Onostran-Onkraja Stanje Boga

Avanture počinju u Bogu i one se okončavaju u Bogu.

Avanture startuju sa svesnošću i okončavaju se

kada je postignuta Svest Boga;

sve avanture su od ne-svesnosti ka svesnosti.

Da bi smo shvatili ovih četrnaest avantura

Vragolstog Pileta

valja se vratiti na BezIskonski Iskon[1]

i početi s originalnim stanjem Boga

koje je nazvano OnostranostOnkraja.

Onostranost-Onkraja je

Originalno Besano Spavajuće stanje Boga[2]

ispunjeno Beskonačnim Vakumom.

OnostranostOnkraja je

Bezgranični Prostor i Besprostornost,[3]

i sadrži i Beskonačje i konačnost,

Neograničenost i ograničenja.[4]

To je Sve i Ništa,

i To je onostran Svemu i Ničemu.

Sve (s)tvari su sadržane unutar Onostranosti-Onkraja,

Svo-Svetlo i Sva-Tmina

Svo-Znanje i Sva-Ignorancija

Sva-Svesnost i Sva-NeSvesnost.

Ali u ovom Originalnom stanju Boga,

ne nalazi se ni Svesnost ni NeSvesnost.

Onostranost-Onkraja sadrži u „Svom“ Vakumu

Beskonačnu Svesnost i Beskonačnu NeSvesnost

ali u ovom Originalnom stanju pre Iskona

Svesnost nije svesna „Svog“ Sopstva.

To znači da Bog ne zna da je On Bog;

Beskonačje ne zna da je „Ono“ Beskonačno.[5]

Stoga je ova Onostranost-Onkraja stanje Boga

koje ne može biti objašnjeno, ne može biti shvaćeno,

i ne može biti doživljeno.

Sve je latentno u Onostranosti-Onkraja

ali ovo Sve nije ni Sve ni Ništa.[6]

U Svom Originalnom stanju, BOG JESTE,

ali Sve u Bogu je-ne.[7]

Ništa jeste, ali ovo Ništa u Bogu je-ne.

Boga u Svome Originalnom stanju su nazvali

Paratpar-Parabrama-Paramatma, vedantisti,

Dadar Ahurmazd, zoroastrijanaci

i Wara-ul-Wara, Sufiji.

Radi lakšeg shvatanja, Drevno Jedno

OnostanoOnkraja stanje Boga sada zove OKEAN

OKEAN koji je bez-obala, bez-dna, bez-površine

apsolutno spokojan i miran pre no što bi iskon.

Ovaj Originalni Okean je beskonačan i nedeljiv,

i pošto je beskonačan i nedeljiv

„On“ sadrži sve. „On“ sadrži Sve.

Ali Beskonačna Svesnost ne zna

da je „Ona“ Beskonačna Svesnost.

Beskonačna Svesnost budući beskrajno ne-svesna u ovom Okeanu

nije svesna Beskonačnog Znanja

niti je svesna Beskonačne Moći, niti Beskonačnog Blaženstva.

Iako ovo stanje, ovaj Okean, sadrži sve,

Sve-Znanje, Svu-Moć, Svo-Blaženstvo

To je OnostranOnkraja stanje

što znači ne-svesno, ne-očitujuće[8] i usnulo za sve.

Sirota Paramatma, Bog, Beskonačna Svesnost

je besano uspavana. (Tako duboko u spavanju da je onostran Jastva.)

Ovo je JESTE stanje Boga.

BOG  JESTE, ali On toga nije niti svestan niti ne-svestan.

U tom Onostrano-Onkraja Okeanu

je bila Beskonačna Svesnost i Beskonačna NeSvesnost.

U tom Onostran-Onkraja Okeanu

je bio Okean Svega i Okean Ničega.

i kroz ovaj Okean Svega

se manifestovala Beskonačna Svesnost;

i kroz ovaj Okean Ničega

se manifestovala Beskonačna NeSvesnost.

Prirodno čim su ova dva stanja Beskonačnosti

dospela u postojanje, više nisu imala

besano spavajuće atribute Onostrano-Onkraja Boga.

Međutim, Onostran-Onkraja Božije stanje,

nastavilo je da bude to što je uvek bilo, što jeste i što će biti

apsolutno i totalno nepromenljivo i nezavisno.

Uprkos tome, stanja Beskonačne Svesnosti (Paramatma)

i Beskonačne NeSvesnosti (Išvar)

su dospela u ono što je znano kao OnostranoBoga stanje.[9]

I mada Beskonačna Svesnost i Beskonačna NeSvesnost

ostaju zauvek sadržane u Onostran-Onkraja stanju

gde je sve uvek sadržano,

oba su dospela izvan Onostran-Onkraja stanja

u različita područja svesti.

Pa kako su Beskonačna Svesnost i Beskonačna NeSvesnost

došle van Onostrano-Onkraja Okeana da bi započeli (sa)?

Sve to je zbog Hira, Lahara,

i zbog dva Okeana,

Okeana Svega i Okeana Ničega.

Onostrano-Onkraja Okean sadrži

Okean Svega i Okean Ničega,

i to nisu dva odvojena okeana već Jedan.

Ovako je to prikazalo Drevno Jedno

da bi intelekt mogao da dokuči ovaj koncept.

Sve je sve i Ništa je ništa;

ali oni podržavaju jedno drugo i beskrajno su isprepletani.

talas s talasom, kap s kapi.

Okean Svega i Okean Ničega

ležali su mirno kao Jedno

u nedrima Onostrano-Onkraja Okeana.

A onda bez razloga, bez upozorenja,

bez supstance ma koje vrste[10]

Hir se uzdigo u Okeanu Ničega.

Taj Hir je doveo do izranjanje pitanja: „Ko sam Ja?“

a kako je Ništa pitalo „Sebe“

uvek iznova ovo pitanje

„Ko sam Ja?“…“Ko sam Ja?“…“Ko sam Ja?“,

kretanje je počelo u Okeanu Ničega.

Ništa je ništa, bez supstance;

i stoga su „Mu“ kretanja i hirovi bez posledica.

Ali tokom mnogo vekova, to kretanje u Okeanu Ničega

stvorilo je upliv na Okean Svega[11]

i taj Okean Svega se lagano probudio.

Kada je Okean svega napokon bio budan,

postavio je „Sebi“ samo jedno pitanje „KO SAM JA?“

Čim je postavio „Sebi“ ovo jedno pitanje

dade „Sebi“ taj jedini odgovor „JA SAM BOG“,

i Beskonačna Svesnost je bila utemeljena

u Okeanu Svega.

Ali taj siroti Okean Ničega!

Čuvši pitanje Svega „Ko sam Ja?“

nije znao odgovor.

Tako Beskonačna NeSvesnost neše utemeljena

u Okeanu Ničega.

Ništa nije znalo odgovor na Sve-ovo pitanje,[12]

ali je upliv tog pitanja na Ništa bio toliko snažan

da je Ništa pokušalo da odgovori na nebrojane načine.

Tako se kreacija uzdigla u Ničemu,

a Tačka na kojoj je pitanje Svega

bilo čuto u Ničemu je bila Om Tačka,

van iz koje su se nebrojana pitanja i odgovori

izlili u Okean Ničega.

Sva kretanja se us-postavlja[13] u Beskonačnoj NeSvesnosti

pošto Beskonačna Svesnost ne može biti afektovana ničim

jer „Ona“ zna Sve.

Božje stanje Beskonačne Svesti je poznato kao

Parabrama-Paramatma u vedanti

Alah u sufizmu, Jazdan u zoroastrijanizmu;

a to je stanje Oca.

Ovo je Božansko stanje Beskonačne Svesnosti,

Paramatme (Svesnog Boga).

U ovom Božanskom stanju, Nirvikalpi, Duša je Svesna bivanja Bogom.

Paramatma je u Svesnom Onkraju

tako da Bog nije svestan Iluzije (stvaranja);

Paramatma nije svesna bivanja sve i svako,

jer je Beskonačna Svesnost onostran svega.

Božije stanje Beskonačne NeSvesnosti

u vedanti je nazvano Išvar.

Išvar ima tri aspekta: Brama (Stvoritelj)

Višnu (Održavatelj) i Maheš (Rastvoritelj).

Tako se svo stvaranje kreacije

svo održavanje kreacije, svo rastvaranje kreacije,

javlja unutar Beskonačne NeSvesnosti,

domena Išvara.

U početku vremena je utemeljena Beskonačna Svesnost[14]

kao Božansko Stanje ili Tron BezLičnog Boga[15]

(Koji nije imao svest o Iluziji).

Ovo Sedište Boga je nazvano Ars-e-Maula

a ovo Božansko Stanje osta da tek bude realizovano

ili Sedište osta da tek bude zaposednuto

sve dotle dok Beskonačna Svesnost nije bila stečena

kroz medij Beskonačne NeSvesnosti.

Ne samo da je Beskonačna NeSvesnost

želela da realizuje[16] Beskonačnu Svesnost

već je i Beskonačna Svesnost „Jastva“ želela da bude realizovana.

To nije bio niko drugi do Vragolsto Pile,

Koji je, bejavši privučen Sedištem u Iskonu,

putovao kroz četrnaest avantura

u NeSvesnosti da bi „Ga“ zaposeo.

To je bio On Koji je stvorio aspekt Ličnog Boga

s realiziovanjem[17] Jastva kao ništa drugo doli Boga.

Da bi spoznali Svetlost kao Svetlost

Tmina je apsolutno neophodna

jer bez Tmine

nije (s)poznano da Svetlost jeste Svetlost.

Posledično, da bi bio svestan Znanja

to jedno mora biti svestno NeZnanja

a Znanje je To[18] koje spoznaje (doživljava)

da Ignorancija jeste NeUviđanje.[19]

To Znanje je nazvano Vidnyan[20]

i „Ono“ zna Početkak i kraj

svega i svakoga koji bejahu Ništa.

Beskonačni Okean u Onostranosti-Onkraja

ima Sve i takođe ima Ništa.

ima beskonačnu energiju (Pran) i beskonačni prostor (Akaš).

OM Tačka je u Svemu

iz koga se Iskon Ničega us-postavio[21]

kao evolucija svega što je bilo latentno

u Originalnom Okeanu.

Okean ima Znanje

ali je ne-svestan da sadrži Znanje;

to je „Njegovo“ originalno NeUviđanje.

Kada se Hir ustalasao, penušajući talas se formirao u Okeanu Ničega

i svaka kap u tom Okeanu poče se pitati,

„Ko sam Ja?“, „Ko sam Ja?“

Sa prispećem ovog talasa[22]

došlo je do tr(v)enja između prostora i energije

i zbio se najmoćniji sudara

stvarajući kretanje koje je uplivisalo Sve.

A posledica je bila da je svaka kap

Okeana Svega počela da se pita „Ko sam Ja?“

Ovo kretanje je uzrokovalo mreškanja u Okeanu Svega

i usled Hira

evolucija svesnosti i ne-svesnosti

se simultano us-postavila iz Om Tačke.[23]

I tako su dva stanja, Beskonačna Svesnost (Paramatma)

i Beskonačna NeSvesnost (Išvar), bila utemeljena.

Taj Okean Onostrano-Onkraja Boga

je u iskonu bio apsolutno spokojan i miran

bez i najmanjeg pokreta.

Hir, taj Lahar ili Hukki, uzdigao se u Okeanu Ničega

i Ništa „Se“ upitivalo „Ko sam Ja?“, „Ko sam Ja?“

tokom mnogih vremenskih razdoblja.

Eoni i eoni su trebali Svemu

da se probudi iz sna,

jer tako nezamislivo dubok i besan beše on.[24]

Sve dok se Sve nije probudilo u potpunosti (beskrajno)

i upitalo „Sebe“, „KO SAM JA?“

i odgovorilo, „JA SAM BOG!“

stanja Beskonačne Svesnosti

i Beskonačne NeSvesnosti nisu bila utemeljena

a stvaranje nije počelo.

Ja upravo govorim o ovom međurazdoblju,

o vekovima i vekovima, eonima nakon Hira

a pre no što se Sve u potpunosti probudilo

da bi „Sebi“ reklo „JA SAM BOG“ (tako spoznajući „Jastvo“)

te utemeljilo stanja Beskonačne Svesnosti

i Beskonačne NeSvesnosti, Paramatme i Išvara.

U tom vremenu pre no što je stvaranje počelo

originalna vatra (Tejđ) u beskonačno konačnoj formi

manifestovala se u Okeanu Ničega.[25]

Ova vatra se manifestovala blizu OM Tačke

ali to nije bio početak stvaranja.

Stvaranje nije započelo sve dok Beskonačna NeSvesnost

nije bila utemeljena u Okeanu Ničega

a ova originalna vatra se manifestovala pre tog vremena.

Hir je doveo do uzdizanja te vatre

i ova beskrajno konačna originalna vatra

dovela je do uzdizanja beskrajno konačne energije (Prana).

Energija, čak i u tako neverovatno konačnoj formi,

iziskivala je prostor (Akaš) da se manifestuje;

i simultano se prostor manifestovao s energijom

te je istog trena nastao konflikt među njima.

Konflikt između prostora (Akaš) i energije (Pran)

stvorio je kretanje, a kroz eone vremena

ovo kretanje u Okeanu Ničega

stvoreno moćnim sudarom između prostora i energije

probudilo je Okean Svega

iz „Njegovog“ okeanskog dubokog besanog spavanja.

Nakon što se Sve probudilo i izgovorilo „KO SAM JA?“ „JA SAM BOG!“,

Beskonačna Svesnost je bila utemeljena

i Beskonačna NeSvesnost je bila utemeljena.

Jednom kada je Beskonačna Svesnost bila utemeljena

u Okeanu Svega,

kretanja u Okeanu Ničega

nisu „Je“ afektovala[26] (Paramatmu)

i samo je Beskonačna NeSvesnost (Išvar)

bila uplivisane ovim kretanjem.

A pošto je Beskonačna NeSvesnost bila uplivisana

Išvar je počeo da kreira, održava i rastvara.

Kada je pitanje Svega „KO SAM JA?“

bilo čuto u Okeanu Ničega

Ništa poče govoriti „Ja sam ovo, ja sam ono“.

i stvaranje poče da ističe kap po kap

van iz OM Tačke u Okean Ničega.

Pokretanja su uzrokovali da (s)tvari dospu vani u kreaciju

a ništavnosti nastavljaju da se manifestije ad infinitum.

kao odgovor na pokretanje.

Šta su bila pokretanja?

Ništa drugo do lažni odgovori koje je Ništa davalo

na originalno pitanje „Ko sam Ja?“

Konflikt između energije i prostora

bio je primarni podstrekač svih ovih pokretanja.

Usled ovog tr(v)enja vatra (Tejđ) je prva sunula

u kreaciju (a i energija kao „njen“ derivat)

potom prostor (ether), pa vazduh, zatim voda pa onda zemlja.

Ovo su pet elemenata, tatve

(supstance koje konstituišu život)

koje su se u seme formi manifestovale u nivoima mentalnog sveta,

u suptilnoj formi u nivoima suptilnog sveta

i u groboj formi u grubom svetu

kao univerzumi sunaca, zvezda, meseca i planeta.

Egzistencija iluzornih (s)tvari kreacije[27]

(u mentalnom, suptilnom i grubom svetu)

zavisi od ovih pet elemenata, tatvi,

koje su kombinacije gasova.

Zato ih je Vragolsto Pile doživelo

kao gas koji Ga je pratio[28]

celim tokom putovanja kroz evoluciji i involuciji

sve do trinaeste avanture kad je

postao mentalno svestan na šestom nivou,

Na šestom nivou je stekao svest

o čistoj vatri ili čistoj svetlosti,

i video je sve u toj svetlosti.

Energija (Pran) i prostor (Akaš) sukobili[29] su se pre stvaranja[30]

i nastavili su da se sukobljuju i nakon stvaranja,

a sve zbog želja.

U vremenu pre stvaranja,

vatra, energija i prostor manifestovali su se blizu OM Tačke.

Ove sile su se uzdigle usled Hira.

Ali van iz tog Originalnog Hira takođe se ustalasalo

sedam glavnih želja koje su se ulile u Okean Ničega

i pre i nakon stvaranja.

Ovih sedam želja prožimaju mentalni svet (seme forma),

suptilni svet u suptilnoj formi (nicanje),

i grubi svet u gruboj formi (akcije).

Čovečanstvo zna ove želje kao

požudu, bes, pohlepu, mržnju, oholost, sebičnost i ljubomoru,

i ove želje prožimaju svu kreaciju.

Stoga, na svakom stupnju života

naćićete da ova brojka SEDAM ima važno značenje

zbog prožimanja sedam glavnih želja.

Energija koja aktivira pokretanja ima sedam odeljaka (stanja)

pa pokretanja kreacije takođe imaju sedam odeljaka

sedam valova sa sedam stanja pene raspršenog talasa.

Odeljci kretanja su toliko suptilni (fini) da su neuočljivi,

jer je kretanje iznimno brzo.

Talasići su odjek na kretanja,[31]

a pošto ima sedam odeljaka u kretanju

ima i sedam odeljaka u mreškanju,

sedam stanja valova s penom raspršenog talasa (mehurovi).

Tako se čistota Okeana neuočljivo razotkriva kao kreacija.

S pokretanjem Okeana Ničega,

valovi se uzdižu i raspršeni talasi se pene, formirajući mehurove.

Svaki val ima nebrojane kapi

a svaka kap ima mehur oko „nje“.[32]

Ovaj mehur je od kapi, i ništa do kap;

i zbog mehura

kap se čini odvojenom od Okeana.

Dve su vrste mehurova, talas-mehurovi i kap-mehurovi.

Talas-mehurovi su kao grubi univerzumi

a kap-mehurovi su kao grube forme

u univerzumima od kamena do čoveka.

U Okeanu se uzdižu beskonačni talasi sa nebrojanim mehurovima

i svaki veliki talas-mehur

ima nebrojane male talase-mehurove (univerzume).

Ovo znači da su mreškanjem u Okeanu

bili stvoreni nebrojani grubi svetovi.

Od ovih nebrojanih planeta

sedam su najbliže OM Tački,

zaista najbliža postojeća je naša planeta zemlja;

i ovo je razlog zašto se Bog spušta na zemlju

kao Hrist, Prorok, Budha, Mesija ili Avatar.

Sveukupni univerzum, sadržavajući milione i milione univerzuma,

je u porođajnim agonijama promene i nastavlja da evoluira,

a tako se i sedam planeta blizu

OM Tački Stvaranja takođe menjaju i evoluiraju.

Najveća mogućnost za razvoj uma,

srca, svesnosti, je na svetu

najbližem OM Tački

gde je duhovnost na vrhuncu (involucija).

Involucija se javlja samo na jednoj planeti u sveukupnom univerzumu

u svako doba,[33] a sada je ta planeta, zemlja.

Svaka kap-duša ovde i počinje i završava putovanje u involuciji.

Kada se svet koji je najbliži OM Tački ohladi (duhovno umre),

svet koji je duhovno odmah iza njega

(pre)uzima „Njegovo“ mesto u svim pogledima.

Zbog talasa u Okeanu,

beskonačna ništa su došla van iz Okeana Ničega

no u nezamislivo ograničenoj formi.

Ova ništa, Đivatme, individualne kapI-duše,

su beskonačne senke Svega (Boga).

Sada se javlja pitanje kako mogu biti beskonačne senke

Jednoga – Svega, Boga?

Ovo se može razjasniti na sledeći način;

A) Beskonačno je oprečno konačnom,

B) Svetlost je oprečno senki,

C) Da je oprečno od Ne,

D) Jedno je oprečno bezbrojnom.

Ako uzmemo Jedno (D) i Svetlost (B)

oni će za svoju oprečnost imati bezbrojno i senku;

ili bezbrojne senke Jedne Svetlosti.

Ako ima ma šta što nije Realnosti, To mora biti oprečnost Toga.

Tako su iz Jedne Paramatme

bezbrojane senke rođene kao „Njena“ oprečnost

i ove senke su senkine senke.

Svetlost (originalna vatra Tejđ)

koja je došla van iz Božijeg Isijavanja (Nura)[34]

je senka tog Isijavanja i

senke ove (jedne) senke su bezbrojane senke.

Beskonačan broj sunaca, meseca i zvezda

su senke (jedne) senke Svetlosti Boga.

Stanje Boga koje egzistira u kretanju Okeana

je stanje Išvara, Stvoritelja, Održavatelja, Rastvoritelja;

i samo u kretanju mogu da se razotkriju činovi

Stvaranja, Održavanja i Rastvaranja.

Usled ovog kretanja mnogobrojni talasi i mreškanja

se zbiše u Okeanu Ničega

tako što su se talasi-mehurovi (univerzumi i grubi svetovi)

i kapi-mehurovi (forme od kamena do čoveka) uzdigli.

Pošto energija ima sedam stanja a energija aktivira pokretanja,

stoga pokratanje i „njegova“ mreškanja (odjeci na pokretanja)

imaju sedam stanja komešanja.

Šest stanja komešanja u Okeanu

stvorili su mehur energije oko svake kapi,

ali komešanje (mreškanje, kovitlanje)

i mehur su tako suptilni,

a pokretanje tako iznimno brzo,

da su oba apsolutno ne(u)viđena.

Sedmo stanje pokretanja stvorilo je mehurove koji su viđeni.

(Ovi mehurovi su grube forme evolucije.)

U prvih šest stanja kretanja

(u dva mentalna nivoa i četiri suptilna nivoa),

individualna kap-duša ima plašt (mehur oko „jastva“)[35]

od uma i od energije.[36]

Međutim, u sedmom stanju kretanja

kapin plašt se menja, i „ona“ postaje mehur

od uma, energije i grube forme; to je Điv.

Svaka kap je Okean „Jastva“, ali zbog mehura

misli da je samo majušna kap.

Ova kreacija (od) grubih mehurova

je grubo nastavljanje i naglašavanje

originalnog tr(v)enja[37] između energije i prostora,

jer prostor je sada u gruboj formi

a energija je ispoljena u formi.

Stoga, konflikt između energije i prostora

je na svome vrhuncu u grubom svetu.

(Ovo se vidi kao stalna eksplozija nekretnica,

stalno evoluiranje planeta u porođajnim agonijama promena).

Neke kapi-duše ostaju latentne u šest stanja okeanskog komešanja;

one ostaju nepomično u mentalnom ili suptilnom nivou

jedino sa mehurom uma ili mehurom energije.

Takve kapi-duše jedino sa mehurom uma

nazvani su arhanđeli i oni egzistiraju u mentalnom svetu.

Kapi-duše jedino sa mehurom energije

nazvani su anđeli i oni egzistiraju u trećem suptilnom nivou.

Arhanđeli imaju mentalno telo, ali nemaju grubu formu;

oni imaju mentalnu svesnost bez sanskara.

Anđeli imaju suptilno telo, ali nemaju grubu formu;

oni imaju suptilnu svesnost bez sanskara.

Sve druge kapi-mehurovi koje dolaze van iz Ničega

prelaze u sedmo stanje kretanja, grubi svet,

da bi putuvale kroz evoluciju, reinkarnaciju i involuciju.

Ovo putovanje ima svrhu – „ono“ se okončava jednim odgovorom.

Svrha je dosezanje svega,

a odgovor je „JA SAM BOG“

na pitanje Sve-ga „KO SAM JA?“

Kretanje u Okeanu dovodi do uzdizanja

beskonačnog broja univerzuma i stvorenja

manifestovanjem u mentalnom svetu u formi semena (čisti um),

u suptilnom svetu u suptilnoj formi (čista energija),

i u grubom svetu u gruboj formi (čista meterija).

Ali svim (s)tvarima i bićima

koja su rođena usled pokretanja (originalnog komešanja)

trebaju eoni i eonI da posvoje grubu formu

pri stvaranju jastva kroz[38]

svih sedam stadijuma evolucije.

Kameni, metali, bilje, crvi, reptili, ribe, ptice, životinje

i ljudska biće nisu iznenada stvorili „svoje sopstvo“.

A svrha kreacija je upravo to: razvoj svesnosti.

Zarad razvoja više svesnosti (Inteligencije),

egzistira Iluzija (Maja)

koja je neophodni medij ovoj svrsi.

Zarad ove Čiste Beskonačne Inteligencije (Beskonačne Misli)

svih sedam stadijuma evolucije i involucije

je dospelo u bivstvo –[39]

a kada je ova Inteligencija dosegnuta

sva kreacija je (spo)znana kao Iluzija, kao Ništa.


[1] Begininngless Beginning   –  Nenastajuće Početkak, Bespočetni Početak;

[2] Original Sound Sleep state of God – bukvalno – Originalno/Iskonsko Spavajuće stanje Zvuka,  Spavanje bez Snova, označava se i kao Eterično Spavanja, mada je to Praeterično Spavanje jer tek kada je nastao zvuk potom je iz njega proizašao Etar (Akaš).

[3] Boundless Space and Spacelesness – Neoomeđeni (bez okova)..

[4] Unlimitidness and limits – Ne-limitiranost  i limiti.

[5] prvo je He – On pa onda It – „Ono“

[6] but this All is neither Everything nor Nothing – ovo Sve nije ni Sve-Suštastvo (Bitak, Biće, Egzistencija) niti Ne-Suštastvo (Bitak, Biće, Egzistencija)

[7] is not – još-nije, jeste ne(egzistirajuće);

[8] un-aware – ne-svesna, ne-opžajuća,

[9] Beyond-God state  – Božije stanje Onostranosti

[10] without substance of any kind  –  bez ikakvog osnova/povoda, nije postojala nikakva suptanca, bit, esencija, biće, bitak

[11] impakt – uticaj ali i udar

[12] to Everything`s questions – na pitanje Svega

[13] take place – desila se, dogodila se, ali je dobila mesto za ispoljavanje…

[14] ustoličena, utemeljena, vaspostavljena

[15] Impersonalnog Boga – Boga koji nema (ili jeste bez) Ličnosti/Personalnosti – NePersonalni Bog, Bog bez Maske Ličnosti, Bez-Lačan u smislu „bez ličnosti/personalnosti“

[16] proces Realizacija) pri kome se nešto iz latentnosti dovodi u realnost za razliku od ostvarenja (aktualizacije) kojom se nešto (neka materijalna stvar (a to je sve što je materijalno, odnosno grubo) dovodi u stvarnost  (aktualnost). Misliti-kao-realizovati je realizovanje dok je kreiranbje misliti-kao-kreirati

[17] by realizing Himself as none else but God – …postajući Sobom/SvojeSopstvo i doživljavajući Sebe/SvojeSopstvo

[18] That

[19] NeZnanje=NePoZnanje=Ignorancija=NeUviđanje, ovde prevedeno kao NeUviđanje radi sledeće rečenice u kojoj se pominje Vidya (Znanje, PoZnanje, Uvid, Uviđenje, Uviđanje – Boga) čemu je Ignorancija suprotnost jer označava znanje o kreaciji, maji, odnosno svemu drugom sem Boga ili bilo čemu drugom što nije Bog/Realnost/Istina/Biće i to Znanje je Gnoza ili direktni Doživljaj Boga, Realizacija ili Spoznaja Boga i Postajanje Bogom.

[20] avidya – ignorantnost; moć s kojom Duh (engl. Spirit) obitava…u svesti o mnogostrukosti i realtivnosti“; „znanje o Mnoštvu“ (bahu), koja „ne postaje znanje o svemu već ignorantnost, Avidya“ stoga što “ uzima da je Mnoštvo realna činjenica egzistencije i sagledava Jedno (eka) samo kao kosmičku sumu Mnoštva“. Ajnana – ignorantnost; odsustvo znanja (jnana); „zaboravnost visokog i istinitog sopstva“ što rezultira u okovanosti sa tri moda (triguna) niže Prirode (apara prakriti). Bahu – mnogi, umnogostručenost; „igra raznoliki samo-proširivanja (self-expansion) Jednoga (eka), menjajući se po smislu (shifting in its turns), deljiv u pogledu na sebe (divisible in its view of itself), silom kojom Jedno zaokuplja mnoge centre svesnosti, nastanjuje mnoge for-macije energije u univerzalnom Kretanju“.

[21] from which the begining of Nothing took place  – iz koga je početak Ničega našao svoje mesto (za ispoljavanja), dogodio se

[22] advent  –  adventom, pojava, dolazak

[23] took place from – našla je svoje mesto iz

[24] sound – zvuk, ali može da znači mnogo toga – čvrst, zdrav, bez greške, dubok, glas, ispravan,.pouzdan, izmeriti, šum, svirati, valjan, zdrav, zvoniti, zvučati, svirati, zvučni, zvuk, nepovređen, odjekivati

[25] manifestovala se (pra)izvoralna (izvoralna) vatra (Tejđ) u beskonačno konačnoj formi u Okeanu Ničega

[26] It – To, može da se odnosi na Svest ali može i da se odnosi na Beskonačnu Inteligenciju (Paramatmu), Atma – Svest, Duša, Sopstvo

[27] kreiranje/tvorevina –

[28] accompanied – koji mu je pravio društvo, išao zajedno sa njime, zajedno postojao

[29] clash – sudar-sukob-protuslovlje

[30] creation – kreacija/stvaranje označava dva pojma, samo stvaranje/kreiranje i rezultat procesa stvaranja/kreiranja a to je kreacija/tvorevina/stvaranje

[31] ripples are the repercussions of movement – talasići su reperkusija na pokretanja

[32] it –

[33] at any time – svako doba, u svako doba, u svako vreme, kad god, u ma koje vreme, bilo kada

[34] effulgance – sjaj-blještavilo-isijavanje

[35] itself – svoga sopstva

[36] u dva mentalna plana kap-duša ima mehur samo od uma a u četiri suptilna plana mehur samo od energije.

[37] friction – trenje, trvenje

[38] creating themself – sami sebe, njihovo/svoje (lažno) sopstvo, Bića kreiraju svoje individualno sopstvo tokom evolucije i usled sanskara to sopstvo je lažno sopstvo (nefs) ali iz njega proističu i odgovarajuće forme sa kojima se te stvari ili bića poistovećuju i doživljavaju ih kao sebe ali i kao svoje sopstvo. Kreiranje = mislenje = realizovanje = doživljavanje = postajanje = kušaanje (iskustava) = viđenje = osećanje = razabiranje (shvatanje)

[39] have come into being  –  dospelo je u bivanje/bivstvovanje, počelo je da biva, , steklo je biće-bivstvo,

%d bloggers like this: