Moćni*

Zadivljen sam i ispunjen radošću otkrićem da je Voljeni kome sam služio mnoge godine, istinski vrlo moćan Voljeni.

Naravno, sve vreme sam znao da je on Bog. Ipak, toliko je Bogova. Postoji Bog koga ljudi vide u obliku iluzije kao što je zalazak sunca ili pogled sa planine ili simfonija, ili čiji se prst vidi u tome što čovek umakne olujnoj kiši ili dobije dobar posao. Bez sumnje je vrlo prijatno i isplativo imati takvog Boga – sasvim vrednog hrišćanske sveće ili hinduskog mirišljavog štapića – ali to nije Bog kome bi čovek ponudio svoj život. Postoji Bog koji vlada blještavim nivoima svesnosti: ali pogled na njega čoveka bi oslepeo. Bog koji je onostran nivoa, nespoznatljiv je osim njegovom sopstvenom Milošću. A on je izuzetno obazriv kome Milost daje.

… Ja, međutim, ipak nisam znao koliko je naš Voljeni, moćan Voljeni. Ovo saznanje mi je došlo tek nedavno, od kada je Baba odložio svoje telo … Kakav je Voljeni naš Voljeni! Kakvom Voljenom smo odabrali da služimo! … Ko osim Voljenog nad Voljenima može tiho da izgovori njegovu Reč u vašem srcu i navede vas da preko sveta dođete da primite njegov daršan, da dozvoli mu se poklonite u svom srcu? Tako nešto se nije desilo nikada pre. Bio sam na masovnim daršanima gde su desetine hiljada dolazile i klanjale se njegovoj ljudskoj formi. Ali, preći na hiljade milja da bi mu se čovek poklonio u svom srcu, to je sasvim drugi red posvećenosti.

Zašto je voljeni Baba vama dao ovu izuzetnu počast? Zato što je tražio da nekolicina uradi ono što mnogi, što svi, vremenom moraju da urade: da proputuju svet iluzije da bi primili njegov daršan u svom srcu. Kakav je Voljeni naš Voljeni; kakav moćni Voljeni. Reč koju je izgovorio u vašem srcu, koja će biti izgovorena u svakom srcu na svetu, povešće vas za ruku i umešno odvesti do dveri vašeg Voljenog, do vinarije vašeg Učitelja – gde će postati vaša sopstvena pesma hvale i navešće voljenog vinara da otvori vrata, uvede vas unutra i naspe vam čašu vina samo-zaborava i Voljenog-jedino-pamćenja. Sama Reč kojom je pokucao na vrata vašeg srca i podstakao vas da krenete na put do njega, ta ista Reč pokucaće na njegova vrata i navesti ga da vam ih otvori – lično. Klanjam se tom moćnom u svakom od vas.

Frensis Brabazon

•     Ja sam Jedan koji se uvek gubi i pronalazi među ljudima. Vaša ljubav prema sebi Me gubi, a vaša ljubav prema Meni Me pronalazi.

Volite me iznad svega.

Meher Baba

Bog kao Čovek je umro, ali Čovek kao bog Živi večno*


* Iz govora koji je Fresnsis Brabazon održao grupi zapadnih ljubavnika Meher Babe u Guruprasadu, u Puni, u periodu od aprila do juna 1969. kada su do{li, kako je to tada rečeno, „u čast Meher Babinog poziva na njegov daršan“.

* Iz govora Frensisa Brabazona u Avatarevom Boravištu u Australiji, juna 1969.

%d bloggers like this: