Stanje čoveka


U BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI je sadržano beskonačno mišljenje

i naj finija, konačna imaginacija.

Kada beskonačno mišljenje počne[1]

naj ograničenija, naj finija, konačna imaginacija

posvaja beskrajno mentalnu, suptilnu i grubu formu.

U iskonu kreacije kad krene beskonačno mišljenje,

beskonačno mišljenje posvaja ekstremno veliku

ali u isto vreme ipak najograničeniju formu.

Mišljenjem tad BESKONAČNA INTELIGENCIJA otpočinje

igranje dve oprečne uloge:

jedna je stvaranje imaginacije u ekstremno ograničenoj

i naj konačnijoj formi kao mentalne, suptilne i grube forme;

a druga uloga je doživljavanje

mentalnog, suptiknog i grubog sveta

kroz bezbrojna mentalna, suptilna i gruba tela.

Ovaj doživljaj beskonačnog mišljenja

prvo počinje u mentalnom svetu kad kapi postanu arhanđeli

i u suptilnom svetu kad kapi postanu anđeli

ali stvarni svesni napredak „Njene“ misli

da bi doživela Beskonačnost

isprva započinje od kamen forme u grubom svetu.

Ovaj svesni doživljaj beskonačnog mišljenja BESKONAČNOM INTELIGENCIJOM

počinje s prvom ljudskom formom, a

svesno beskonačno mišljenje počinje kad čovek stupi u involuciju.

U ljudskoj formi BESKONAČNA INTELIGENCIJA igra dve uloge

i ove dve uloge pro-izvode stanje čoveka.

Prva BESKONAČNE INTELIGENCIJINA uloga je kao čovek kad

isprva počne da misli u budećem stanju.

Ovo mišljenje stvara akciju

u beskonačnim mentalnim, suptilnim i grubim formama

van iz ekstremno ograničene i naj finije, konačne, imaginacije

(sanskaričkih seme-na pohranjenih u čovekovom mentalnom telu).

Drugo, BESKONAČNA INTELIGENCIJA kroz čoveka

doživljava sve beskonačne akcije koje je stvarala;

mentalnu, suptilnu i grubu svest

mentalne, suptilne i grube forme

u odgovarajućim im sferama.

Posmatraj stanje BESKONAČNOG UMA u akciji kroz čoveka.

Kada BESKONAČNI UM kao čovek ode u duboko uspavano stanje,

što znači u „Svoje“ originalno ne-svesno stanje Onostranosti-Onkraja,

BESKONAČNI UM dela kao Rastvaraoc (Maheš).

Kad u čoveku BESKONAČNI UM izroni u budećem stanju,

deluje kao Tvorac (Brama),

i kada je kao čovek potpuno probuđen i opažajući,[2]

deluje kao Održavaoc (Višnu).

Kada BESKONAČNI UM kroz čoveka u budnom stanju doživljava

kreaciju u gruboj, suptilnoj i mentalnoj sferi

„On“ radi u ljudskoj formi.

Tokom san stanja BESKONAČNI UM uvlači unutar „Jastva“

grubi svet, kada ovo ogledalo (gruba vidljiva kreacija)

privremeno postaje beskorisno.

San je polu-svesno stanje na pola puta između

budnog stanja svagdašnjeg životnog iskustva

i dubokog spavajućeg stanja gde biva doživljeno ništa.[3]

Čovek mora da prođe kroz san stanje (astralni nivo)

pred[4] stupanje u duboko spavanje,

i iznova prolazi kroz san stanje

pre buđenja iz dubokog spavanja.

Ovo se ne odnosi na suptilno i mentalno svesnu osobu.

Kada suptilno svesna osoba zaspi

prvo prelazi iz svog odnosnog[5] suptilnog nivoa

u mentalnu sferu

pa potom u Onostranost-Onkraja;

mentalno svesna osoba koja zaspi

prelazi iz svog mentalnog nivoa u Onostranost-Onkraja.

I suptilno i mentalno svesna osoba

sanjaju božanski san dok su budne s otvorenim očima,

dok običan čovek sanja dok spava s zatvorenim očima.

Kada se individualni beskonačni um probudi iz dubokog spavanja

deluje kao kreator.

Tokom buđenja stvara naj finiji besformni univerzum

u mentalnoj, suptilnoj ili gruboj formi.

U vreme buđenja zatim stvara

mentalni svet i mentalno telo

u suptilnom svetu i suptilnom telu.

U momentu buđenja iz sanjanja „on“ kreira

suptilni svet i suptilno telo

u grubog sveta i grubog tela.

BESKONAČNI UM kad je u ljudskoj formi

je individualni beskonačni um.

Kada BESKONAČNI UM, kao čovek, uđe u duboko spavanje

u originalnom je stanju BESKONAČNE INTELIGENCIJE;

a tada BESKONAČNI UM deluje kao Rastvaraoc.

U besanom spavanju individualni beskonačni um

(pre)uzima na „jastvo“ mentalni, suptilni i grubi svet

u njihovoj naj finijoj, konačnoj, besformnijoj formi

(tri sfere su u naj finijoj sanskaričkoj seme formi).

Kad ovaj inividualni beskonačni um

pređe u snevajuće stanje iz budnog stanja

sa „sobom“ vodi[6] grubi svet u suptilnu formu (astral).

Kada individualni beskonačni um

stupi u duboko spavanje iz snevajućeg stanja

sa „sobom“ odvodi suptilni svet u mentalnu formu;

odnosno, u naj finiju, konačnu formu u dubokom spavanju

(sanskarička seme-na leže pritajena[7] u najfinijoj formi,

nepokretna i beznačajna i bez misli, želje ili forme).

Dok ljudsko biće spava, njegov individualni beskonačni um

uvlači grubi svet u suptilnu formu,

potom suptilni svet u mentalnu formu,

i mentalni svet u fino seme koje leži pritajeno.

Grubo telo i svet koji su tu za običnog čoveka

u budnom stanju,

oba se slivaju-u-jedno u suptilnu formu u stanju sna.

U najdubljem spavajućem stanju, suptilno telo i suptilni svet se slivaju-u-jedno

zajedno sa grubim u mentalnu formu,

i ova mentalna forma je naj-finije konačna i besformna.


[1] start – počne, startuje; begin – početi

[2] aware  –  s-vestan, očituje=sa-vešću-o (koju prima um), koji zna, svestran, opaža, uočava, ,osvedočuje se

[3] where nothing is experienced – gde se ništa ne doživljava, ali i „gde je doživljeno ništa“ jer ono što neko doživljava u besanom spavanju je „ništa“ ali toga nije svestan, i to jeste stanje identično Nirvani, doživljaju Beskonačne Praznine

[4] prior to – pred, što prethodi, prvi, raniji, prvenstveno

[5] respective – respektivnog, odnosni, pojedini, svaki, dotični, svoj, osobit, dotični,

[6] it takes with it – „on“ vodi sa „sobom“/time/“njime“

[7] dormant – neaktivna, uspavana, zaspale, koji spava, dremljiv, nerazvijen, skriven, neiskorišćen, prikriven (o snagama, o sposobnostima), koji spava zimskim snom, latentan, neupotrebljen,

%d bloggers like this: