Realizacija Sopstva

Značenje Iskustva Istine

je Sjedinjenje s Bogom,

i ovo Sjedinjenje „Jastvom“  je O-Bogotvorenje.

A božansko stanje SopstvoRealizacije može biti postignuto

samo milošću Sadgurua ili Avatara,

a ova milost se_spušta na individuu

samo nakon godina služenja (robovanja – bunda)

BogoSvesnom Majstoru.

Ova Realizacija Sopstva,

Svesno Sjedinjenje s Bogom kao Bogom,

je Cilj života i ispunjenje bunde.

Kada je ličnostin ograničeni um sasvim poništen u Nirvani,

svest o tri sveta iščezava

i zamenjena je Beskonačnom Svesnošću u Nirvikalpi.

Ličnost postaje Bog Jastvom[1]

i ima Beskonačni Realni Um i Beskonačni Božanski Ego.

Prvi stupanj Realizacije nazvan je

Bramadnyani u vedanti i Mađzubijat u sufizmu,

što znači uronjen u Boga ili stopljen s Bogom.

Jako retko Brami-But ili Mađzub silazi dole

iz stanja Beskonačne Svesnosti (Nirvikalp Samadi)

s normalnom svešću o tri sveta (Sahađ Samadi)

zarad[2] duhovne dužnosti da bi radio univerzalno

za sva bića u okovima iluzije.

Ova retka ljudska bića koja se spuštaju

da obave Univerzalni Rad su Sadgurui ili Kutubi;

a rad im je oslobođanje duše od sanskara (ignorantnosti).

I pored činjenice da je Sadguru iznova stekao

iluzornu svest o tri sveta

i svim bi(vaju)ćima i (s)tvarima u njima,

ostaje mu Božanska Svesnost Beskonačja.

U Sadguruu ne opstaju nikakve sumnje, ni želje, niti strahovi.

U njemu ništa (ne) biva viđeno sem Božanskog Isijavanja (Nur),

a Majstor jastvom jeste Isijavanje

jer oličava BESKONAČNU INTELIGENCIJU.

Sadguru vidi (kroz Božansko Oko)

da tri sveta izlaze van iz njega (njegovog BESKONAČNOG UMA)

i da su ovaj svet i bezgranični[3] drugi univerzumi

uvek pred njime pod stopama njegovim.

Bivajući Beskrajno Inteligentan, nema nijednog sanskaričkog problema

koji ne može rešiti (poništi ili odmota).

Savršeni Učitelj uživa Sve-Znanje, Sve-Moć i Sve-Blaženstvo

kao BESKONAČNA INTELIGENCIJA u ljudskoj formi – Uttam.

Kako Savršeni Učitelj koristi svoje Beskonačno Znanje da bi manifestoavo

BESKONAČNU INTELIGENCIJU Univerzalnog Uma (Mahakarana Mana),[4]

on je življenje p(r)osvećenosti Duše (Sahađ Samadi).

Reči ne mogu dočarati Blaženost SopstvoRealizacije.

Nema nijedne želje koja dotiče božansku Moć

I nijedna misao ne može zamisliti Božansku Inteligenciju.

Ali da bi vam o tome preneli neku ideju,

uzmimo da je neki čovek prosjak i da celi život provodi

u bedi, ignorantnosti i poniženju.

Ovaj siroti čovek lišen je svih ljudskih potreba:

pristojne odeće, pristojne hrane i pića;

toliko je propao da samo par ljudi može podneti njegov izgled.

Ljudi ga neprekidno kinje,

spava jako malo ili uopšte ne spava;

ukratko, život mu je tortura.

Ako nakon višegodišnjeg življenja mizernog života

iznebuha jednog jutra ovaj čovek nađe

milion dolara pokraj kaputa,

zamislite samo veličinu njegove radosti;

može trošiti i uživati u svemu što se novcem može kupiti.

Ovaj primer se može smatrati aktom milosti,

ali ne i božanske milosti

Božanska milost daruje pojedincu Realizaciju Sopstva

koja je onostran mačeg zamislivog.

Ovaj primer ne dočarava realno osećanje Blaženosti

koju jedno doživljava u Realizaciji svoje Duše.[5]

Realizacija ne može biti opisana;

mora biti doživljeno da bi bila (spo)znana.

Samo Iskustvo pruža[6] ovo (Po)Znanje[7] Sopstva.

Ova Blaženost je onostran imaginacije.[8]

Svako je Bog i nema ničega sem Boga.[9]

Ali usled iluzije čovek misli da je ograničen.

Da bi stekli neku ideju o trenutku kada

Božanska Svesnost nadvlada[10] čoveka u ovoj iluziji,

uzećemo primer kino-operatera drevnih vremena.

Iluzija je nalik filmu,

prizori života su slike na ekranu.

Čovekov um je nalik projektoru filma,

film u projektoru je poput sanskara u umu.

Dok kino-operater okreće ručicu filmskog projektora

istovremeno postaje apsorbovan u gledanje slike.

Kinooperater postaje tako apsorbovan u filmu

da zaboravlja da je on taj koji okreće mašinu (svoj um)

i projektuje slike (kroz film od sanskara).

Emocije mu se kolebaju saobrazno različitim scenama

tokom celog filma – smeje se i plače.

Ovaj čovek je nadvladan i zaboravlja da slike nemaju realnost[11]

i da realno ne egzistiraju sem kao imaginacija.

Sada vizualizujte da ga iznenada ubode škorpion

te ga bol natera da ukloni ruku s mašine

što će istu zaustaviti[12] s rezultatom

da više nema nijedne slike na ekranu.

Momentalno čovek realizuje

da je on taj koji je okretao projektor,

a da je film na ekranu zavisio od njegovih akcija

(mišljenja uma).

Čovekovo smejanje i plakanje bili su rezultat vlastitog neuviđanja

realnosti ove situacije.

Sanskare su film koji stvara impresije

slika života pred nečijim očima.

Kad zbog škorpijinog uboda sanskare prekinu obrtanje,

čovek realizuje da su njegove vlastite impresije ono

što projektuju sliku kreacije.

Intenzivno i nenenadno je Iskustvo,

nalik škorpijinom ubodu,

koje nadvladava jednog koji doživi Sopstvo.

Zbog nadvladavajuće sile uboda

to jedno biva probuđeno, ne za bol, već za Blaženost.

Neophodan je tako intenzivan bol

nalik onom od škorpije

da se zaustavi um, da se ponište ograničenja,

ali je rezultat Blaženost.

Kad se ove sanskaričke impresije zaustave,

imaginacija prekida s projektovanjem na ekran života,

i um više ne doživljava ograničenost.

U momentu poništavanja ograničenog uma u Nirvani

to jedno realizuje da je realni[13] tvorac,

a svi univerzumi oko njega su nalik slikama

(iluzorni filmovi, puko pokretanje imaginacije).

Kako bi mogao on koji realizuje svoje Beskonačno Sopstvo

da se smeje ili plače zarad ovih slika?

Kako bi mogao imati želje

kad je realizovao da ih je stvorila njegova imaginacija?

U Nirvani jedno (ne) vidi ništa do svoju[14] Beskonačnu Senku,

čak izgleda da Bog ne egzistira;

ali smesta to jedno realizuje

da je ova Beskonačna Senka Ništa,

a jedno-vo vlastito Beskonačno Sopstvo (Duša)

je Sve u stanju Nirvikalpe.[15]

Sad uporedimo Okean Uma (BESKONAČNI UM)

s kapi uma (ograničeni ljudski um).

Zamislite Okean kao Božiji BESKONAČNI UM, Okean Uma,

a kapi u tom Okeanu mogu se uporediti s

običnim umom čoveka.

Načinu na koji je Okean ograničen s kap-mehurovima

i Bog (BESKONAČNI UM) na istovetan način je[16]

ograničen u ljudskom umu (sanskarama).

A uzrok mehurova u Okeanu

je pokrenutost vode u istome –

komešanje koje uzrokuje penušanje talasa.

Muhurovi postoje u Okeanu samo zbog kretanja vode,

kao i ograničeni um što postoji jer BESKONAČNI UM mora da misli

kroz beskonačni broj umova.

Čak i tako, čovek  je rezultat sanskaričkih aktivnosti uma

pa je slično tome i on ograničen pokrenutostima uma,

ali kad je jednov um totalno neaktivan,

„on“ je jedno s Bogom.

Ljudski um je neaktivan u besano spavajućem stanju.

Aktivnost uma (sanskarička sila) je u mirovanju

i jedno ne misli jer se sanskare ne kreću.

U besanom spavanju je stoga nečije stanje nalik stanju Realizacije

„Jastva“ s BESKONAČNIM UMOMOkean je nepomičan.

Jedina razlika između običnog besanog spavanja ograničenog uma

i božanskog besanog spavanja BESKONAČNOG UMA

je da BESKONAČNI UM SopstvoRealizovane Ličnosti

jeste Beskrajno Svestan i uživa Večitu Blaženost,

dok je čovek  ne-svestan i (ne) uživa ništa.[17][18]

Ovo znači da BESKONAČNI UM SopstvoRealizovane Ličnosti

doživljava duboko spavajuće stanje dok je u budnom[19] stanju.

Kad Okean postane kap-mehurovi[20]

(kad BESKONAČNI UM postane ograničeni umovi),

zaboravlja da je Okean

(BESKONAČNI UM zaboravlja da može misliti beskrajno).

A (Po)Znanje stanja kap-mehurova

i Okeana je moguće samo kad kapi

(koje su sad opstajući kapi-mehurovi, ograničeni umovi)

postanu svesne svog realnog stanja Okeana;

um mora postati svestan „Jastva“ kao beskonačja.

Ograničenost održava formu kap-mehurova

(ograničeno umovih mišljenja u iluziji)

tako da kap-mehurovi mogu realizovati

da su Okean (misliti beskrajno)

i ništa do Okean (BESKONAČNI UM).

Da bi se ova Realizacija javila

ograničenje ograničenog uma mora biti slomljeno,[21]

ili mehur mora pući.

Slamanje ovog ograničenja u ljudskom umu

ili pucanje mehura je rad Sadgurua

koji je dosegao BESKONAČNI UM i otelovljuje Okean.

Sadguru je u kap formi pri otelovljenju Okeana,

odnosno, izvana se prividno čini kao običan čovek;

iznutra zna da je Bog i ništa do Bog –

zna da je on Okean

i ništa ne ograničava njegov BESKONAČNI UM.[22]

A realizovati Boga je Cilj života,

no nakon Realizacije svi nisu predodređeni

da povrate svest o grubom, suptilnom i mentalnom svetu

i rade za vaskoliku iluzornu kreaciju

da promiču[23] druge Đivatmi k’ realizovanju Cilja.

Tokom Realizacije jedno gubi svu svest kreacije (iluzije)

no stiče svu svesnost Boga (Realnosti).[24]

Da bi povratio kreacija svest to jedno mora sići

od stanja Beskonačja (Okeana)

do stanja konačnosti (kap)

da bi bio Okean (Bog) u kap formi (čovek-forma).

Oni koji nisu predodređeni da povrate svoj ljudski identitet (siđu)

a ipak ostaju živi, izvana se mogu činiti ludim (nenormalnim)

no iznutra, su uživanje Beskonačne Blaženosti.

Ovakve Božanski Lude Jednosti su Brami-Buti ili Mađzubi;

pojavno se čine ludima jer nemaju odnos s normalnim ljudima

ili makojim aspektom mentalne, suptilne ili grube kreacije;

ništa ne upliviše[25] te Jedno.

Uronjeni su u Boga – Okean,

i poznaju jastvo samo kao Okean, a ne kao kap.

Samo nekoliko O-Bogotvorenih ljudskih bića se spušta

do normalne svesti (o) tri sveta iluzije;

među njima su oni koji povremeno zadržavaju grubu,

suptilnu ili mentalnu svest i povremeno je gube

vraćajući se u apsorbovanost u „Ja Sam Bog“ stanju.

Ovih zaista nekoliko Ličnosti su Paramhanse (Mađzub-Salici)

ili Đivan-Mukte (Salik-Mađzubi ili Azad-e-Mutlaci)

što znači Oslobođena Inkarnirana Jednosti (Izbavljene Duše).[26]

A svest Oslobođenog Jedno fluktuira[27] u odnosu na

različite sfere kreacije, ali nikada ne fluktuira

u Beskonačnom Stanju „Ja Sam Bog“.

Paramhansa ili Mađzub-Salik često

gubi svest o kreaciji,

dok Đivan-Mukta ili Salik-Mađzub

obično održava učestanu vezu s kreacijom.

Ovo fluktuiranje je prirodno jer Oslobođene Jednosti

nemaju specifičan rad ili duhovnu dužnost prema kreaciji.[28]

Zaista se samo nekoliko Ličnosti nakon O-Bogotvorenja

spušta do svakog stanja i razine svesti

u grubom, suptilnom i mentalnom svetu da rade univerzalno.

Ovih zaista, zaista nekoliko koji silaze[29] nazad u iluziju

su Sadgurui – Majstori Istine,

ili Kutubi – Stožeri Univerzuma.[30]

Svet se nikad nemože odužiti[31] Sadguruima na silaženju

nazad u iluziju zarad Univerzalnog Rada.

Čovečanstvo se nikada ne može odužiti Savršenim Majstorima

za količinu dobra koju čine za svakoga u svetu.

Sadgurui rade (poništavaju sanskare)

da bi učinili druge ljude besmrtnim poput sebe,

a smisao ovoga je da Realizacija stiže mnogim ljudima iz njihovih ruku.

Sadgurui održavaju kontinualni tok SopstvoRealizovanih bića,

i ovaj kontinualni tok besmrtnih muškaraca i žena

održave umove drugih čistim i neuprljanim,

a posebno umove onih

u Majstorovom intimnom kontaktu.

Prisustvo ovih besmrtnika[32] na zemlji

održava Božanskost u svetu.

Možemo[33] uporediti univerzume u kreaciji

sa talasima u okeanu,

a pena koju valovi pro-izvode[34] su mehurovi uma.

Svaki talas (svaki univerzum) sadrži beskonačan broj

kap-mehurova (mislećih umova),

a običnom kap-mehuru (ograničenom umu)

se talas-mehur (univerzum) čini neizmernim.

Slično tome i običan čovek koji živi u svetu

smatra da je univerzum ogroman.

Ali za Kap koja ima Znanje (Svesno Iskustvo)

da je Okean, BESKONAČNI UM

(što znači da nema mehurova koji „je“ ograničavaju)

sveukupni fenomen univerzuma je prolazna predstava.

Ta Kap zna da su svi valovi, mehurovi i druge kapi

isti Okean koji je „Ona“ postala.

Neke kapi kratko traju a neke dugo,[35]

u zavisnosti od stanja mehurova,

ali one ne mogu bitisati bez Okeana.

Kapi uvek ostaju jedno s Okeanom

jer je Okean kapina sušta egzistencija

i najposle svaka kap to spoznaje

jer je svaka kap (pred)određena[36] da bude Okean.

Ljudsko biće bi trebalo da shvati da nije

ograničeno stvorenje kakvim misli da jastvo jeste,

već je jedan koji prebiva u velikom okeanu.

Običan čovek ne može zaboraviti svoje mehur stanje svesti,

ali čovek koji shvata da je Cilj realizovati Boga

zaboravlja svoje mehur stanje (pri)sećanjem Boga – Okeana.

Odreći se misli o iluzornom svetu izvana

je (pri)setiti se da fenomen zvani svet

postoji unutar kuće uma

(i da um egzistira unutar BESKONAČNOG UMA).

Ovo odricanje je u stvari

odricanje od lažnog mišljenja ograničenog uma.

Ali individui je nemoguće

da realizuje ovu istinu jastvom,[37]

stoga on koji želi[38] da spozna Beskraj

mora se i dalje držati uz Boga.[39]

Ovaj Bog je u ljudskoj formi,

kroz Avatara i Sadgurue.

On koji pokušava da spozna Boga mora neizostavno pojmiti

da uteći ovoj imaginarnoj egzistenciji,

stvaranoj vlastitim sanskarama

iziskuje ništa manje do svo (Po)Znanje.

Ovo Božansko (Po)Znanje je oličeno kao BESKONAČNA INTELIGENCIJA,

i ovo Znanje egzistira u Avataru i Sadguruima;

oni koji bar ovo spoznaju se drže uz[40]

Njega Koji je Bog.


[1] God Himself = Self-God – Personalni Bog Sami, Personalni Bog po Svome-Sopstvu – Bog Svojim Bitkom/Sopstvom/po Sebi

[2] for the sake of – radi zbog – for- za, u; sake – korist, svrha, obzir, razlog, račun, cilja, radi, za, zbog, zbog, njega, zbog mene

[3] interminable – beskrajni, beskonačni (u svome trajanju – bez početka i kraja – kada je u pitanju prostorna beskonačnost ili beskrajnost koristi se primer lopte koja iako ima površinu nema ni početak niti kraj i po njenoj površini se beskrajno krećemo  a njenu ograničenost spoznajemo tek kada se izdignemo iznad nje (transcendiramo je) i sagledamo je kakva ona jeste, ograničena – može se uzeti i primer ljudi koji žive na zemlji koja nema ni početka niti kraja i može se smatrati beskrajnom i beskonačnom a takođe i bespočetno dok je ne sagledamo iz svemira); terminable – (vremenski) ograničen, vezan rokom

[4] Mahakarana Mana – Kauzalni, Uzročni Um; Mahakarana – Uzrok, Prvi Uzrok, Uzrok svih uzroka, kauzalnost; satyaloka – svet sata, kao vrhunski (suprimni) nivo (plan, ravan) praiskonske (originalne, prvobitne) kauzalnosti (uzorčnosti); Mana – Um, Mentalno Telo i sedište Uma (ili Razuma)

[5] that one experience in the Realization of one’s Soul – koje to jedno doživljava u/pri Realizaciji (postajanju i doživljavanju) jedno-ve („svoje“ – toga jedno/jednosti) Duše;

[6] impart – dodeliti, saopštiti, pružiti, darivati, dati, podeliti, priopćiti

[7] Knowledge – PoZnanje = Uvid = Uviđanje = Uviđenje – PoZnanje; Uvid koji Uviđa/Vidi Sopstvo izunutar Sopstva (ili Zna, Saznaje, Spoznaje, PoZnaje)

[8] inače reč „onostrano“ ili „onkraj“ izraža ideju onoga što je „izvan uma“ ili „s onu stranu“ uma, stanje transcendencije uma, koja na istoku označava ono što je izvan uma, a na kao na zapadu izvan „kreacije“. Na istoku se smatra da kreacija postoji isključivo u umu.

[9] there is nothing except God – ima (nalazi se, postoji) ništa sem Boga,

[10] overwhelms – prevladati, nadvladati, obasuti, ovladati, pobediti, poplaviti, preplaviti, pretrpati, savladati, sasuti, obasuti, ophrvati, poraziti

[11] pictures have no reality  –  slike nisu stvarne, u slikama nema realnosti; realnost = stvarnost = zbilja

[12] uvesti/dovesti u mirovanje

[13] real – stvarni, realni, u realnosti, istiniti, zbiljski; creator – kreator/dizajner, stvoritelj; realizuje – postaje-i-doživljava/ostvaruje

[14] one…ones – jedno/neko/taj….svoju; doslovno – jedno…jedno-vu

[15] an this limits forms a veil between God the Infinite One and man the finite one (i ovo ograničenje/limit oformljuje veo između Boga Beskonačna Jednost i čoveka konačna jednost – u pitanju su dve imenice, a ne broj, iako se uobičajeno prevodi kao „jedno“) ova rečenica iz prethodnog poglavlja objašnjava specifičnu upotrebu reči „jedno“ u većini ovog teksta gde ona ne služi kao camenica koja se obično ne prevodi ili se prevodi kao čovek, a u ovom tekstu često kao neko, taj (boldom označeno) ovde ima značenje onoga što je „jedno“, odnosno ispravnije „jednost“ ili što neki nazivaju „ne fizička individualnost“ koja je u relaciji sa „Jedno“, „Jednost“ koje označava „Ono Jedno bez drugoga“ isto kao što imamo i odnos između kapi i Okeana.

[16] in a similar manner

[17] whears man is unconscious and enjoys nothing  –  dok je čovek bez svesti i (ne) proživljava(uživa) ništa (ni u čemu). Reč „enjoy“ – uživati se razlikuje od reči „experience“ doživljavati jer se prva povezuje obično sa Sopstvom (Realnim Božanskim Sopstvom – Više Sopstvo) koje je Učivaoc ili Svedok (Posmatrač, Osvedočioc) dok je se druga povezuje sa sopstvom (lažno čovekovo sopstvo – niže sopstvo) koje je doživljavaoc. Više Sopstvo ostaje ne dodirnuto diživljajima koje ima niže sopstvo a ti doživljaji utiču i impresiraju samo niže sopstvo.

[18] u besanom spavanju (eteričnom snu – stanju u kome je čak i zvuk „Reč“ ili „OM“ zaustavljena, sve vibracije su stale) ne-svesno premošćuje rascep koji ga deli od svesti i dolazi na ili preko svesti, prekriva je i sjedinjuje se u jedno sa njome, tako da je jedno u ne-svesti koja pokriva svest te nije svesno sjedinjavanja svesti i ne-svesti, u realizaciji svest premošćuje procep i nadilazi, dolazi preko ne-svesti i sjedinjuje se sa njome u jedno, tako da sada preovladava svesti jedno je svesno sjedinjavanja svesti i ne-svesti što jeste realizacija (objašnjenje uzeto iz „Beseda“ i ovde slobodno interpretirano).

[19] awake – probuđenom, svesnom, osvešćenom

[20] kada (jedan) Okean postane (mnogi) mehurovi (kad (jedan) Beskonačni Um postane (mnogi) ograničeni umovi

[21] the limit of the limited mind must be broken down – limit/granica limitiranog/ograničenog uma mora biti srušena/slomljena

[22] and nothing limits his INFINITE MIND – doslovno – i ništa ograničava njegov BESKONAČNI UM

[23] advance – unapredili, pokrenuli napred, uznapredovali, pomakli napred,

[24] consciousness of creation…consciousnes of God – u oba slučaja se radi o s-vesti (osvešćenju) koja i pripada kreaciji odnosno Bogu i jeste o kreaciji odnosno bogu no u prvom slučaju su objekt, subjekt i proces razdvojeni (sam proces ih deli) dok su u drugom slučaju subjekt, objekt i proces jedno pa je to s-vest Boga – Božija s-vest – Bog kao s-vest – s-vest kao Bog – s-vest o Bogu – Božija S-vest/Svesnost kojom Bog Sebe s-vesno/svesno doživljava kao S-vest/Svesnost i kao Boga (koji je S-vestan/Svestan)

[25] impresses – impres(ion)ira, dojmiti se, utiče na, utiskuje se u

[26] Liberated…(Freed…)  –  Oslobodjena….(Izbavljene…)

[27] koleba se, njiše se,

[28] reč kreacija se može shvatiti i kao posledica – „stvaranje“/“stvarranje sveta“, „kreacija“, „tvorevina“ ili kao „kreacija“ u smislu „dizajna“ ili „plana“ (matrice – zamisli) ili kao sam „proces stvaranja/tvorbe“ (uzrok) iz koga (kao njegova posledica) nastaje kreacija/tvorevina/stvaranje

[29] make descent – obave/učine/naprave descend/silazak/spuštanje (razlikuje se od „coming down“ (spuštanje, silazak)

[30] Majstori Istin; Stožeri (središna tačka) Vaseljene

[31] repay – odužiti, platiti, vratiti dug, isplatiti, nagraditi, nak(do)naditi, osvetiti, isplatiti

[32] immortal one – besmrtnih (večnih) jedno

[33] one may… – jedno/neko/taj bi mogao da…

[34] produce – proizvode = tvore

[35] some drops last for a short while and some for a long while –

[36] meant to be – namenjena da bude, namerna, hoteća da bude

[37] to realize this truth by himself – da realizuje ovu istinu sebstvom/bitkom svojim/sobom/sam-po sebi/sam sobom

[38] who wills to knowe

[39] must remain holding to God – mora da ostane da se  pridržava/drži za Boga

[40] those who knows thios much are holding on to Him Who is God –

%d bloggers like this: