Prirodne i ne-prirodne sanskare

Prirodne sanskare = Jedan Zvuk OM (REČ)

NePrirodne sanskare = Svi drugi zvuci (reči).

Prirodne sanskare su Jedan Zvuk OM-a,

a ne-prirodne sanskare su svi ostali čuti zvuci.

Prva želja Božja beše da spozna Jastvo;

stoga dade prvu Reč, „Ko Sam Ja?“

Ova prva Reč OM beše prva sanskara;

i „Ona“ je prirodna.

Svi drugi zvuci u kreaciji

su mentalne, suptilne ili grube forme zvuka OM

a ovi zvuci su ne-prirodni („Ja sam ovo, Ja sam ono“).

Zvuk je gruba forma suptilne misli (energije)

koja je posledak najkonačnijih, besformnih sanskara

u seme formi u mentalnoj sferi.

Iz izvorišta Duše (to jest, Dušinog originalnog stanja),

REČ OM („KO SAM JA?“) dospeva u grubu sferu

kroz suptilnu i mentalnu sferu,

a ova REČ je prirodni zvuk Univerzuma.

Svi drugi zvuci se potom manifestuju u gruboj sferi

iz suptilne dok se suptilni zvuci manifestuju

iz mentalne sfere zbog sanskara.[1]

U samom iskonu iz korena[2] originalnog stanja Boga,

BESKONAČNE INTELIGENCIJE ne mišljenja,

REČ; JEDAN ZVUK OM-a, OMKAR, AHUR,

istupi i zazvuča iz Onostranosti-Onkraja;

a kroz ovu BesFormnu REČ, forma se poče pojavljivati.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA od forme kamena

pa do stanja čoveka je u stanju lažnog „Ja„,[3]

lažnog znanja, lažnog sopstva, lažne svesnosti,

lažnog življenja, ova stanja opažanja

su ograničene prirode i ova stanja

obrazuju ne-prirodne sanskare.

Mada neopažajuća, BESKONAČNA INTELIGENCIJA jeste mišljenje

kao BESKONAČNI UM u svakom ograničenom stanju,

ali je to u parovitom stanju[4] (besformnost).

Ovo parovito stanje BESKONAČNOG UMA

je prirodna kreacija od sanskara.

Prirodno, da potom, od kamene pa do životinjske forme

Znanje (BESKONAČNA INTELIGENCIJA) ne postaje

Svesno PoZnanje (INTELIGENCIJA) sve do ljudske forme,

jer pri prolaženju kroz evoluciju

ostaje u parovitom stanju (nesupstancijalna).

U ljudskoj formi, Znanje doista postaje potpuno svesno,

ali to znanje (percepcija)

stečeno[5] čovekom je beskonačno lažno znanje.

Stoga ljudska forma kontaktira ne-prirodne sanskare[6]

a čovekov napredak ka spoznaji jastva,

i napredak ka polučenju PoZnanja Beskonačnog

dospeva u ne-prirodni zastoj.

Koren[7] ovih ne-prirodnih sanskara

je ovo mišljenje lažnoga znanja

koje ofomljuje beskonačni lažni ego.

Beskonačni lažni ego stvara van iz „jastva“[8]

ekspanziju čovekove imaginacije.

Sve do životinjske forme evolucija svesti

napreduje kroz prirodne sanskare

od jedne forme do druge i relativno je prirodna.

Sve dok ne-prirodne sanskare koje čovek kontaktira

nisu izbrisane, individua ne može napredovati,

znači, ne može ući u proces involucije.

Svest napreduje kroz prirodne sanskare,

ali u čoveku usled kreacije od ne-prirodnih sanskara

imaginacija ekspandira do beskonačne granice.[9]

Ekspandiranje čovekove imaginacije

pro-izvodi beskonačnu ništavnost,

ekspandirajuću ignoranciju[10]

koja uzima „jastvo“ za Znanje.[11]

U evoluciji, ignorancija (ne-svesno znanje)

ne ispolljava „jastvo“ kao Znanje

pa nije obmanujuće sve do ljudske forme

kad čovek percipira da zna onda kad on ne zna.

U čoveku ovo nesvesno znanje ispoljava „jastvo“

kao PoZnanje tad kad je to zapravo ignorancija;

tako čovek kontaktira ne-prirodne sanskare

i ostvaruje napredak u spoznaji jastva

i nalaženju Znanja zaprečenog[12] vlastitim sopstvom.


[1] on account of – s obzirom na, zbog, radi, usled

[2] the rooth – koren, reč koren se odnosi na uzrok, kosmičko jaje, seme, Bramand,

[3] condition – stanje; ovu reč treba shvatiti kao: uslovljeno stanje postojanja, uslovljeno postojanje, stanje uslovljenosti

[4] vapo(u)r  –  maglica, para, magla ali i maštarija, hvalisanje, dim, isparavati se, pušiti se, gas, hvaliti se, govoriti prazno i visokoparno, isparenje, ništavnost,

[5] derived by; derived – izveden, dobijen, izvoran, nasleđen, odvojen, potiče od, proizašao od, ustanovljen, vodi poreklo, zaključen,

[6] for this reason – stoga, sa/iz tog razloga; unnatural sanskaras  – ne-prirodne sanskare. Objašnjeno u završnim napomenama.

[7] the root – uzrok, koren, izvor,

[8] ego creates out of itself – ego kreira/stvara usled/van_iz jastva/sebe sama/vlastitoga sebe; svo stvaranje nastaje iz „sopstva“ a ne iz ega jer svo stvaranje nastaje i dešava u samome umu (ego je produkt uma) a um (manas) nastaje iz ahamkare ili „ja“ osećaja, odnosno sopstva odnosno jastva koje nastaje iz budija (intelekta), ahamkara + manas = Duh (Spirit)

[9] extent – stepen, granica, obim, prostor, opseg, mera, omer

[10] ignorance – neznanje, biti ignorantan = misliti lažno ili misliti imaginaciju

[11] take itself as Knowledge – koje uzima „vlastito sebe“/“jastvo“ za PoZnanje – doslovno; ovde reč „itself“ može biti shvaćena kao „vlastito sebe“ ili „sebstvo“ ili „svoje vlastito (lažno) sopstvo“ pa se može shvatiti da ignorancija uzima/smatra za „svoje sebe“/“jastvo“ (lažno) iz koga je nastala i koje tvori da ono jeste Znanje/PoZnanje.

[12] restricted – restrikcija, zabrana;

%d bloggers like this: