Savet Savršenog Učitelja

•     Tražiti čisto intelektualni dokaz za postojanje Boga je nalik traženju povlastice da čovek bude u stanju da vidi svojim ušima.

Meher Baba

U danima Manzil-e-Meema (od maja 1922. do aprila 1923.), Meher Baba je slao svoje učenike u Sakori u posetu Upasani Maharađu, a Maharađ im je govorio:

“Izvršavajte sve njegove (Meher Babine) naloge i želje. Dok to budete činili, možda ćete morati da patite, ali morate vedro da podnosite svakovrsnu patnju. Ako vam se učini da patnja premašuje vašu izdržljivost, privucite Učiteljevu pažnju i on će vam pomoći. Podnosite svaku nelagodnost, ali ne dozvolite sebi da prestanete da se držite za njega. Čak i ako čitav svet, zajedno sa mnom, bude na suprotnoj strani, treba da ostanete na njegovoj strani.”

•     Učitelj služi čitav univerzum radi svrhovitosti Njegove beskonačne svesnosti, a oni koji služe Učitelju i poslušni su Mu, imaju svog udela u Njegovom univerzalnom radu.

Meher Baba

%d bloggers like this: