Beskonačni Um

BESKONAČNI UM  je misleće stanje[1] BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Kad je BESKONAČNI UM u Maji

u Lažnom je „Ja“ (ego) stanju („ja sam ovo, ja sam ono“).

Kada je BESKONAČNI UM odvojen od, i oslobođen Maje,

egzistira u stanju Realnog „Ja“, Beskonačnog Ega („Ja Sam Bog“).

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli,

imaginacija je latentna u „Njoj“,

ali BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava „Jastvo“

jer ne misli.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli,

ne-svesna je i sve je latentno.

Da bi doživela „Jastvo“

BESKONAČNA INTELIGENCIJA mora imati svesnost, mišljenje –

ako ne misli, nije svesna;

nije „Svoje“ Sopstvo kao Beskrajno Inteligentno – BESKONAČNI UM.[2]

Ali lažna svesnost– mišljenje toga što „Ona“ ne misli

već što Maja čini da neko misli,

spoznavanje tog što „Ona“ ne spoznaje

već što Maja čini da taj zna,

nagoni BESKONAČNO UM-ovu najfiniju imaginaciju

da ispolji „sebe“ kao lažni misleći proces

u, mentalnoj, suptilnoj i gruboj formi, umesto u „Jastvu“.

Kao posledica, BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava manifestaciju

„Vlastite“ beskonačne imaginacije umesto „Jastva“ (Duše);

ovo znači da je BESKONAČNA INTELIGENCIJA svesna,

misli – ali bivajući ignorantna, misli o imaginaciji

u stanju Beskonačnog Lažnog Uma.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Svoju“ imaginaciju,

a zbog Maje uzima da je imaginacija realna;

pa stoga, zbog te impresije

ne može doživeti „Jastvo“.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA

bi trebalo da misli svesno o „Jastvu“ u „Svom“ ne-svesnom stanju;

trebalo bi da bude svesna čak i u stanju dubokog spavanja!

BESKONAČNI UM treba da ne misli o imaginaciji (iluziji)

već o „Jastvu“ kao Duši (Realnosti);

međutim ova svrha beskonačnog mišljenja

može biti ostvarena samo

kad  iščezne lažnost u procesu mišljenja.

Samo tada može BESKONAČNA INTELIGENCIJA da doži „Jastvo“ (Dušu)[3],

da misli o „Jastvu“ kao Beskonačnom Realnom Umu

a ne kao o kosmičkoj kreaciji (iluzornom fenomenu)

kao u stanju Beskonačnog Lažnog Uma.

Kada je BESKONAČNA INTELIGENCIJA svesna (misleća)

i misli o Kosmosu (iluziji, ignorantnosti),

tad je u običnom svesnom stanju.

Da bi mislila o „Svome“ Sopstvu

BESKONAČNA INTELIGENCIJA mora misliti beskrajno

što znači da bi proces mišljenja trebao biti

Beskonačno Realno Mišljenje.

Pošto Beskonačje nema ograničenja,[4]

kad BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima Realnu Beskonačnu Misao,

iluzija (lažno mišljenje) se automatski okončava.[5]

Proces mišljenja kreće od kamen forme,

ali u kamenu i drugim evolutivnim formama sem ljudske

BESKONAČNO INTELIGENCIJIN proces mišljenja je ograničen.

U ljudskoj formi BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli beskrajno,

znači da je proces mišljenja trajan, beskrajan,

te može doživeti „Jastvo“ kao Beskrajno Inteligentna

(spoznaje „Vlastito“ Beskonačje) samo u ljudskoj formi.

Ali lažnost impresija (sanskara)

prisiljavaju je da misli o „Jastvu“ kao ograničenom,

ovo znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Jastvo“ kao konačno

čak i u čoveku gde proces mišljenja nema kraja.

Ova  lažnost ograničenja koja čine ljudsku svest konačnom

mora otići (biti poništena) pre no što BESKONAČNA INTELIGENCIJA

može misliti „Svoje“ Sopstvo kao Beskonačje.

U besano spavajućem stanju običnog čoveka

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli i ne-svesna je,

te stoga (ne) doživljava ništa.

U san stanju BESKONAČNA INTELIGENCIJA je polu-svesna,

ne potpuno svesna, i misli samo do izvesnog stepena;

ima doživljaj „Svoje“ iluzije u astralu.[6]

U budnom stanju, budući potpuno svesna iluzije

(ali ne kao iluzije), BESKONAČNA INTELIGENCIJA kroz čoveka

ima doživljaj grubog, suptilnog i mentalnog sveta.

U običnoj personi[7] BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli beskrajno

ali je mišljenje potpuno lažno usled sanskara,

te namesto uzimanja „Jastva“ beskonačnim

zatiče „Jastvo“ ograničenim.[8]

U pod-ljudskim evolutivnim formama proces mišljenja je ograničen

jer se svesnost još uvek razvija, pa stoga

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne može da doživi „Jastvo“ kao beskonačno.

Proces mišljenja je beskonačan jedino u ljudskoj formi,

što znači da su moći mišljenja ljudskog bića beskonačne[9]

jer ljudski um ima kapacitet beskonačnih misli.[10]

Međutim, zbog sanskara u ljudskoj formi

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je pod

obmanom da je ograničena

i iako može doživeti „Svoje“ Beskonačje u ljudskoj formi,

sanskare to ne dopuštaju

(vezujući je za ograničenje).

Kao posledica toga, BESKONAČNA INTELIGENCIJA latentna u ljudskoj formi

ne doživljava Boga kao Beskrajno Inteligentno Sopstvo,

već doživljava Kosmos i misteriju Univerzuma.

Tako u ljudskoj formi u stanju dubokog spavanja

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava „Jastvo“;

ne misli i u potpunosti je ne-svesna.

U običnom san stanju misli u izvesnoj meri (pod-suptilno),

donekle je svesna, i doživljava iluziju u astralnoj formi.

U budnom stanju, bivajući potpuno svesna ili očitovajuća,[11]

doživljava iluziju u gruboj, suptilnoj ili mentalnoj formi.


[1] condition – kondicij, stanje, uslov, uslovljenje, uslovljenost, okolnost

[2] if It does not think, It is not conscious; It is not Its Self as Infinitely Inteligent – INFINITE MIND

[3] Itself = Soul = Its Self – „Sebe“ = Duša = Svoje Sopstvo

[4] has no limits – nema nikakvih granica/ograničenja; reč limit – ima dva značenja, ograničenje i granica

[5] dolazi do jednog kraja jer je iluzija imala i jedan početak. Iluzija (samo) jednom počinje i jednom se okončava.

[6] Beskonačna Inteligencija u astralu ima doživljaj Svoju iluziju – ima doživljaj naglašava da Ona svesno ima doživljaj a ne da pasivno doživljava

[7] person – osoba, persona, ličnost, čovek, neko, lice

[8] and so instead of taking Itself to be infinite, find Itself to be limited – i stoga umesto uzimanja (kao u frazi „uzima sve zdravo za gotrovo“ ili „uzimati nekoga za ozbiljno“)VlastitogSopstvo/Sebe da je berskonačno, nalazi (kao „naći se u gužvi/neprilikama“) VlastitoSopstvo/Sebe da je ograničeno/limitirano; Itself – Sebe, Vlastito Sebe, Atman, Vlastito Realno Sopstvo, Bitak, Biće

[9] doslovno – ljudskoga uma (njegove – ljudsko umove) moći mislenja su beskonačne

[10] ali i razmišljanje, promišljanje, maštanje, razmatranje

[11] conscious or aware  –  svesna ili s-vesna (primećuje stvari i pojave); to je prevod reči „čita“ koja se prevodi kao s-vest (sa-vešću) ili „očituje“ što zadržava i vezu sa izvornom reči; a awareness – očitovanje ili s-vesnost ili sa-vesnošću

%d bloggers like this: