Običan san i Božanski san


Obična grubo svesna osoba sanja dok spava

i taj san je lažan i ograničen;

ekstraobična osoba koja ima suptilnu ili mentalnu svest

sanja dok je budna i taj san je realan i božanski.

U polu-svesnom san stanju, um običnog čoveka

doživljava kroz svoje suptilno telo

nižu polovinu prvog nivoa, astralni svet.

Obična ličnost doživljava samo grube sanskare pri sanjanju

kroz suptilno telo i to je astralni doživljaj.

U polu-božanskoj svesti suptilnog ili mentalnog nivoa

ličnost doživljava stanje božanskog sna,

a um kroz suptilno telo

doživljava božanske moći suptilnog sveta.

Ovo suptilno iskustvo je božanski san

koji suptilno svesna ličnost (jogin)

doživljava dok je budan, a ne dok je uspavan.

Joginov san je realan u smislu da on doživljava

viši stadijum svesti i moći.

Imaju raznovrsni stepeni božanskog iskustva

od prvog do četvrtog nivoa.

Kuber zapravo doživljava dvadeset procenata,

božanske svesti dosezanjem beskonačne moći.

Od petog do šestog nivoa mentalnog sveta

jedno doživljava višu svest, i na šestom nivou

Pir doživljava pedeset procenata božanske svesnosti

dosezanjem celovite kontrole uma.

Grubo svesni čovek doživljava,

jedan procenat božanske svesnosti

kad su ne-prirodne sanskare unekoliko[1] istrebljene.

S oba stanja, bilo grube svesti prosečnog čoveka

ili suptilne ili mentalne svesti viših sfera

stanje uma je polu-svest.

Ali polu-svest grubo svesne ličnosti

se javlja dok on spava,

a čovek nivoa je polu-svestan dok je budan.

Značenje sna je misliti u polu-svesnom stanju,

ali da bi polučio beskonačnu misao

mora se doseći punu svest.

Ovo je moguće jedino dok je probuđen.

Ali običan čovek ne može ostati budan

a ličnost na suptilnom i mentalnom nivou

ne može zastaviti sanjanje dok je budna.

Dokončanje svih snova (polu svesnosti)

je ostati probuđen (potpuno svestan) i misliti beskonačje.

Da se to ostvari mora se zaustaviti sanjanje, zaustaviti spavanje,

i zaustaviti mišljenje lažljivo, ali to je nemoguće

sve dok neko ima misli, beskonačan broj misli

dok je probuđen i vidi kreaciju.

Zaustaviti mišljenje lažljivo i ostati probuđen

je Cilj BESKONAČNOG UMA,

a on koji dosegne ovo stanje ostvario je

Beskonačnu Misao BESKONAČNOG UMA

kroz beskonačno mišljenje.


[1] to some extent – do izvesnog stepena, u izvesnoj meri, donekle

%d bloggers like this: