Sedam staza – četrnest međustaza

Postoje tri glavna tipa poklonika na Putu

oni opijeni, u persijskom ih zovu Masti;

oni trezni, u persijskom, Salici,

i oni koji se bore sopstvenim naporom, Jogini.

Masti su individue apsorbovane u ekstazi

I blaženstvu nebesa ovih nivoa.

Salici su individue stacionirane

u nivoima a koje vodi Sadguru.

Jogini idu kroz nebesa

ka nivoima i povremeno ih vodi Sadguru.

Ovo su pokloniki Unutrašnjeg Puta

na putovanju ka realizaciji Boga

kroz suptilne i mentalne nivoe i nebesa.

Svaki od sedam nivoa ima nebo;

a ovo su Persijska imena:

nebo prvog suptilnog nivoa – Alm-e-Vaktja

Svet Vremena;

nebo drugog suptilnog nivoa – Alm-e-Ruhani

Svet Prosvetljenja;

nebo trećeg suptilnog nivoa – Alm-e-Kudasi

Svet Anđela ili Čisti Svet,[1]

nebo polu-suptilnog i polu-mentalnog četvrtog nivoa je

Alm-e-Mehfuz – Zaštićeni ili Bezbedni Svet.

Nebo petog mentalnog nivoa je Alm-e-Išrar –

Svet Misterije ili Svet Tajni;

nebo šestog mentalnog nivoa je Đanani –

Svet Božanskog Voljenog;

nebo Sedmog Nivoa je Ars-e-Maula –

Sedište Boga ili Tron Boga.

Sedam staza i četrnaest među-staza

sedam nivoa i sedam nebesa

sačinjavaju Unutrašnji Put.

Sedam staza su u-između nivoa,

a četrnaest među-staza su kroz nebesa

svakog od sedam nivoa.

Nebo je za nivo

što je i grad za centralnu železničku stanicu;

neko putuje Putem od stanice do stanice,

od nivoa do nivoa putem od sedam staza (traka).

Da se dospe do stanice (nivoa) mora se proći kroz grad

koji ima četrnaest među-staza kroz nebesa

(četrnest kapija koje vode ka, i van iz grada,

četrnaest ulaza i izlaza ka, i van iz stanice).

Ako se neko zadržava u gradu i bude opčinjen,

zaveden mnogostrukim dražima nebeskih stanja,

ne može nastaviti putovanje –uznapredovati k’ sledećem nivou.

Savršeni Majstori vode putnike-pešake

kroz gradove (nebesa) do stanica (nivoa)

osiguravajući da putnik-pešak nastavi sa napretkom

ka realnom Cilju Bogo-Realizacije.

Oni putnici-pešaci ili aspiranti koji pokušavaju da idu napred,

ili se uzdignu nivoima bez direktne pomoći Savršenog Majstora,

neizbežno su zaustavljeni (u gradu)

opčinjavajućim diverzijama nebesa

svakog od suptilnih nivoa sve do četvrtog.

Ovi opčinjeni su u stanju heerata,

i baš su ovi jadni opijeni pojedinci, masti,

ti koji obitavaju[2] apsorbovani u nebesima.

Ali pokloniku koji ostane trezan, saliku

koji putuje u unutrašnje kraljevstvo uz pomoć Sadgurua

se ne dopušta da bude uhvaćen-u-mrežu

u spiralama nebesa.[3]

Salik biva izveden van iz nebesa

kroz jednu od četrnaset među-staza i

direktno doveden do sledećeg nivoa kroz glavnu stazu.

Sve do četvrtog nivoa postoje

mnogi kadami, gami i mukami duž Unutrašnjeg Puta.

Kadam je korak duž Puta u ma kom suptilnom nivou.

Gam je predah na Putu u ma kom suptilnom nivou.

Mukam je odmorište na Putu u ma kom suptilnom nivou.

Nakon jako puno kadama (koraka) dolazi gam (predah)

a nakon jako puno gama dolazi mukam na putu

ka mentalnim nivoima (zaštićenim od opčinjenosti).

U sedam staza u-između nivoa

i u četrnaest među-staza kroz nebesa,

nalazi se četrdesetdevet mukama u svakom suptilnom nivou

sve do četvrtog nivoa i četvrtog neba.

Ima na hiljade kadama (koraka)

u svakom suptilnom nivou i nebu sve do četvrtog

i ima samo nekoliko gama (predaha).

između svakog suptilnog mukama (odmorišta).[4]

Ima manje kadama (koraka) pri putovanju kroz nivoe

stoga je putovanje direktnije za salike,

i ima više kadama u nebesima

pa je putovanje indirektnije za maste.

Masti obitavaju u nebesima (gradovima)

i potpuno su apsorbovani u blaženstvu očaravanja;

salici borave u nivoima (na železničkoj stanici)

i imaju vlastito blaženstvo i ekstazu

ali ne napuštaju stazu do sledećeg nivoa;

na taj način oni za-obilaze[5] zavođenja u nebesima.

Avatar i Sadgurui vode pojedince koji su spremne

kroz nivoe no oni su obično zakriljeni[6]

od svesnog doživljaja nivoa i nebesa.

Jogini, okultisti, mistici, masti i salici

putuju nezakriljeni Putem unutrašnjih nivoa[7]

svesno idući kroz nebesa vlastitim naporima.

Nebesa su iskustva moći (sidiji)

i ekstaze (haal) nivoa u suptilnom carstvu.

Jogin na prvom do četvrtog nivoa

ne doživljava različite fenomene suptilnog sveta;

jogin koji doživljava fenomene suptilnog

u stvari je u sekciji nebesa tog nivoa.

Kada neko dosegne narednu železničku stanicu (sledeći nivo)

bez lutanja tamo-vamo po gradu (nebu)

(bez posmatranja i kušanja različitih čari)

taj je u nivou gde je i stacioniran;

to iskustvo je mukam nivoa.

Pak ako neko luta tamo-amo po gradu

i bude uzapćen „njegovim“ čarima, taj je u nebu.

Biti u nebu je doživljaj haala.

Dok je u ekstazi nebesa pojedinac se ne kreće i

ne može napredovati niti može uznapredovati do narednog nivoa –

jer je pojedinac u stanju opčinjenosti ili u heeratu.

Salik na nivou, jogin između nivoa

mast izgubljen u nebesima ili zakriljeni pojedinac,

su samo pitanje različitog doživljaja Puta

i kako neko njime putuje, vođen ili nevođen.

Naposletku beznačajno je i kako neko putuje;

od važnosti je da Put bude proputovan

i da putovanje bude dovršeno[8]

dokučenjem[9] Sedmog Nivoa.

Nažalost, ako neko ide kroz nebesa

napredak je spor i tu je uvek opasnost opčaravanja;

opčaravanja su opasna jer su nadvladavajuća,[10]

prevladavajuća. To je jazd.

Jazd znači da umesto da apsorbuje doživljaj nebesa

taj postaje apsorbovan u doživljaju.

To jedno postaje tako opijen da ne želi

izaći iz „njega“, ne želi napustiti nebo.

Tako moćna i prevladavajuća su ove opčaravanja jazda

da pro-izvode efekat božanske kome ili omame

koji se posebno opaža kod masta i jogina.

Uznapredovati na Duhovnom Putu znači

dosegnuti sledeći nivo,

a ne znači zaglibiti se u nebu.

Ako jogin ide kroz nivoe i izbegava nebesa

napredak mu je izvestan i postaje nepokolebljiv.

Dočim ako je jogin prevladan suptilnim moćima[11]

i bude uhvaćen u zamku u nebesima,[12]

napredovanje mu je sporo i kolebljivo jer su očaravanja

začaravajuća i ushićujuća

kroz vaskoliko suptilno carstvo.

Kako svest prolazi kroz involuciju

to jedno se mora vazdići[13] na naredni nivo, pa potom na sledeći,

jer je nivo stanica (centralno mesto)

gde neko može sići lii se pomeriti unapred.

Pojedinac se ne može pomeriti od neba ka nivou,

već samo od nivoa ka nivou, od stanice ka stanici.

Četrnaest među-staza u nebesima su ulazna vrata u,

i ka nivoima, koja vode do jedne od sedam staza

koja vodi od nivoa do nivoa.

Ako neko putuje direktno od jedne stanice do naredne stanice

a ne luta tamo vamo[14] po gradu – nebu

bezbedan je; ako luta tamo-amo ili preuzima[15] moći,

tada će neminovno biti zaslepljen ili oćaran.

Jednom kada je pojedinac opčaran biće i ushićen

čarima unutar različitih sekcija nebesa

te stoga više neće dalje napredovati.

Suptilna nebesa su ispunjena nezamislivom ekstazom

i sasma je razumljivo da ako neko podlegne (postaje mast).

Ovi masti koji izgube vlastito_sebe[16] u opijenosti

i blaženstvu nebesa to čine iz ljubavi prema Bogu

i prevladani su u svome iskustvu postajanja Bogom.[17]

Rad s BogoOpijenima

je bio osnovni rad Drevnog Jednog tokom ove Inkarnacije

i stoga je ovo epoha nazvana Epoha Vina.

Svi ljudi[18] neizostavno moraju putovati kroz sedam nivoa

jer su nivoi Put ka realizovanju Cilja života.

Svako se mora, ranije ili kasnije, voziti vozom,

zakriljen ili ne-zakriljen,

ali svako ne mora da stane u svakom gradu duž puta.

Ko god da siđe s voza u nebu je

ali nebo nije Cilj.

Cilj je kraj putovanja.

a taj Cilj ne može biti ništa drugo do Realizacija,

postizanje stanja „Ja sam Bog“.


[1] the Pure World  –  Jasni/Čisti/Neukaljan Svet,

[2] dwell – obitavaju, stanuju, žive, boraviti, stanovati, živeti, nalaziti se, obitavati, zadržati, ostati, zadržati se (na nečemu), proširiti smisao (teksta), sanjati, prebivati, premišljati

[3] in the coils of the heaven  –  u nebesko klupko,

[4] breathing space – predah (prostor za predah; place of rest – odmoralište (mesto za odmor

[5] by-lanes – među-staza; by-pass – zaboilaze

[6] veiled – pod velom,

[7] travel the Path of the iner planes – putuju Putem (koji se sastoji) od unutrašnjih planova

[8] completed – dovršeno, završeno, kompletirano

[9] reaching –dosežući (dokučujući); postizanje, sticanje, dospe = prispe;

[10] overpowering  – nadvladavajuća, premoćne, neodoljive; overwhelming – prevladavajuća, neodoljiva

[11] ako se dogodi da je jogin prevladan suptilnim moćima

[12] and becomes entrapped in the heavens – i bude/postane uhvaćen-u-klopku/namamljen u nebesima/rajevima/rajskim stanjima/stanjima rajske opčinjenosti

[13] ascendira, uzdiže se

[14] without moving here and there in the city –   tamo vamo, bez da luta, šunja se po gradu; naredna rečenica – if one moves about – lutati, tumarati, kretati se, putovati tamo vamo

[15] ako neko stiče i koristi moći; moć ispunjava nebesa i ona to i jesu, moć, te se moć može upijati, preuzimati, koristiti

[16] who loose themselves – sebe, same sebe

[17] samo imaju iluzorni doživljaj da su postali Bog ali oni nisu postali Jedno Sa Bogom, nisu dosegli Bogo-Realizaciju, jer su stanja opijenosti u suptilnim nivoima tako snažna da nakon uspinjanje na bilo koji nivo mogu da stvore tako snažnu ekstazu i mogu da nadvladaju silinom doživljaja poklonika koji će postati potpuno opijen i u zanosu pomisliti/doživljavati da je O-Bogotvoren, takva je blistavost i sjaj suptilnih nivoa

[18] human –  ljudsko ali to nije human beig – ljudsko biće no nije ni „čovek“ pod kojim se obično misli na muškarca, mušku energiju, muški princip

%d bloggers like this: