude voljen je nešto što mogu da postignu samo oni koji su duhovno napredni.

– Isus Hrist je znao da je nemoguće da čovek voli Boga, zato je rekao: „Dođite meni, sledite Mene“, i to je sve što vam treba.[xiii]

Voleti Boga je ključ koji otključava duhovni život, ali duhovni tragaoci mogu ovu zapovest da ispune na praktičan način slušajući Avatara. Dakle, šta je Isus tražio da Njegovi sledbenici rade u svakodnevnom životu?

Meher Baba je 1932. u Engleskoj objasnio jednoj grupi sledbenika: „Morate da pokušate da što je više moguće živite kao što je Hrist živeo. Hrišćanstvo ne treba slediti samo u teoriji i intelektualnim razumevanjem, nego i osećanjem koje se mora živeti: ljubavlju! … Da biste razvili ljubav, to morate da uradite na praktičan način, to jest, morate da je doživite u svakodnevnom životu. Morate da smanjite svoje želje i usrećite druge, misleći manje na svoju sreću. To može da se sprovede u delo. Pod željom podrazumevam sebične želje. Ako hodate putem i naiđete na siromaha koji bespomoćno leži, sažaljivo ćete ga pogledati i produžićete dalje. Kada bi nešto dalje naišli na svog brata u istom stanju, odmah biste mu pružili svu moguću pomoć. Uglavnom je to tako. Otkrićete da vašem mentalitetu nedostaje razvijena ljubav koja je potrebna pravom hrišćanstvu. Sve je to veoma praktično i veoma jednostavno, samo što ljudi sve iskomplikuju.“[xiv]

Bog od duhovnih tragalaca jedino očekuje da urade ono što je moguće. Baba je 1937. dao besedu o ljubavi, čiji je jedan deo ovde objavljen:

– Šta je ljubav? Davati i nikada ne tražiti. Šta vodi ka ovoj ljubavi? Milost. Šta dovodi do Milosti? Milost se ne kupuje jeftino.Ona se stiče stalnom spremnošću na služenje i opiranju da budemo služeni.

Mnogo toga dovodi do ove milosti:

Želeti drugima dobro makar i na sopstvenu štetu,

Nikada ne klevetati;

Vrhunska tolerancija;

Pokušaj da se ne brine, što je gotovo nemoguće, ali svejedno pokušati;

Misliti više na dobre osobine kod drugih, a manje na njihove loše osobine.

Kada je Hrist rekao: „Volite bližnjeg svog“, on nije mislio da se zaljubite u svog bližnjeg. Ako uradite savršeno jednu od gore pomenutih stvari, sve ostale moraju da uslede za njom. Tada se spušta milost. Imajte ljubav; a kada imate ljubav, sjedinjenje sa Voljenim je sigurno. Kada volite, vi dajete. Kada se zaljubite, vi tražite … [xv]

Isus je poučavao da je cilj života sjediniti se sa Bogom ovde na zemlji. Njegovu poruku su izmenili i doterali teolozi i sveštenici, kojima više prija da Isusa smeste na Nebo. Carstvo Nebesko nije nebeski vrt ruža, ono je u nama. „Veći deo Hristovog učenja u Novom Zavetu je simboličan, ako se pravilno razume. Hrist je govorio o evoluciji, impresijama, reinkarnaciji, potpuno isto kao Vedanta.“[xvi]

Jednoj ženi kojoj je bilo teško da u svom umu stekne jasnu predstavu o Isusu, Baba je savetovao da oseti Isusa time što će jednom dnevno, čim se probudi, pomisliti: „Hrist je u meni.“[xvii]

Jednom svešteniku i doktoru, Baba je naglasio kako „da bi se razumeo Hrist, da bi se spoznao, čovek mora da živi njegovim životom.“[xviii] Jednom studentu filozofije, Baba je otvoreno rekao da „Hrista jedino treba ostvariti“, i da „Hrist treba da se živi i da se ne nalazi u obredima.“[xix] Biti savršen onako kako je Bog na nebu savršen, kako je Isus poučavao, znači ujediniti se sa Bogom preko ljubavi. Isus je Bog, niko drugi nego naše pravo Sopstvo, i On živi u svima nama.

Isus i traganje za savršenstvom

Simbolička rešenja za Bogoostvarenje rasuta su po Novom Zavetu, ponekad na potpuno neverovatnim mestima. Kada je Isus poučavao da čovek treba da postane kao dete da bi ušao u carstvo Božije, On je govorio o sjedinjenju sa Bogom. Tako je Baba objasnio:

– Kada je neko pravo dete, kraljevsko dete, to znači da je Bogoostvaren, jer u Božanstvu postoji čista detinjost. Zbog toga je Isus rekao: „Ako ne postanete nalik detetu, nećete ući u Carstvo Božije.“ Takvom detetu je čitav univerzum igračka. Ceo beskonačni život je vrt u kome se ovo dete igra.[xx]

Isus je poučavao da ako sebe ne izgubite, sebe ne možete pronaći. Meher Baba je objasnio da to „podrazumeva tri stvari u jednoj: prvo, volite Boga toliko da zaboravite sebe; drugo, žrtvujte svoje telesne želje radi duše; i treće, potpuno prihvatite Božiju volju.“[xxi] Da bi neko pronašao sebe, to jest, da bi postigao Bogoostvarenje, potrebno je da sebe potpuno izgubi, to jest, da potpuno poništi svoj ograničeni ego. Ovo poništavanje ega može da se dogodi jedino uz pomoć Avatara ili Savršenog Učitelja (Sadgurua). „Sadguru to neće dati baš svakome. On to ne može dati nekome ko sebe nije potpuno poništio. On to daje onome ko se stopostotno predao, ili onome ko ima veoma, veoma blisku ili duboku vezu sa njim. Sadgurui mogu da u sekundi daju ovo Znanje. Ipak, onaj ko želi ovo znanje mora da poseduje neophodnu spremnost. Tek tada Sadguru pruža pomoć.“[xxii]

Jednom drugom prilikom, dok je Svojim mandalijima objašnjavao pojedine duhovne teme, Baba je razradio metaforu o „biserima položenim pred svinje“, koju je upotrebio Isus: „Svinje se uglavnom hrane otpacima. Ako pred njih položite gomile bisera, one će ipak da se okrenu otpacima. Ovaj svet je nalik prljavštini i otpacima, a put Bogoostvarenja je nalik putu posutom bezbrojnim biserima. Vi živite u istim uslovima kao i svinje. Pokazani su vam neprocenjivi biseri, ali vas i dalje privlači smeće. Jedino labudovi znaju pravu vrednost bisera.“[xxiii]

Avatar i savršeni Učitelji su neophodni na duhovnom putu jer oni mogu da uklone sanskare (mentalne impresije) koje prekrivaju dušu i sprečavaju je da postane istinsko Sopstvo. Baba je objasnio da niko sopstvenim naporima ne može da ukloni sanskare.

– Kada ljudi dođu kod Savršenog Učitelja i čelom mu dotaknu stopala, oni na njega polažu teret svojih sanskara. Stopala Savršenog Učitelja sakupljaju sanskare iz čitavog univerzuma, baš kao što, dok hoda, običan čovek na svojim stopalima skuplja prašinu. To je teret o kome je Isus govorio kada je rekao: „Dođite meni svi vi koji naporno radite i koji ste teško opterećeni, i ja ću vam dati odmor.“[xxiv]

Avatar ili Savršeni Učitelj može da oprosti slabosti (ili grehe) i pomogne tragaocu da ih prevaziđe. Pošto je od svojih mandalija zatražio da Mu otkriju svoje slabosti, Baba im je ispričao sledeću priču iz Isusovog života koja se odnosila na Avatarevo opraštanje: „Baš kao što sam ja danas od vas zatražio da otvoreno priznate svoje slabosti, Isus bi se svakog dana u tačno utvrđeno vreme sastajao sa svojim učenicima i opraštao im njihove slabosti i savetovao ih. Od vremena ovog Isusovog čina, katolici sve do danas odlaze svešteniku da se ispovede. To je dobra praksa. Ali posle ispovesti i oproštaja, takva dela ne treba ponavljati. Ako se ponove, gde je tu onda neka korist? Nije ni od kakve koristi ako u sedam dana počinite sedam stotina pogrešnih dela i onda odete svešteniku na ispovest, samo da bi ih kasnije ponovili.“[xxv]

Hrist živi u svakoj duši. On je dirnut poslušnošću, koja može da Ga pokrene da oslobodi Svoju milost i podeli Svoju ljubav sa tragocem. Do njega možemo dopreti molitvom, ali kao što je on podsetio licemerne sveštenike i književnike, Boga ne impresioniraju molitve koje se obavljaju javno radi razmetanja, kao ni isprazni rituali i obredi. Baba je zamolio jednog Svog bliskog učenika da prenese ovo objašnjenje molitve:

– Molitva koju Bog čuje je molitva srca, ustreptalost srca, ta patnja u srcu – to je ono na šta Bog obraća pažnju, te zbog toga nije važno, a svakako je neozbiljno, oslanjati se na uobičajene religiozne prakse i rituale. Ono što je bitno je vaše srce, molitva koja nastaje u vašem srcu. To je molitva koju Baba čuje, koju Bog čuje.

Baba kaže da je Isus Hrist rekao to isto izjavivši: „Kada se molite, zatvorite vrata; molite se u potaji.“ Prema tome, molite se iz srca čak i kada ste sa hiljadu ljudi. Ljudi sve to znaju napamet, ali ne shvataju, inače bi ih Bog čuo.

Molite se iz srca dajući sebe. Nije ni od kakve koristi ako samo izgovarate reči ili ste nepomični, a ne dajete sebe. Ono što je bitno to je molitva vašeg srca, davanje vašeg srca. Te molitve dobijaju odgovor. Isus je hteo da kaže, vi se ne molite, vi ne tražite, zbog toga što zapravo ne tražite celim svojim bićem.[xxvi]


[i] God Speaks, 63, naglašavanje kao u originalu.

[ii] Lord Meher, 3924.

[iii] Lord Meher, 2235.

[iv] Lord Meher, 1035.

[v] Lord Meher, 2180.

[vi] Lord Meher, 5101.

[vii] Lord Meher, 1034-35.

[viii] Lord Meher, 2516.

[ix] Lord Meher, 4731.

[x] Lord Meher, 4976.

[xi] Lord Meher, 5019.

[xii] Lord Meher, 3822.

[xiii] Meher Baba kako ga citira Filis Frederick, The Awakener, „Notes on the East-West Gatering“, vol IX, nos. 1-2 (1963), 27.

[xiv] Meher Baba kako ga citira Kitty Davy, „Baba’s First World Tour, 1932, Part III“, The Awakener, vol. XIV, no.1 (1971), 34.

[xv] Lord Meher, 2184.

[xvi] Meher Baba kako je citiran u Lord Meher, 2250.

[xvii] Kako je citirano u Charles B. Purdom, The Perfect Master (North Myrtle Beach, SC: Sheriar Press, Inc., 1976.), 239.

[xviii] Ibid., 250.

[xix] Ibid., 251.

[xx] Lord Meher, 2599.

[xxi] Lord Meher, 2614.

[xxii] Lord Meher, 3917.

[xxiii] Lord Meher, 803.

[xxiv] Lord Meher, 2114.

[xxv] Lord Meher, 1231.

[xxvi] Lord Meher, 4949.

%d bloggers like this: