Архива

Archive for the ‘Bibliografija’ Category

Izdanja na srpskom

20 јануара, 2010 Коментари су искључени


1. Bog govori

Prvo srpsko izdanje uopšte neke Meher Babine knjige je bilo njegovo najbitnije delo »Bog govori« i izašlo je 1990. u Sloveniji u izdanju Dušana Doblanovića Jimmyja. Prvi put je štampano u Srbiji 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd, a drugi put 2007. u izdanju SIA Avatar. Trenutno dostupno u prodaji.

2. Čovečanstvo, čuj

Prvi put objavljeno u Sloveniji 1991. u izdanju Dušana Doblanovića Jimmyja. Sprema se novo srpsko izdanje sa potpuno novim prevodom, izaći će tokom 2010 godine.

3. Savršenstvo svesti

Prvo srpsko izdanje izašlo 1995. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd. Sprema se novo srpsko izdanje sa potpuno novim prevodom, izaći će tokom 2010 godine.

4. Sve i ništa

Prvo izdanje izašlo u izdanju IP Babun, drugo u okviru Agencije Kokoro. Sprema se novo srpsko izdanje sa potpuno novim prevodom.

5. Zraci Meher Babe na spiritualnu panoramu

Prvi put je štampano u Srbiji 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd, a drugi put 2007. u izdanju SIA Avatar. Trenutno dostupno u prodaji.

6. Ono najbolje od života

Prvi put je štampano u Srbiji 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd, a drugi put 2007. u izdanju SIA Avatar. Trenutno dostupno u prodaji.

7. Iskre Meher Babe

Prvi put je štampano u Srbiji 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd, a drugi put 2007. u izdanju SIA Avatar. Trenutno dostupno u prodaji.

8. Besede

Jedna od najbitnijih knjiga Meher Babe, na oko 400 strana izlaže sve najbitnije teme duhovnog života, naročita pogodna za početnike na duhovnoj stazi.

Prvo srpsko izdanje izašlo 1995. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd. Sprema se novo srpsko izdanje sa potpuno novim prevodom.

9. Tom Doroti Hopkins: Više tišine

Koncizna biografija života Meher Babe. Prvo srpsko izdanje izašlo 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd. Sprema se novo srpsko izdanje.

10. Eruč, Mehera, Meheru, Mani: Priče iz Novog života sa Meher Babom

Prvo srpsko izdanje izašlo 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd. Sprema se novo srpsko izdanje.

11. Adi Irani: Samo voleti ga

Prvo srpsko izdanje izašlo 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd. Sprema se novo srpsko izdanje.

12. Naš stalni saputnik (sakupio Bal Natu)

Prvo srpsko izdanje izašlo 1996. u izdanju IP ESOTHERIA, Beograd. Ovde su objavljene 3 knjige u jednoj, priče Meher babinih sledbenika širom sveta kako su ga prihvatili kao Učitelja i duhovna iskustva u odnosu sa Babom

U PRIPREMI (gotovi prevodi u završnoj fazi pred objavljivanje):

13. Pitanja na koja je Meher Baba odgovorio

14. Meher Baba: Put Ljubavi

15. Meher Baba: Isijavanja Istine

16. Ko Je Meher Baba?

17. Bog U Piluli? – Meher Baba o drogi

18. Meher Baba: Časovi daršana

19. Frensis Brabazon: Ostani uz Boga

20. Meher Baba: Ništa i sve

21. Avatarski dolasci


U PLANU ZA OBJAVLJIVANJE:

22. Bau Kalčuri: Manifestacija Meher Babe – Avatar Našeg Doba

23. Meher Baba: Beskrajna Inteligencija

24. Meher Baba: Božijom rukom

25. Meher Baba: Život i učenja Isusa

26. Meher Baba o smrti

27. Meher Baba o Ljubavi

28. Meher Baba o unutrašnjem životu

29. Meher Baba o reinkarnaciji

30. Meher Baba: Tajne sna

31. Meher Baba o ratu

32. Meher Baba o svetosti bračnog života i seksu

33. Meher Baba: Sahavas: U društvu Boga

34. Meher Babin Zov

35. Meher Baba: Iskre tišine

36. Donkin: Putnici – Meher Babin rad sa mastima – Bogoopijenima

37. Meher Baba: Ne mi već jedan

38. Meher Baba: Dar Ljubavi

39. Meher Baba: Tiha učenja

40. Eruč: Tako je bilo

41. Bau Kalčuri: Dok je svet spavao

42. Don Stivens: Meher Baba – Buditelj Doba

43. Don Stivens: Unutrašnji Put u Novi Život

Категорије:Izdanja na srpskom jeziku

Bibliografija

20 јануара, 2010 Коментари су искључени

Ova lista uključuje izdanja vezana za Meher Babu do sredine 1977 godine. Neki naslovi su možda već rasprodati. Međutim, izdavači specijalizovani za literaturu o Meher Babi – Sufism Reoriented, Meher Baba Information, Sheriar Press – često prave reprinte izdanja. Takođe oni izdaju kataloge sa novim izdanjima. Kada izdavač nije i glavni distributer, dodao sam i tu dodatnu informaciju. Trenutne adrese glavnih izdavača i distibutera slede.

Izdavači i distributeri

Harper & Row Publishers, Inc.
(Harper Colophon Books and Perennial Library)
10 East 53rd Street
Ner York, New York 10022 U.S.A.
Meher Baba Information, Inc.
(John F. Kennedy University Press and Beguine Library) P.O. Boz 1101
Berkeley, California 94701, U.S.A.
Sheriar Press, Inc. P.O. Drawer 1519
North Myrtle Beach, South Carolina 29582, U.S.A.

Sufism Reoriented, Inc.
1300 Boulevard Way
Walnut Creek, California 94595, U.S.A.

Mnogi glavni naslovi su dostupni takođe i u lokalnim her-metičkim knjižarama, Babinim centrima, ili preko inforamativ-nih centara kako što su oni koji su navedeni u Dodatku C.

Radovi Meher Babe

Beams from Meher Baba on tre Spiritual Panorama. New York: Harper & Row, Perennial Library, 1971. (Softwear, 116 str.) Prvobitno izdato u San Francisku: Sufism Reoriented, 1958.(Tvrdi povez, 88str.). Baba odgovara na pitanja o takvim temama kao što su molitva, opsesija, zlo, lažni sveci, i tako dalje).
Darshan Hours. Berkeley, Calif.: Meher Baba Information, Beguine Library, 1973. (Hardcover & softcover, 72 str.) Sadrži Babine konverzacije sa raznim ljubavnicima godine 1962. Nije toliko knjiga u učenju koliko je knjiga Učiteljevih instrukcija svojim najbližima na stazi ljubavi i predaji nje­mu.
Besede. Beograd: Esotheria, 1994. (Meki povez, 450 str.). Prvo-bitne besede održaneučenicima izmedu 1938 i 1944. Možda najobuhvatniji izvor Babinih saveta u vezi praktičnih pojedinosti na duhovnoj stazi, koji pokriva ogroman broj tema. Izdanje iz 1967 je lično pregledao i odobrio Meher Baba.
Sve i Ništa. Specijalizovana izdavačka kuća za Meher Babine knjige Babun, Beograd, 1994 (Meki povez, 112 str.) Prvo­bitno izdato u Australiji, 1963. Sadrži neke Babine skorije kratke besede. Nadahnuto i poetično; snažno osvetljava
suštinu visokih duhovnih staza putem priča, anegdota i novih slika.
God in a Pill? Meher Baba o L.S.D i visokim stazama. San Francisko: Sufism Reoriented, 1966. (Pamflet, 14 str.). Mali pamflet u kome figurišu Babini komentari o području droga, preuzeti iz nekoliko pisama napisanih o toj temi.
Bog govori, Gnosis, Ljubljana, 1990 (Meki povez, 340 str.). Kapitalno delo na temu kreacije i njene svrhe. Direktno diktirano od strane Meher Babe, opisuje kreaciju, evoluciju, reinkarnaciju, involuciju i ostvarenje-fundamentalne činioce života i univerzuma. Izdanje uključuje dalja pojašnjenja koja je Meher Baba dao pre no što je odbacio telo, uključujući nekoliko grafika i glosar koji je on sam odobrio. Obično se ne preporučuje kao najbolja knjiga za početnike zbog svoje složenosti, ali je neverovatno moćna po svom opsegu i uticaj u.
Life at its Best. Izdala Ivy O. Duce. New York: Harper & Row, Perennial Library, 1972. (Meki povez, 106 str.) Zbirka poruka koje je Meher Baba dao za vreme svoje tronedeljne posete Sjedinjenim Državama 1956. Preko pedeset sažetih i jasnih komentara o raznoraznim duhovnim temama.
Čovečanstvo, Čuj, D.E. Stevens:Gnosis, Ljubljana, 1991 (Meki povez, 250 str.). Američki biznismen opisuje svoj prisan susret sa Meher Babom u Indiji 1955. godine. Drugi deo sadrži važne besede o životu i smrti, ratu, samoubistvu, ljubavi, i drugim temama. Poslednji deo uključuje neke Babine ključne stavove o Avataru i njegovim silascima.
Path of Love. Izdao Filis Fredercik. New York: Samuel Weiser, 1976 (Meki povez, 102 str.). Besede, poruke i pri;e Meher Babe o temama kao što su duhovno školovanje, duhovna staza, Bogočovek ili Avatar i Bogoostvarenje. Sve reprintovano iz magazina The Awakener.
Sparks from Meher Baba. Myrtle Beach, S.C.: Prijatelji Meher Babe, 1962. (Pamflet, 24 str.). Izdao Sheriar Press. Pri-sećanja na Babine izjave.

Radovi o Meher Babi

Abdullah, Abdul Kareem (Ramjoo). Sobs and Throbs or Some Spiritual Highlights. Phoenix: Avatar Meher Baba Center, 106(. (Meki povez, 88 str.) Dirljiva lična priča, prvobitno objavljena 1929, o doga]ajima koji su se zbivali u Prem (Ljubav) ašramu koji je Baba otvorio poznih dvadesetih godina. Tu se beleže neki neki neobični duhovni poduhvati mladih učenika. Biće ponovo objavljeno kao knjiga koja će uključivati Abdulahov dnevnik u kome se on osvrće na doga]aje koji su se odigrali pre i nakon doga]aja o kojima su pripoveda u knjizi Sobs and Throbs.
Adriel Jean, Avatar. Berkeley, Calif: JohnF. Cennedy Univer­sity Press, 1971. (Meki povez, 284 str.) Povest o autorovim ličnim doživljajima sa Babom od 1931 do 1947 sa dodatnim komentarima o njegovom životu i učenju. Radi se o veoma živopisnoj, lično intoniranoj Babinoj biografiji.
The Answer: Conversation with Meher Baba. Izdanje Naošervan Anzaraha. Izdavač Bombay Glow Publications, 1972 (Meki povez 64 str.) Knjiga se može nabaviti preko Meher Babinih knjižara i informativnih centara. Zabeleženi razgovori izme­]u Babe i raznih poklonika iz Indije i Evrope, od 1931 do 1939 godine. Veći broj ovih razgovora nije izdavan na drugom mestu.
Anzar, Naošervan. The Beloved: The Life and Work of Meher Baba. North Myrtle Beach S.C.:Sheriar Press, 1974 (Tvrdi povez, 146 str.). Najatraktivnija kratka anegdotski intonirana biografija prošarana Babinim izrekama i serijom fotografija.
Bharucha, Dr. K.P., Meher Baba’s Last Sahahavas. Navsari, India: Dr. K.P. Bharucha, 1969. (Meki povez, 48 str.) Knjiga se distribuira u nekim Babinim knjižarama i informativnim centrima. Radi se o jednom relativno jasnom izveštaju o nedeljama i danima pre nego što je Baba napustio svoje fizičko telo, a tu je uključen i izveštaj o danima nakon tog događaja, dopunjeno Babinim ličnim viđenjima o svojoj smrti.
—    Meher Baba: The Compassionate Father. Navsari, India: Dr.K.P. Bharucha, 1972. (Meki povez, 107 str.). Priče o izuzetnim doživljajima osoba bliskih Babi. Povest u kome je poseban naglasak na Babinom milosrđu i ljubavi prema čovečanstvu.
Brabazon, Francis. The East-West Gathering, Sydney: Meher House Publications, 1963 (Tvrdi povez, 50 str.). Knjigu je distribuirana preko Meher Baba Information. Povest u prozi i stihu o jednom o najznačajnijih skupova Babinih Ijubavnika sa Istoka i Zapada, 1962 godine.
Journey with God and Messages of Meher Baba. North Myrtle Beach S.C: Sheriar Press, 1971 (Meki povez 35 str.) Poetski izveštaj o autorovoj poseti Indiji 1954 godine i njegovom poznanstvu sa Babom; takođe sadrži odabrane poruke Meher Babe.
Stay with God, Sydney: Garuda Books, 1959 (Tvrdi povez, 167 str.) Epska povest u prozi i stihu pisana prema Babinim uputstvima. Jezikom izuzetne lepote Brabazon opisuje silazak Avatara i njegovu misiju oslobađanja čovečanstva. O knjizi je Baba rekao: Knjiga sadrži hranu za mozak i slavlje srce.
Conybeare Irene. In Quest of truth or How I Came to Meher Baba. Kakinada, India: S.S.P. Udaseen, oko 1960. (Meki povez, 311 str.) Autobiografska povest jednog od Babinih Ijubavnika sa komentarima o različitim stranama duhovnosti.
Deshumukh, Dr. Chakradar. Sparks of the Truth form Disserta­tions of Meher Baba. North Myrtle Beach S.C: Sheriar Press, 1971 (Meki povez, 96 str.). Doktor Dešmukova verzija Babinih beseda. Baba lično ih nije pregledao, ali u knjizi se reflektuje dosta njegove maštovitosti i rečitosti.
Donkin, William. The Wayfarers. San Francisko: Sufism Reo­riented, 1969 (Tvrdi povez, 477 str.). Izuzetna i detaljna povest o Meher Babinim putovanjima u potrazi za mastima i njegovom radu sa duševno poremećenima, siromašnima i naprednim tragačima od 1922 do 1949. Sadrži predgovor koji je diktirao sam Baba o duševnoj poremećenosti kao suprotnoj od prosvetljenosti i sadrži komentare o samom Babi koje su dali napredni poklonici.
Duce Ivy Oneita. How a Master Works. Walnut Creek, Calif.: Sufism Reoriented, 1975 (Tvrdi povez, 768 str.). Knjigu distribuira Dodd, Mead & Co. Izuzetno bogata i dragocena knjiga koja osvetljava rad Meher Babe sa njegovim ljubav-nicima. Tekst sadrži značajne lekcije za Babine ljubavnike; a Dodatak predstavlja zlatni rudnik citata i objašnjenja.
Hopkinson Tom i Hopkinson Dorothy. Much Silence, Meher Baba – His Life and Work. New York, Dodd, Mead & co., 1975; London: Victor Gollancz, 1974 (Tvrdi povez, 191 str.). Lepa, čitljiva biografija Meher Babe. Nije tako detaljno sročena kao God-Man, ali je jedna od najboljih bio­grafija za upoznavanje dela Meher Babe.
Irani, Mania S., Familly Letters. New York Society for Meher Baba, 1969; North Myrtle Beach S.C: Sheriar Press, 1976 (Meki povez, 365 str.) Kolekcija lične prepiske Babine sestre i učenice namenjena da informiše njegove zapadne poklonike o događanjima u Indiji. Veoma bogat izvor infor-macija o Babinim aktivnostima, njegovom radu i patnji, a sadrži i neposredne Babine poruke.
It So Happened: Story from the Presence of Meher Baba. Izdanje Willam LePage. Sydney: Meher Baba Foundations, izlazi iz štampe (Meki povez). Kolekcija priča iz Meher Babinog života, koja uključuje priče o njemu, priče koje je on sam pripovedao i priče kojima se služio da bi ilustrovao duhovne poente.
The Life Circulars of Avatar Meher Baba. Izdanje Swami Satya Prakash Udaseen. Hyderabad, India: Meher Vihar Trust, 1968. (Meki povez, 140 str.). Ova Meher Babina cirkularna pisma opisuju njegove aktivnosti i u njima su date instrukcije njegovim sledbenicima širom sveta. Ova kolekcija sadrži pisma iz perioda između 1952 i 1968.
Natu, Bal. Glimpses of the God-Man, Meher Baba. Walnut Creek, Calif.: Sufism Reoriented, izlazi iz štampe. Prošireni dnevnik jednog indijskog Babinog Ijubavnika koji sada živi u Meherazadu. Priče o Bal Natuovim iskustvima pri susretima sa Babom, a sadrži i osvrte na Meher Babin život i rad između 1943 i 1948.
The New Life ofAvatar Meher Baba and His Companions. Izdato od Swami Satya Prakash Udaseen. Hyderabad, India: Meher Vihar Trust, 1967. (Tvrdi povez, 314 str.) Zbirka „New Life Circulars,“ koja čini žurnal o Babinom Novom Životu, sa pričama i anegdotama o neobičnim danima kompanjona.
Nigam, Keshav Narayan, Meher Chalisa. Harmipur, India: K.N. Nigam, 1962. (Tvrda korica, 99 str.) Distibuira Meher Baba Information. Sastoji se iz četrdeset Babinih fotografija ko­jima su pridruženi četrdeset Hindu stihova u Babinu slavu, a svaki od stihova je preveden i na engleski.
Not We but One. Izdao William Lepage. Sydney: Meher Baba Foundation, izlazi iz štampe (Meki povez.) Jedanaest poglavlja koji naglašavaju Meher Babine poglede na praktične teme kao što su gajenje dece, venčanje, muško-ženske uloge i svakodnevni život. Široki obim knjige obuhvata i prethodno neobjavljene priče koje je kazivao Eruč Desavala i drugi učenici Meher Babe.
Purdom, Charles B. The-God-Man, North Myrtle Beach S.C: Sheriar Press, 1971. (Tvrdi povez, 464 str.). Detaljni, dobro dokumentovani opis faza Meher Babinog života i rada sve do ranih šezdesetih. Takođe uključuje Babine besede i raz­govore sa učenicima i ljubavnicima.
God to Man and Man to God: The Discourses of Meher Baba. North Myrtle Beach S.C: Sheriar Press, 1975. (Tvrdi i meki povez, 287 pp.) Autor sažima Besede u jednu kraću verziju.
Perfect Master. North Myrtle Beach S.C: Sheriar Press, 1976. ( Meki povez, 330 str.). Prvobitno objavljeno 1937, ova biografija sadrži mnoge detalje u vezi Meher Babinog ranijeg života.
Shloss, Malcolm. Ways to Attain the Supreme Reality by Shri Meher Baba, sa Tumačenjima u stihu. San Francisko: Sufism Reoriented, 1973. (Tvrdi povez, 75 str.). Knjiga predstavlja ključne poruke koje je Baba dao u Sjedinjenim Državama 1952. Autor ih opisuje u stihovima, budući da je Baba od njega to zahtevao.
Shifrin, Adah, and Sargent, Patricia. Meher Baba is Love. Miami, Fla.: Shifrin & Sargent, 1961. (Meki povez, 56 str.) Distribuira Sheriar Press. Divna dečija knjiga sa foto-grafijama Meher Babe sa decom i životinjama. Takođe uključuje i stihove ilustrovane u koloru.
Tales from the New Life with Meher Baba. Ispričao Eruch (Jessawala), Mehera (Irani), Mani (Irani), i Meheru (Irani). Berkeley, Calif.: Beguine Library, 1976. (Meki povez, 191 str.) Izveštaj o Babinom Novom Životu, koja je prvobitno ispričana kroz intervjue mandalija koji su u to vreme putovali sa Babom.

Časopisi o Meher Babi

TheAwakener. Izdavao Filis Frederick. Hermosa Beach, Calif., Universal Spiritual League of America, Vol.1 (1954), iz-lazio četiri puta u godini; trenutno izlazi dvaput godišnje. Distribucija i pretplata preko P.O. Box 1081, Berkeley, Calif.94701. Godinama predstavljajući bogati izvor infor-macija, ovaj časopis predstavlja prethodno objavljene i neo-bjavljene Babine poruke i lične povesti učenika.
The Glow. Izdao Naošervan Anzar. Dehra Dun, U.P., India, Glow Publication. Četiri puta godišnje, od 1966 do danas. Distribucija i pretplata preko F. Nalavala, 36, Lytton Road, Dehra Dun, U.P., India. Izlazi četiri puta godišnje na engle­skom jeziku i kvalitet mu je sve bolji. Članci u vezi Babe, intervjui sa mandalijima i fotografije krase ovaj magazin.
Meher Baba Journal, Ahmednagar, India, Elizabeth Patterson and Meher Editorial Comitee. Tom. 1-4, 1938-1942. Tom 1. ovog Žurnala bio je reprintovan nedavno od strane She­riar Press-a. Izdali Babini zapadni učenici koji su živeli u Indiji, figurišu članci o i vezi Meher Babe. Najznačajnije, Baba je davao besede svakog meseca i to je činilo osnovu za izavanje Beseda.
Meher Gazette, Bombay, Meher League, torn. 1-7, 1930-1938. Mali časopis koji je izlazio četiri puta godišnje orijetisan na Meher Babu, uključuje poziju, prozu, Babine poruke, i oglase. Inkorporirano u novi Meher Baba Journal posle 1938.
The Meher Message. Nasik, India, K.J. Dastur. torn 1-3, 1929-1931. Prvi redovni časopis o Babi, izdat 1929. U njemu je Baba dao neke od svojih najranijih i najezoteričnijih beseda.

Druge interesantne publikacije

Brabazon, Francis. The Word at World’s End, Calif.: John F. Kennedy University Press, 1971. ( Meki povez, 78 str.) Distribuira Meher Baba Information. Neobično efektna po­vest u bogatom poetskom stilu, ova knjiga isporučuje razornu kritiku današnje materijalističke civilizacije viđene iz duhovne perspektive.
Chapman, Rick. How to Choose a Guru. New York: Harper & Row, Perrenial Library, 1973 (Meki povez, 147 str.) Lako za čitanje, povremeno duhovito tumačenje važnih stvari sa kojima se susreću oni koji tragaju za duhovnim vođstvom. Zasnovano uglavnom na Meher Babinoj duhovnoj orijen-taciji, pruža solidan savet u vezi mnoštva praktičnih tema.
Conybeare, Irene. Civilisation or Chaos, 2. izdanje, Bombay: Chetana, 1959 (Meki povez, 251 str.) Opsežno metafizičko objašnjenje bazirano na učenju Meher Babe, odnosi se kako na istočnjačke tako i na zapadnjačke teme.
Duce, Ivy O. What Am I Doing Here? New York: Harper & Row, Perennial Library, 1972. ( Meki povez, 111 str.). Nudi čitljiv uvod u mnoštvo duhovnih tema baziranih na Meher Babinoj stazi. Autor, sufi učitelj, predstavlja brojne pros-vetljavajuće anegdote i mogućnosti za stvarna za razliku od lažnih iskustvava.
Harper, Marvin H. Gurus, Swami and Avataras: Spiritual Ma­sters and Their American Disciples. Pfiladelphia. Westmi­nster Press, 1972. (Meki povez, 270 str.) Autor nudi informaciju o guruima i njihovim sledbenicima, uključujući i poglavlje 4 “ The Highest of the High,“ o Meher Babi (str. 54-77).
Nalavala, Naošervan K. In Lap of Love. Dehra Dun, India: Chandna Printing Works, 1966. (Tvrdi povez, 94 str.) Meher Babine izjave propraćene autorovim stihovima.
Needleman, Jacob, The New Religions, Garden City, N.Y.: Doubleday, 1970. (Tvrdi i meki povez, 245 str.) Izvrsno preispitivanje odabranih novih američkih duhovnih pokreta, uključujući poglavlje 3, „Meher Baba“, str. 76-104.
Rowley, Peter, New Gods in America. New York: David McKay, 1971. (Tvrdi povez, 208 str.) Pisano novinarskim stilom predstavlja osvrt na nove duhovne grupe, uključujući i pog. 14, „Meher Baba“, str. 120-134.
Sufism, izdala Ivy O. Duce. San Francisko: Sufism Reorinted, 1971 (Meki povez, 58 str.) Članci o prirodi Sufizma, istorijat Preobraćenog Sufizma i o staze sufija.

Osnovna Meher Babina biblioteka treba obavezno da uključi: Besede; Čovečanstvo, Čuj; i Stay with God. Takođe su korisni za uvodenje i What Am I Doing Here? i Avatar.
Nema dovoljno prostora da se navedu sve knjige, pamfleti i druge publikacije pisane o Meher Babi ili nadahnuti njime. Ovde su izostavljene publikacije za decu o Avatarskim i mističnim temama, kao I nove muzičke kompozicije koje su posvećene Babi. Takođe, pojavljivale su se i publikacije na drugim jezicima; uporedo sa prevodima na raznim indijskim i istočnim jezicima neka literatura o Babi postoji i na francuskom, nemačkom, jevrejskom i španskom jeziku. Specijalizovana izdanja često su navedena od strane glavnih informativnih centara, koje takođe preko pošto nude i filmove, postere, snimljene albume, trake i fotografije.
DODATAK D

IZVORI PODATAKA 0 MEHER BABI

Čitaoci će možda želeti da prikupe više informacija o Meher Babinim grupama, dostupnim publikacijama, lokalnim Babinim ljubavnicima itd. Kao glavni izvori opštih i raznovrsnih infor­macija o Meher Babi, navedeni informativni centri održavaju komunikaciju poštom i dostavljaju spiskove knjiga, obaveštenja o lokalnim centrima, i drugim informacijama koje se odnose na Meher Babu:

The Meher Spiritual Center P.O. Box 487
Myrtle Beach, South Carolina 29577 U.S.A.

Meher Baba Information P.O. Box 1101 Berkeley, California 94701 U.S.A.

Sufism Reoriented, Inc. 1300 Boulevard Way Walnut Creek, California 94595 U.S.A.

Meher Baba Association
Meher Baba Oceanic
The Boathouse, Ranleagh Drive
Twickenham TW1 1Q2
England

Meher House
12 Kalianna Crescent
Beacon Hill
New South Wales 2100 Australia

Avatar Meher Baba Trust c/o Adi K. Irani King’s Road
Ahmednagar, Maharashtra India

Meher Babine grupe i centri

Sjedinjene Države

Lokalni Meher Babini centri u Sjedinjenim Državama takođe mogu da se kontaktiraju radi informacija. U nekim mestima otvoreni su informativni centri ili knjižare; na drugim mestima se redovno ili neformalno održavaju Babini susreti. Prirodno, lokalne grupe neprestano niču i menjaju svoje lokacije preko godine. Trenutne adrese lokalnih centara mogu se dobiti preko američkih informativnih centara koji su već gore navedeni. Sledeći gradovi najverovatnije imaju aktivne grupe ili centre:
Tuskon, Feniks (Arizona); Los Andeles, Berkli-San Francisko, Santa Barbara (Kalifornija); Denver-Bulder (Kolorado); Majami, Tampa (Florida); Atlanta (Džordžija); Honolulu (Havaji); Čikago (Ilinois); Baltimor (Meriland); Boston-Kembridž (Masačusets); Detroit (Mičigen); Mineapolis-St Pol (Minesota); severni Nju Džersi; Nju Jork Siti, Šenektedi (Albani (Nju Jork); Čepel Hil (Severna Karolina); Portland (Oregon); Pitsburg, Filadelfija (Pensilvanija); Mirtl Bič (Južna Karolina); Ostin (Teksas); Ne-švil (Tenesi); Hempton (Virdžinija); Sijetl (Vašington); Vašin-gton (D.C.).
Druge Babine grupe, koje se sreću redovno ili neformalno, postoje u mnogim državama. Oni koji se interesuju za lokalne kontakte treba da pišu najbližem informativnom centru. Trenutno zanimljiv časopis je Meher Njuz Eksčejndž Ist/Uest (Meher News Exchange East/West), koji donosi vesti o Babinim sastancima na Zapadu i u Indiji. Više informacija u vezi ovog časpisa može se dobiti na adresi: Sheriar Press, P.O. Drawer 1519, North Myrtle Beach, South Carolina 29582, U.S.A.

Evropa

Najredovniju aktivnos u vezi sa Meher Babom u Evropi održava Engleska. Glavni informativni centar je javno otvoren u predgrađu Londona. Engleski Babini ljubavnici održavaju redov­no skupove i na raspolaganju imaju literaturu, kao i filmusku i audio biblioteku.
Postoje manje grupe i u Parizu, Minhenu, i Beču. Čitaoci zainteresovani za aktivnosti u Evropi mogu da kontaktiraju Me­her Baba Assoociation, Meher Baba Oceanic, The Boathouse, Ranleagh Drive, Twickenham, TW1 1Q2, England.

Azija

Postoje grupe i centri u mnogim gradovima i mestima širom Indije. Postoji nekoliko aktivnih grupa i u Pakistanu (na primer u Karačiju) i u Iranu (na primer u Teheranu) i manja grupa u Jerusalimu. Najsigurniji izvor informacija za tekuće lokacije Azijskih centara je Avatar Meher Baba Trust, c/o Adi K. Irani, King’s Road, Ahmednagar, Maharashtra, Indija.

Australija – Novi Zeland

Grupe Babinih Ijubavnika nalaze se u svakom glavnom gradu i drugim lokacijama širom Australije. Dva centra su najvažnija. Jedan se zove Avatarevo Stanište (Avatar’s Abode), ime mu je dao sam Meher Baba. Nalazi se u blizini Vumbajia u Kvinslendu. Blizak učenik Meher Babe, Fransis Brabazon, živi stalno na tom mestu. Brojne grupe žive oko područja grada Brizbejna. Ograničen smeštaj je na raspolaganju posetiocima imanja, ali zadovoljavajući aranžmani mogu se dobiti u blizini.
Drugi glavni centar je Meher Haus, smešten u predgrađu Sidneja. Na ovom području ima jedna velika i aktivna grupa, koja organizuje razne skupove otvorene za javnost. Dalje informacije o aktivnostima u vezi Meher Babe u Australiji mogu se dobiti preko Mr. William LePage, Meher House, 12 Kaliana Crescent, Beacon Hill, N.S.W. 2100, Australia.
Na Novom Zelandu, nešto skromnije aktivnosti Babinih Iju­bavnika šire se na mnogim lokalitetima. Informacije u vezi aktivnosti u bilo kom delu Novog Zelanda mogu se probaviti preko: Mr. Anthony Thorpe, 3 Flowers Track, Christchurch 8, New Zeland.

Centri sa mogućnošću smeštaja

Postoje dva glavna centra hodočašća i povlačenja u vezi sa Meher Babom. Obadva imaju neprekidan protok posetilaca i obezbeđuju mogućnosti za kratkotrajan smeštaj, iako se aranžmani moraju dogovoriti unapred:
Ahmednagar area, India. Sadašnji dom mandalija, Babina dva ašrama, i njegova grobnica. Lokalni hoteli i turističke kuće. Pišete na adresu: Adi K. Irani, King’s Road, Ahmednagar, Maharashtra, India.
Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A. Spiritualni centar i mesto povlačenja na okeanu, koji je Meher Baba posetio 1952, 1956 i 1958. Dobro uređene kabine i kuhinje. Pišite na adresu: Meher Spiritual Center, P.O. Box 487, Myrtle Beach, South Carolina 29577, U.S.A.Категорије:Bibliografija