Iskušenja novog svetskog poretka

(Prvi put štampano 1941-Ur.)
Svetska oluja

Svetska oluja koja je do sada prikupljala pokretačku snagu gromoglasno je eksplodirala, dostižući svoj vrhunac prouzrokovane sveopštu svetsku nesreću. U borbi za materijalnim blagostanjem, ljudska bezočnost je dostigla fantastične razmere. Mnogobrojne razlike medu ljudskim interesima postale su toliko naglašene, da su prouzrokovale otvoreni sukob. Čovečanstvo nije uspelo da reši probleme pojedinca i društva, a dokazi njegovog neuspeha su očigledni. Nesposobnost čoveka da se konstruktivno i kreativno odnosi prema svojim problemima, otkriva nam, na jedan tragičan način, da on ne poznaje svoju istinsku prirodu i pravu svrhu života.
Sukob sila svetlosti i mraka

Svedoci smo oštrog konflikta između sila svetlosti i sila mraka. S jedne strane vidimo one koji slepo, u žudnji za moći, neobuzdanoj pohlepi i beznadežnoj mržnji, traže svoju sreću. Ne poznajući stvarnu svrhu života, oni tonu u najdublju kaljugu ove civilizacije, dok njihovo više sopstvo ostaje zatrpano u ruševinama raspadnutih formi koje gamižu iz mrtve prošlosti. Okovani materijalnim interesima i ograničenim koncepcijama, oni zaboravljaju na svoje božansko nasleđe. Izgubivši put, njihova srca ostaju opustošena mržnjom i zlobom. Na drugoj strani su oni koji su kroz bolnu patnju i odricanja, plemenita i hrabra dela i samopožrtvovanost, otkrili svoja iskonska viša sopstva. Sadašnji rat uči ljude da budu hrabri, da podnose patnju, da razumeju i budu požrtvovani.
Potreban je lek protiv sebičnosti

Za bolesnu sebičnost čovečanstva biće potreban moćan lek univerzalnog spektra i energičnog delovanja. Sebičnost je pustila tako duboko korenje da se može uništiti jedino ako se napadne sa više strana. Pročišćenje će spontano iznedriti stvarni mir i sreću. Mir i sreća koji se rađaju iz samopožrtvovane ljubavi ostaju trajno. Čak i naj okoreliji grešnici mogu postati sveci ukoliko smognu hrabrosti i iskrenosti da izazovu drastičnu i korenitu promenu u svom srcu.

Čoveku će se smučiti njegove želje, pohlepa i mržnja Sadašnji haos i razaranja preplaviće čitavu planetu, ali će u budućnosti nastupiti period u kome zadugo neće biti ratova. Prolazne patnje i beda ovog našeg doba vredne su trpljenja zarad dugog perioda sreće koji će napokon uslediti. Gde će nas odvesti sadašnje razaranje? Kako će se okončati? Ono može voditi samo u jednom pravcu: čovečanstvu će pripasti muka od svega. Čoveku će se smučiti njegove neprestane želje, smučiće mu se da ratuje iz mržnje. Pohlepa i mržnja će dostići takav vrhunac da će se svi od toga na smrt izmoriti. Jedini izlaz iz ćorsokaka biće nesebičnost. Čoveku će se kao jedina alternativa, jedino rešenje, nametnuti sledeće: da prestane da mrzi i počne da voli, da prestane da želi i počne da daje, da prestane da vlada i počne da služi.
Patnja vodi do razumevanja

Velika patnja budi veliko razumevanje. Onda kada probudi umorno čovečanstvo i u njemu uzburka iskonsku čežnju za pravim razumevanjem, velika patnja će ispuniti svoju svrhu i pokazati svoj smisao. Patnja kojoj nema premca vodice do neslućenog spiritualnog rasta. Ona će pomoći da se život ponovo izgradi na čvrstim temeljima istine. Bliži se trenutak kada će univerzalna patnja naterati čovečanstvo da krene užurbanim koracima ka duhovnoj prekretnici. Krajnje je vreme da se iz agonije ovog našeg doba rodi stvarno razumevanje ljudskih odnosa. Došao je trenutak da se čovečanstvo neposredno suoči sa pravim uzrocima katastrofe koja ga je zadesila. Kucnuo je čas da čovek krene ka novom iskustvu Stvarnosti. Saznanje da je život stvaran i večan uslov je za neprolazno blaženstvo. Vreme je da čovek, ujedinjujući se sa svojim Sopstvom, dođe do te spoznaje.

Potvrda Istine

Ujedinivši se sa svojim višim Sopstvom, čovek će sagledati svoje beskonačno Sopstvo u svim sopstvima. Prerastajući ego-život, on će se osloboditi njegovog jarma. Individualna duša mora da potpuno svesno spozna svoju istovetnost sa univerzalnom Dušom. Tada će čovek da preorijentiše svoj život u svetlosti drevne Istine i izmeni svoj stav prema bližnjima u svakodnevnom životu. Sa spoznajom duhovne vrednosti Jednote doći će i do jedinstvene međuljudske saradnje. Tada će bratstvo medu ljudima nastupiti kao prirodan rezultat neiskrivljenog opažanja stvarnosti. Novi život zasnovan na duhovnom razumevanju biće potvrda Istine. To nije utopija, to je sasvim izvodljivo. Čovečanstvo je sada bačeno u vatru krvavih sukoba i kroz ogromne muke ono doživljava krajnju nestabilnost i jalovost života zasnovanog samo na materijalnim koncepcijama. Bliži se trenutak kada će Čovek u svojoj vatrenoj žudnji za srećom krenuti da traga za svojim istinskim izvorom.
Nasleđe božanske ljubavi posredstvom Bogočoveka

Takođe je sazrelo vreme da se čovečanstvo žarko zaželi kontakta sa otelovljenjem Istine u obličju Bogočoveka (Avatara), uz čiju pomoć ono može da se nadahne i uzdigne do spiritualnog razumevanja. Ono će prihvatiti vodstvo božanskih sila. Jedino izliv božanske ljubavi može dovesti do duhovnog buđenja. U ovom kritičnom vremenu univerzalne patnje, čovečanstvo je spremno da se okrene ka višem Sopstvu i ispunjenju Božanske promisli. Božanska ljubav će učiniti najveće čudo. Bog će ući u srca svih ljudi donoseći im trajnu i istinsku sreću. To će zadovoljiti najuzvišeniju potrebu i težnju čovečanstva. Božanska ljubav će učiniti da ljudi postanu nesebični u svojim međusobnim odnosima, što će dovesti do konačnog rešenja svih problema. Novo bratstvo na zemlji, to će biti završni čin, a sve nacije će se ujediniti u Ljubavi i Istini.

Ja postojim radi ove Ljubavi i ove Istine. Poručujem napaćenom čovečanstvu:

Imajte nadu. Ja sam došao da vam pomognem i omogućim vam da sebe predate Bogu i prihvatite milosti Njegove Ljubavi i Istine. Ja dolazim da vam pomognem da izvojujete pobedu nad svim pobedama – da osvojite Sopstvo.

%d bloggers like this: