Sve i Ništa

ISIJAVANJE[1] (SVETLOST) = BESKONAČNA INTELIGENCIJA =  ZNANJE.

SVE = BESKONAČNI BOG.

TMINA (SENKA) = ILUZIJA (IMAGINACIJA) = IGNORANCIJA

NIŠTA = NAJ OGRANIČENIJA KREACIJA = KREACIJA KAO NIŠTA (IGNORANCIJA).

IMAGINACIJA JE POSLEDAK TMINE.[2]

Znanje saznaje baš ovo to što „Ono“ ne spoznaje,

što znači, „Ono“ spoznaje baš To što je ignorantno.

Ovo je stenje (u kome beše Znanje)

pre stvaranja onda kad je kretanje Hira

u Okeanu Božanskosti otpočelo.[3]

Čim se Hir uskomešao u Okeanu

BESKONAČNA INTELIGENCIJA počinje da misli,

ali je mislila o iluziji (imaginaciji).

Ovo znanje neznanja, mišljenje imaginacije,[4]

je lažno mišljenje, i ovo lažno mišljenje imaginacije

se odvija u Realnom Znanju.[5]

Lažno mišljenje se okončava u Realnom Mišljenju

(mišljenje Sopstva a ne iluzije)

a mišljenje o imaginaciji okončava se u Realnom Spoznavanju

(PoZnanju Sopstva a ne imaginacije).[6]

Pre iskona Svega i Ničega

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je ne-svesna, ne znajuća, ne misleća;

u ovom Onostrano-Onkraja Stanju,

niti proiznosi[7] kreaciju niti je doživljava.

Nakon iskona i kraja Svega i Ničega[8]

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je u stanju BESKONAČNOG REALNOG UMA,

i BESKONAČNI REALNI UM ima Beskonačnu Misao,

Beskonačno Spoznavanje, i Beskonačno je Svestan Sopstva.

„Ona“ niti stvara Univerzum niti ga doživljava.

U iskonu je Beskonačni Lažni Um taj

koji proiznosi kreaciju (latentnu u NeSvesnom Onkraju) [9]

kao beskonačno mišljenje Beskonačnog Mislioca (Išvara).

A beskonačni lažni um je taj koji doživljava kreaciju

kao kamen, kao stvorenje i kao čovek.

Uzdizanje kreacije i iskustvo iste

(stanja beskonačnog lažnog uma i beskonačnog mišljenja)

su tu da bi NeSvesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA

postala Svesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA,

da bi ucelinila poriv Hira „Ko Sam Ja?“[10]

Ovaj originalni poriv je ispunjen onda kad je

BESKONAČNA INTELIGENCIJA svesna, zna „Jastvo“,

i doživljava „Svoje“ Sopstvo (Dušu) –

kada NeSvesni Bog Onostranosti-Onkraja[11]

dokuči stanje BESKONAČNOG REALNOG  UMA.

Pre no što neko može dokučiti BESKONAČNU INTELIGENCIJU,

mora polučiti stanje beskonačnog lažnog uma

i doživeti beskonačno lažno mišljenje.

Pre no što neko može doživeti Beskonačnog Mislioca

mora polučiti stanje beskonačnog broja misli;

mora misliti beskonačan broj misli

kroz vlastiti individualni beskonačni um

pre no što ima kapacitet da prodre

do BESKONAČNOG REALNOG UMA.

Ovaj božanski Cilj je ostvaren

kroz proces beskonačnog lažnog mišljenje,

jer je beskonačno mišljenje medij

putem koga se ostvaruje beskonačan broj misli

u individualnom umu u ljudskoj formi.

A univerzum i tela (grubo, suptilno i mentalno) su iluzija[12]

koja uzrokuje da imaginacija istrajava (utiskuje),

ali to Duša ne zna

jer ne spoznaje „Jastvo“.

Univerzum i tela,

50.400.000 pre-ljudskih formi i 8.400.000 ljudskih formi,

su došli u bitisanje van iz svake od Duša ne saznavanja „Jastva“,[13]

ali na osnovu njihove egzistencije

i kroz njih, svaka Duša može spoznati „Jastvo“.

Kroz medij miliona tela

koja su došla van iz Beskonačne NeSvesnosti svake od Duša,

svaka Duša zna „Jastvo“.

Tako kreacija nastavlja sa rasprostiranjem ad infinitum,

jer svaka Duša stvara beskonačno van iz „Svoje“ ne-svesnosti,

van iz vlastite NeSvesne Beskonačne Inteligencije.

A univerzum i telo

su došli van iz Ničega,

i u kraju Duša uopšte nema spoja s njima.

Duša je Realnost.

A univerzum i „njegov“ doživljaj su medij

za Dušu da bi spoznala „Jastvo“.

Čim Duša zna „Jastvo“

tad su kreacija i telo dokončani,[14]

jer kako to i jeste, oni su ništa

a Duša je Sve.

Da bi Duša znala „Jastvo“

mora doživeti sve koje je ništa

(Totalno Ništa doživljeno u Nirvani)

pre no što može doživeti „Jastvo“ kao Sve.

Kada Duša doživi „Jastvo“ kao Sve

(Totalno Sve doživljeno u Nirvikalpi)

ostvaruje „Svoju“ Realnost – „Svoje“ Beskonačno Isijavanje,

„Svoje“ Beskonačno PoZnanje, „Svoju“ BESKONAČNU INTELIGENCIJU.


[1] effulgence – Isijavanje, blještavilo, sjajnost, blesak, blistavost, sijanje, efulgent, zračnost, blještanje

[2] ono što proističe iz…što je proisteklo iz…; posledak, proistek

[3] započelo-commenced

[4] this knowledge of ignorance, thinking of imagination – ovo znanje/poznavanje/poznanje/uviđanje (o) ignorantnosti/neznanja/neuviđanja (metafizičko neznanje, ne spoznavanje Boga), mišlenje (o) imaginacije; može biti i znanje ignorantnosti i znanje o ignorantnosti, ili mišljenje imaginacije odnosno mišljenje o imaginaciji odnosno – neznanjeovo (ignorantnostino) znanje, imaginacijino mišljenje

[5] takes place   –   uzima mesto; dogoditi se, biti, davati se, desiti se, uspostaviti

[6] ends in Real Knowing (Spoznavanje/Uviđanje) (Knowledge (PoZnanje/Uvid) of Self and not of imagination)

[7] bring forth – doslovno – dovodi napred; =proiznosi= dovodi-u-postojanje = porađa, dovodi napred u pojavnost/stvarnost/tvorevinu, roditi, izneti, doneti, proizvesti, iznositi

[8] after the beginning end end of…- početak/iskon i kraj se posmatraju kao jedna celina (odnosno sve između početka/iskona i kraja) i misli se na period vremena nakon što su se okončali i počinjanje i kraj

[9] brings forth – dovodi u pojavnost/na vidalo, roditi, izneti, doneti, proizvesti

[10] to fulfill the urge of the Whim – radi upotpunjenja Hirovog poriva/nagona/težnja

[11] when Unconscious God of the Beyond-Beyond  –  Bog Nesvestan Onostran-Onostranoga; Onostran-Onostranoga Nesvesni Bog

[12] the universe and bodies…are ilusion – univerzum i tela  (posmatrani zajedno kao celina)…

[13] …human forms, have come into being out of each Soul’s not knowing Itself  –  …i ljudskih formi su ušli u egzistenciju (jestost, postojanje) van iz (usled) svake od Duša (njenog vlastitog) ne-saznavanja „Svog“-vlastitog-Sopstva (Itsef – Svog (To-ovog) Realnog Sopstva, „Sebe“, „Njegovog“ Sopstva), Naprosto It se može uvek smatrati da označava TO = Bog, Braman. Duša kroz Sopstvo zna/uviđa/saznaje/spoznaje Dušu.

[14] No sooner the Soul knows Itself than creation and body are at an end

%d bloggers like this: