Dva Kralja

Pre Neiskonećeg-Iskona beše ništa.

Ali bejahu dva Kralja i jedna Kraljica

pre (ne) beše ništa.

Prvi je bio Sve-Prožimajući Kralj zvan Sarvasva,

a drugi beše Sve-Znajući Kralj zvan Sarvanja.

Kralj Sarvasva je Beskonačna NeSvesnost iz koje je

univerzum evoluirao a suptilni i mentalni svet su involuirali.

Kralj Sarvanja je Beskonačna Svesnost

stanje Boga u Onkraju.

Kralj Sarvasva je NeSvesni Bog

a kralj Sarvanja je Svesni Bog.

Ime Kraljice bilo je Vaikunt, što u sanskritu znači

mesto gde se Bog odmara i spava.

Vaikunt je Univerzalna Majka ili Eva koja bejaše Originalna Majka

iz čijeg tela (materice) su sveukupni um,

energija i materija proizašli.

Pre iskona, Sarvasva Sve-Prožimajući Kralj

obično spavaše tokom dvanaest meseci

a dok je spavao, Sve-Znajući Sarvanja bejaše budan.

Tada nakon dvanaest meseci Sve-Znajući Sarvanja bi spavao

a Sve-Prožimajući Sarvasva ostajaše budan

tokom dvanaest meseci.

Tokom ovih dvanestomesečnih ciklusa, Kraljica Vaikunt

bi odlazila tom Kralju koji je ostajao budan

i ostajaše s Njim sedam sati.

Povremeno bi oba Kralja istovremeno bila budna;

i tad bi Kraljica otišla do Sarvasve na sedam sati

pa potom do Sarvanje na sedam sati.

I tako su prošle ere i ere, ciklusi i ciklusi

a Vaikunt se počela osećati nespokojnom i nezadovoljnom;

najzad, nakon nesračunljivog razdoblja

beše potpuno nesretna

jer ona, Kraljica, nije imala niti jedno dete.

Tako, jednog dana, Vaikuntk ode Sve-Znajućem Kralju Sarvanji i

roneći suze zavapila je,

Sarvanja ti si Sve-Znajući i

ti znaš zasigurno kolko sam nesretna.

Čeznem za detetom, no neplodna sam i nemam niti jedno.

Molim te, Sve-Znajuće Jedno, daj mi jedno dete!“

Sarvanja, Znalac Svega, odgovori joj s ljubavlju,

„Draga Kraljice, nije na meni[1] da dajem decu,

te ti na taj način Ja ne mogu pomoći.

Ali ti mogu dati znanje kako da imaš dete;

ako budeš radila po mom savetu ti nećeš imati samo jedno,

već sedam od onoga za čim čezneš“.

Kraljica se rado složi da sledi savet Njegov,

te Sarvanja poče kazivati Vaikunt,

„Kada Sarvasva SveProžimajući bude spavao,

idi i uznemiri[2] Ga – pokušaj Ga probuditi.

Iako je Sarvasva u najdubljem besanom spavanju,

zbog tebe će se nevoljno probuditi;

ali momenta kad Se probudi biće strašno besan.

Nesmeš se uplašiti čak ni ako bude rigao vatru!

Tad ako zapevaš i zaigraš pred Njime

i maksimalno se potrudiš da Mu pružiš uživanje

on[3] će postati smiren i tih.

Tada će te Sarvasva poželeti, Vaikunt, i uzeti za ženu.

Jednom li Mu je želja zadovoljena, želeće te opet i opet,

i nakon svakih 700.000 godina imaćeš jedno dete

sve dok sedmoro dece ne bude rođeno od tebe.“[4]

Vaikunt je ispravno shvatila značenje Sarvanjovih reči.

Mogla je osetiti komešanje zavodničkih moći

u nutrini svojih nedara.

Sarvana se nasmešio i nastavio,

„Ali imena za tvojih sedmoro dece ću Ja dati.

Prvo dete biće nazvano Bramand – Klica[5] Univerzuma;

drugo dete biće nazvano Pran – Suptilno Kraljevstvo;

treće dete biće Čaja – Senka;

četvrto dete biće Kaja – Forma;

peto dete biće Maja – Moć ili Suptilno;

šesto dete biće Kailaš – Mentalno Carstvo

sedmo dete biće nazvano Mukti – Oslobođenje“.[6]

„Sve dok ne budeš rodila svo sedmoro dece,[7]

ti, Vaikunt, nesmeš Mi se vratti.

Ali nakon što se rodi sedmo dete, Mukti,

napusti Sve-Prožimajućeg Sarvasva i vrati se;

tada ću te Ja, Sarvanja, apsorbovati unutar Mene[8] zanavek.“

Čuvši šta je Znanje „Samo“[9] objavio

Kraljica beše veoma sretna i ode Sarvasvi da Ga zavede.

Tako Ga je ona uznemirila baš kako beše mudro savetovana;

protresla je i probudila Sarvasvu iz dubokog sna.

To Ga zaista razbesne, i nakon što se Sarvasva probudio

moćni ognjevi suknuše iz usta Njegovih!

Mada je moćna vatra eksplodirala iz Sarvasvovih očiju i usta

Kraljica se smešila i ne beše uplašena.

Vaikunt poče da igra i peva na najočaravajućiji

i najzavodljiviji način dok Sarvasva ne bejaše umiren

a tad On poče želeti nju.

Nakon izvesnog vremena, potpuno opčaran njenom lepotom i

potpuno zaveden šarmom

Sarvasva leže s Vaikunt

i zaboravi Sebe u njenim nedrima.

I živehu zajedno kao Kralj i Kraljica, kao muž i žena,

4.900.000 godina, imaše sedmoro dece tokom ere i cikluse;

svako dete su nazvali kako je Sarvanja to želeo.

Nakon rađanja sedmog deteta, Muktija,

Vaikunt je napustila Sve-Prožimajućeg Sarvasva i otišla Sarvanji

Koji je apsorbovao nju unutar Sebe za vjeki vjekova ko što je obećao.

Sve-Prožimajući Kralj (Beskonačna NeSvesnost)

Sve-Znajući Kralj (Beskonačna Svesnost)

i Kraljica (Ništa, Originalna Maja)

bejahu svi zajedno u iskonu.

Iz saveta (Znanja) Sarvanje

i međuodnosa između Sarvasve i Vaikunt

iznikla je kreacija u sedam stadijuma kroz sedmoro dece.

U samom iskonu

Ništa egzistiraše s dva Kralja

u spavajućem Okeanu (Onostranost-Onkraja).[10]

Iako Ništa (Vaikunt) beše samo ništa, senka,[11]

ona je imala sedam latentnih moći:

strast, bes, pohlepu, ponos, sebičnost, mržnju i ljubomoru.

Sve-Prožimajući Kralj (Beskonačna NeSvesnost)

beše uspavan u Neiskonećem-Iskonu;

ali u iskonu, nakon Hira želje,

polagano se budio van iz tog Okeana.[12]

U to vreme Sve-Znajući Kralj (Beskonačna Svesnost)

bejaše takođe lagano buđen van iz tog Okeana

a Ništa je simultano išlo od jednog Kralja

do drugog sa svojih sedam moći.

Nakon mnogih epoha Vaikunt (Ništa) je otišla Kralju Sarvanji

jer je On Sve-Znajući, Beskonačna Svesnost.

On nije bio uplivisan sa Ništa –

jer je On znao Jastvo da jeste Sve.

Ništa privlači kroz svojih sedam moći;

Beskonačna Svesnost ima samo jednu moć,

ali je ta moć PoZnanje

koja nadvladava sve ostale moći.

Sledstveno tome, Sve nikada ne može biti uplivisano sa Ništa;

Sarvanja ne može dati decu Vaikunt.

Pak, sirota Beskonačna NeSvesnost, Sarvasva

nemajući znanje ležaše uspavan u tom Okeanu.

Kad Ništa ode Sarvasvi sa svojih sedam moći

On njima biva privučen

jer je ignorantan (ne-svestan).

Tako su Ništa i Beskonačna NeSvesnost bili jedno

u NeUviđanju u samom iskon.

Ta stanja Beskonačne Svesnosti i Beskonačne NeSvesnosti

su potpuno utemeljena kad je Originalna Maja, Vaikunt,

ispoljila svoju želju za decom.

Ništa bejaše Kraljica,

ženska strana NeUviđanja (receptivni kvalitet);

Beskonačna NeSvesnost beše Kralj Sarvasva,

muška strana NeUviđanja (kreativni kvalitet),

a njihovi međuodnosi doveli su do izranjanja

sveukupnog iluzornog Univerzuma.[13]

Beskonačna Svesnost, Kralj Sarvanja je tu bio kao svedok;

uviđajući da je Vaikunt Ništa

da je Sarvasva ne-svestan,

i znajući šta će se desiti kada legnu zajedno.

Iako Ništa stvarno bejaše ništa,

„Ono“ je tu čak i u samom iskonu;

i kroz Vaikunt „se“ iluzija predstavila[14] Kralju Sarvasvi

(unutar Vaikunt Kralj Sarvanja je stvorio iluziju).

Vaikunt je Originalna Maja, Senka Znanja,

medij kroz koji iluzija (deca)

ulaze u bivstvovanje.

Mada Ništa i Beskonačna NeSvesnost originalno bejahu

jedno (NeUviđanje), interakcija među njima

pro-uzrokovala[15] je sedam glavnih stupnjeva

kreacije (sedmoro dece).

Ovih sedmoro dece predstavljaju tri sveta i sedam nivoa

prvo skroz prođenih ne-svesno dušom

nakon „njenog“ ulasku u kreaciju, pa potom skroz prođenih svesno

kako je duša doživljavala kreaciju kroz evoluciju

i napuštala „ju“ je kroz involuciju

da bi dosegla Realizaciju (Mukti)

PoZnanje je istinito a NePoZnanje je lažno.

Dakle, NeZnanje ne egzistira; samo Znanje egzistira.

Znanje je priroda Sve-Znajućeg Kralja Sarvanje,

no On ne zna da je Sve-Znajući.

Kao posledica toga, mora (spo)znati Jastvo kroz medij

Sve-Prožimajućeg Kralja Sarvasve,

a taj medij se ispoljava kroz Kraljicu, Vaikunt.

Sve-Prožimajući Kralj (NeSvesnost)

i Sve-Znajući Kralj (Svesnost)

oba su Beskonačni po prirodi i atributima.

Iako Sve-Prožimajući ostaje umešan

celim tokom drame stvaranja,[16] Sve-Znajući je taj

Koji doista prolazi kroz evoluciju i involuciju

kroz svesnost Sve-Prožimajućeg.

Znanje je suština i priroda oba Kralja;

Sve-Znajući zaista zna bivajućići Svesnost „Jastva“,[17]

ali Sve-Prožimajući zaista ne zna

bivajući NeSvesnost „Jastva“.[18]

Sve-Prožimajući ima Znanje ali je svo znanje latentno

unutar NeSvesnosti „Njegove“ vlastite prirode.

Sve-Prožiamjuća Beskonačna NeSvesnost,

Ignorancija (ne saznavanje) Kralja Sarvasve,

postaje medij uzpomoć koga

Sve-Znajući Sarvanja zna Jastvo beskrajno.

Originalna Maja je Kraljica Vaikunt;

ona je Eva, kao i Sarvasva što je Adam.

Maja ima sedam moći koje daju snagu lažnosti;

i upravo kroz ove moći Vaikunt zavodi Sarvasvu

zarad Sarvanje da bi On mogao (spo)znati.

Maja nije lažnost, ona je

to što čini da lažno izgleda realno

putem svojih sedam moći koje zavode i

koja apsorbuje jedno u svojim nedrima (u iluziji).

Majine zavodničke moći su bes, požuda,[19] pohlepa, ponos,

sebičnost, mržnja i ljubomora; ovim silama

skoro svako ostaje apsorbovan u svim vrstama iluzije.

Bog, Sve-Znajući, ima samo jednu moć – PoZnanje,

koja nadilazi sve druge moći.

Sve-PoZnajući Sarvanja nikada ne može biti zaveden Kraljicom Vaikunt;

stoga joj On ne može dati dete.

Znanje nikada ne može biti privučeno Majom

jer „Ono“ zna da je ona sazdana od ničega,

dok je Ignorancija uvek privučena Maji

jer je „Ona“ ne može prozreti kao Ništa.[20]

Kroz ovo majavičko privlačenje je kreacija izronila (J u pojavnost)

izvan Božjeg NeUviđanja Vlastite Prirode (Svesnosti) u sedam stupnjeva.

Stoga je kazano da je Sve-Prožimajući Bog Sarvasva

dao seme sedmorici dece, a Maja kroz svoje moći

dade im rođenje da bi Sve-Znajući Bog Sarvanja

mogao postati svestan Jastva (Svog Znanja)

kroz svako od ovih sedmoro dece.

U iskonu beše to Sarvanja

koji Vaikunt namami Sebi

da bi ju koristio kao medij da probudi Sarvasvu

i da bi koristio decu kao medije svesnosti.

A sve to stoga što Sve-Znajući nije znao Jastvo

SVE![21]


[1] me – meni (na<pisano malim slovom)

[2] disturb him  –  prodrmaj ga, poremeti mu mir, prekinuti (u radu), uznemiriti, uzrujati, pomeriti, poremetiti, ometati

[3] Him – Mu (veliko slovo) – pa potom – he – on (malo slovo) – doživljaj prve sanskare i ulazak u kreaciju

[4] until seven children are born from you  –  sve dok sedmoro dece ne bude rođeno iz/od tebe

[5] Seed  –  Seme, Začetak, Klica

[6] Liberation – Oslobođenje, Razrešenje

[7] until you have given birth – sve dok ne budeš bila dala rođenje svoj sedmoro dece

[8] Myself – Moga Sopstva – Bog apsorbuje individue u Svoje Sopstvo a ne u Svoj Identitet ili Jastvo (Ego) i individua zadržava svoj sopstveni identitet.

[9] Knowledge Itself  = Self-Knowledđe – Self as Knowledge – Konowledge as the Self – Znanje SopstvaSvoga/Boga – Znanje „Samo“ (Atma)

[10] the Beyond-Beyond (u Bog Govori I u Vedskoj literaturi često „the Beyond the Beyond“ – Onkraj Onkraja) – Onostranost-Onostranosti

[11] Nothing – Ništa je ženskog roda i to je Maja

[12] He was slowely awakening out of that Ocean

[13] Univerzum je sinonim sa Imaginacijom ili Išvarom, Beskonačnim Umom i Beskonačnim Ja.

[14] ilusion present itself – iluzija je prezentovala (predati, uručiti (nagradu), izazvati (problem), predstaviti (ideju), prikazati (film), podneti (na uvid), zvanično predstaviti, pokloniti) sebe (atman)/sebstvo/svojesopstvo/sebe(sopstvo) –

[15] give rise to – dovesti do uzdizanja/iznicanja/podizanja/nastajanja, biti ishodište čemu

[16] though the All-Pervading remains in the picture throughout the drama of creation –

[17] Consciousness Itself – Svesnost Božjeg Sopstva – to i jeste definicija same reči Svest-Svestan-Svestnost

[18] Unconsciousness Itself – ne-Svestnost Božjeg/Svog Sopstva što je i definicija ne- Svesti – Svest o bilo čemu drugome što nije Sopstvo/Bog

[19] anger, lust (strast), greed, pride, selfhisness, hatred and jelaousy

[20] as It cannot see through her as the Nothing  –  ne može da gleda (vidi) kroz nju kao kroz Ništa

[21] THE EVERYTHING – Sve (sve napisano velikim slovima)

%d bloggers like this: