Krug

Ulazak u Krug Savršenog Učitelja

Posle nekoliko života proživljenih u traganju, pročišćavanju, služenju i žrtvovanju, neke osobe imaju tu sreću da se sretnu i uspostave kontakt sa Bogoostvarenim Učiteljem. Kroz prisan odnos tokom nekoliko života sa onim koji je sada postao Savršenim Učiteljem, putem služenja tog Učitelja i ljubavi prema njemu, one ulaze u njegov Krug. Učiteljevom Krugu pristupaju duše koje su sopstvenim naporima postale dostojne Bogoostvarenja. U pogodnom trenutku one se, milošću Učitelja, Ostvaruju.
Prarabda sanskare

Sve akcije u svetu dvojnosti izazvane su sanskarama dvojnosti. Svest o dvojnosti podrazumeva delovanje odgovarajućih impresija o dvojnosti. Impresije o dvojnosti prvo služe evoluciji i ograničavanju svesti, a kasnije oslobađanju svesti utirući put Samospoznaji ili Bogoostvarenju. Duša ne može steći svest o svom jedinstvu ukoliko ne proživi iskustvo dvojnosti, što podrazumeva i iziskuje delovanje odgovarajućih impresija dvojnosti. Od samog početka pa do samog kraja, duša delujc pod uticajem impresija koje predodrcduju njenu sudbinu. Ove impresije nazivamo prarabda (prarabdha) sanskare. Prarabda sanskare vezane su uvek za iskustva suprotnosti. Na primer, sanskare pohlepe su vezane za svoju suprotnost. Isto važi i za sanskare požude, sanskare srdžbe, sanskare loših misli, reči i dela – sve one imaju svoje odgovarajuće suprotnosti.
Nestajanje sanskara

Od stupnja atoma pa sve do ostvarenja Boga, duša se vezuje za impresije,dualnosti, i sve što joj se dešava uslovljeno je takvim impresijama. U trenutku kada duša spozna Boga, sve njene sanskare iščeznu. Ukoliko ona ostane uronjena u iskustvo božanskog, i ne vrati se normalnoj svesti o dualnom svetu, ona večito ostaje iznad svih vidova sanskara. Ona nema i ne može ni imati nijednu sanskaru.
Jogajoga sanskare univerzalnog uma

Ukoliko se Bogoostvarena duša vrati na normalnu svest sveta dualnosti, ona tada preuzima na sebe univerzalni um; univerzalni um poseduje nevezujuće, periferne sanskare poznate kao joga joga (yogayoga) sanskare. U Onostranom stanju Savršeni Učitelj je večno slobodan od svih sanskara. Čak i kada je svestan kreacije i dela u okviru kreacije, on nije vezan Jogajoga sanskarama, koje su samo ovlaš pripojene njegovom univerzalnom umu. Jogajoga sanskare služe samo kao kanali kroz koje se njegovo univerzalno delo ostvaruje. One ne oblikuju lanac koji bi sputavao njegovu svest.
Funkcija Jogajoga sanskara

Jogajoga sanskare deluju automatski. Svi specifični kontakti ili veze koje Čovek-Bog ostvaruje tokom svog rada, izviru iz Jogajoga sanskara. One ne čine koprenu preko univerzalnog uma i ne obavijaju ga maglom neznanja. One služe samo kao okvir za preduzimanje i izvršavanje već utvrđenog delovanja. Kroz Jogajoga sanskare univerzalna Božija volja se izražava pojedinačno. Svaka akcija koja se sprovede u prostorno-vremenskom svetu odnosi se i u tesnoj vezi je sa tačnom određenom situacijom i nizom okolnosti. Uvek mora da postoji neki razlog zbog koga je na određenu situaciju usledila ovakva, a ne neka druga reakcija i zašto se stvar odvijala na ovaj, a ne na onaj način. U osnovi samoograničenosti akcija duhovno zasužnjenih duša leže prarabda sanskare, koje su vezujuće. U osnovi samoograničenosti akcija duhovno oslobođenih duša leže Jogajoga sanskare, koje nisu vezujuće.
Rad Čoveka-Boga je podređen zakonima kreacije

Kada Čovek-Bog u toku svog vraćanja na normalnu svest ne bi imao Jogajoga sanskare, on ne bi mogao da izvrši nikakvo konkretno delo. Jogajoga sanskare služe Čoveku-Bogu da konkretizuje i materijalizuje božansku promisao i ispuni svoju misiju. Učitelj jeste i zna da jeste beskonačan u svom postojanju, svesnosti, znanju, blaženstvu, ljubavi i moći; i da će zauvek ostati beskonačan u Onostranom stanju. Ali, delo koje on ostvaruje u svetu kreacije podleže zakonima kreacije, te je ono, stoga, u izvesnom smislu konačno. Obzirom da se njegovo delo odnosi na razotkrivanje i buđenje Beskonačnog i Božanskog koje leži neprobuđeno u svakoj duši, i pošto je ostvarenje Beskonačnosti i Božanstvenosti jedina svrha celokupne kreacije, njegovo delo je beskonačno važno. Međutim, kade se meri uobičajenim merilima, ono je isto kao i svako drugo delo izvodljivo na zemlji – ni manje ni više od toga.
Učiteljevo delo određujujogajoga sanskare

Čak i kada se rad Čoveka-Boga procenjuje samo po značaju njegovih rezultata, rezultati koje postižu osobe čiji je um zaokupljen svetovnim stvarima su, u upoređenju s njegovim delom, posve beznačajni. Ni najveće svetske duše, koje su, uzgred budi rečeno, još uvek duhovno zasužnjene, nisu ni blizu postignućima Čoveka-Boga. Iza dela Učitelja stoji beskonačna moć Boga, dok iza dela svetovne osobe stoji ego-um sa svojim ograničenim moćima. Čovek-Bog nakon što obavi svoju misiju može iznenada okončati svoju inkarnaciju, ne zbog toga što je njegova moć iscrpljena, nego zbog toga što je njegovo delo, koje je uslovljeno jogajoga sansakarama, zaokruženo i okončano. On nije vezan za svoje delo. Dovršivši delo koje mu nalažu njegove jogajoga sanskare, on je spreman da ponovo bude apsorbovan u bezlični aspekt Beskonačnosti. Ni minuta duže nego što mu nalažu njegove jogajoga sanskare, on se ne zadržava u svetu iluzije i dualnosti.
Transcendentno stanje

U Onostranom stanju ne postoje ni vreme, ni prostor, ni delić pojavnog sveta. Prostor, vreme, kao i zakon uzroka i posledice, postoje samo u pojavnom svetu dualnosti. Kada Savršeni Učitelj u cilju uzdizanja čovečanstva deluje u sferi dualnosti, njegovo delo podleže zakonima vremena, prostora i uzročnosti. Posmatrano sa stajališta njegovog spoljašnjeg delovanja, on je naizgled ograničen, premda u stvarnosti Savršeni Učitelj u svakom trenutku doživljava jedinstvo i beskonačnost Onostranog stanja. Iako je sam iznad vremena, dok radi za one koji su u području dualnosti, vreme važi i za njega.
Poseban rad za pripadnike Kruga

Učitelj bez odmora obavlja svoje univerzalno delo za čovečanstvo kroz više planove. Kada radi za pripadnike svog Kruga, on sa najvećom pažnjom planira vreme, jer mora biti vrlo precizan i određen kada je u pitanju mehaničko iscrpljivanje njihovih sanskara. On radi za pripadnike svog Kruga u tačno određenim intervalima. Zato oni koji slede Njegove instrukcije i poštuju njegov raspored, imaju velike koristi od njegovog specijalnog dela. Vreme igra važnu ulogu u izvođenju specijalnih zadataka koje Učitelj sam sebi zadaje. Učiteljevo specijalno delo ne utiče samo na članove njegovog Kruga, već i na ostale ljude koji su sa njima u bliskoj vezi.
Avatar i Njegovi Krugovi

Kao i Savršeni Učitelji, i Avatar takođe ima Svoj Krug (sačinjen od deset koncentričnih Krugova). Kada se Avatar inkarnira, on pred sobom ima preciznu i jasnu misiju koja se izvodi prema planu koji je brižljivo prilagođen protoku vremena. Proces inkarniranja Avatara je nešto jedinstveno. Pre no što preuzme fizičko telo i spusti se u svet dualnosti, On daje Sebi i pripadnicima Svog Kruga specijalni tip sanskara, poznatih pod imenom vidnijani (vidnyani) sanskare. Krugovi Avatara uvek se sastoje od ukupno 122 člana, i svi oni se obavezno inkarniraju u vreme kada i Avatar. Preuzimanje vidnijani sanskara prilikom inkarnacije u fizičko telo je kao navlačenje vela koji On spušta na Sebe i Svoje Krugove. Pošto se inkarnira, Avatar ostaje pod velom vidnijani sanskara sve do trenutka kojeg je On prethodno odredio. Kada kucne čas, On počinje da doživljava svoju iskonsku božanstvenost i da dela kroz vidnijani sanskare, koje sada bivaju preinačene u jogajoga sanskare univerzalnog uma.
Priroda vidnijani sanskara

Po svojoj svrsi i nameni, vidnijani sanskare nalikuju na obične sanskare diralnosti, mada se po svojoj prirodi ova dva tipa sanskara suštinski razlikuju. Vidnijani sanskare podstiču aktivnosti i izazivaju iskustva slična aktivnostima i iskustvima koje uzrokuju obične sanskare. Ali, dok aktivnosti i iskustva pod dejstvom običnih sanskara imaju opšlu tendenciju da ojačaju stisak iluzorne dualnosti, aktivnosti i iskustva pod dejstvom vidnijani sanskara sistematično deluju u pravcu popuštanja tog stiska. Neizbežan logički ishod trošenja vidnijani sanskara je spoznaja jedinstvenog postojanja. Zato su one poznate kao vratnice Jedinstva. Pripadnici Krugova ostaju pod velom vidnijani sanskara sve dok ne postignu spoznaju Boga u trenutku koji je odredio Avatar. A pošto, posredstvom Avatara, postignu Realizaciju, njihove vidnijani sanskare više ne oblikuju veo, već, postajući joga joga sanskarama, služe kao sredstvo ispunjenja božanskog plana na zemlji.
Razlike između vidnijani i jogajoga sanskara

Postoje bitne razlike između jogajoga i vidnijani sanskara. Iako vidnijani sanskare deluju u pravcu ostvarenja Jedinstva, one, sve dok ne dođe do Jedinstva, stvaraju utisak ograničenosti. Jogajoga sanskare deluju nakon Realizacije, i mada služe kao sredstvo konkretizacije akcija u dualnom svetu, one ni na koji način ne pomućuju doživljaj Beskonačnosti, to jest, stanja iznad dualnosti. Delovanje vidnijani sanskara usmereno je na Realizaciju njihovog nosioca, dok delovanje jogajoga sanskara doprinosi procesu Realizacije drugih duša koje su još u okovima.
Avatar i Učitelji nisu zapravo opasani nikakvim Krugovima

Avatarovi Krugovi, kao i Krugovi Savršenih Učitelja, predstavljaju njihovo glavno svojstvo kroz koje Avatar i Učitelji ispunjavaju svoju spiritualnu dužnost prema čovečanstvu. Ovo naročito svojstvo se javlja kao posledica bliskih veza kroz mnoštvo života. Avatar i svi Savršeni Učitelji uvek oko sebe okupljaju Krugove vrlo bliskih Učenika. Ovi Krugovi ni na koji način ne nameću ograničenja njihovoj unutrašnjoj svesti. U svom božanskom stanju, i Avatar i Učitelji su u centru univerzuma i u centru Svega; i zapravo nikakvi Krugovi ne opasavaju njihovo Biće. U beskonačnoj jednoti niko ne uživa posebne povlastice. Krugovi postoje samo u odnosu na zadatak i dela koje su Avatar i Savršeni Učitelji preuzeli na sebe u pojavnom svetu.

%d bloggers like this: