Beskonačna Inteligencija

BESKONAČNA INTELIGENCIJA JE DUŠA,

EGZISTENCIJA DUŠE JE BESKONAČNA INTELIGENCIJA –

KOJA JE VEČNA I NEDELJIVA INTELIGENCIJA.

U Onostran-Onkraja stanju Boga

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je u stanju ne-mišljenja;

Duša egzistira ali je u stanju

bivanja beskonačno ne-svesnom.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne spoznaje.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne pojmi „Jastvo“.

Ovo znači da je BESKONAČNA INTELIGENCIJA (Znanje)[1]

ignorantno (totalno ne-svesno) u Onostranosti-Onkraja;

iako Duša egzistira (BOG JESTE) Svesnost je latentna.

Duša je ignorantna; ne zna „Jastvo“

(ne-svesna je), i pošto ne zna Sopstvo

rečeno je da „Znanje zna upravo ovo to što „Ono“ ne spoznaje.“[2]

Da ne zna

ili da je ne znajuće podrazumeva ignoranciju;[3]

stoga ignorancija takođe egzistira (kao latentna)

u BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI u Onostrano-Onkraja stanju.

BESKONAČNO INTELIGENCIJINO ne saznavanje „Jastva“-

i ne-mišljenje „Jastva“

je BESKONAČNA INTELIGENCIJA u OnostranostiOnkraja

Originalno stanje Boga i Inteligencije.

Nema ni kretanje, ni Hira, niti očitovanja,[4]

jer kretanje počinje kroz mišljenje lažljivo.

BESKONAČNO INTELIGENCIJINO mišljenje

upravo ovoga to što „Ona“ ne misli o „Jastvu“[5]

i saznavanje baš ovog što „Ono“ (Znanje) ne spoznaje „Jastvo“

je BESKONAČNI UM (latentan) u Onostran-Onkraja stanju.

BESKONAČNI UM je BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju

Beskonačno Mišljenjeovog doživljavanja beskonačnih misli

ili doživljavanje Jedne Beskonačne Misli.

BESKONAČNI UM u lažnom stanju (ne spoznajući „Jastvo“)

stvara kretanje kroz ograničene individualne umove;

ova kretanja su beskonačni broj misli

koje se zaustavljaju u svesnom BESKONAČNOM REALNOM UMU.

Beskonačni Lažni Um stvara kretanja beskonačnim mišljenjem

kroz individualne umove ali nema pokrenutosti (u „Sebi“)

jer je Beskonačan; ovaj Beskonačni Lažni Um je Išvar.

BESKONAČNO INTELIGENCIJINO mišljenje (imanje Jedne Beskonačne Misli)

baš ovog to što „Ona“ ne misli išta doli „Jastvo“

i spoznavanje da ne poznaje išta doli „Jastvo“

je BESKONAČNA SVESNOST u Onostranom stanju Boga.

U BESKONAČNOJ SVESNOSTI su sva lažna mišljenje stala

i individualni ograničeni um je poništen,

apsorbovan u Beskonačju.

BESKONAČNA SVEST tad potvrđuje[6] „Svoje“ REALNO SOPSTVO

(„Svoju“ BESKONAČNU EGZISTENCIJU) i obznanjuje „Ja Sam Bog“.

Ovo „Ja Sam Bog“ Stanje je BESKONAČNI EGO,

i on je REALNI EGO koji je onostran svih ograničenja.

BESKONAČNO INTELIGENCIJINO mišljenje (imajnje beskonačnih misli)

baš ovog to što „Ona“ ne misli o „Jastvu“ već o nebrojanim drugim (s)tvarima,

i saznavanje baš ovog to što „Ona“ ne saznaje o „Jastvu“,

već spoznaje nebrojane druge (s)tvari (kreaciju).

je beskonačna imaginacija (Išvar).

Beskonačni Lažni Um ima beskonačnu imaginaciju

(imaginira ma šta i sve[7] kroz nebrojane umove),

no imaginacija je projektovana kroz

ograničene umove u ograničenu formu.

Beskonačna imaginacija večito egzistira

(mentalno, suptilno i grubo) u BESKONAČNOM UMU;

u Okeanu (UMU) beskonačne imaginacije

su bezbrojne kapi ograničene imaginacije.

Ove kapi imaju impresije;

stoga se u BESKONAČNOM UMU večito nalaze

nebrojane imaginacije u latentnom stanju

(mentalne forme, suptilne forme i grube forme).

Originalno taj BESKONAČNI UM nemaše svesnost;

ne beše pokrenutosti, ni mišljenje, niti Hira,

a imaginacija se ne manifestuje (iz Onostranosti-Onkraja).

Čim je BESKONAČNI UM svestan

(misli baš ovo to što „On“ ne misli),

tada latentna beskonačna imaginacija ispoljava „jastvo“

u mentalnoj, suptilnoj i gruboj formi postojanja.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je Realni Božanski Ego

egzistira da bi mislila.

To misliti je jednako egu,[8]

i značenje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je imati Ego Svest o Realnom Beskonačnom Egu,

a značenje ove Ego Svesti koja je božanska

je doživeti Sopstvo kao Boga.

Ali da misli Beskonačnog i pozna „Ga“ kao Sopstvo,[9]

BESKONAČNA INTELIGENCIJA bi trebalo da ne misli o „Svojoj“ imaginaciji.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli o „Svome“ Sopstvu

već misli o „Svojoj“ imaginaciji, Univerzumu,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je mišljenje lažljivo.

Ali šta navodi BESKONAČNU INTELIGENCIJU da misli

baš ovo to što „Ona“ ne misli o Sopstvu? [10]

Šta „Je“ navodi da zna upravo ovo to što „Ona“ ne zna „Jastvo“?

Šta „Ju“ navodi da ne zna baš ovo to što „Ona“ ne zna „Jastvo“?

Odgovor je Maja.[11]


[1] Knowledge (Vidya) = Self-Knowledge – PoZnanje = PoZnanje Sopstva, Sopstvo kao PoZnanje, Bog kao PoZnanje, PoZnanje Boga

[2] It knew that It did not know – ta fraza ustvari znači da je PoZnanje znalo ali da ono što je PoZnanje znalo nije bilo samo znanje već ne-znanje za koje je PoZnanje pogrešno verovalo da je znanje Tako sada PoZnanje zna alli ono što PoZnanje zna nije znanje već je ne-znanje za koje PoZnanje smatra da je PoZnanje. Knowledge knows that It does not knowe –  Ovo ne znači da je PoZnanje svesno (aware) priznaje da ono nezna, kao što bi to uradila obična osoba ako je pitate nešto na šta on nezna odgovor. on bi rekao da ne zna. Smisao bi pre bio da je PoZnanje pogrešno protumačilo  i zamenilo ’ne saznavanje’ za ’saznavanje’ te stoga, „On“ uistinu doživljava stanje „Da „On“ ne zna“  (that It does not knowe).

[3] ignorantnost = ne-uviđanje= nespoznavanje=nesaznavanje=ne(po)znanje

[4] awarenes – opažanje, s-vesnost (sa-vesnošću, sa vešću) od „čita“ – svest, znanje, budnost

[5] thinking that is does not think –.objašnjeno u završnim napomenama

[6] assert – odbrana, tvrđenje, tvrditi, potvrditi, izjavljivati, dokazivati, dokazivanje, braniti

[7] anything and everything – ma šta i sve, ma-koju-(s)tvar/bitak i svu-(s)tvar , bitak, suština, esenca, nešto– anything/everything = any/every + thing – ma koja/sva + tvar (suština, bit, bitak, atma), reč tvar ne treba shvatiti u smislu nečeg materijalnog već naprosto „nešto“ a to je ono što nije „ništa“, to je duša, sopstvo, atma, bitak, esencija, suština itd.

[8] to think equals the ego – misliti je izjednačeno sa egom, podjednako je egu, ravno je egu

[9] to think It as Self – to je identično po značenju sa „to think Itself“ mada je ovo drugo povratno i govori o spoznaji Boga u Sebi/Sopstvu dok prva fraza govori o mislenju Boga kao odvojenog od mislioca.

[10] sebi, Svome Sopstvu

[11] but what makes Infinite Inteligance think that it does not think of Itself? What makes It knowe that I does not knowe Itself? What make It not knowe that It does not knowe Itself?

%d bloggers like this: