Iluzija


Ptica Šume

jedared odlete u palatu.

Unutar palate beše ogledalo.

Došavši do ogledala ptica

ugleda da je tu još jedna ptica

unutar ogledala.

Ta ptica (refleksija)

bila je samo senka stvarene ptice

no stvarna[1] ptica beše obmanuta

i smatraše za refleksiju da je druga ptica.

Poče kljunom udarati ogledalo;

„njena“ senka unutar ogledala činila je to isto

i ptičji kljunovi su se međusobno napadali.

Najposle se stvarna ptica umorila od borbe

s pticom unutar ogledala

ali ne mogade shvatiti

da ptica u ogledalu nije druga ptica

već da je to „njena“ senka.

Kada se stvarna ptica umorila[2]

ogledalo se slomilo

time je i ne-realna ptica nestala.

U momentu kada se ogledalo slomilo

palata je takođe iščezla;

realna ptica beše ostavljena sama

i realizovala je „Ja Jedino Egzistiram.“

Senka ne egzistira.[3]

Senka je ništa,

no uprkos njenom bivanju ničim

dovesti je u egzistenciju jeste Iluzija.

Mada je senka ništa

ona JESTE.

i jeste gdegod iluzija (sopstvo-obmana) startuje.[4]

Kada je za ovu senku utvrđeno da je to što jeste,

ništa,

upravo se tu Iluzija okončava.


[1] real – prava = realna=stvarna; realize – realizuje=ostvaruje=postati + doživeti/iskusiti/proživeti (become + experience – experience ni u kom slučaju nema značenje „shvatiti“ – understand – što je dosledno označeno na više mesta u Babinim tekstovima)

[2] postala umorna

[3] senka ne egzistira ali postoji

[4] self-delusion  –  samo-zavaravanje; sopstvo-u-zabludelosti,  zabludelost-sopstva; sebe-obmanjivanje, sopstvova-samoobmana/samozavaravanje; delusion – obmana, varka, zabluda, prevara, opsena, samoobmana, pogreška, iluzija, manija, priviđenje; koren reči je „ludo“, igra (jednostavna igra na tabli u kojoj igrači pomeraju žetone zavisno od rezultata bacanja kocke), takođe se reč „ludo“ prevodi i kao „Lila“ – Božanska Igra ili „craft“ (veština, zanat, lukavstvo, prepredenost) i isti je u rečima de-ludo, i-ludo, e-ludo, (u latinskom jeziku) ili delusion, ilusion, elusion ( u eng. obmana, iluzija, izvrdavanje).

%d bloggers like this: