Telo Boga

Sve egzistira u Telu Boga.

Telo Boga je besformno svetlosno telo,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA, a ovo besformno telo je takođe

tmina, Ništa, besformna kreacija.

Tmina je Božija Ignorancija;

Ništa je tmina

i besformna kreacija je imaginacija.

Ignorantost, tmina, i imaginacija

obrazuju beskonačni lažni um.

Lažni um je došao iz ne-prirodne tmine

u ne-prirodno svetlo

koje se priviđa[1] kao, mentalni, suptilni i grubi univerzumi.

Ovi mentalni, suptilni i grubi univerzumi su prividne forme

ne-prirodne tmine, to jest, besformne,

najkonačnije mentalne imaginacije – znači ništa –

a lažni um doživljava ova ne-prirodna stanja.

Prirodna besformna tmina je telo

prirodne besformne svetlosti.

Prirodna besformna svetlost doživljava

prividnu prirodnu tminu (Ništa)

u formi prividne ne-prirodne tmine

koja je od ne-prirodne svetlosti (svet formi).

Prividna ne-prirodna svetlost

je mentalna, suptilna i gruba forma (univerzumi i tela)

prirodne tmine,

a lažni um doživljava ove forme.

Kada je ne-prirodna tmina, lažno sopstvo,

eliminisano onda je ne-prirodna svetlost,

kreacija (prividna prirodna tmina),

takođe u isto vreme izbrisana.

Ništa zavisi od Svega.

Ništa je tama, Ignorancija, imaginacija;

pa tmina zavisi od svetlosti,

ignorancija zavisi od znanja,[2]

a imaginacija zavisi od BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Sanskare obrazuju naj konačniju mentalnu besformnost[3] (otiske)

koji zavise od Ničega.

Želje su suptilno,

i zavise od najkonačnijih mentalnih misli.

Akcije ili delanja su grubo

koje zavisi od suptilnog.

U besanom spavanju ili u stanju Nirvikalp Samadija

BESKONAČNI UM je besformana beskonačna imaginacija.

U besano spavanje stanju

Telo Boga je beskonačna besformna imaginacija,

naj beskonačnija fina imaginacija, besformno Ništa,

koje u budnom i u san stanju

posvaja beskonačnu mentalnu, suptilnu i grubu formu.

U običnom stanju čovekovog sna,

BESKONAČNI UM je naj konačnija suptilna imaginacija

i Telo Boga (kreacija ili Ništa)

je naj beskonačnija suptilna imaginacija.

U budnom stanju ljudskog uma,

BESKONAČNI UM je naj konačnija gruba imaginacija

a Telo Boga je naj beskonačnija gruba imaginacija,

univerzum neokončivih[4] formi.

U dubokom „snu“ telo ljudskog uma

je najkonačnije mentalno besformno telo (ne-funkcionišuće);

um funkcioniše kroz suptilno telo

dok je u stanju sna,

i um funkcioniše kroz grubo telo

dok je budnom stanju.

Tako s lahorom želje

koji duva preko Okeana BESKONAČNE INTELIGENCIJE,

Okean „Jastva“ postaje ograničen mehurovima.

Beskonačni valovi kreirani beskonačnim mišljenjem

pobudiše[5] beskonačnu penu da se podigne

i ograniči Neograničeni Okean

tako oformljujući Telo Boga.


[1] appear –naoko pojavljuje; apparent –  prividno-i-pojavno-očigledno-naizgled-naoko-jasno-očito – ustvari sve to zajedno

[2] ignorantnost (metafizičko neznanje, illi znanje koje je o svemnu drugom sem o bogu) zavisi od znanja jer ona izvire i nastaje iz znanja, jer je znanje (malim slovom napisano) znanje o kreaciji, iluziji, a to je ono što hrani i ojačava ignorantnost (neznanje). Ne-Uviđanje=Neznanje (Nepoznavanje Boga/Metafizičko Neznanje –  Avidya) je oprečnost (kada jedno od njih postoji drugo ne postoji) Znanju (Knowledge – Vidya – Božansko/Metafizičko PoZnanje) ali je i oprečnost Mudrosti (Wisdom).

[3] formlessness – stanje (condition) bivanja (of being)  besformnim (formless)

[4] endless – neprestan, beskrajan, beskonačan, večan, predug, dug, bezbrojan, besprekidan, neprekidan

[5] uzrokovali

%d bloggers like this: