Prana i Akaš


Isprva kada počne mislenje (kretanje, vibracija, svest), Beskonačno Znanje zna ignorantnost, to jest, Beskonačna Inteligencija misli to što Ona(To) ne misli. Van iz originalnog bes-formnog mislenja izranja(-iz-jednote) pran i akaš. Odnosno, kako imaginacija, originalno u finom bes-formnom stanju, postaje beskonačna suptilna i gruba forma, pran i akaš, originalno spojeni i sjedinjeni u Ahur Bindu ili atom tačku, bili su spolja podeljeni – pran obuhvata-i-čini suptilnu manifestaciju a akaš grubu. Tako pran, delujući na akaš, producira suptilni i grubi univerzum. Na ovaj način su grubi i suptilni univerzum došli u bivstvo (postojanje) i bes-formnost je poprimila formu.

BESKONAČNO INTELIGENCIJI-no MISLENJE podrazumeva svest, (po)kretanje, vibracije. Kada Beskonačna Inteligencija misli to što Ona(To) ne misli ili zna to što Ona(To) ne zna,[1] Ona(To) je mislenje imaginacije. (Ovde imaginacija može da bude definisana kao „ne misli“ („does not think“) i „ne zna“ („does not knowe“). A upravo usled („van iz“) ovoga mislenja Beskonačne Inteligencije su bili producirani akaš (prostor) i pran (energija).[2]

Ovo nam govori da je usled(van iz) Beskonačno Inteligencijinog mislenja fina imaginacija producirana i manifestovana (unutar) u beskonačnu suptilnu i grubu formu. Kada Beskonačna Inteligencija nije bila misleća ova imaginacija ostajala je u svome(to) originalnom finom, naj-konačnijem bes-formnom (nirakar) stanju.

Ovaj akaš-a i pran, koji zajedno oformljuju suptilnu i grubu imaginaciju, manifestovani su kroz mislenje, svest, (po)kretanje, vibracije. Ovo mislenje je beskonačno, jer je ono mislenje Beskonačne Inteligencije. Konstituišući Beskonačno Inteligencijin Beskonačni Um, ovo mislenje može nadalje da bude opisano kao Beskonačno Inteligencijina univerzalno egzistirajuća misao-na moć. Ona ima tri aspekta:

1)   taj Um koji misli imaginaciju u smislu kreiranja univerzuma;

2)   taj lažni um koji misli imaginaciju u smislu realizovanja univerzuma;

3)   taj Realni Um koji misli Sebe(To), to jest, realizuje Sebe(To).

Iz Znanja je došlo van (proisteklo) saznavanje i iz saznavanja je došla van ( proistekla) ignorantnost (koja jeste univerzum), pošto Beskonačno Znanje zna (ili jeste u stanju saznavanja) to što Ono(To) ne zna. Ovo „ne saznavanje“ je ignorantnost, ili univerzum, ili imaginacija ili tama. Ovo „saznavanje toga što Ono(To) ne zna,“ ovo „ne saznavanje“, znači da Beskonačno Znanje potvrđuje(-prihvata) Svoju(To) Ignorantnosti – drugim rečima realizuje univerzum.

Dakle Beskonačno Znanje-ovo saznavanje

a)   kreira ignorantnost (univerzum), i

b)   čini da Ono(To) zna (ili Ga(To) uvodi u stanje saznavanja) Svoju(To) Ignorantnost kao znanje.

Saznavanje u prvom smislu (a), znači kreiranje univerzuma; i saznavanje, u drugom smislu (b), znači realizovanje univerzuma. Ova ignorancija (univerzum), koju Znanje potvrđuje(-prihvata) (realizuje, uzima doživljaje (o), je lažna i imaginarna; to je bhas ili „naizgledna sličnost“, bhram ili „obmana“. Dakle ako je Znanje beskonačno, kako ono može da bude ignorantno? Kako Beskonačno Znanje može znati ignorantnost? Odgovor na ovo leži u činjenici da univerzum jeste produkcija pukog bhas-a, bhram; a Maja je ono što uzrokuje lažnost, ova imaginacija, ova ignoracija se pojavljue (prividno)[3] kao realno, kao mislenje, kao Znanje.

Dakle, ova ignorantnost je Beskonačno Inteligencijina imaginacija a koju Njeno(To) Beskonačno Mislenje, (ili kreativno mislenje), misli-i-kreira, (to jest, producira); i kroz Svoje(To) beskonačno lažno mislenje, (ili realizujuće-mislenje), Beskonačna Inteligencija misli-i-realizuje da suptilna i gruba imaginacija jeste (zaista) bila produkt Njenog (Sopstvenog) kreativnog mislenja. Ova imaginacija ili ignorancija je oformljena od prana i akaša koji su, kada se mislenje javilo, manifestovani suptilno i grubo ali koja ostaje fina, naj konačnija, i ne manifestovana kada u odsustvu kreativnog mislenja. Stoga Beskonačna Inteligencija unutar u Sebi(To)večno ima Beskonačno Mislenje, i ovo Beskonačno Mislenje, zauzvrat, večno sadrži imaginaciju u svome naj-konačnijem, finom bes-formnom (nirakar) stanju kao atom ili tačku. I kada mislenje – ili svest, ili (po)kretanje, ili vibriranje – počne, ova imaginacija je manifestovana u beskonačnoj suptilnoj i gruboj formi. Drugim rečima, pran i akaš, koji u svom finom stanju obuhvataju-i-čine fini univerzum, večno jesu u Beskonačno Inteligencijinom Beskonačnom Mislenju. I kada mislenje počne, pran i akaš su manifestovani; te su tako grubi i suptilni univerzum – koji su suptilna i gruba beskonačna imaginacija, ili fina, naj-konačnija imaginacijina beskonačno suptilne i grube manifestacije – producirani kroz pran-ovo delovanje na akaš.

Pran je suptilna manifestacija i akaš je gruba manifestacija fine imaginacije. Pran ouznačava snage producirane kroz mislenje; kada mislenje nije pokrenuto[4], pran egzistira u finoj formi. Akaš znači „besprostorni prostor.“

Fina imaginacija ili fini univerzum je ništa doli fina unija, fina kombinacija akaša i prana kao jedno u naj-konačnijem atom stanju. Kada mislenje stupi u akciju, ova celina (jednota) izvana se deli u beskonačnu suptilnu i grubu formu. Drugim rečima, vibracija, koja je, svest ili mislenje, čini da fini pran ili akaš – fina imaginacija – izranja(-iz-jednote) van iz Beskonačne Inteligencije u beskonačnu suptilnu i grubu formu. Mada Beskonačna Inteligencija večno sadrži Beskonačno Mislenje (tj. kapacitet mislenja) i imaginaciju unutar Sebe(To) pa ipak kada to mislenje – koje večno egzistira unotar Nje(To) – ne deluje (još nije počelo, još nije probuđeno), imaginacija nije (pro)mišljena ili producirana. Ali kada ovo mislenje počne, imaginacija je manifestovana u beskonačnoj formi.

Beskonačna Inteligencija sa Svojim(To) mislenjem proizvodi (napred)[5] silu nazvanu pran; a pran delovanjem na akaš kreira sveukupni suptilni i grubi univerzum. Dakle fina imaginacija je bila oformljena od prana i akaša u (prvobitnom) finom stanju. Tako su pran i akaš, koji obuhvataju-činne finu imaginaciju, bili sjedinjeni i kombinovani u (prvobitnom) finom stanju gde nije bilo mislenja, niti vibriranja. Ali kada mislenje počne, pran je dejstvom na akaš producirao univerzum.

Kada mislenje počne, fini pran i akaš, koji obuhvataju-i-čine finu imaginaciju, podeljeni su i dovedeni van ili (su) maniofestovani. Nakon toga ovaj podeljeni i ne-kombinovani pran deluje na akaš formirajući suptilni i grubi univerzum (imaginaciju), suptilna bića su povezana[6] sa pranom a gruba bića su povezana  sa akašom. Tako su suptilni i grubi univerzum (imaginacija) produkcija, formi ili tela, prana i akaša, koji su u svojoj fonoj formi obuhvatali-i-činili finu imaginaciju.

Da ponovimo: pre nego što je mislenje počelo, pran i akaš su ostajali kombinovani kao fina imaginacija. Ali kada je mislenje izronilo, pran i akaš bili su podeljeni; i od pranovog delovanja na akaš, suptilni i grubi univerzum su bili producirani.Taku da je suptilni i grubi univerzum produkcija od naj-konačnijeg, bes-formnog prana i akaša koji su u kombinovanom stanju zajedno konstituisali finu Beskonačno Inteligencijinu imaginaciju.

Stoga je ovaj sveukupni univerzum puka imaginacija producirana iz mislenja Beskonačne Inteligencije. Kombinovani u svojoj originalnoj bes-formnosti, pran i akaš, a van iz kojih je produciran suptilni i grubi univerzum, egzistiraju u Beskonačnoj Inteligenciji kao puka naj-konačnija atom tačka. Iz ove atom tačke ili Ahur Bindu, Beskonačna Inteligencija producira beskonačni suptilni i grubi univerzum (po)sredstvom[7] Svoga(To) mislenja. Beskonačna Inteligencija kod mislenja kao Beskonačni Um izvana deli pran i akaš, a koji su (do tada) egzistirali kao fina imaginacija; a pran delujući na akaš producira suptilni i grubi univerzum. U stvari, univerzum egzistira u Beskonačnoj Inteligenciji večno u naj-konačnijem, finom bindu stanju (kombinovanoga) prana i akaša; Beskonačni Um je ono što manifestuje ovaj fini univerzum u svoje(to) suptilne i grube forme.

Takao kada se mislenje javi, kada mislenje počne, kada ono radi i deluje, suptilini i grubi univerzum jeste; ali u odsutnosti svesti (mislenja, (po)kretanja, vibracija), suptilni i grubi univerzum nije. Kroz naj-konačniju atom tačku, Beskonačno Inteligencijino mislenje producira ili kreira (napred)[8] Svoju(To) naj-konačniju finu imaginaciju (univerzum) u suptilnu i grubu formu. Na ovaj način Beskonačno Mislenje daje beskonačnu suptilnu i grubu formu[9] imaginaciji koja je originalno bila naj konačnija i bes-formna. Bes-formnost je naravno, potpuna oprečnost formi, i Beskonačno je potpuna oprečnost naj konačnijem. Tako je beskonačna suptilna i gruba forma bila data svojim oprečnostima – naj-konačnijoj, besformnoj imaginaciji – a sa Beskonačnim Mislenjem (ili Beskonačnim Umom) kroz naj-konačniju tačku ili binduu ili atom u Beskonačnoj Inteligenciji.


[1] za fraze „thinking that It does not think“ i „knowing that It does not knowe“ vidi stranu 131.

[2] Akaš, objašnjen ovde kao „prostor“, podrazumeva više od „prostora“ u grubom smislu.Ona dočarava prazninu ili receptivnost koja je pretpostavljena sa i na taj način se prilagođava bilo kome i svakom dešavanju (occurrences). Pran, ili „energija“ jeste vitalni dah života; ovde se čini da je okarakterisan kao primalni životvorni princip.

[3] appear – pojavljuje se, prividno je, appear je i sinonim za manifestovati odnosno manifestno

[4] not in force – nije u snazi, ne sippoljava snagu, silu; nije stupilo na snagu (u dejstvo)ne biti u dejstvu, snazi, sili; prethodno force – snaga

[5] manufatures forth – to bi reklo da Inteligencija proizvodi ( fabrikuje van iz sebe) a što se ispoljava pred njom,

[6] u relaciji sa, tj povezana i srodna sa

[7] by means – posredstvom, pomoću, sredstvom

[8] creates forth –

[9] gives infinite subtle and gros formto an imagination

%d bloggers like this: