Beskonačni Um

Imaju tri stanja BESKONAČNOG UMA:

Prvo – BESKONAČNI UM ne kreira[1]

i ne doživljava; ne misli.

Drugo – BESKONAČNI UM kreira,

znači to je stanje u kome misli.

Treće – BESKONAČNI UM doživljava kreaciju;

„On“ je mislenje od kamena do čoveka,

od tragaoca do Mahajogina,

od Valija do Pira.

U običnom čoveku kad BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli

kroz akt mišljenja,

tj., kada je BESKONAČNI UM aktivan,

kreira mentalnu, suptilnu i grubu imaginaciju.

Kroz beskonačne misli BESKONAČNI UM kreira

mentalne, suptilne i grube svetove i tela.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Jastvo“ kao telo,

i kroz telo doživljava kreaciju.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u običnom čoveku

misli „Jastvo“ da jeste mehur (telo) i

mada je neograničena misli „Jastvo“ da jeste ograničeno.

Ovo je lažno mišljenje i u stanju čoveka  je beskonačno.

U Sadguruu BESKONAČNI UM

spoznaje „Jastvo“ kao beskonačni Okean i

telo (mehur) kao puku odeću (omotač).

U tom beskonačnom stanju mehur puca

i Sadguru poput odeće koristi telo

za svoj Univerzalni Rad.

Isti BESKONAČNI UM koji je u čoveku i u Sadguruu je,

ali u običnoj ličnosti mišljenje je ne-realno i

BESKONAČNI UM misli da je „Jastvo“ ograničeno (mehur).

Kao Sadguru, BESKONAČNI UM

uzima da je „Jastvo“ Okean, beskonačan i bezgraničan;

ovo je Realno Mišljenje: Okean zna (da) „On“ jeste Okean,

a ne kap, niti mehur.

Od kamena do životinje BESKONAČNI UM misli ograničeno

jer čin mišljenja u pod-ljudskim formama

nije beskonačan kao u čoveku.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA u svim formama

od kamena sve do čoveka stvara besformnu imaginaciju

kao mentalne, suptilne i grube univerzume, to čini tako beskrajno

jer je UM kao Kreator (Išvar) Beskonačan.

Stoga u svim formama evolucije

BESKONAČNA INTELIGENCIJA deluje kao BESKONAČNI UM

da bi iznedrila kreaciju u svim formama.[2]

Pri doživljavanju kreacije,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA čini to isprva u najkonačnijim,

potom konačnim i manje-konačnim stanjima uma,

sve dok ne doživljava u beskrajno grubom,

beskrajno suptilnom, i beskrajno mentalnom stanju uma.

Pa čak i u kamen formi besformni BESKONAČNI UM

potiče izranjanje beskonačne kreacije

kroz „Svoj“ najograničeniji medij, kamen formu.

Tvorac je beskonačan,

ali budući da je iskustvov medij najograničeniji, kamen,

kreacija se pojavljuje najograničenije.

S doživljavanjem kreacije ekstremno ograničeno kao kamena

BESKONAČNI UM takođe postaje ekstremno ograničeni konačni tvorac

na jedan neuvidljiv način.[3]

U jednom neuvidivom i neopaživom aspektu

BESKONAČNI UM postaje sledeće:

Prvo – U kamenoj formi BESKONAČNI UM stvara najkonačnije

i doživljava najograničeniji aspekt kreacije

(jedino vidi kosu na glavi).

Drugo – U biljnoj formi BESKONAČNI UM

stvara manje ograničeno i doživljava manje ograničenu  kreaciju

(vidi nadole sve do grudi).

Treće – U životinjskoj formi (od crva do čovekolikog majmuna)

BESKONAČNI UM kreira sve manje ograničeno,

i doživljava sve i manje i manje ograničenu kreaciju

(vidi nadole sve do kolena):

Četvrto – U ljudskoj formi BESKONAČNI UM

kreira beskonačno i doživljava kreaciju beskrajno

(vidi „Sebe“ od glave do pete).

U formi kamena, metala, bilja, životinje i u ljudskoj

BESKONAČNI UM stvara beskrajno.

Ali BESKONAČNI UM doživljava kreaciju

u najograničenijim, manje ograničenom, još manje ograničenim formama

a u ljudskoj formi beskrajno.

S obzirom na medijevo bivanje ograničenim,

kreacija istupa iz BESKONAČNOG UMA

isprva neopaživo (beskrajno konačna).

potom tokom evolucije najkonačnije, manje konačno,

još manje konačno, dok se najposle kreacija manifestuje

beskrajno u zenitnoj tački – čoveku.

Ovde i sada, mada BESKONAČNI UM

u ljudskoj formi kreira beskrajno,

uzima „Jastvo“ za ograničeno

jer sanskare potiču izranjanje lažnih misli

i sile BESKONAČNI UM

da doživi misli lažljivo.

Ovo znači da BESKONAČNI UM misli o „Jastvu“ kao ograničenom

a o telu (kreaciji) koju je kreirao

kao ne-ograničenom (beskonačne misli).

U slučaju običnog čoveka BESKONAČNI UM kreira

samo telo i neke deliće kreacije

koje doživljava kroz telo.

Ovo znači da u ljudskoj formi BESKONAČNI UM neopaživo

uzima „Svoj“ sopstvom-kreirani univerzum kao ograničen,[4]

shvata ga ograničeno,

i doživljava ga ograničeno.

Pa ipak u formi Sadgurua

BESKONAČNI UM uzima da je „Jastvo“

isključivi Kreator „Njegove“ kreacije,

shvata je beskrajno,

i doživljava je beskrajno.

U isto vreme, u formi Sadgurua

BESKONAČNI UM doživljava svu kreaciju

kao vlastitu senku ili imaginaciju.

U božanskom stanju Sadgurua

BESKONAČNI UM doživljava „Jastvo“ u formi tela

i kao Kreatora sveg Univerzuma,

pa ipak oseća „Jastvo“ razdvojenim od tela

i odeljenim od kreacije.

Avatar ili Sadguru obznjanjuje,

Sva kreacija je došla van iz Mene,

Ja sam u svemu

a ipak sam Ja odvojen od Univerzuma,

od svega.

Ja sam Pro-Izvodilac sve kreacije;[5]

Ja upravljam mentalnim, suptilnim i grubim univerzumima.

Ja kontrolišem sve nivoe, nebesa, prostor;

beskonačna sunca, beskonačne mesece, beskonačne zvezde

svi su Moja senka, Moja imaginacija.“


[1] create – stvara, treba shvatiti u smilu „kreira“ ili „dizajnira“ („misli“ – sva kreacija se odvija isključivo u umu i nema kreacije van uma i nezavisno od uma) a ne u smislu pro-izvodnje, materijalizovanja, o-stvar-ivanja.

[2] bring forth – iznedriti, roditi, doneti, proizvesti; doslovno – dovesti napred (u prednji plan)

[3] in an unseen way – na takav način da je to potpuno nemoguće videti ni na koji način.

[4] self-created universum – samo-stvoreni, sopstvom-stvoreni, stvoreni-u-sopstvu(samome sebi) univerzum, to je ono što kreira čovekovo sopstveno niže, lažno, sopstvo ili biće, to jest čovekov lažni ego ili lažno ja.

[5] producer  –  Tvorac, onaj koji je proizvodi ali i producent, režiser sveukupne kreacije

%d bloggers like this: