Epilog

Dvanaest puteva koji vode do spoznaje mene

1.  ČEŽNJA

Ako osećate istu čežnju i žeđ za jedinstvom sa Mnom kao što onaj Što danima leži na vrelom suncu Sahare oseća čežnju za vodom, tada ćete Me spoznati.

2.  MIR UMA

Ako ste mirni poput neuzburkanog jezera, tada ćete Me takođe spoznati.

3.  PONIZNOST

Ako ste ponizni poput zemlje, što se da oblikovati u bezbrojne oblike, tada ćete Me spoznati.

4.  OČAJANJE

Ako doživljavate očajanje poput onog koje navodi čoveka na samoubistvo i osećate da ne možete da živite bez Mene, onda ćete Me ugledati.

5.  VERA

Ukoliko imate potpunu veru, onu koju je Kalijan imao u svog Učitelja – verujući daje noć iako je dan, zato stoje Njegov Učitelj tako rekao – tada ćete Me spoznati.

6.  VERNOST

Ako ste mi verni onako kako je vama veran vaš dah, koji vas prati do kraja života – čak i onda kada ga niste sasvim svesni, i u sreći i u patnji, nikada se ne okrećući protiv vas – onda ćete Me spoznati.

7.  KONTROLA PUTEM LJUBAVI

Kada vaša ljubav prema Meni odagna strast prema čulnim stvarima, tada ćete Me spoznati

8.  NESEBIČNO SLUŽENJE

Ako posedujete vrlinu nesebičnog služenja koje nije opterećeno željom za rezultatima, nalik na sunce koje služi svet obasjavajući sve stvoreno – travu na poljima, ptice u vazduhu, zveri u šumi, celokupno čovečanstvo zajedno sa grešnicima i svecima, bogatima i siromašnima – tada ćete Me osvojiti.

9.  ODRICANJE

Ako se Mene radi odreknete svega fizičkog, mentalnog i duhovnog tada ćete Me imati.

10.  POKORNOST

Ako vaša pokornost bude tako spontana, potpuna i prirodna kao što je svetlost oku ili miris nozdrvama, tada ćete Mi doći.

11.  PREDAVANJE

Ako je vaše predanost Meni tako iskrena, kao Što se čovek koji pati od nesanice prepušta iznenadnom nastupu sna bez straha, tada ćete Me pridobiti.

12.  LJUBAV

Ako osećate onu ljubav koju je sveti Franja osećao prema Isusu, ne samo da ćete Me spoznati, već ćete Mi pričiniti i veliko zadovoljstvo.

  • Meher Baba –
%d bloggers like this: