Sedmi Nivo – Sedmo Nebo

Između šestog i Sedmog nivoa

leži duboki bezdani procep

(ambis nemerljive dubine,

ponor nemerljive širine)

kog nijedan poklonik ne može preći vlastitim naporima.

Šesto nivoski poklonik apsolutno potrebuje[1] božansku pomoć,

milost Savršenog Učitelja koji je O-Bogotvoren,

da stupi u Sedmi Nivo Realnosti.

Ta milost je božanska pomoć da bi postao beskonačno jednosopstvo.[2]

Ta pomoć dolazi od Jednog Koji je Beskonačan –

Beskonačan u Znanju, Beskonačan u Inteligenciji.

Kad takva božanska milost descendira,[3]

poklonik napušta šesti nivo Iluminacije[4] i

stupa u Sedmi Nivo Znanja, Vidnyan Bumika.

U Sedmom Nivou, Sedmo Nebo

i Sedma Dubina (JDuše)[5] su jedno i isto.

Ovaj Nivo je jedini Nivo Realnosti,

Nivo O-Bogotvorenja, Set-Čit-Ananda,

Znanje Beskonačno, Moć Beskonačna i Blaženstvo Beskonačno.

Ovo je Večna Egzistencija Šive,

Realizovane Duše, Šiv-Atme.

Kada Sadguru koristi Beskonačno Znanje

to je u formi BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Nakon što se milost Sadguruova spusti,[6]

poklonik prolazi kroz dva stanja Beskonačja:

Nirvanu i Nirvakalpu (Iščezavanje i Nadilaženje).[7]

Prvo božansko stanje, Nirvana

je od Beskonačnog Vakuma – Realnog Ništa

koje nikada ne može biti shvaćeno niti zamišljeno.

U ovom božanskom stanju Nirvane (ili Fene kod Sufija),

ograničeni individualni um šesto nivoskog poklonika

potpuno je poništen, potpuno sliven u Beskonačje,

naizgled opstaje samo svest o Vakumu.

U Nirvani izgleda da nema Boga.

Bog se pričinja da ne egzistira[8]

jer je Nirvana stanje Realnog Beskonačnog Ništa.

Gospod Gautama Buda davno je istakao

da je Nirvana Cilj života.

Stoga izgleda da to jeste stanje

Ne(ma) Boga,[9] samo Svesnost,

Budini sledbenici smatrahu da Njegovo učenje znači

da nema Boga.[10]

Ali to nije tačno jer BOG JESTE

i ON NE MOŽE NE EGZISTIRATI.

Niko nikad nije ostao u stanju Nirvane, u Božanskom Vakumu,

jer momentalno usleđujući za Nirvanom

Duša doživljava „Jastvo“ u stanju Nirvakalpe.

U Nirvakalpi (ili Fena-Filahu Sufija)

Duša večno doživljava JA SAM BOG stanje.

Nirvakalp stanje je tako trenutno stečeno

nakon iskustva Nirvane

da se može učiniti da su oba isto,

no oni su, u stvari, oprečnosti.

Nirvana i Nirvakalpa, Fena i Fena-Filah

iako su oba Božanska stanja Svesnosti, jesu oprečnosti.

U Nirvani je stanje Svesnosti

„Ja sam Ništa, Ja sam Beskonačna Ništavnost.“

ali je ovo realno.

U Nirvakalpi je stanje Svesti

„Ja sam Sve, Ja Sam Beskonačno Sve“

i ovo je Realnost.

U stanju Nirvane, ograničeno „Ja“ je poništeno

i Realno Beskonačno Ništa je doživljeno;

Svesnostt Duše

doživljava Okean Ničega i utapa se.

U Stanju Nirvakalpe, Neograničeno Realno „Ja

Božanski Ego tvrdi „JA SAM BOG“.

i Realno Beskonačno Sve biva doživljeno;

Svest Duše postaje Beskonačna

i doživljava i utapa se u Okean Svega.

Stoga da bi se doživelo Beskonačno Sve

Beskonačno Ništa mora biti doživljeno,

pa i da bi se doživela Beskonačna Svesnost

Beskonačna NeSvesnost mora biti doživljena.

Nirvan je iskustvo Svesne Beskonačne NeSvesnosti,

a Nirvakalp je iskustvo

Svesne Beskonačne Svesnosti.

Poklonik, sad Okeanizirana kap-duša,

ostaje u Nirvakalp Samadiju

doživljavajući Jastvo kao Boga i samo Boga.

Njegovo Božansko stanje je: JEDINO BOG JESTE.

JEDINO BOG JESTE SVE.

Poklonik je stopljen u Boga

i potpuno svestan da On[11] Svojim_Sopstvom JESTE BOG,

i da JESTE Svo-Znanje, Sva-Moć i Svo-Blaženstvo.

U vedanti to jedno zovu Brami-But,

u sufizmu Mađzub i on je u Večnoj Blistavosti

uživajući Beskonačno Večno Blaženstvo, Bramananda.

Čovek koji postane Bog

svesno doživljava da ništa (ne) egzistira sem Njega.[12]

osim Njega, ništa (ni)je.[13]

Ovo je iskustvo Boga, JA SAM BOG stanja,

JA JEDINI EGZISTIRAM.[14]

Sedmo Nebo je Arš-e-Maula,

Sedište Boga ili Tron Boga.

(to je isto Sedište koje bejaše zaposednuto Prvom Dušom

Koja je uspostavila večni aspekt Personalnog Boga.)

Nema Sedmog Neba u sedmom Nivou

u terminima Realnosti, Jednosti,

ali u terminima iluzije, dualnosti,

imaju aspekti NeLičnog i Ličnog Boga.

U početku vremena Beskonačna Svesnost „Jastva“

bila je utemeljena kao božansko stanje ili Sedište NeLičnog Boga

Koji nije imao svest o iluziji.

Ovo Sedište Boga je Arš-e-Maula, Sedmo Nebo,

samo taj koji je izgubio svest o iluziji ga osvaja

i može da sedne u taj bes-formni tron.

U iskonu vremena tron ovaj osta da tek bude popunjen

sve dok Beskonačna Svesnost nije stečena

kroz medij Beskonačne NeSvesnosti.

Prvi koji će zaposesti ovaj tron,

a Koji večito ostaje ustoličen,

je niko drugi do Neimenovano Drevno Jedno

Koji Beskonačnu Svesnost steče Samostalno.

Zaposedanjem tog (is)praznog sedište ispunjenog Beskonačnom NeSvesnošću

(u trenu je realizovao Beskonačnu Svesnost),

uspostavivši večni aspekt Personalnog Boga

kad je Njegova Beskonačna Svesnost ispunila Vakum

NeOličene Božje Beskonačne NeSvesnosti.

Arš-e-Maula reprezentuje vakum koji beše ispunjen

Prvom Dušom kad je realizovao Boga,

kad je realizovao Jastvo da jeste Beskonačna Svesnost.

Pri Realizaciji, Beskonačna Svesnost

konzumira[15] Beskonačnu NeSvesnost.

Pošto je iskustvo momentalno – Nirvana-Nirvakalpa;

Sedmo Nebo i Sedmi Nivo

su jedno i isto.

Jednom li duša stupi u Sedmo Nebo (u Nirvani),

stupa u Večnost i iskušava preobraženje u Beskončno[16]

i uzdiže se izvan Okeana Svega (u Nirvakalpi)

kao Beskonačna SvesnostSve.

On koji koristi Beskonačno Znanje utemeljuje svoje_sopstvo

kao Personalni Bog, Sadguru ili Kutub,

i radi kroz medij Beskonačne Inteligencije.

A Prvi koji je koristio Svoje Beskonačno Znanje

te tako utemeljio Jastvo kao Personalnog Boga,

je Neimenovano Drvno Jedno,

Večito Biće u kreaciji.[17]

Kako Božansko Znanje u Sedmom Nebu

i u Sedmom Nivou jesu isto,

razlika leži u onome ko koristi Znanje Nivoa.

Kad je Znanje Sedmog Nivoa korišćeno

od Avatar ili Sadguru, „Ono“ je oličeno

u formi BESKONAČNE INTELIGENCIJE

jer je to Znanje upotrebljeno

da odvede druge do Sedmog Nivoa.


[1] requires – zahtevati, potrebovati, iziskivati, trebati

[2] to become infinite oneself  –  u postajanju beskonačno jedinodušnim (svojim)

[3] descendira

[4] Ilumination – ProSvetljenje no nije Prosvetljenje (Enligtment) već je to Osvetljenje Svetlošću Božjom koja obasjava i sija nad poklonikem/poklonikom/pokloniko i sija u njegovom sopstvu i svesti kojom obasjava i sagledava kreaciju.

[5] …Depth are one and the same; depth – dubina duše, duboko učenje; oštroumnost, znanje ali I more, intelektualna dubina, jačina, širina, ponor

[6] descendita – sići, obrušiti se, voditi poreklo itd. Suprotno od „ascenda“ – vaznošenje, uzdizanje;

[7] Passing-Away and Passing-Beyond  –  Iščezavanje/Nestajanje/Odaljavanje i Nadilaženje/Prevazilaženje/Prelaženje-Onostran – pass away – izgubiti sre, iščeznuti, razići se, umreti (doslovno „preći/proći daleko/udaljinu/kroz/van/u drugom pravcu“) – pass beyond – preći onostran

[8] In Nirvan seems to be no God, God appears not to exist – Čini se da u Nirvani nema Boga, Bog se pojavljue (prividno) da ne egzistira

[9] the state of  No God   –  stanje Ne(ma) nikakvog Boga

[10] that there is no God

[11] He Himself – On SvojimSopstvom – Sami On

[12] thet nothing exist except Him  –  da ne postoji ništa osim Njega;  sem Njega ne postoji Ništa;

[13] aside of Him, nothing is –  osim Njega, ništa je.- drugi način čitanja

[14] I ALONE EXIST

[15] konzumira, proždire, sagoreva, troši se

[16] undergoes transfiguration in Infinity

[17] being – , bivstvujuće, bivstvo, postojanje (kao biti), bitisanje

%d bloggers like this: