Mađub ili Brami-But

Bogo Svesnost je ista za svaku dušu

ali je upotreba Znanje Sedmog Nivoa

različita među Realizovanim Dušama.

Ljudsko biće svesno jastva jedino kao Boga

a nema direktnu funkciju u svetu,

Sufiji zovu Mađzub a u vedanti Brami-But.

Ta individua je realizovala Boga

a još uvek zadržava svoju ljudsku formu i živi na zemlji

kao Božanski Duh (Brami je Bog a But je Duh/Avet).

On je Bog Jastvom ali ne funkcioniše kao Bog na zemlji.

Mađzub ili Brami-But svestan je jedino bivanja Bogom.

On je kap koja je postala Okean (Bog)

ali uronjen u Okean Božanskosti

više nije svesna svoje kap-ljičavosti:[1]

„Ja Jedino Egzistiram, Ja Sam On, Ja Sam Okean“.

On je jedino svestan JA SAM BOG stanja.

a ne-svestan tri sveta u kreaciji.

On je savršeno jedno koji ima nikad-ne-okončivu Beskonačnu Svesnost

i uvek je božanski svestan – Sat-Čit-Ananda

uživajući Sve-Znanje, Sve-Moć i Sve-Blaženstvo.

Ali ovo jedno uopšte nema ljudsku svest;

on ne upotrebljava svoju Božanskost,

božanske atribute sadržane unutar njega

da direktno pomaže dušama okovanim u Iluziji.

Valjalo bi shvatiti da Mađzub nema uopšte sanskare,

te stoga nema sanskaričkih veza sa makojom dušom

koja ima (ob)vezanosti (grube, suptilne ili mentalne impresije).

On nema svest o kreaciji (ograničenjima)

jer kreacija svest uvlači[2] sanskare,

a on nema niti jedne.

Svako ljudsko biće koje postane O-Bogotvoreno

prolazi kroz ovo stanje Mađzubijata, utapanje u Boga

gde su sve sanskare izbrisane iz uma

raskidajući vezu sa svakim i svime.

Jedina duša koja je momentalno prošla kroz Mađzubijat[3]

do Kutubijata (Savršenog Majstorstva) bila je Prva Kap,

to Vragolasto Pile, Koji kad je On postao Okean,

„Ga“ je progutao i na taj način zanavek posta Okean!


[1] dropness

[2] involve – uplesti, obuhvatiti, obaviti, upetljati, obaviti, obuhvatiti, sadržavati, umotati, povući za sobom, smotati u spiralu, uključivati, zbrkati, povlačiti za sobom, donositi sobom kao posledicu, komplikovati, uvući (u dugove)

[3] instantaneously  –  istog trenutka; samo je Avatar ikada, momentalno bez zadržavanja prešao kroz Mađzubijat u Kutubijat

%d bloggers like this: