Sedam realnosti

Postojanje, Ljubav, Žrtvovanje, Odricanje, Znanje, Obuzdavanje i Predavanje

Ne pridajem značaj veroispovestima, dogmama, staležima, vršenju religijskih ceremonija i rituala, već jedino razumevanju sledećih sedam Stvarnosti:

1. Jedino Stvarno Postojanje je postojanje jednog i jedinog Boga, koji je Sopstvo u svakom ograničenom sopstvu.

2. Jedina Stvarna Ljubav je Ljubav prema Beskonačnom (Bogu), koja pobuđuje intenzivnu čežnju da se vidi, spozna i postane jedno sa Istinom (Bogom).

3. Jedino Stvarno Žrtvovanje je ono u kome su, shodno toj ljubavi, žrtvovane sve stvari – telo, um, položaj, bogatstvo pa čak i sam život.

4. Jedino Stvarno Odricanje je napuštanje svih sebičnih misli i želja čak i usred svetovnih dužnosti.

5. Jedino Stvarno Znanje je znanje da Bog boravi kako u dobrom tako i u takozvanom rđavom čoveku, u svecu kao i u takozvanom grešniku. Ovakva spoznaja nalaže ti da pomažeš svakog podjednako, onako kako to iziskuju okolnosti, bez očekivanja nagrade; kada si pozvan da učestvuješ u nekom sporu, da deluješ bez i najmanjeg traga neprijateljstva ili mržnje; da nastojiš da učiniš druge srećnima gajeći bratska ili sestrinska osećanja prema svima; i da ne povrediš nikoga u mislima, rečima ili u delima – čak ni one koji povređuju tebe.

6. Jedina Stvarna Kontrola je disciplina čula- suzdržavanje od prepuštanja niskim željama jer se jedino tako može održati potpuna čistota karaktera.

7. Jedino Stvarno Predavanje je ono u kome uravnoteženost ne može narušiti nijedna nesrećna okolnost, gde je čovek usred svake teškoće savršeno mirno prepušten volji Boga.

%d bloggers like this: