Lovac

U jazbini u zemlji u džungli

behu pacovi.

Majka pacovka nije dozvoljavala svojim pacovčićima

da iziđu u džunglu

jer je mačkin dom bio vani baš uz samu jazbinu.[1]

Jednoga dana ipak se jedan pacovčić išunjao iz

jazbine da pogleda čega to ima vani;

čim beše vani mačka ga je ugledala i napala,

pa ubila i pojela pacovčića.

Blizu beše lovački pas koji je gledao mačku kako

jede pacova.

Ovaj lovački pas napao je mačku, ubio je,

i lovački pas pojede mačku.

Dublje u džungli je živeo tigar,

koji je nabasao na psa koji je jeo mačku.

Tigar je ulovio lovačkog psa

i pošto ga ubi, smaza ga.

Nakon jela, tigar se odmorao

no beše uočen od strane lovca

koji se prikradao ovom tigru.

Jednim metkom lovčeve puške

tigar je ubijen

i lovac odra kožu tigru.

Ova Meher Babina priča ima duboko značenje.

Da bismo dokučili njenu sveobuhvatnost[2], neophodno je razumevanje

procesa evolucije i involucije.

Jazbina u kojoj su živeli pacovi reprezentuje OM tačku,

a značenje majke je NeSvesnost

(tako da je majka pacovka ne-svesna).

U Okeanu NeSvesnostiti (Onostranosti-Onkraja)

su kapi (pacovčići);

značenje NeSvesnosti je

da „Ona“ jeste Ništa.

Prolaženjem kroz NeSvesnost (Ništavnost)[3]

stečena je Svesnost (Sve),

a ovo prolaženje kroz Ništa

je evolucija i involucija.

Mačkino jedenje pacova

(ne-svesnih kapi izlaženje iz jazbine)[4]

je sticanje grube svesti putem NeSvesnosti.

(kapi su sadržane u formi).

Lovački psa ubija mačku i jede je,

tj., konzumiranje grube svesti suptilnom svešću.[5]

(Ova forma postaje energija na suptilnim nivoima).

Kada tigar od psa učini obrok znači

konzumiranje suptilne svesti s mentalnom svešću.

(Energija se transformiše u um na mentalnim nivoima).

Sada je kap kao tigar ostvarila mentalnu svest.

(gospodar[6] džungle u kontroli uma)

ali putovanje još uvek nije okončano

i cilj još uvek nije postignut.

Lovac reprezentuje cilj, Oboženje, Šivu.

I lovac se prikrada tigru (da bi poništio sanskare)

i najzad ubija tigra (briše um).

Sadguru je Šiva,

a Šiva je lovac na tigrove;

On lovi s kraja na kraj džungle da bi ubio tigra.

(da bi ga poništio i dao mu Božansko Iskustvo).

Sadguru je lovac;

jednim metkom on ubija tigra,

a to znači da se u trenu javlja Realizacija.

Ovo putovanje dovodi do jednog kraja

i cilj života je ostvaren.

Lovac dere tigra.

I Šiva oblači tigrovu kožu.

Da bi stekao[7] tigrovu kožu i obukao je kao Šiva

svo umiranje i ubijanje je vredno truda,

i Šiva oblači tigrovu kožu da sakrije svoju nagost.

(božanskost, bestelesnost).

Sadguru zaseda na tigrovu kožu;[8]

savladao je ograničeni ljudski Um.

Uopšte nije šala biti pripremljen za realizaciju Boga,

to sliči bivanju lovljenim poput tigra.

Lovac želi moju kožu“. To je strah svakog tigra.


[1] jer je mačka imala svoj dom (Jkoji se nalazio) neposredno izvana/spolja/napolju od rupe/jazbine/otvora/jame/šupljine

[2] profoundness – dubina, sveobuhvatnost; profound – dubok, apsolutan, dalekovid, mudar, potpun, dubina, bezdan, smišljen, temeljit, provala, bogat, sadržajan, provalija

[3] Nothingness – Ništavnost, Ispraznost, ne-Postojanje, ne-Stvarnost, Ništavilo (ili ni-Šta-vilo), Ništavost (ni-Šta-vost), Ništavnost (ni-Šta-vnost), Praznina; odnosno – stanje kondicij) bivanja Ništa (ne-Išta (ne-tvar, ne-bitak, ne-biće, ne-individualnost – drugim rečima an-atman)

[4] ne-svesnih kapi dolaženje van iz jazbine

[5] suptilna svesnost konzumira grubu svesnost

[6] lord – gosapodar ali the Lord – Gospod, Bog

[7] to attain – sticati, stići, uzdizati se

[8] The Sadguru set himself upon the tiger’s skin – Sadguru smešta sebe (svoje realno sopsto – jastvo) na tigrovu (vlastitu – onu odranu s tigra) kožu; set upon – poći, početi, navaliti, nasrnuti, metnuti na, položiti na

%d bloggers like this: