Iskon Kreacije i razvoj Svesti

Zbog pokretanja (pobuđenosti) u Okeanu Ničega

kreacija poče iz OM Tačke

i nebrojane kapi počehu dolaziti van kao Ništa.

Sve ovo zbilo se u Onostrano-Onkraja Okeanu

u kome su sadržani Okean Svega i Ničega.

Onostrano-Onkraja Okean je Beskonačan i Nedeljiv

i nema ničega onostran ili izvan „Njega“ –

ali su odeljci[2] Svega i Ničega, iako iluzorni,

suštinski za shvatanje Iskona.

Bog je Nedeljiv, Beskonačan i Bezgraničen.

Ništa (ne) egzistira sem Njega.[3]

Bog je Večan i Nepromenljiv

te se ništa nikada ne dešava.

Sva putovanja, sve pustolovine, sva dešavanja samo su snovi,

jer ništa se nikada (nije) desilo –

ništa se (ne) dešava sada i ništa se neće ikada desiti[4]

JEDINO BOG JESTE.[5]

Ovo BOG JESTE stanje je Njegovo neprestano i večito stanje.

Ali taj isti Bog, da bi stekao svesnost

iz Svog stanja ne-svesnosti u OnostranostiOnkraja

mora proši kroz evolutivno i involutivno putovanje

i doživeti različita stanja svesti.

Da bi se pojmilo značenje ovih različitih stanja svesti

(p)odele su neophodne, no one su samo u carstvu iluzije.

Putovanje Prve Duše

beše putovanje s četrnaest avantura kroz Iluziju,

među-razdoblje[6] između Beskonačne Svesnosti

i Beskonačne NeSvesnosti.

Svako od četrnaest stanja evolucije i involucije

reprezentuje razvoj svesti u Iluziji,

među-razdoblje između ne-svesnog i svesnog stanja Boga.

U početku Duša nije imala ni grubu formu,

suptilnu formu, niti mentalnu formu,

jer samo grube, suptilne i mentalne sanskare

podaruju rođenje grubom, suptilnom i mentalnom telu

a zbog ova tri tela

grubi, suptilni i mentalni univerzumi egzistiraju.

A Prva Misao „KO SAM JA?“ stvorila je Prvu Sanskaru

i da bi pronašla odgovor na ovo Prvo Pitanje

kap-duša sakupila je bezbrojne sanskare.

Prirođeno je sanskarama da pro-uzrokuju misli i želja

koje pro-uzrokuju kretanja (akcije)

a kretanja pro-uzrokuju[7] druge impresije.

Zbog ovih međuzavisnih reakcija

sve u kreaciji se razotkriva i sakriva.

Stoga u iskonu Prva Duša

nije imala svest o gruboj, suptilnoj i mentalnoj formi

niti je imala svest čak ni o „SvomeSopstvu“.

Usled razdiruće pobuđenosti u Okeanu

sile Hira (znatiželje Pileta)

Prva Duša je stekla[8] nebrojane konačne sanskare.

Shodno tome, a usled ovih sanskara,

Duša „Se“ smatrala odvojenom od „Jastva“ (Boga).[9]

Ova odeljenost je bila samo imaginarna.

I kap nije nikada odeljena od Okeana,

a ovo odeljenost „jastva“[10] je imaginacija.

Imaginacija stvara sanskare,

te impresije odeljenosti koje uzrokuju deljenje,

a sanskare pak stvaraju pokretanja

koja stvaraju mentalna, suptilna i gruba tela.

Ova mentalna, suptilna i gruba tela zauzvrat podržavaju imaginaciju,

pa uzeto sve skupa, točak imaginacije nastavlja s okretanjem,

delujući kao medij za totalni razvoj

i potpunu evoluciju i involuciju svesti

od atoma do kamena, pa do čoveka, te u energiju pa potom u um.


[1] Beginning of Creation  –  Nastanak Kreiranja/Tvorevine (Iskon Kreacije)

[2] the devisions of …odeljci, odseci, divizije, odeljenja

[3] Nothing exists besides Him  –  prvo „da uz/pored Njega Ništa ne egzistira“ i drugi „uz/pored//osim Njega postoji Ništa“

[4] for nothing has ever happened, nothing happens now, and nothing will ever happen – doslovno – jer ništa se uvek događalo (ništa je jedino ono što se uvek događa/odigrava; sva dešavanja su dešavanja koja doživljava ništa u ničemu; ono što se uvek dešava je (jedino) ništa (u ničemu)), ništa se dešava sada I ništa će se događati/dešavati uvek

[5] ovo „jeste“ (stanje) je identično sa značenjem egzistencija/postojanje/opstajanje

[6] interim  –  međuvreme, međudoba, interval, privremeno;

[7] give rise to – biti potecište, prouzrokovati, izazvati, izazivati, dovoditi do izranjanja/uzdizanja, poticati nicanje-i-rast

[8] derived  – proistekla, proizašla; dobila je, izvukla je

[9] the Soul took Itself to be separete from Itself (God)  – Duša je uzimala/smatrala za SvojeSopstvo da je odvojeno od SvogaSopstva (Boga), SvojeSopstvo = To-Bitak, Božansko Sopstvo, NjegovoSopstvo

[10] separation itsel (separacija/razdvojenosdt) sama-po-sebi/jastva) = self-separation (sopstvo/jastvo-razdvojenost/separacija)= separation of the self (razdvojenost/separacija sopastva/jastva) = slef as separation (sopstvo/jastvo kao separacija) – opisno, separacija/razdvajanje koja razdvaja/separiše unutar sopstva/jsastva; Stoga može da označava i samu podelu koja nastaje u samom jastvu/lažnom sopstvu čovekovom; ova razdvojeno sopstvo je upravo ono što je imaginacija (imaginacija je jedan entitet)

%d bloggers like this: