Šesta Avantura

Đivatma doživljava prvu formu životinje

(obično kengura) da bi potrošila sanskare

akomulirane tokom poslenje ptičje forme.

Individua mora da prođe kroz

raznolike varijacije životinjskih formi

jer svaka forma iscrpljuje stare sanskare

i akomulira nove životinjske impresije.

Ponekad „se“ identifikujući s mačkom, Đivatma mjauče i grebe;

nekada, umesto toga, misli da je pas, pa laje i ujeda;

kao krava muče, a kao lav žestoko urliče.

Tako svest otelovljene duše doživljava

8.400.000 formi životinjskih vrsta,

i zavisno od sanskara svake pojedinačne forme,

shodno tome uzima ove zverske forme.

Đivatma „se“ identifikuje sa svakom formom.

od kamena do životinje. zbog sanskara

ove iluzorne svesti i stvara Univerzum

da bi ekspandirala ovu individualnu svest.

Sav evoluirajući razvitak sve do ove tačke (životinje)

je bio razvoj individualne grube svesti.

Naravno, grubo telo je evoluiralo

zajedno sa grubom svešću, ali su se

kroz evoluciju razvijala tri tela a ne jedno.

Suptilno telo (pran) počinje s razvojem

počev od rastinjskog kraljevstva kroz korišćenje energije;

mentalno telo (um, mana) počinje s razvojem,

od crv forme kroz korišćenje instinkta;

a to je evoluiranje individualne grube svesti.

Suptilno i mentalno telo simultano su razvijana

kroz evoluciju tako da će najposle u ljudskoj formi

individua doživeti suptilne i mentalne nivoe

svesno i potpuno

kao što i običan čovek kuša svet.[1]

Pošto je razvoj suptilnog i mentalnog tela

samo delimično dovršen u životoinjskoj formi,

energija i um nisu u potpunosti iskorišćeni kao neka životinja.[2]

Životinja uopšte nema misleću moć

(iako su u svakoj vrsti prirodni instinkti potpuno probuđeni),

te iako se čini da životinje imaju kapacitet

da uče i shvataju, one to ipak ne mogu.

Svesti sirote Đivatme oduzima milione

i milione godina da prođe kroz i stekne iskustva

svih vrsta životinjskog carstva.

dok najzad ne dosegne stupanj bezrepog majmuna (majmuni).[3]

Bezrepi majmun raskida vezu sa svetom životinja.

Međutim, pažnja duše je još uvek skoncentrisana

na akomulirane sanskare poslednje životinjeske forme,

te je u kandžama ovih sanskara

iako je privremeno[4] bez forme.

Stoga, Đivatma ostaje uhvaćena u klopci ograničenja.


[1] enjoys the world  –  doživljava svet, uživa u svetu, nalazi zadovoljstvo.

[2] energy and mind are not fully utilized as an animal  –  u formi jedne životinje, tj kada se (duš-svest – atma) identifikovani sa životinjom, energija i um (koji su proističu iz utelovljene duše-svesti – đivatme) se ne mogu u potpunosti iskoristiti.

[3] ape (mankeys) – čovekoliki majmun (majmum)

[4] for the time beign – doslovno – za vreme bivstvovanjaŠ

%d bloggers like this: