Besformna Paratpar-Parabrama Paramatma

Besformana Paratpar-Parabrama Paramatma

i Personalna Paramatma i Maja

Originalno, besformna Paratpar Parabrama Paramatma

je Realni Am („Ja“) koji je Beskonačno Realno Sopstvo.

U ovom besformnom, impersonalnom stanju Beskonačnog Realnog Sopstva

ne postoji svest o spoznavanju, doživljavanju,

viđenju, osećanju, akciji ili reakciji.[1]

To znači da Paramatma originalno beše Partpar Parabrama;

Beskonačna Svesnost je originalno bila beskrajna ne-svesnost.

Besformna Maja je beskonačno ali ne-svesno Lažno Sopstvo

koje je egzistencija lažnog Am – Beskonačnog Lažnog „Ja„.

Bivajući nesvesna, Maja ne može (u)videti niti doživeti niti znati

Beskonačno Realno Sopstvo (Paramatmu).

Da bi postalo svesna („Jastva“) Beskonačno Realno „Ja

uzima formu i postaje otelovljena duša Đivatma.

Kada Đivatma kroz Maju postane potpuno svesna

„ona“ vidi Beskonačno Realno Sopstvo i doživljava,

i može postati oličeni Bog

imajući svest o Beskonačnom Realnom Sopstvu (Paramatmi).

Originalno, ovo Beskonačno Lažno Sopstvo egzistira u Beskonačnom Realnom Sopstvu

i simultano je Beskonačno Realno Sopstvo

u Beskonačnom Lažnom Sopstvu;

oba su stopljena kao jedno u ne-svesnoj Onostranosti-Onkraja.

Ali zbrka (mnogostrukost) tri sveta u iluziji

pripada Beskonačnom Lažnom Sopstvu („Ja“),

dok Beskonačno Realno „Ja“ ostaje samo kao svedok.

Oličeni Bog je potpuno svesna Đivatma,

što znači Beskrajno Svesna Šiv-Atma.

Oličeni Bog je egzistencija Realnog Sopstva

plus egzistencija Beskonačnog Lažnog „Ja“ kao senke.

Ovo znači da zbog svesti

(svesti i o Bogu i o tri sveta),

oličeni Bog u formi Avatara ili Sadgurua

vidi, zna i doživljava neograničeno Realno Sopstvo

i simultano je svedok kreacije.

A iskustvo oličenog Boga (Sadgurua) je nalik

iskustvu Drevnog Jedinog (Avatara), Prve Duše

Koja je utemeljila aspekt oličenog Boga – Adi Puruše.

Đivatma koja postane oličeni Bog

je poput Drevnog Jedinog pradavnih vremena,

to jest, on je Majstor Božji[2] poput Zaratrusta, Ram-a,

Krišne, Bude, Hrist, Mohameda, Meher Babe

i njegova svesnost je jedno sa Avatarevom.

Gruba iluzija (Maja) je stanje ograničenog lažnog sopsta,

Đivatmino razvijijanje tri tela i doživljavanja

kroz ograničeni um.

Želje stvaraju sanskare (impresije),

i želje ograničuju neogranični lažni ego.

Ali želje takođe čine neogranični lažni ego svesnim (kao Đivatme)

tako da „On“ može videtii, znati, osećati i napokon doživeti

Beskonačni Realni Ego (Am).

Umesto viđenja Realnog Sopstva,

neogranični lažni ego u formi Đivatme

zbog želja vidi sve kao ograničeno

koje u-graničuju um[3] (mišljenje, svesnost).

Stoga, namesto čovekovog (u)viđenje,[4] spoznavanja i doživljavanja

Realnog Sosptva (kao Beskonačnog Boga),

čovek vidi telo i kreaciju (ograničenost).

Svest je očuvana zarad Realizacije,

i kada svest postane neograničena (u Nirvani)

svest može videti, znati i dožeiveti

Beskonačno Realno Sopstvo momentalno (u Nirvikalpi).

Da se Realizacija desi

svest treba ostati a ograničenje otići.

Znači, da bi se postiglo stanja Realizacije Sopstva,

tj., da bi ograničena lažna svest

postala Neograničena Realna Svesnost,

ograničenja svesti moraju biti rastvorena.

Šta ograničuje svest?

Šta je uzrok ograničenja?

Želje – stoga želje trebaju iščeznuti.

A prva je bila želja za spoznajom „Ko Sam Ja?“

Ova prva želja (prva sanskara)

potiče izranjanje nebrojanih želja (sanskare)

a rezult je da se imaju brojna ograničenja.

Brojna ograničenja se dižu iz prvog ograničenja.

Prvo ograničenje bejaše, „Ja ne znam Ko Ja jesam „.

Kada je Beskonačno Lažno „Ja“ počelo da saznaje,

brojna ograničenja su se izdigla, jer je isprva

želeo sve sem „Jastva“.

Poništaj[5] svih ograničavanja, svih želja i sanskara

je neophodna da bi se doživelo NeOgraničeno Realno „Ja„.

To jest, da se jednodušje[6] oslobodi svih ograničavanja

to jedno mora se otarasiti svih želja.

S poništajem sanskara (u Nirvani)

lažno ograničeno sopstvo transformisano je (u Nirvikalpi),

te momentalno realizuje „Svoje“ Beskonačno Realno Sopstvo,

jer Sopstvo postaje neograničeno i svesno Realnog „Ja“.

U Nirvani Đivatma gubi svu formu

i egzistira kao besformna u Nirvikalpi:

Sopstvo je realno u stanju Am Bramasmi.


[1] acting and reacting  – izvođenje akcija i reagovanje na akcije, actoin and reaction – akcija i reakcija, a ovo je proces.

[2] Master of God – Master – Učitelj, Majtor, Gospodar, Glavni, Voditelj Boga/Božji/Božanski – U slobodnom prevodu – postati Majstor ili ovladati Majstorstvom bivanja Bogom – ili – Onaj koji Podučava/Vodi o/ka Bogu

[3] put a limit to a mind – ograničavaju um – stavljaju/ustanovljuju ograničenja/granice umu

[4] seeing – viđenje; Viđenje je osvetljavanje sveta oko nas. Viđenje nije pasivan proces „obrade čulnih podataka“. Vid, viđenje i uvid su čulna , razumska i duhovna sposobnost.

[5] abolition – ukidanje, obustava, poništenje, ukunuće, poništaj, uklanjanje, uništenje, abolicija

[6] oneself – sebe, se, sebe se, sebi, sobom, sam, sebe (samog), sam sebe, jednovo (nečije, čovekovo) vlastito sopstvo; ali – one – jedno, self – sopstvo pa je to „vlastito sopstvo nekoga ko je „jedan/jednost/jedno“, biti „jedan“ znači biti celovita samosvojna „celina“ ili „jednost“, biti neko, taj.

%d bloggers like this: