Ništa i Sve

U Početku Sve-Znajući, Sve-Inteligentni Bog

nije znao do zna sve.

Van iz Ignorancije Njegova Znanja nastade Univerzum[i]

izranjanjem kreacije iz NeSvesnosti –

Ignolrantnost nije ništa doli NeSvesnost.

Tad ovo NeZnanje, ne (sa)znajući ma šta

poče „se“ potvrđivati kao (spo)znajuće svega.

Ignorancija je ispoljila „svoju“ beskonačnu ignorantnost.

Govorila je, „ja jedem“, „ja hodam“, „ja govorim“,“ja vidim“, „ja mislim“,

„ja shvatam“, „ja znam“ itd. ad infinitum.

Beskonačno Znanje nije moglo da spozna „Jastvo“

sem kroz „Svoju“ Beskonačnu Ignorantnost;

i tako Znanje koristi Ignorantnost

kao medij da spozna „Jastvo“.

Znanje u samom Iskonu beše ignorantno

i da bi spoznalo „Jastvo“ kao Znanje zavisi od NeZnanja.

Jednom spoznavši „Jastvo“ kao Znanje, „Ono“ je u-Sopstvu-Egzistirajuće.

Stoga sama Egzistencija Znanja zavisi od NeZnanje.

Realizujući[ii] da je NePoZnanje totalno ignorantno (ne-svesno)

Svesnost spoznaje „Jastvo“ kao Znanje

a Znanje zna da je u-Sopstvu-Egzistirajuće.

Naposletku i samo značenje Znanja zavisi od NeZnanja,

kao što i Svesnost zavisi od NeSvesnosti

da bi postala Svesna, bila Beskonačna i postala Sve.

Sve je utemeljeno na Ničemu,

Sve je egzistirajuće iz Ničega.

Ipak suštinski uzrok[iii] Ničega je Sve.

tako da najzad um dolazi do zaključuka

da Ništa jeste Sve

jer kad je Ništa (Nirvana – Beskonačni Vakum)[iv] realizovana

Sve (Nirvakalpa – Beskonačna Punoća) je realizovana.

Krajnji zaključak mora biti da

sve jeste ništa i Ništa jeste Sve.

Ovo Ništa je Nirvana i ovo Sve je Nirvakalpa

jer sve postaje ništa u Nirvani

a Ništa postaje Sve u Nirvakalpi.


[i] out of the Ignorance of His Knowledge came the Universe –

[ii] Realizing –  postaući + doživljavajući = Spoznajući

[iii] Root cause  – glavni uzrok, koreni, korenski uzrok, uzrok koji ležu u korenu stvari

[iv] vacuum – praznina, vakum, odsustvo vazduha

%d bloggers like this: