Četvrti Nivo – Četvrto Nebo

Nakon polučenja ljudske forme, Đivatma ne može pasti

u evolutivnoj svesnosti na niža stanja svesnosti.

Niko ne gubi svesnost jednom stečenu evolucijom,

te se ljudsko biće ne može vratiti u životinjsku formu,

mada je privremeno može zaposesti,

ako je duh, ili se pak kao tantrik (čarobnjak)

može transformisati u životinju.

Međutim, izuzetak je ljudska Đivatma na četvrtom nivou

jer može pasti sve do kamen svesnosti,[1]

no i on će propasti samo ako zloupotrebi kolosalne moći.

Moći četvrtog nivoa su božanske, beskonačne po prirodi,

a sve okultne moći (sidiji) se manifestuju s četvrtog nivoa.

Jogini ove božanske moći zovu Ridi-Sidi,

Kundalinina moćzmijska moć,

to je ista kobra koja omotana visi oko Šivinog vrata.

Četvrti nivo i četiri nebesa

u stvari leže u-između suptilnog i mentalnog sveta.

Poklonik na ovom nivou je uvek u opasnosti od pada

jer je smešten između suptilnog sveta energije (moći)

i mentalnog sveta uma (misli, osećanja, želje).

Četvrto nivoi poklonik u stvari stoji između

suptilnog i mentalnog sveta s po jednom nogom u svakom

i u dodiru je s obe sfere, a taj oslonac je izdajnički.

Poklonik na ovom opasnom stadijumu

ima polu-suptilne i polu-mentalne sanskare,

tj., svestan je bivanja uhvaćenim međ’ svetovima i

bivanja podeljenim: polu-energija i polu-um.

Četvrto nivoi poklonik pod nazar-om (budnim okom)

Sadgurua je bezbedan i neće pasti

mada je taj oslonac i nadalje izdajnički.

Takav poklonik je u Sanskritu zvan Mahajogin – veliki jogin.

i majstor[2] je neograničene moći.

Mahajogin ima moć da učini ma šta.

ali nema Božansko Znanje (Dnyan)

da bi kontrolisao moći koje drži.

Tako blizu petom nivou mentalnog sveta je on,

no nesposoban je da kontroliše svoj um

(misli, osećanja, želje, emocije).

Budući da Sadguru vodi poklonika kroz četvrti nivo

Beskonačne Moći, sve-moćni jogin biva obuzdavan

i jako retko neki zloupotrebi svoje moći i

pada do kamena, ali to se događalo i događa se.

Džalali Učitelj je taj koji spušta jogina do kamena,

dok džamali Učitelj obuzdava ili oduzima moći.[3]

Moć četvrtog nivoa je tako velika

da ma kakava „njena“ zloupotreba ima užasne posledice;

reakcija na zloupotrebu „samu“[4] je ta

koja je dovoljno moćna da pošalje velikog jogina

nazad do kamen svesti.

On koji se osećaše tako velikim, tako beskrajno moćnim,[5]

sada leži na podu i misli „sebe“ da jeste samo kamen,

leži u rasulu.

On koji je tako intenzivno mislio s vrhuncem svih emocija

može sad misliti gotovo ništa.[6]

Ovaj pad je skoro uvek sprečen Sadguruovim vođstvom,

no odbije li veliki jogin da bude vođen

kroz četiri nebesa četvrtog nivoa,

tada može doći do zloupotreba Beskonačne Moći.

Jako malo jogina može preći prag četvrtog nivoa

i stupiti u mentalni svet vlastitim naporima, ali nekolicina to uspeva.

Poklonika četvrtog nivoa u

sanskritu zovu Kuber, posednik sveg bogatstva.

Kuber je posednik svega; on poseduje[7] sve,

sem Božanskog Znanja i Božanske Blaženosti.

Blaženost mu nije beskonačna;

no to jeste puna blistavost Šurjaloke

a njegova blistavost je njegove beskonačne moći.[8]

U Indiji se kaže da je Kuberova kuća uvek puna,

što znači da mu je palata puno svih bogatstava.

Svagda[9] ima pedeset-šest Kubera na zemlji;

oni su majstori moći u Duhovnoj Hijararhiji.

Na četvrtom nivou Kuber ima sedam velikih moći Ridi-Sidija,

i nesračunljiv broj manjih moći sidija.

Prva velika moć je da Kuber može oživeti mrtve,

i ljude i životinje.

Druga velika moć je da Kuber može stvoriti druge svetove –

(sve univerzume, sva bića i propratne (s)tvari u njima)

i treća moć je da može uništiti druge svetove.

Četvrta i peta velika moć Kubera su da

sem što može čitati sve grubo svesne umove

i umove poklonika

prvog, drugog i trećeg suptilnog nivoa

Kuber takođe može uticati na sve njih.

Šesta velika moć je da Kuber

može čak uticati i na um Indre i anđela,

a sa sedmom velikom moći, Kuber može kontrolisati

Indru i anđele i usmeravati ih po vlastitoj želji.

Bogovi i njihovi kraljevi klanjaju se Kuberovoj moći.

Kuber stiče Beskonačnu Moć i beskonačne moći,

mada od njih imaju sedam glavnih moći

isto kao što i Maja sadržavajući sedam glavnih želja

ima sedam glavnih moći.

Stoga Kuber koji oseća puni nalet[10] emocija i želja,

oseća svu-strast, sav-bes, sve-pohlepu, svu-mržnju,

svu-oholost, sve-sebičnost i sve-ljubomoru.

Pošto Kuber drži svu moć sadržanu

unutar sedam glavnih želja

ali nema mentalni kapacitet da kontroliše svoj um,

da kontroliše ono što želi, to je krajnje opasno.

Kubera mora biti pod prismotrom Sadgurua ili peti nivo poklonika[11]

jer će nesumljivo delati po svojoj želji

stoga što je ispunjen (J baš) svakom željom;

um (promišljanje) mu obuzdava Sadguru.

od razmišljanja o ispunjavanju vlastitih želja.

Ako Kuber misli o ispunjenju neke želje, to je već učinjeno,

ako bi samo pomislio o stvaranju i razaranju svetova

to bi počelo momentalno;

stoga mu um mora biti obuzadavan.

Kuberov situacija je krajnje opasna

jer oseća puni intrenzitet želja i emocija.

Ako neki oseća sve-strast, taj bi kreirao novi svet;

ako neki oseće sve-bes, taj bi uništio svet;

ako neki oseća sve-pohlepu, taj bi posedovao sve u svetu;

ako neki oseća sve-mržnju, taj bi demolirao svet;

ako neki oseća sve-oholost[12], taj bi kontrolisao svet;

ako neki oseća sve-sebičnost, taj bi zadržavao sve u svetu;

ako neki oseća sve-ljubomoru, taj bi izdvojio sve iz sveta.

Pošto Kuber ima Beskonačnu Moć može učiniti ma šta;

za njega ništa nije nemoguće

i niko nije moćniji.[13]

Povremeno Kuber vlada rajem i paklom

i navodi duše mrtvih da uđu u druge ljudske leševe.

Takav četvrto nivoaš doista stvara manji haos u svetu

usmeravajući samoubice da posednu

tela ljudi i životinja;

duhovi samoubica proganjaju žive[14]

uznemiravajući i ljude i životinje.

Kuber živi na vrhuncu moći, ali je takođe

i na vrhuncu želja zahvaljujući svome postignuću,

Stoga Kuber živi u opasnosti od pada u svakom trenu;

i bez sumnje je veliki moćni kralj, gospodar Sve-Moći,

ali je on najopasniji živi kralj

jer bi mogao uništiti svet.

Kuber koji spozna ove opasnosti ne koristi moći.[15]

Kuber je čovek koji ima riznicu svih moći,

a kako za njega ništa nije nemoguće

nazvan je i kraljem okultnog,

kralj koji ima moć da učini ma šta to bilo.

Četvrto Nebo, Alm-e-Mahfuz, Zaštićeni Svet

stvarno je u četvrtom nivou

i ima četiri dela ili sekcije.

Svaka sekcija je stanje svesti (četvrtog nivoa)

punog moći i zavodljivosti,

i na svakom koraku (kadamu) Kuber biva iskušavan

bilo moćima bilo opčinjavnjima.[16]

Ove četiri sekcije su naj očaravajućije i najveće iskušenje

Duhovnog Puta jer je svaka puna moći

a Kuber je ispunjen željama da koristi moć.

Moć je tajna četvrtog nivoa,

tajna za Kubera samog;

ako je Moć održana u tajnosti

i nije korišćena iz sebičnih razloga,

to je pravi način[17] za dalji napredak.

Poklonik koji uopšte ne koristi svoje moći

tokom prelaženja četvrtog nivoa

stupiće u peti nivo sigurnosti

i prijateljstva s Bogom u mentalnome svetu.

Međutim, onaj koji koristi moći za dobrobit drugih

a ni jednom za sebe, u potpunosti zaobilazi peti nivo;

on stupa direktno u šesti nivo mentalnog svesta

i vidi Svet Voljenog.

Kuber stoji na pragu Voljenog, Astan-e-Džanan;[18]

Voljeni je taj koji mu daje znak[19]

da koristi moći da bi pomogao drugima,

i Voljeni je taj koji iskušava Kubera.

Pa ako Kuber mora koristiti svoje moći

to mora biti iz ljubavi prema Voljenom – Džanani;

ali pošto ne vidi Voljenog a

uporište je izdajničko tokom prelaženja praga,

Kuber je uvek u rascepu između onoga što on želi

i onoga što Voljeni želi.

Ljudska bića na četvrtom nivou

imaju očite fizičke karakteristike –

pazite se njihovog letimičnog pogleda.

Oči Kubers su prodiruće svojim zurenjem

i njegovo zurenje duboko prodire.[20]

Ako Kuber u nešto pilji čak i minut samo,

ta stvar se pretvara u prah!

Stoga je Kuberovo piljenje uvek vrludavo,

nikad ne zuri fiksno na ijednu (s)tvar ili osobu

(čak ni Indra se neće sresti s Kuberom oči u oči).

Vrludanje Kuberovih očiju je usled oholosti

kao što i oči velikog kralja vrludaju nad svojim najvećim blagom,

nejgove oči vrludaju po svom kraljevstvom,

jer je ponosan na svoje postignuće Beskonačne Moći.

Kuberov ponos je ponos posedovanja svega.

Alm-e-Mahfuz je poslednje nebo suptilnog sveta

i nazvan je Zaštićeni ili Obezbeđeni Svet;[21]

Beskonačna Moć je zaštićena

a Kuber može da učini ma šta – bilo dobro ili loše –

ali nema božansko znanje.

Zato Sadguru uvek štiti takvu osobu

i ne dozvoljava Kuberu da zloupotrebi velike moći

ali on ipak drži moći u svojim rukama.

Zbog zaštite koju mu Sadguru pruža

četvrto nebo ja nazvano Zaštićeni Svet.

Tajnu Beskonačne Moći

Sadguru štiti isto tako pažljivo.

Moć je tajna –

tajna za suptilni svet

a nebesa pružaju uživanje

svih tajni i opčinjenosti.


[1] he can fall all the way back to – on može da padne celim putem nazad sve do

[2] master – učitelj, veliki slikar, upravljač, savladalac, predvodioc, gospodar, rukovodilac, opvadavatelj, majstor, magistar, gospodar, glavni, gazda

[3] džamal – svojstvo božije lepote i milosti

[4] itself – samu, po sebi, ali i „svoga“-(lažnog-povezanog/identifikovanog s telom, u ovom slučaju suptilnim)-sopstva, „jastva“, vlastitog sebe, svoga sebe

[5] He who felt himself to be so great, so infinitely powerful

[6] can nowe think almost nill – sada skoro uopšte nemože da misli; nil – ništa

[7] possessor – posednika ali own – poseduje

[8] and his splendour is his infinite powers – njegovo blaženstvo (jednina) je njegove moći (množina) – blistavost je jedna ali se izražava/ispoljava kao beskonačne moći

[9] there are always…at all time – ima uvek (svakada)… uvek (u svim vremenima)

[10] impact – impakt, udar i prodiranje te duboki uticaj koje se vrši na nešto ili nekoga

[11] Kuber must be watched (motriti, paziti, bdenje, motrenje) by Sadguru or fifth plane pilgrim

[12] pride  –  gordost, ponos, oholost

[13] and no one is more powerful – doslovno – i niti ijedno jedno nije moćnije

[14] ghost – duhovi, aveti, utvare; living – živuće, one koji su živi

[15] The Kuber who knows his danger does not use his powers – Kuber koji spoznaje opasnost u kojoj se nalazi ne koristi svoje moći

[16] is tempted either by the power or by the allurement  – ili pred moćima ili pred čarima

[17] it is the very means of –

[18] Džanan – Duša Duše, Voljeni, Gospod Bog, Alah

[19] who beckons him – koji ga poziva rukom

[20] The eyes of Kuber are penetreting in their gaze and his gaze iz profound in its depth – oči Kubera su prodiruće / prožimajuće / dokučujuće / pronicljive_u_svome_zurenju / upiljivanju / i njegovo zurenje je sveoubuhvatno / temeljno / snažno / duboko / mudro / dalekovido / značajno po „svojoj“ dubini / dubina_duše / oštroumnost / znanje / sredina / more; za Kubera je kao zamenica korišćeno „his“ (njegov – malim slovom napisano) za oči „their“ (njihovo/svoje)a za pogled „its“ („njihovo“/s“voje“)

[21] Ptotected or Secured World – Zaštićeni ili (učinjen) Sigurnim Svet

%d bloggers like this: