Pran (Energija) i Akaš (Materija)


Pran je energija, kretanje i moć

stvorena procesom Beskonačnog Mišljenja.

Akaš je materija, materijal i supstanca

stvorena energijom, snagom misli.

Kada Beskonačno Mišljenje dođe van iz BESKONAČNOG UMA

pokretanja kreće s komešanjem,

i besformna imaginacija (besformna kreacija)

manifestuje se u mentalnoj, suptilnoj i gruboj formi.

Naj finiji besformni univerzum

je sazdan od ujedno povezane energije i materije.

Fini mentalni svet je energija i materija zajedno u seme formi,

a suptilni i grubi svet su

delovanje energije (kretanje) na materiju (materijalno),

to jest, materija se pokreće.

Pošto energija deluje na materiju,

svako sopstvo kreira suptilni i grubi svet;

u ovim okolnostima su energija i materija neprestano

sopstvovom-kreiranje suptilne i grube forme.[1]

Grubo telo je to isto suptilno telo

u gruboj zaokupljenosti fizičkim akcijama,

to je suptilna energija u akciji (materijalna forma se pokreće).

U običnom budnom stanju

energija i materija se manifestuju u gruboj formi.

U običnom san stanju

energija i materija se manifestuju u pod-suptilnoj formi,

što znači da je dah uvučen unutra (udahnut)

i postaje izunutarnji u polu-gruboj formi.

U san stanju[2] sanjač ima utisak energije

u gruboj sanskaričkoj formi; grube sanskare ličnosti

su u delimično ne-funkcionišućem stanju; grube akcije staju

no izvesne prtetežno grube misli preostaju.

Impresije koje neko ima pri sanjanju

su takođe rezultat sanskara akomuliranih iz prošlih života

što u snovima uzrokuje situacije

koje se povezuju[3] sa sadašnjošću.

Prošlost uobličuje budućnost;

to je razlog što snovi mogu prodreti u budućnost[4]

ali je ne mogu u potpunosti razotkriti.

U duboko spavajućem stanju, energija i materija

postajući pounutarnjene (udahnute) sasvim nestaju

u originalnoj, nemanifestovanoj, besformnoj Onostranosti-Onkraja.

U dubokom spavanju sanskare su ne-funkcionišuće,[5]

pa je stoga ljudska svest pritajena

i energija i materija su privremeno van vremena (umirene).

Kombinacija energije i materije

je besformna imaginacija ili misleće stanje.

Kad neko misli, imaginacija (besformna kreacija)

manifestuje se u mentalnoj, suptilnoj i gruboj formi.

Ovo znači da Originalna Materija (Akaš) koja je

Originalna Imaginacija, postaje mentalna;

mentalna postaje suptilna i suptilna postaje gruba.

Misao mentalnog postaje energija suptilnog,

i suptilna energija postaje grubo mišljenje.

Beskonačne misli ispunjuju mentalni svet,

beskonačne energije ispunjuju suptilni svet,

beskonačne materijalne forme ispunjuju grubi svet,

i sve ovo je rezultat mišljenja.

To kretanje i moć je stvoreno s mišljenjem koje je Pran,

energija bivajući moć misli

ili (po)kretnje mišljenja.

Mišljenje je ono što stvara kreaciju;

suptilni i mentalni svetovi su manifestacija

Univerzalne Energije i Univerzalne Materije

kroz beskonačno mišljenje BESKONAČNOG UMA, Išvara.

Svest je najviša u ljudskoj formi,

stoga je ljudska Đivatma najviša forma.

Sanskare neophodne za sticanje nejviše svesti

stvorene su prolaženjem od kamene forme do ljudske forme;

od najkonačnije svesti

kamen mora da evoluira prirodno u ljudsku formu

i ima punu svest (inteligenciju).

U evolutivnim formama,

Duša, BESKONAČNA INTELIGENCIJA, ne može biti doživljena

jer mišljenje u ovim pre-ljudskim formama nije beskonačno;

Duša, bivajući beskonačna, iziskuje

beskonačno mišljenje da realizuje „Jastvo“.

Samo u ljudskoj formi misleće moći

doseže svoju najvišu tačku, ali u ovoj ljudskoj formi

um misli o imaginaciji.

(svesnost je involvirana u kreaciju).[6]

Značenje mišljenja o imaginaciji

je da um doživljava grubi, suptilni i mentalni svet

i ovaj doživljaj kreacije stvara sanskare.

Ako su ove sanskare poništene

tad čovekov um (BESKONAČNI UM)

doživljava „Jastvo“ beskrajno i neograničeno.

Sanskare prisiljavaju BESKONAČNI UM da imaginira,

odnosno, sanskare nagone BESKONAČNI UM da hrani

lažni um, lažni akt mišljenja i iluziju.

Sanskare su uzrok (hrana) ovog lažnog sopstva,

lažnog „Ja“stva, lažnog ega nazvanog čovek i njegova kreacija.


[1] are self-crating  –  samostvaranje, sopstvo-kreiranje, kreiranje koje kreira u sopstvu;

[2] razlika između „san stanja“ (dream state) i „stanja sna“ (state of dream“) je ista kao i između „budnog stanja“ i „stanja budnosti“

[3] dovode-u-vezu , asociraju

[4] can probe into  – opipaju, naznače

[5] non-functioning – ne-delujuće, koje ne funkcionišu, ne obavljaju svoju dužnost

[6] zapletena, upletena, upetljana u…

%d bloggers like this: