Treća Avantura

Svest Đivatme ostaje fiksirana

na akomulirane sanskare poslednje rastinjske forme.

Da bi se uklonile ove sanskare, Đivatmina[1] svest

postaje jedno sa prvom formom crva.

Razvoj mentalnog tela otelovljene duše počinje

u crv formi

kada crv uokolo puzi u potrazi za hranom.

Crvi, insekti, vodozemci i reptili

reprezentuju najprimarnije stanje mentalnog razvoja.

Život automatskog kretanja počinje s gmizanjem crva,

a Đivatma koristi um na najrudimentarniji način –

da bi lovila i nalazila hranu,

da bi se zaštitila (nastaje instinkt samo-održanja),

za razmnožavanje (nastaje fizički seks)

a takođe, u konačnom stepenu, doživljava bol i zadovoljstvo.

Postoje nebrojane vrste crva, insekata i reptila;

pa to duši uzima mnoge eone,

da bi doživela svih neophodnih 8.400.000 formi

kontinualno akomulirajući i iscrpljujući sanskare.

Naposletku Đivatma razdvaja „jastvo“[2] od poslednje crv forme,

zmije, i ostaje neko vreme besformna.

Bilo koju formu da Đivatma preuzme

„jastvo“ identifikuje s tom određenom formom.[3]

Nakon slamanja povezanosti s tim stvorenjem-telom

Đivatma uvek doživljava da nije bila ta forma,

i taj doživljaj je odvaja od forme.

Na ovaj način se razvija iluzorna svesnost

kroz sveukupnu evoluciju u grubom univerzumu

sa milionima planeta nastanjenih različitim evoluirajućim formama.

Nakon prolaženja kroz vatru i svetlost u mentalnom svetu

i kroz 276 stanja gasa

u suptilnom svetu, ne-svesno,

svest individualne duše se razvija

kroz kamen(e) i metal(ne) forme,

kroz polu-inertne i polu-osećajne biljne forme,

sve do primarne svesti crva.

Kao što je svest spoznala da nije bila vatra

niti gas, ni kamen ni metal niti biljka

isto tako je realizovala[4] da nije crv!

Pa šta je onda?

Da bi to spoznala, nastavlja se „njena“ avantura.


[1] đivatma, điv+atma – život+svest

[2] disconnects itself  –  razdvaja se, razvezuje se, raspoistovećuje se

[3] „ona“ identifikuje „sebe“ sa tom formom – „ona“ (đivatma = duša-svest) identifikuje (svesna je, svest duše-svesti) „sebe“ (duše duše-svesti) kao kao da je „ona“ (uduša-svest) doista ta forme (a ne duša-svest)

[4] come to realize – počela da realizacije (postala i doživela); prethodno come to knowe – počela da spoznaje, pisano italikom

%d bloggers like this: