KRATKA BIBLIOGRAFIJA

Kažu da ima više od četiri stotine knjiga posvećenih Meher Babi, ali mnoge od njih se sastoje od izreka ili izvoda iz dužih knjiga. Dole navedena kratka lista može pomoći svima onima koji žele da saznaju nešto više o Babi. Iz praktičnih razloga, knjige su svrstane pod naslovima ‘Život’ i ‘Učenje’, ali one koje su navedene pod prvim naslovom takođe manje ili više sadrže i ovo drugo.
Avatar Džin Adriel. J.F. Rowny Press, Santa Barbara, Kalifornija. Novo izdanje Džon F. Kenedi University Press, Berkli, Kalifornija, 1973. Lična naracija koja obuhvata period do 1943. godine.
Osamdeset i Dva Porodična Pisma Zapadnoj Porodici Ljubavnika i Sledbenika Meher Babe koja je napisala Mani (Manija Šeriar Irani), Društvo Avatara Meher Babe, Njujork, 1969.Novo izdanje objavio Šeriar Press, N. Mirtl Bič, S.C., 1976, pod naslovom: 82
Porodična Pisma …. Ova pisma, koja je Babina sestra Mani slala sledbenicima širom sveta, sačinjavaju jedinu kontinuiranu belešku o njegovim poslednjim godinama, 1956 -69.
Pogledi na Bogo-Čoveka, Meher Babu Bal Natu, tom 1, 1943 – 48, objavio Sufism Reoriented, Walnut Creek, Kalifornija, 1977: tom 2, 1949-52, Meher House Publications (Bombaj), 1979. Proširen dnevnik Bal Natua, koji daje detaljni opis Babinog života i rada od 1943.
Bogo-Čovek C.B. Pardom. Allen and Unwin, London, 1964. Novo izdanje Šeriar Press, Crescent Beach, S.C., 1971. Ova knjiga uključuje i autorovo delo Savršeni Učitelj , ali priča seže do 1962.
Čovečanstvo, Čuj Meher Baba, ispričao i obradio D.E. Stivens. Dodd, Mead, Njujork, 1957. Novo izdanje Harper & Row, Njujork, 1971. I deo je zabeleška Don E. Stivensa o skupu Babinih sledbenika u Indiji novembra 1955. II deo daje izvode iz Babinih učenja, sa informacijama koje je dao sam Baba, naročito o svom ranom životu.
Meher Babin Poslednji Sahavas H.P. Baruša. Knjigu je objavio sam autor u Navsariju, Indija, 1969. Ovaj pamflet od 50 stranica je beleška iz prve ruke o onih nedelju dana dok je Baba ležao na samrtnom odru nakon što je napustio svoje telo.
Ramdžu Dnevnici, 1922 – 1929 Ramdžu Abdula. Sufism Reoriented, Walnut Creek, Kalifornija., 1979. Lična priča o Babinom ranom radu; sadrži Damare i Jecaje, priču o Prem Ašramu, koja je prvi put objavljena 1929. i već se odavno ne štampa.
Nečujna Reč Frensis Brabazon. Meher House Publicatios (Bombaj), 1978. Detaljni opis Babinog života i rada od 1928.
Priče iz Novog Života sa Meher Babom koje su ispričali Eruč, Mehera, Mani i Meheru; izdanje D.E.Stivensa, et al. Benguine Library, Berklej, Kalifornija, 1977.
Putnici Vilijema Donkina, sa predgovorom Meher Babe. Adi K. Irani za Meher Publications, Ahmednagar, Indija, 1948. Novo izdanje, sa dva dodatka, Sufism Reoriented, San Francisko, 1969. Izuzetna beleška o Babinom radu sa ‘mastima’ ili bogo-ludacima.
UČENJE
Civilazacija ili Haos? I.H. Konibear,. izdanje, Chetana Ltd., Bombaj, 1959. Analiza svetske krize u svetlu istočnjačke metafizike.
Besede Meher Baba, 6. izdanje u tri toma, izdanje Ajvil Oneita Djusa i Don E. Stivensa. Sufism Reoriented, San Francisko, 1967. Prvo izdanje objavljeno u Indiji u pet tomova, 1939-43 a sada se više ne štampa.
Bog Čoveku i Čovek Bogu; Besede Meher Babe izdanje C.B.Pardom. Gollanez, London, 1955. Drugo izdanje objavio Šeriar Press, N. Mirtl Bič, 1975. Izdanje Beseda u jednom tomu namenjeno Zapadnim čitaocima.
Bog Govori: Tema Kreacije i Njena Svrha Meher Baba, 2. izdanje, revidirano i prošireno. Dodd, Mead, Njujork, 1973.
Savršenstvo Svesti Meher Baba, skupio i objavio Allan Y.Koen. Harper & Row, Njujork;; Eel Pie Publishing, Tvikenham, Midleseks, 1977. Uvod i vodič kroz praktični misticizam i metode duhovnog razvoja, koje je dao Meher Baba.
Ostani s Bogom Fransis Brabazon. Edwards & Shaw za Garuda Books, Sidnej, 1959. Novo izdanje Meher House Publications (Bombaj) 1977. Poetska beleška o mesec dana provedenih sa Babom, proširena u analizu stanja u svetu i viziju svetske budućnosti.
* * *
Trenutno postoje dva časopisa posvećena Meher Babi:
The Awekener (Buditelj)<d , Izlazi dva puta godišnje, urednik Filis Frederik. Objavljuje 504 Pier Ave., Hermosa Bič, Kalifornija, S.A.D.
The Glow International. Izlazi kvartalno, urednik Freini Nalavala i NaoŠervan Anzar. Objavljuje 36 Lytton Rd., Dehra Dunn, Indija.
* * *
Sedište Udruženja Meher Babe je u blizini Londona, Meher BAba Oceanic, The Boathouse, Ranelagh Drive, Tvinkenham, Midleseks, Engleska.
Meher Baba je bio Indijski Savršeni Učitelj čiji su uticaj i broj sledbenika bili znatni za vreme njegovog života, i nastavili su da rastu tokom godina nakon njegove smrti, naročito među mladima. Podaci o njegovom životu su jednostavni. Rođen je 1894 u Puni, u jednoj Persijskoj porodici, kao sin roditelja koji su bili odani Zoroastijanci, i oca koji je oduvek bio duboko posvećen svojoj veri. Kao dečak, Mervan – kako se tada zvao – je dobio odlično obrazovanje u najboljim Engleskim školama i koledžima u onom delu Indije u kojem je živeo. Bio je naročito uspešan u sportu, ali je takođe voleo poeziju i govorio je pet jezika.
Njegov život se nastavio na uobičajen način sve do 1913. kada se susreo sa poznatom Muslimanskom sveticom koja mu je otkrila svest o njegovoj sudbini kao Avatara, ili spasitelja. To saznanje ga je dovelo do gubitka svesti, i on je proveo godinu dana u stanju između života i smrti. Nakon što se oporavio otišao je da živi u društvu drugog velikog učitelja, jednog Hindusa, Upasni Maharadža, koje ga je 1921 proglasio za Avatara, govoreći: "Ovaj dečak će pokrenuti svet." Dalji Babin život deli se na nekoliko tačno određenih perioda. U prvom perodu osnovao je škole i ašrame, ne obazirući se nikada ni najmanje na razlike među kastama i verovanjima, i u kojima je sam obavljao najprostije poslove. U drugom periodu proputovao je svet, odnoseći ideje Istoka i odvodeći svoje sledbenike sa Istoka na Zapad, i dovodeći Zapadnjačke ideje i sledbenike na Istok. U sledećem se posvetio radu među takozvanim 'Bogo-ludacima' ili 'Bogo-opsednutima', kada je prelazio ogromne razdaljine putujući po Indiji uz velike teškoće sa nekolicinom odabranih sledbenika. Poslednje godine svoga života proveo je uglavnom u usamljenosti.
U početku komunicirao je putem govora, ali od 1925. po sve do svoje smrti 1969, pridržavao se neprekinutog ćutanja, komunicirajući prvo putem alfabetske tablice, a kasnije samo putem znakova. "Nisam došao da podučavam već da budim", objasnio je. "Tražili ste i dobili dovoljno reči. Sada je vreme da ih sprovedete u život." Takođe je izjavio da neće osnovati nikakvu novu religiju, već ujediniti sve religije i povezati ih "kao perlice u nizu".
Iako je uvek ćutao, Baba je ostavljao snažan utisak na one koji su dolazili u kontakt sa njim. Budio je ljubav svuda gde se pojavljivao, i koristio je svoja putovanja da bi izvršio uticaj na one sa kojima je dolazio u dodir, onekad čak i kada oni nisu bili svesni njegovog prisustva. Na primer, prilikom poseta Londonu i drugim velikim gradovima on je obavezno odlazio među gomile ljudi na javnim skupovima ili pozorištima, gde bi njegov uticaj mogao da ldeluje na što je moguće više ljudi.
Tom i Doroti Hopkinskon su poznavali Meher Babu, i bili su mnogo godina njegovi sledbenici. Njihova priča o njegovom životu i radu krunisana je kratkim opisom njegovog učenja – njegovim shvatanjima o ljubavi, seksu i braku; o egu; o svrsi čovekovog života na zemlji; o onome što se dešava sa nama nakon smrti; i o uzorku evolucije koji prožima čitavu kreaciju.

%d bloggers like this: