To Drevno Jedno

Tihim rečima Meher Babe

ovo vragolasto pile ili vragolasto dete

beše prvi koji ostvari Cilj života

Nirvakalp Samadi Beskonačne Svesnosti.

Pošto je ovo Vragolsto Pile

bilo prvo koje se probilo van jajeta UniverzumaBramanda,

taj Podstrekač Vragolija beše prvi na Cilju,

i On prvi poluči Božansko Znanje.

Sve Vragolasto Piletove pustolovine, univerzumi,

forme, kraljevstva, nivoi, nebesa i svetovi

koje On dožive da bi dospeo ovde, svi behu Ništa!

Ali zarad ovog Ništa,

Sve morade proći kroz mnogo što šta.

Samo tad može Sve postati svesno „Jastva“

.

Mađzubovo stanje je JA SAM BOG

ali kad je Prva Duša realizovala Jastvo

On je takođe momentalno postao svestan

sveukupne iluzorne kreacije koju je napustio.[1]

Prva Duša je obznanila u momentu Svoje Realizacije,

„JA SAM BOG I JA SAM SVAKO I SVE!“

Njegova Realizacija je zanavek jedinstvena

jer ne samo da beše BogaSvestan već je takođe

simultano dosegao svu kreacija svest.

Prva Duša je simultano realizovala,

„JA SAM BESKONAČNA SVESNOST

I JA SAM BESKONAČNA NE-SVESNOST“.

Stoga ovo dete mora nositi na ramenima

beskonačno breme ovog sna o kreaciji

nakon Svoje Realizacije.

Prva Duša kao Prvi Poklonik

prešla je Kraljevstvo evolucije svesnosti

u sedamdeset-sedam formi te prošavši kroz

niz reinkarnacija potom je lako prošla

kroz sedam nivoa i nebesa u involuciji.[2]

Putovanje beše brže i lakše no ijedne duše nakon Njega

jer Prva Duša nije imala puno sanskara.

Prvi Čovek je sakupljao samo prirodne sanskare

koje behu neophodne za iskustvo (ne i ne-prirodne)

no i ovih prirodnih sanskara baš jako malo.

Kad je Univerzum isprva izronio,[3]

sve beše prirodno u kreaciji

pa je i putovanje Prve Duše kroz evoluciju

i involuciju bilo totalno prirodno.

Pošto beše prvi u kreaciji

ne mogade biti uhvaćen u klopku Iluzije brojnim željama,

žudnjama, htenjima, iskušenjima i potrebama,

ili mačim ne-prirodnim ili prekomernim;

shodno tome i putovanje Mu beše vrlo glatko.

On, Drevno Jedno, beše Prvi Kamen.

Glatko prešavši u bivanje Prvi Metal, Prva Biljka,

Prvi Crv, Prvi Insekt, Prvi Reptil,

Prva Riba, Prva Ptica, Prva Životinja,

i sasvim prirodno u PRVOG ČOVEKA.[4]

Kao Prvo Grubo Svesno Ljudsko Biće je prešao

u suptilni svet da bi postao Prvi Suptilno Svesni Čovek,

a potom je prirodno transcendirao u mentalni svet

da bi postao Prvi Mentalno Svesni Čovek.

Kao Prvi Um pred neizmernim ambisom

između šestog i sedmog nivoa,

On, totalno nezavisno od ičije pomoći,

nadilazi Svoj vlastiti um.

I stvarno je tokom nadilaženja

poništio Svoj ograničeni um zanavek

realizujući da Božanski Um Boga jeste Njegov sopstveni (JUm).[5]

Tako je Prva Duša poostajala dok On nije postao Sve; [6]

a kada On beše Sve,

postade Prvi BogoSvesni Čovek.

Nakon sticanja Beskonačne Svesnosti

više ne bi daljih stanja svesnosti za dosezanje

jer Beskonačna Svesnost sadrži Sve.

Za Vragolsto Jedno ne beše drugih putovanja da ih prođe.[7]

Ipak vragolija Njegova pritiskaše Ga

beskonačnim bremenom svega na glavi!

Prva Duša postade Drevno Jedno

po dovršenju silaznog[8] putovanja nazad u iluziju.

Prva duša je povratila svu svest

i sva iskustva Iluzije

zadržavajući Svest o Jastvu kao Bogu

tokom Svog direktnog descenda.[9]

Ponovno_sticanje[10] kreacija svesti

(Njegov doživljaj Jastva kao svakoga i svega)

a u isto vreme doživljava Jastva kao Boga

samo po „sebi“ jeste to spuštanje.

Ponovno_stičući kreacija svest tokom Svog silaska

Prvo Jedno otkri beskonačne univerzume u iluziji,

a shodno božanskom zakonu

(zakonu koji je izronio s Originalnim Hirom ili Laharom)

pod Svoju odgovornost (krilo) uze upravljanje

svim univerzumima i svetovima.

Zakon beše neazlučiv_usađen[11] u prirodu Origilnog Hira

jer Prvo Pile beše baš vragolsto!

Kako Mu se vragolština ta okačila o vrat –[12]

Sve i Ništa obesiše Mu se o vrat!

Saobrazno zakonu u Iluziji đavolština ta pritskaše Ga

beskonačnim teretom na glavi,

te preuze kontrolu upravljanja svom krecijom.

Božanski zakon (ob)vezuje Ga zbog

vlastite vragolaste naravi te ne imade izbora

no da preuzme kontrolu nad tim zakonom „samim“  – što je i učinio.

Učinivši to, postao je Prvi Savršeni Majstor

ili Prvi Avatar – jedan Jedini koji upravlja kreacijom.

Zakon se manifestovao u trenu kad Ga je sažaljenje nadvladalo,

kada se sažalio na druge vragolste piliće

koji za Njim pođoše van iz kokinog zakrilja.[13]

To beše samilost po „sebi“ što Ga (ob)vezivaše,

i „ona“ će Ga uvek (ob)vezivati da se vrati u formu,

da se iznova spusti[14] u svetova Iluzije.

To beše đavolština „jastva“ koj Šejtana

odalji od majčinih krila,

a samilost je ta koja Ga vazda prisiljava da se iznovo spusti.[15]

O, kakva đavolska vragolija i kakva božanska samilost!

Kakvu vragoliju učini i kolko samilosti ima;

eru za erom, ciklus za ciklusom, isto Drevno Jedno

vraća se silazeći u mušku ljudsku formu

da bude nazvan Avatarom, Budom, Mesijom, Razulom.

Iz istog razloga, zarad samilosti,

uvek objavljuje jednu istu poruku,

„Volite! Volite Me!“

Beše tako vragolst da poče stvaranje,

poče igru Svega i Ničega,

(za)poče vreme koje se nikada neće OKONČATI;

On, Vragolsto Dete, želi našu ljubav.

Drevno Jedno je Prva Duša (Šiva, Adam)

i ova Duša realizovala je Jastvo da jeste BOG (Paramatma, Otac).

Ta Duša je znana kao Bogo-Čovek

Koji se periodično vraća svakih 700 do 1400 godina

iz Svog blaženog stanja Beskonačne Svesnosti,

Sat-Chit-Ananda da bi radio u kreaciji.

Njegovo dolaženje eru za erom je blagodet i spasenje

za čovečanstvo ali za Njega to je Beskonačna patnja.

To je On i samo On Koji daje duhovni potsticaj

na svakom stadijumu i nivou kreacije, od kamena do čoveka,

od anđela do poklonika, od tragaoca do Sadgurua

s postajanjem jedno[16] sa svačim i svime i svakime.

Drevno Jedno-vo postajanje jednim i sve je usled beskonačne samilosti,

i zarad samilosti On pati

za sve one koji ne znaju ko oni jesu.


[1] that He left behind – koju On ostavi iza (sebe)

[2] nivo i nebo uzetih posmatrano kao celina,

[3] emerged – izronio na vidalo, pojavio se na vidalu, izronio-iz-jednote u bivstvovanje

[4] Man – muškarac, čovek, mužjak

[5] Divine Mind of God was His own

[6] Thus the First Soul became until He became Everything

[7] for the Mishivious One there existed no other journey to undergo

[8] when He made descending journey back into ilusion – pošto je obavio/dovršio descendirajuće putovanje nazad u iluziju

[9] descend – direktni silazak Boga u kreaciju

[10] regaining – povratiti, zadobiti, ponovno steći

[11] law was inherent in the nature of the  –  unutrašnji, nerazdvojiv,prisutan, sadržan je u prirodi, ugradjen je nerazdvojivo u prirodu

[12] How His mishief come back around His neck – kako Mu se Njegova vragolština opet okačila o vrat

[13] that had followed Him out from under the hen’s wings  –  koji su Ga sledili van od ispod kokoškinih krila

[14] come back down – da se vrati nazad dole

[15] force Him back down – pritiska Ga nazad dole (doslovno); back down – popustiti, povući se na položaj, iz borbe, force back – oterati natrag, odbiti, potisnuti, suzbiti; force down – prisiliti na spuštanje – prisiliti na ponovno spuštanje

[16] by becoming one

%d bloggers like this: