Tri vrste Beskonačnog

U kreaciji egzistiraju tri vrste beskonačnog,

u smislu beskonačnosti ili beskonačja.

Prvo beskonačno je tri vrste univerzuma

oni su neograničeni i bezbrojni;

to su mentalni, suptilni i grubi univerzumi (svetovi).

Drugo beskonačno je tri vrste formi

one su neograničene i bezbrojne;

to su mentalna, suptilna i gruba tela.

Treće beskonačno je tri vrste imaginacije

one su neograničene i bezbrojne;

i one su u formama mentalong, suptilnog i grubog mišljenja.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Svoju“ grubu imaginaciju

kao grubi univerzum (svet) kroz grubo telo.

U involuciji BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava

„Svoju“ suptilnu imaginaciju kao nivoe suptilnog sveta

kroz suptilno telo,

i „Svoju“ mentalnu imaginaciju kao nivoe mentalnog svet

kroz mentalno telo.

Ali razvoj iskustva ide ruku pod ruku

s razvojem svesti

(svet, telo, mišljenje).

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima različite stepene

mentalne imaginacije, suptilne imaginacije i grube imaginacije

saobrazno svesti u

formama kamena, bilja i životinje.

No kako mentalno, suptilno i grubo telo

nisu potpuno razvijena u ovim evolutivnim formama

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava

„Svoj“ neograničeni kapacitet

da misli mentalnu, suptilnu i grubu imaginaciju

u formi kamena, bilja i životinje.

Pošto je u kamenu najkonačnija svest

BESKONAČNA INTELIGENCIJA praktično nema doživljaj

„Svoje“ grube imaginaciji

jer su tri tela nerazvijena.

Suptilno telo počinje da se razvija u biljnoj formi,

a mentalno telo počinje razvoj u crv formi.

Pošto u životinjskoj formi postoji više svesti

nego u biljnoj formi, BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava više od

„Svoje“ grube imaginacije u makojoj životinjskoj formi nego u biljnoj formi.

U ljudskoj formi su tri tela u potpunosti razvijena

i BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima potpuno iskustvo

„Svoje“ grube, suptilne i mentalne imaginacije

kroz grubo, suptilno i mentalno svesna ljudska bića.

Stoga BESKONAČNO INTELIGENCIJIN doživljaj tri sveta

zavisi od svesti koja u skladu s time određuje

vrstu imaginacije koju doživljava.

Da bi doživela beskrajno mentalni, beskrajno suptilni,

i beskrajno grubi Svet „Svoje“ beskonačne imaginacije

gruba, suptilna i mentalna svest

BESKONAČNOG UMA moraju biti beskonačne.

Ovo znači da je svesnost proces mišljenja

kroz koji BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima doživljaj

„Svoje“ beskonačne imaginacije.

Tako ljudska svest, bilo da je gruba, suptilna ili mentalna,

jeste beskonačno lažno mišljenje sa lažnim ograničenim umom

koje obrazuje lažno „ja„, Đivatmu

koja doživljava reinkarnaciju ili involuciju.

A božanska Svesnost Avatara ili Sadgurua

je onostran grube, suptilne i mentalne svesti

i jeste Beskonačno Realno Mišljenje sa Realnim neograničenim Umom

koji utemeljuje Realno Univerzalno „Ja“ – Šivu.

Svesnost je praktično nula u formama kamena i metala;

u ovim zakržljalim neživim formama proces mišljenja

BESKONAČNOM INTELIGENCIJOM je toliko beznačajan

da su kamen-i i metal-i beživotni.

Ova beživotnost označuje da kamen-i i metal-i

nemaju misleći proces, niti samo-svesnost,[1]

i bez razvijenog su „ja“ ili punog „ja“stva.

U naprednijim formama nadalje u evoluciji (od biljke do životinje)

svesnost kroz proces lažnog mišljenja

se uvećava postupno zajedno s iskustvom

imaginacije BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

U kamen formi „ja“stvo (samo-svesnost ili individualnost)

je bezmalo ništavna jer praktično nema lažnog mišljenja;

i kao posledica u kamenu egzistira isto toliko konačno lažno „ja“.

Međutim u ljudskoj formi je „ja“stvo veoma razvijeno

samo-svest (egoizam) je konstantno potvrđivana

(kroz sedam glavnih moći mišljenja).

Baš ovo „ja“stvo je veo[2]

između Boga i Nejgovog roba – bunda.

Stoga da bi BESKONAČNA INTELIGENCIJA (u robu)

mislila o „Jastvu“, ovo „ja“ mora otići.

Ovaj veo od „ja“ mora biti iskidan.

Pošto je „ja„stvo ništavno u kamenu,

u ovoj formi svest (još uvek) nije evoluirala

pa BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne može misliti beskrajno u kamenu.

(Ova forma svesti nije prikladna za beskonačno mišljenje

jer u kamenu BESKONAČNI UM jedino misli naj, najkonačnije.)

Da bi mislila o „Jastvu“ BESKONAČNA INTELIGENCIJA mora misliti beskrajno,

jer ako ne bi mislila beskrajno,

ne bi realizovala da „Jastvo“

jeste BESKONAČNA INTELIGENCIJA!

U ljuskoj formi proces mišljenja BESKONAČNOM INTELIGENCIJOM

je tako neizmeran da je skoro beskonačan;

ali iako je ljudsko um-ovo mišljenje neizmerno,

to je ipak proces lažnog mišljenja.

Ovo znači da je čovekovo „ja“stvo ekstremno –

u njemu lažno „ja“ ima najpotpunije ispoljenje (egoizam).

Beskonačno lažno mišljenje BESKONAČNE INTELIGENCIJE je

beskonačno lažno „ja“ (čovek).

Čovek je sasma lažno sopstvo sa sasma[3] lažnim „ja“stvom

ovo „ja“stvo je beskonačni lažni ego koji obrazuje

ljudski um od grube, suptilne i mentalne svesti.

Ova beskonačna lažnost se javlja samo u ljudskoj formi

gde čovek može zaustaviti mišljenje lažljivo

i steći Beskonačno Realno Mišljenje.

Jednu Misao Boga.

Samo kada je čovek O-Bogotvoren može Beskonačno Sopstvo

da misli „Jastvo“ (Dušu), doživi „Jastvo“ kao Beskonačje,

i utemelji „Jastvo“ u Istini (Realnosti) zanavek.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli „Jastvo“,

utemeljena je u Realnom Ja-Sam-stvu;[4]

odnosno, Svesnost je utemeljena u stanju

Realnog Beskonačnog „Ja“ – „Ja Sam Bog“.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli o beskonačnoj imaginaciji

kao u umu ljudskog bića,[5]

tad je u stanju beskonačnog lažnog „ja“.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli o ograničenoj imaginaciji

kao u pod-ljudskim evolutivnim formama,

tad je u stanju ograničenog lažnog „ja„.

BESKONAČNI UM je mišljenje BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

BESKONAČNI UM opstaje u svim stanjima mišljenja;

razlika leži jedino u tipu mišljenja.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli „Jastvo“ (Dušu),

doživljava „Svoje“ Beskonačje.

Kad misli o imaginaciji doživljava „Svoju“ ograničenost.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA egzistira u svakome

kao i ograničena inteligencija,

i BESKONAČNI UM  egzistira u svakome

kao i ograničeni um.

Ali da bi mislila samo JEDNU BESKONAČNU MISAO

BESKONAČNA INTELIGENCIJA postaje žrtvom[6] beskonačne imaginacije,

te putuje dugim, dugim putem isključivo u imaginaciji.

Najposle, kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživi „Jastvo“ (Dušu)

zna da je večita[7] i da su putovanja koja je kao Đivatma

obavila bila putovanja u beskonačnoj imaginaciji.

Kad se ostvari ovo iskustvo BESKONAČNA INTELIGENCIJA je Šiva.


[1] self-consciousness – sopstvo-svest, sopstvo kao svest, svest o sopstvu, svest kao sopstvo

[2] „ja“stvo – „I“ness – stanje bivanja „ja“, ja-stanje; jastvo – itself – svoje vlastito sopstvo/sebe

[3] complete – potpuno, upotpuniti, ceo, pun, gotov, dovršiti, završiti, kompletan, celokupan, čitav, završen, savršen, totalan

[4] I-am-ness – bivanje u stanju „ja-sam“, stanje-Ja-Sam, ja-sam-stvujuće

[5] human being’s mind – ljudskoga bića njegovom vlastitom umu

[6] falls prey to  – postati žrtvom nečega

[7] perennial  – večna, neprestana, trajan, mnogogodišnji, koji živi više od dve godine, koji nikad ne presahnjuje (o reci isl.) dugovečan, koji treja preko cele godine

%d bloggers like this: