Zadatak duhovnih radnika

Budite Lučonoše Čovečanstva

Veoma sam srećan što ste se odazvali mom pozivu da čujete poruku koju imam za vas. Najvažniji uslov svakog duhovnog školovanja je spremnost da se izgara u duhovnom radu čiji je cilj približavanje čovečanstva spoznaji Boga. Neobično mi je zadovoljstvo da primetim kako ste se takvom poduhvatu iskrena srca odazvali, učestvujući sa ljubavlju i verom u mom univerzalnom delu produhovljavanja sveta. Uveren sam da nećete zadržati samo za sebe Istinu koju vam donosim, već ćete, s ushićenjem i odvažnošću, preneti svetlost ovom, u neznanje duboko ogrezlom, čovečanstvu.

Priroda duhovnog rada

Zbog svog vrhunskog značaja za istinsko i trajno blago stanje čovečanstva, duhovni rad je imperativ za sve one koji iskreno vole čovečanstvo. Stoga je bitno da budemo sasvim načisto u pogledu prirode duhovnog rada. Svet je čvrsto utemeljen na lažnoj ideji o zasebnom postojanju; i, budući da je uhvaćen u iluzornu mrežu dualnosti, on ne može da se izvuče iz njenih zamršenosti. Duhovni radnici moraju da izbave svet iz takvih muka, poteklih iz uobrazilje o dualnosti, tako što će mu predočiti Istinu o jedinstvenosti svekolikog života.

Izvor iluzije o mnoštvu

Iluzija mnoštva nastala je zbog toga što se duša, u svom neznanju, poistovećuje sa svojim telima. Grubo, suptilno i mentalno telo su posrednici kroz koje ego-um doživljava različita stanja sveta dualnosti. Ali tela ne mogu biti sredstvo kroz koje bi duša saznala svoju istinsku prirodu, jer je duša iznad njih. Poistovećujući se sa telima, duša se uhvatila u zamku iluzije o višestrukom postojanju. Duša je u svim telima i u ego-umu jedna i nepodeljena. Međutim, pogrešno poistovećujući sebe sa telima i ego-umom, koji su samo njeni nosači, ona je počela sebe da smatra ograničenom; i da smatra daje u kreaciji samo jedna medu mnogima – umesto da sagleda sebe kao jednu i jedinu Stvarnost u kojoj ne može da postoji drugo.

Stanja svesti

Svaka duša je jedno sa večnom i nedeljivom univerzalnom Dušom, koja je jedina Stvarnost. Međutim, obmanjujuće poistovećenje sa telima i ego-umom, stvara iluziju mnoštva i podeljenosti unutar nedeljive celine. Tela su, kao i ego-um, samo posrednici ili nosači svesti. Dok doživljava različite unutrašnje nivoe posredstvom različitih posrednika ili nosača, duša prolazi kroz različita stanja svesti.

Bogospoznaja

Većina duša je nesvesna svoje istinske prirode, Boga, koji je Jedinstvena Stvarnost svih duša. Pošto do tog iskustva još uvek nisu došle svesno, Bogospoznaja je u njima još uvek samo latentna. Oni koji su zbacili veo dualnosti, doživljavaju dušu kroz samu dušu, nezavisno od njenih posrednika ili nosača. To je iskustvo gde duša svesno doživljava svoju istovetnost sa Bogom, i gde Svetio Istine o Jedinstvu svih biča rasteruje mrak patnji i ograničenja.  To je samopotvrđivanje Beskonačnog kao beskonačnog. U stanju duhovne Slobode i Savršenosti, dolazi do potpune predaje ego-života, da bi se, umesto njega, rascvetao oslobođeni, božanski život u Istini. Bog postaje jedina Stvarnost za koju vređi živeti.

Važnost vremena

Spoznati Boga znači boraviti u večnosti. To je bezvremeno iskustvo. Međutim, duhovni rad namenjen je dušama koje se još uvek nalaze u klopci kreacije, u kojoj vlada iluzija o vremenu. Duhovni radnici ne mogu sebi dopustiti da u kreaciji zanemare element vremena. Ignorisati vreme značilo bi ignorisati i sam duhovni rad. Za njih je od  najvećeg značaja da strogo vode računa o protoku vremena u kreaciji i da ne izgube iz vida uzvišeni značaj budućeg trenutka u kome će se obelodaniti univerzalna duhovna Istina.

Zadatak duhovnih radnika

Zadatak vas, duhovnih radnika, jeste da mi pomognete u mom objavljivanju Istine napaćenom čovečanstvu. Vi ne samo da morate da pripremite čovečanstvo da primi Istinu, već se i sami morate učvrstiti u njoj. Zapamtite da možete pomoći ljudima da se oslobode iluzorne podvojenosti i domognu duhovne slobode jedino ako i sami – pomažući čak i onima koji su skloni da stvaraju razdore tamo gde ih nema ne dajući vam tako ni trenutka predaha – nikada ne izgubite iz vida ideju o jedinstvu. Ljudski um se mora prethodno očistiti od sebičnosti i predrasuda, da bi ljudi mogli da prime večni život koji im ja donosim. A ubediti ljude da se okanu sebičnosti i predrasuda – to doista nije nimalo lak zadatak.

Nije slučajno da se ljudi dele na bogate i siromašne, na vladare i potčinjene, na vode i vodene, na tirane i ugnjetavane, na velike i male, na primaoce visokih priznanja i na društveno žigosane. Ove razlike su stvorili i podržavaju oni koji su se u svom duhovnom neznanju vezali za njih, i koji su toliko ogrezli u izopačene misli i osećanja da svoju izopačenost više ne zapažaju. Sviknuti da život vide izdeljen na zasebne celine, oni nisu voljni da napuste stav o svojoj zasebnosti. Kada se budete upustili u duhovni rad, vi ćele zakoračiti u šumu podela za koje ljudi očajnički prianjaju, koje naglašavaju, i koje svim snagama, svesno ili nesvesno, nastoje da očuvaju.

Pridobijanje ljudi za život n Istini

Pukim osuđivanjem podela nećete odstraniti podele. Njih stvaraju i pothranjuju podvajajuće misli i osećanja, koje će popustiti samo na dodir ljubavi i razumevanja. Vi morate da pridobijete ljude za život u Istini; ne možete ih prisiljavati na duhovnost. Nije dovoljno da negujete snažna prijateljska osećanja i ničim ukaljanu čistotu i dobrotu u srcima. Da biste uspeli u svom zadatku vi morate ljudima uliti veru, i ubediti ih da im pomažete da se spasu ropstva i patnje kroz spoznaju Najuzvišenijeg – čiji su oni punopravni naslednici. Nema drugog načina da im se pomogne da postignu duhovno oslobođenje i presvet ljenje.

Instrukcije za duhovne radnike

U pružanju duhovne pomoći morate imati u vidu sledeće četiri stvari:

1.                                                                                                                                                                      Prividno spuštanje na niži nivo Često će biti neophodno da se prividno spustite na niže nivoe kojima pripadaju osobe kojima želite da pomognete. I pored toga što imate najbolju nameru da uzdignete ljude na viši nivo svesti, oni neće uspeti da vas razumeju ukoliko im se ne budete obraćali rečnikom koji im je razumljiv. Ono što kroz svoja razmišljanja i osećanja imate da saopštite ljudima, ne srne da bude saopšteno sa visine. Ljudi neće pogoditi smisao vaših reci ukoliko te reci nisu prilagođene njihovim sposobnostima i iskustvu. Međutim, jednako je važno da, dok to činite, stvarno ne izgubite visoki nivo razumevanja. Kako ljudi budu postepeno dolazili do sve dubljeg i dubljeg razumevanja, vi ćete menjati svoj pristup i tehniku, tako da će vaš prividni silazak na niže nivoe biti samo privremen.

2.                                                                                                                                                                    Duhovno razumevanje obezeđuje svestrano napredovanje Ne smete deliti život na oblasti, a zatim početi da se bavite svakom oblašču odvojeno i isključivo. Takvo razmišljanje je prepreka celovitoj viziji. Prema tome, kada podelite život na politiku, školstvo, moral, ekonomiju, nauku, umetnost, religiju, misticizam i kulturu i posmatrate samo jednu od ovih oblasti – rešenje do kojeg budete došli neće biti zadovoljavajuće ni celovito. Ali, ukoliko uspete da u ljudima probudite duhovno nadahnuće i razumevanje, napredak u svim ovim sferama života uslediće automatski. Vi, kao duhovni radnici, moraćete da nastojite na pronalaženju celovitog i stvarnog rešenja za sve pojedinačne i društvene probleme.

3.                                                                                                                                                                     Duhovni razvoj kao nesputani razvoj unutrašnjeg razumevanja. Kao duhovni radnici takođe morate da zapamtite da duhovna mudrost koju želite da prenesete ljudima, već postoji u njima u latentnom stanju, te da vi jedino možete da budete instrument njenog razotkrivanja. Duhovni napredak nije proces akumuliranja koji se odvija spolja; to je unutarnji razvojni proces. Istina je da je pomoć Savršenog Učitelja apsolutno neophodna da bi neko postigao Samospoznaju, ali pravi smisao pomoći dobijene od Učitelja jeste osposobljavanje drugih da ovladaju svojim prikrivenim sposobnostima.

4.                                                                                                                                                                   Neka pitanja su važnija od odgovora. Vi, kao duhovni radnici, ne smete da gubite iz vida konkretno delo koje Učitelj želi da, uz vašu pomoć, izvrši. Kada vam postane sasvim jasno da duhovna mudrost leži skrivena u svakom, vi se više nećete opterećivati time da morate da pružite drugima spremljene odgovore i gotova rešenja. Najčešće ćete se zadovoljiti time da drugima osvetlite problem sa druge strane, ili da rastumačite njegovu pravu prirodu. Vaš zadatak biće da upitate druge ono što se sami ne bi upitali ili usudili da upitaju u vezi nekog svog praktičnog problema. Ili, pak, u drugom slučaju, biće dovoljno ako uspete da navedete ljude da se pitaju i sami tragaju za odgovorima, da razumeju, i u jednom plodonosnijem i kreativnijem pravcu, sami istražuju svoje probleme. Ukazati ljudima na dublji način sagledavanja problema i sugerisati im konstruktivniji pravac razmišljanja i delanja, znači mnogo vise od nametanja gotovih rešenja. Pitanja koja mogu da im pomognu da bolje formulišu sebe ne treba da budu ni previše teoretska ni previše komplikovana. Ako su pitanja jednostavna, neposredna, i duboka, ona će sama ukazivati na odgovor. Ljudi će sami pronaći svoje odgovore. Vaša zasluga biće u tome što, bez vaše vešte intervencije, ljudi ne bi bili u stanju da sami dođu do rešenja svojih problema sa duhovne tačke gledišta.

Nadvladavanje prepreka

Videli ste kako ćete vi, kao duhovni radnici, morati silom prilika da se suočite sa mnoštvom prepreka, ali prepreke i postoje da bi ih sadvladali. Čak i ako vam se učini da je prepreka nesavladiva, morate da učinite sve što je u vašim moćima da pomognete drugima bez obzira na moguće rezultate ili posledice. Prepreke i njihovo savladavanje, uspesi i neuspesi, sve to su iluzije unutar beskonačne Jednote. Kada svoj zadatak izvršavate čista srca, vi ste ga već izvršili.  Ako ste nepokolebljivo odlučni u želji da mi pomognete u mojoj misiji da čovečanstvu otvorim oči za jedinu stvarnost vrednu truda, za Boga i samo Boga, ukazaće vam se mnoštvo mogućnosti za duhovni rad. Postoji, doista, mnoštvo mogućnosti za rad na ovom polju.

Rezultati duhovnog rada

Morate obavljati svoje zadatke ne brinući za posledice, ne obazirući se na uspehe i neuspehe. Budite sigurni da će vaši rezultati, ako budete radili s entuzijazmom i razumevanjem, biti izvanredni. Vašim neumornim zalaganjem čovečanstvo će biti inicirano u novi život u kome će vladati trajni mir i besprekorna harmonija, nepokolebljiva vera i neizbrisivo blaženstvo, besmrtna svežina i besprekorna čistota, stvaralačka ljubav i beskonačno razumevanje.

%d bloggers like this: