Proces Mišljenja Beskrajno

U BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI su sadržani Beskonačno Lažno „Ja„,

Beskonačni Lažni Um i Beskonačni Lažni Egoizam,

te su tako kroz beskonačnu imaginaciju

beskonačni univerzumi izronili u bitisanje.

Zarad toga je u Okeanu Beskonačnog Lažnog „Ja

beskonačni broj lažnih kapi (ego-umova)

što rezultira u beskonačnom broju mislećih procesa

s beskonačnim brojem kapi.

A srž ovoga je da u Beskonačnom Lažnom „Ja“ jeste

beskonačni broj individualnih ograničenih lažnih „ja“-ova,

beskonačni broj individualnih ograničenih lažnih umova,

i beskonačni broj individualnih ograničenih lažnih egoizama.

Ovde i sada, zbog beskonačnog lažnog mišljenja

s univerzalnim Beskonačnim Lažnim Umom,

beskonačna imaginacija izranja kroz beskonačne forme

grubog, suptilnog i mentalnog univerzuma.

Beskonačni iluzorni grubi univerzum materije

je gruba forma beskonačnog suptilnog univerzuma energije

koja je u klica formi[1]

u beskonačnom mentalnom univerzumu uma.

Svaka individualna duša koja je otelovljena (Đivatma) ima fizičko telo

koje je gruba forma suptilnog tela,

koje je suptilna forma finog menatalnog tela.

Kroz Beskonačno Lažno „Ja“ („Svoju“ misao)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Svoju“ beskonačnu imaginaciju

s procesom beskonačnog lažnog mišljenja.

Grubi, suptilni i mentalni univerzumi su forme

beskonačne imaginacije.

U evoluciji grubih univerzuma, forme od kamena do životinje,

su forme procesa ograničenog mišljenja.

U procesima reinkarnacije i involucije

u potpunosti razvijeno, grubo, suptilno i mentalno telo ljudskih bića,

su rezultat beskonačnog mišljenja –

nesračunljiv broj misli i tipova mišljenja.

U Beskonačnom Lažnom „Ja„, odnosno u Beskonačnom Lažnom Umu

u procesu beskonačnog lažnog mišljenja,

egzistiraju tri tela koja sadrže tri forme imaginacije.

Ova tri tela su spremnici

beskonačne mentalne imaginacije – Bramand,

beskonačne suptilne imaginacije – Pran i Čaja,

i beskonačne grube imaginacije – Kaja.

Ove tri imaginacije pro-izvode[2] beskonačni mentalni univerum,

beskonačni suptilni univerzum i beskonačni grubi univerzum,

i sva mentalna, suptilna i gruba bića i (s)tvari u njima.[3]

U ograničenom lažnom „ja“ takođe egzistiraju tri tela:

individualno ograničeno mentalno telo (mana – spremnik uma),

ograničeno suptilno telo (pran – spremnik energije),

i ograničeno grubo telo (forma – spremnik materije).

Ograničeni umovi su nebrojani,

i svaki ograničeni um ima tri tela,

mentalno, suptilno i grubo.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Svoju“ beskonačnu imaginaciju

stupnjevito[4] kroz lažne ograničene umove

grubim, suptilnim i mentalnim doživljajima[5] univerzuma

kroz bezbrojana gruba, suptilna i mentalna tela.

Stoga Duša, sve dok ne realizuje „Svoju“ BESKONAČNU INTELIGENCIJU

u stanju Beskonačnog Realnog Uma,

koristeći ograničeni lažni um postepeno doživljava

grubi univerzum kroz grubo telo,

suptilni univerzum kroz suptilno telo i

mentalni univerzum kroz mentalno telo

da bi ultimativno[6] doživela

Beskonačni Lažni Um u Nirvani, i

utemeljila „Jastvo“ kao Jedan

Beskonačni Realni Um u Nirvikalpi.


[1] seed form – seme/klica formi; seed – seme, potomstvo, ići u seme, proklijati, sejati, zrno, klica, zasejati, semenka, baciti seme, očistiti, začetak, posejati seme, svrstati; treba čitati kao frazu „ljudska forma“ ili „gruba forma“ itd. Reč „seed“ je pridev koji opisuje imenicu „forma“ pa je to „začetak, klica, samo seme“ forme.

[2] produce – kreirati, izneti, uzrokovati, pokazati, izvesti, roditi (dete)  uzgajati, proizvod, proizvoditi, napisati, izdati, plod, prihod, stvarati; producer – proizvođač, reditelj, režiser

[3] gross beings ant thing therein – beings – bivstvujuća (jer nije imenica pa da bude „biće“), things – (s)tvari ili nešto, bit, bitak, osoba, suština, individualnost, identitet,

[4] by degrees – postupno, po stupnjevima, jedno po jedno od čega je naredna na većem stupnju od prethodne

[5] iskustvo = doživljaj ali je „iskušava“ prevod reči „undergoes“ jer je „experiencing“ prevođeno kao „doživljava“

[6] ultimately – napokon, konačno, na kraju krajeva, ultimativno, uslovljeno, u krajnjoj liniji, na kraju

%d bloggers like this: