Savršeni Učitelj

Čula sam za njega (Meher Babu), ali ostala sam skeptična. Sledila sam jednog učitelja za drugim. A ipak, nijedan od učitelja koje sam srela nije nikada mogao da me razuveri. Najzad sam pristala da pođem sa prijateljicom do Meher Babinog boravišta u Njujorku. Ušla sam u sobu u kojoj je sedeo, okružen sledbenicima i učenicima. Istog trenutka iskustvo je počelo, prepuno čudesnosti i lepote. Najednom sam morala da potrčim preko sobe i nađem se na podu do njegovih stopala, plačući, plačući, plačući. O, koliko sam samo ridala! Ali sam isto tako počela da se smejem, i potoci koji su mi se slivali niz lice postali su jedno sa izlivima smeha. Položila sam glavu na Babinu ruku, i čitavo telo su mi protresali veličanstveni jecaji oslobađanja. Konačno sam se smirila. Baba mi je tada obema šakama podigao glavu i dugo se zagledao prvo u jedno, a potom u drugo oko, pa opet u ono prvo. Zatim mi je rekao ili tačnije, naznačio na svojoj alfabetskoj tablici. Prve reči su mu bile: “Ja sam čovek i žena i dete. Bespolan sam. Nemoj se plašiti.” Oblila me je neopisiva radost.

Pratila sam ga u Evropu, ali me je vratio u Ameriku, odakle sam pošla. Slušajte, nije me napad nepromišljenog oduševljenja naveo da se odreknem čitavog svog prethodnog života, da se razvedem od muža koga volim i koji voli mene, i žrtvujem ceo svoj život i sve što posedujem za Savršenog Učitelja. Znala sam da sam u pravu. Danas živim da služim višem cilju, umesto da živim da bih zadovoljila svoj sopstveni mali ego. Danas živim u skladu sa uzvišenijim planom i za više dobro … Pošto je Baba Savršeni Učitelj, on zna sve što je dobro; on upravlja svime u univerzumu. Ako se pokorim njegovoj volji, mogu jedino da radim ono za šta sam, kao duhovno biće, stvorena, a ne ono na šta me moje sebično malo sopstvo uvek iskušava.

Norina Mačabeli

•     Bog nije daleko od tragaoca, niti je nemoguće videti Ga. On je poput sunca, koje uvek sija tačno iznad vas. To vi iznad glave držite suncobran svojih šarolikih mentalnih impresija koje Ga skrivaju od vašeg pogleda. Samo treba da sklonite suncobran i eto sunca, gledajte ga. Niotkuda  ne morate da ga donesete. Ipak, toliko majušna i beznačajna stvar kao što je suncobran može da vam uskrati pogled na takvu veličanstvenost kao što je sunce.

Meher Baba


* Iz intervjua koji je princeza Norina Mačabeli dala Romu Landau u Njujorku, 1932. – Bog je moja avantura.

%d bloggers like this: