Vrhunski Probuditelj i Osvetitelj*


Mislim da je naširoko prihvaćen stav da je rob poslednji koji se buni i pokušava da se oslobodi ropstva. Oni, koji su izvan njegovog stanja bede i koje pokrene osećanje čovečnosti ili samilosti, a intelektualno su opremljeni da se bore sa onima koji su odgovorni i koji kontrolišu ropstvo, moraju da ga pokrenu na delo i probude za činjenicu da može da ostvari neizmerno bolje stanje.

Vrhunski Probuditelj i Osvestitelj poznat je kao Avatar, Vesnik, Hrist. On je Sebstvo potpuno i savršeno svesno sebe kao Sebstva. Zbog svoje samilosti prema ljudima, on direktno i voljno uzima ljudsko obličje, da bi olakšao i oslobodio čitavo čovečanstvo od robovanja pohlepama, strastima i samo-nametnutom tlačenju i jadu.

Pošto je Sebstvo jedno, nedeljivo i nikad dvojno, a mnoštvo je samo u pojavnosti, nužno sledi da je Avatar, koji je Jedno nedeljivo Sebstvo, pravo stvarno sopstvo naših naizgled mnogih pojedinačnih sopstava. Takođe neizbežno sledi da, pošto Avatar zna da je Sebstvo, iskusivši i prevazišavši iluziju prividne pojavnosti, kao i da nije prividno sopstvo podložno iluziji, njegova svesnost ne može ni na koji način da se uplete u tobožnju kreaciju i time bude umanjena njegovim uzimanjem forme, jer je ovo uzimanje voljni proizvod njegove sopstvene slobodne volje.

Napetost, pustošenje i vapaj naše epohe, “spustili” su ovog Avatara, ili uveli ga u sadašnjost.

Frensis Brabazon

•     Periodi Avatarstva su kao prolećno bujanje kreacije. Oni donose novo oslobađanje snage, novo buđenje svesnosti, novo iskustvo života – ne samo nekolicini, već svima. Svojstva energije i svesnosti koja su koristile i u njima uživale samo pojedine napredne duše, bivaju dostupna čitavom čovečanstvu. Život kao celina, uznet je na viši nivo svesnosti, priključen na novu količinu energije. Prelazak sa osećanja na razum bio je jedan takav korak; prelazak sa razuma na intuiciju, biće drugi.

Meher Baba


* Iz „Prebivati u Bogu“, str.11, 1959

%d bloggers like this: