Stanje Am Bramasmija

Smisao Am Bramasmija (SopstvoRealizacije)[1] je da

BESKONAČNA INTELIGENCIJA treba da doživi „Jastvo“ beskrajno,

to jest, treba da bude u stanju BESKONAČNOG UMA

i nema iluzornih misli.

Da bi doživela „Jastvo“ BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne treba da bude

ni u stanju Tvorca (Išvar),

ni u stanju doživljavanja kreacije (Đivatma)

ni u stanju mišljenja (ograničeni lažni um).

BESKONAČNA INTELIGENCIJA treba da ne bude u stanju ne-mišljenja

koje je istovetno ne-svesnom besanom spavjućem stanju,

jer tad doživljava ništa (u Onostranosti-Onkraja).

Da doživi „Svoje“ Sopstvo beskrajno

BESKONAČNA INTELIGENCIJA treba da je u stanju SopstvaMišljenja.[2][3]

BESKONAČNA INTELIGENCIJA treba da ima svest

ali ne o grubom, suptilnom i mentalnom telu i svetu[4]

već o Sopstvu.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA treba biti u stanju

Beskonačnog Mišljenja Sopstva

da bi doživela „Jastvo“ kao beskonačno.

Mogućnost SopstvoRealizacije preteže jedino u ljudskoj formi

u kojoj su grubo, suptilno i mentalno telo (pot)puno razvijena

i gde se moći mišljenja manifestuju beskrajno.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA stiče mogućnost SopstvoRealizacije

kroz razvoj, grubog, suptilnog i mentalnog tela,

ali da bi doživela „Jastvo“,

treba da ne doživljava, grubi, suptilni i mentalni svet.

Ovo znači da BESKONAČNI UM  treba da izgubi svest

(o) tri sfere iluzije,

ali da simultano održi „Svoju“ SopstvoSvesnost.

Grubo, suptilno i mentalno telo i svetovi ne egzistiraju

za BESKONAČNU INTELIGENCIJU u stanju besanog spavanja

ali u „Njenom“ stanju mišljenja Sopstva

ova tela i svetovi isto tako bi trebala da ne egzistiraju.[5]

Ovo znači da BESKONAČNI UM treba da ostane budan

u stanju besanog spavanja!

To jest, BESKONAČNI UM treba biti svestan Sopstva

a nesvestan tri sveta.

Ovo pak znači da mora misliti o „Svome“ Sopstvu

a ne o kreaciji,

što podrazumeva da iako BESKONAČNO SOPSTVO ostaje u kreaciji,

treba da ne doživljava kreaciju,

već da doživi „Svoje“ Beskonačje.

U besano spavajućem stanju grubo, suptilno i mentalno telo su tu,[6]

ali ova tela uopšte nemaju svesnost,

stoga su grubi suptilni i mentalni svetovi ne doživljeni.

Slično tome u stanju SopstvoRealizacije (Am Bramasmi),[7]

BESKONAČNA INTELIGENCIJA nema doživljaj tri sveta

kroz odnosna tela, grubo, suptilno i mentalno

ali svesnost ostaje svesna.

(Svesnost koja preostaje je jedino o Sopstvu – Beskonačnom „Ja“.)

Da bi postigla stanje Am Bramasmi

BESKONAČNA INTELIGENCIJA treba biti

u stanju BESKONAČNOG UMA

ali u jednom neaktivnom stanju[8] uma.

U duboko spavajućem stanju

BESKONAČNI UM je u stanju beskonačne egzistencije,

a u san i budnom stanju[9]

je u stanju aktivnog uma (ograničenog postojanja).

SopstvoRealizacija stanje Am Bramasmi označava

da BESKONAČNI UM ima svesnost

beskonačno odnosnu na[10] Sopstvo

ali nema svest o grubom, suptilnom i mentalnom svetu

koja se odnosi na ograničeno sopstvo.


[1] SopstvoRealizacija, Sebe Realizacija, Realizacija Svog Realnog Sopstva, SamoRealizacija, SamoOstvarenje

[2] state of  Self-Thinking (=Thinking Itself=God-Thinking)) -u-Sopstvu-Mislenje, Mislenje-o-Sopstvu, stanje Sopstvo-Mislenje; reć Thinking-mislenje označava i „veliki princip“ – intelekt; Sopstvo-Mislenje se razlikuje od Mislenja o Sopstvu, jer kad se Mislenje o Sopstvu jednom ostvari, u tom trenu ono postaje Sopstvo-Mislenje, što će reći kada se um jednom od mislenja kreacije okrene i počne da misli Sopstvo on postaje samo Sopstvo, onaj koji misli, i posle toga samo Sopstvo misli Sopstvo koje ono Jeste. Mislenje koje misli u Sopstvu (Bogu).

[3] Sopstvovo-Mišljenje-Sopstva, Sebe-Mišljenje (ovo „Sebe“ je Bitak, Biće, Suština, Esencija), Sopstvovo Mišljenje (Sebe/Sopstva/Bitka) iznutar Sopstva

[4] of the gross, subtle and mental bodies and worlds – može biti „grubim, suptilnim i mentalnim“ (svaki pojedinačno kao množina) ili „grubom, suptilnom i mentalnom“ (tri „tela i sveta“ u jednini) telu/telima i svetu/svetovima („telo i svet“ se posmatraju kao jedna celina – određeni član se odnosi na reč „telo“ koje je vezano sa „and“ sa reči „svet“) pa je verovatno da to treba tumačiti kao „grubo telo i svet“ ili „suptilno telo i svet“ ili „mentalno telo i svet“ svaku od njih kao celinu koju doživljava neko na grubo, suptilnom ili mentalnom planu respektivno).

[5] za nekoga (pa i Boga i Beskonačnu Inteligenciju) u besanom spavanju tri tela i tri sveta ne egzistiraju, ona i nadalje postoje ali pošto ih nije svestan ne doživljava njihovu egzistenciju/opstojanje/postojanje, opna jesu ali ih ne doživljava da postoje/opstaju; „treba da ne egzistiraju“ – znači da treba da ne doživljava, bude svestan, misli, vidi, oseća ova tri tela i sveta kao svoja tri tela i sveta (ona i nadalje postoje/egzistiraju za svakoga i sve druge, samo su za nejga „ne-egzistirajuća“).

[6] there are – postoji, ima ga, nalazi se, ima – to nije isto što i postojanje, bivanje, bivstvovanje,egzistencija, samo nam govori da se nešto negde nalazi i ništa više

[7] doslovno – Ja Sam Braman (Bog); ono što se Realizuje/Ostvaruje je Sopstvo, Bitak, Bog, Duša, Duh, Jastvo, Beskraj itd. a ne neko imaginarno ili zamišljeno „sebe“

[8] condition – kondicij, uvet, uvetnost, okolnost, stanje

[9] and in the dream and awake states – a u san i budnom stanju/stanjima (san i budno se smatraju jednom spojenom celinom)

[10] pertaining to – koji se odnosi na; pertain to – odnositi se, pertain – imati vezu, odnositi se na, odnosi se, prpadati, biti u vezi sa, spadati u, ticati se

%d bloggers like this: