Drugi Deo Knjige

NJEGOVO UČENJE
UVOD
Kao i svaki Avatar, Meher Baba je ostavio čovečanstvu primer svoga života. I mada je mnogo puta naglasio da „Ja nisam došao da podučavam, već da budim,“ on je takođe ostavio i celovito učenje koje otvara novo poglavlje u religioznom načinu mišljenja. Babino učenje na temu prirode univerzuma uglavnom je sadržano u knjizi Bog Govori. Njegovo učenje o ljudskom životu i njegovoj svrsi se uglavnom nalazi u njegovim Besedama, koje su prvi put objavljene u Indiji u pet tomova između 1939. i 1943.
Pokojni Čarls Purdom, jedan od prvih i najodanijih Babinih sledbenika u Britaniji, napravio je jedno izdanje za čitaoce sa Zapada. Bog Čoveku i Čovek Bogu: Besede Meher Babe koje je objavio C. B. Purdom, Gollancz, London, 1955. U svom dirljivom i oštroumnom uvodu, on je napisao: „Ove besede su veoma sveobuhvatne, ali one počinju i završavaju se sa samim čitaocem. Zbog toga je ova knjiga opasna. Baba je opasan, kao što znaju oni koji su bili uz njega – On nikada ne ostavlja na miru one koji ga slušaju. Zato ova knjiga nije za one koji ne žele da ih niko uznemirava i za one koji žele da nastave da žive onako kako su oduvek živeli. Takvim čitaocima se ona neće svideti. Ovo nije knjiga za čitanje u dokolici, već za trenutke mira, samoće, i za one koji žele da promene svoj život.“
U poglavljima koja slede, autori su nastojali da prenesu nešto od snage i dubine ovih Beseda navodeći citate iz njih na nekoliko posebnih tema. Ovi izvodi su preneseni, uz neka sažimanja, iz šestog izdanja Beseda, koje je priredio Ajvi Oneita Djus i Don E. Stivens, a objavio u tri toma Sufism Reoriented, San Francisko, 1967. Naša namera pri tome je bila dvostruka. Prvo, zapis o Babinom životu bio bi nepotpun bez nekih nagoveštaja o njegovom učenju, ma kako oskudnih. Drugo, da ohrabrimo čitaoca da se obrati direktno izvorima i počne da proučava same Besede.
Jednu stvar moramo da razjasnimo. Uloga Avatara je da čovečanstvu pokaže put, i dokaže na primeru svog ličnog života da se tim putem može ići. Zadatak pisca je da pokuša, u granicama svoga shvatanja i sposobnosti, da skrene pažnju na ono što je Avatar rekao i učinio. Čineći to on ili ona ne može izbeći optužbe da drugima ukazuje na put koji je daleko izvan njegovih sopstvenih mogućnosti. Jedini odgovor na to jeste priznati da je to istina. Ali kada bi čovek pisao samo o tome što je u okviru njegovih sopstvenih ograničenja ili dostignuća, niko nikada ne bi ni pokušao da napiše takvu knjigu. Putokaz ne tvrdi da se popeo na planinu ka kojoj nas vodi.
U izvodima koji slede čitalac će otkriti da se od njega traži mnogo više od mentalnih napora, on će se takođe suočiti sa zaista herojskim programom duhovnog razvoja, koji će se možda nastaviti kroz mnoge živote. Ali jedan deo Avatarovih dostignuća je u tome da on uvek proširuje čovekove vidike. Ako uzmemo samo dve najčuvenije Hristove izreke, videćemo koliko su one naizgled komplikovale život svih onih koji su želeli da ga slede. „Ne opiri se zlu; već onome ko te udari po desnom obrazu, okreni i levi.“ I „Od davnina ste čuli da se kaže, ne čini preljubu; ali ja vam kažem, da je onaj koji požudno pogleda za ženom već sa njom izvršio preljubu u svom srcu.“ Već dve hiljade godina ljudi shvataju mudrost i pravičnost ovih izreka, ali zaista je malo onih koji su pokušali da žive u skladu sa njima.
Tako isto i Babina učenja proširuju naše duhovne vidike, i prvi utisci će verovatno biti takvi da ćete smatrati put kojim nas on usmerava izuzetno teškim. „Budući da je on potpuna manifestacija Boga u ljudskom obliku, on (Avatar) je kao mera prema kojoj svaki čovek može da izmeri šta jeste i šta može da postane. On ovaploćuje standarne ljudske vrednosti tumačeći ih kroz božanski ljudski život… Avatar u čovečanstvu današnjice budi shvatanje njegove istinske duhovne prirode, oslobađa one koji su spremni, i podstiče duh svoga vremena…. On je pokazao mogućnost božanskog života celom čovečanstvu, primer nebeskog života na Zemlji. Oni koji poseduju neophodnu hrabrost i snagu mogu ga slediti kad god požele.“

%d bloggers like this: