Stotinu i jedno ime Boga

Zaratustra nam je dao jednu od najstarijih molitvi Bogu: 101 ime Boga. „Meher Baba je jednom prilikom napomenuo da ako čovek ponavlja ovu molitvu, ne treba da izgovara nijednu drugu molitvu.“[i] Ponavljanje 101 imena Boga je tako uzvišena molitva da sasvim odgovara da njome zaključimo naše izlaganje o Zaratustri:[ii]

1. Jazad Dostojan obožavanja
2. Harvesp-tavan Svemoćan
3. Harvesp-Aga Sveznajući
4. Harvesp-Koda Gospodar svega
5. Abadeh Bez početka
6. Abi-Anđam Bez kraja
7. Bun-e-stia Izvor stvaranja
8. Fraktan-tai Beskrajno Blaženstvo
9. Đamaga Primalni uzrok
10. Prađtara Uzvišeni
11. Tum-afik Najčistiji od najčistijih
12. Abaravand Odvezan od svega
13. Paravande U dodiru sa svim
14. An-Ajafe

15. Hama-Ajafe

16. Adro

17. Gira

18. A-čem

Nedostižan

Onaj koji postiže Sve

Najispravniji

Onaj koji podržava Sve

Izvan razuma

19. Čamana Vrhovni razum
20. Safana Pun obilja
21. Afza Večno produktivan
22. Naša Koji jednako dopire do svih
23. Parvara Hranitelj
24. Janaha Zaštitnik sveta
25. Ain-ena

26. An-ena

Nikad-promenljiv

Bez oblika

27. Knarošid-tum Najpostojaniji među postojanima
28. Mino-tum

29. Vasna

Gospod Nevidljivi

Sveprožimajući

30. Harvastum Sve-u-svemu
31. Hu-sepas Dostojan naše duboke zahvalnosti
32. Har-Hamid Sveobuhvatna Dobrota
33. Nar-naik-farai Sveobuhvatna Sveta Svetlost
34. Baiš-tarana Onaj koji uklanja nevolje
35. Taroniš Iznad nevolja
36. Ana-aošaka Besmrtan
37. Farasaka Onaj koji ispunjava svete želje
38. Pađohdehad Stvoritelj svetih atributa
39. Kuafar Samilosni sudija
40. Avakšiaea Onaj koji milostivo daje
41. Abarađa Onaj koji daje u izobilju
42. A-satoha Nepobedivi
43. Rakoha Najslobodniji od slobodnih
44. Varun Onaj koji oslobađa od zla
45. A-farefa Onaj koji nikada ne obmanjuje
46. Be-farefta Onaj koji nikada nije obmanut
47. A-dui Jedan bez drugog
48. Kam-rad Gospodar želje
49. Farman-kam Onaj koji proklamuje vrhovnu želju
50. Aek Tan Duša Svevišnja
51. A-faremoš Onaj koji nikada ne zaboravlja
52. Hamarna Onaj koji pravedno svodi račune
53. Sanaea Onaj koji zna sve
54. A-tars Neustrašivi
55. A-biš Lišen bola
56. A-frađdum Najuzvišeniji
57. Ham-čun Uvek Isti
58. Maino-satigar Nevidljivi Stvoritelj Univerzuma
59. A-minogar Stvaralac duboko duhovnog
60. Mino-nahab Sakriven u duhu
61. Adar-bad-gar Onaj koji vatru pretvara u vazduh
62. Adar-nam-gar Onaj koji vatru pretvara u rosu
63. Bad-adar-gar Onaj koji vazduh pretvara u vatru
64. Bad-nam-gar Onaj koji vazduh pretvara u rosu
65. Bad-gail-gar Onaj koji vazduh pretvara u zemlju
66. Bad-gerd-tum Onaj Vrhovni koji vazduh pretvara u prašinu
67. Adar-kibrita-tum Onaj Vrhovni koji vatru pretvara u Božanske Iskre
68. Bad-gar-đae Onaj koji svuda rasprostire vazduh
69. Ab-tum Stvoritelj životvorne vode
70. Gai-adar-gar Onaj koji prašinu pretvara u vatru
71. Gail-vad-gar Onaj koji prašinu pretvara u vazduh
72. Gail-nam-gar Onaj koji Prašinu pretvara u vodu
73. Gar-gar Vrhunski Majstor
74. Garo-gar Onaj koji nagrađuje iskrene želje
75. Gar-a-gar Stvoritelj čitavog čovečanstva i njegovih dela
76. Gar-a-gar-gar Stvoritelj sveukupnog ljudskog i animalnog života
77. A-gar-agar Stvoritelj sva četiri elementa
78. A-gar-a-gar-gar Stvoritelj svih planeta i svih ostalih svetova
79. A-guman Nikada u sumnji
80. A-đaman Bezvremeni
81. A-kuan Zauvek probuđen
82. Amast Večno budan
83. Fašutana Onaj koji večno štiti
84. Padmani Onaj koji beleži ljudska dela
85. Firozgar Pobedonosni
86. Kudavand Gospodar Univerzuma
87. Ahuramazd Gospodar Života i Mudrosti
88. Abarin-kuan-tauan Onaj koji čuva sve stvoreno
89. Abarin-nao-tauan Onaj koji obnavlja sve stvoreno
90. Vaspan Onaj koji grli sve stvoreno
91. Vaspar Onaj koji sve daje
92. Kauar Beskrajno strpljiv
93. Ahu Gospodar postojanja
94. Avakšidar Oprostitelj grehova
95. Dadar Božanski stvoritelj
96. Raijomanad Ovenčan slavom
97. Koremand Onaj koji je u oreolu Svetlosti
98. Davar Gospodar pravednosti
99. Kerfaigar Gospodar pravednih nagrada
100. Boktar Osloboditelj
101. Faršo-gar Onaj koji budi večno proleće

NAREDNI AVATAR

Po prvi put u pisanoj istoriji, Avatar nam je dao posebnu informaciju o Svom povratku. Baba je 1963. napomenuo: „Moj sledeći dolazak biće posle sedam stotina godina kada će svih pet Savršenih Učitelja biti muškarci.“[iii] Baba je u mnogim prilikama ponavljao da je Njegov plan da se vrati kroz sedam stotina godina. Tipičan komentar, koji je dao 1954, bio je: „Vratiću se ponovo posle 700 godina, toliko sada mogu da vam kažem.“[iv]

Baba nam je takođe rekao da će Avatar biti muškarac i da će se roditi na Istoku. Na osnovu dolazaka Isusa i Muhameda možemo da izvedemo zaključak da „Istok“ podrazumeva i Bliski Istok, kao i daleki Istok. „Avatar je uvek bio i uvek će biti rođen u Aziji. To je zbog tamošnjeg posebnog stanja u evoluciji univerzuma i zbog postojanja grubog nivoa koji čini neophodnim da se Avatar manifestuje baš na tom kontinentu.“[v]

Baba je takođe rekao da će majka sledećeg Avatara biti duša koja je bila Gaimai Irani, a da će Njegov otac biti duša koja je bila Karman Masi, koji su za vreme Babinog života bili indijskog porekla.[vi] Naravno, humor je u tome što su njih dvoje sada mrtvi i ni na koji način ne možemo da znamo ko će oni biti u narednim inkarnacijama.

Sledeći Avatar će biti naučnik i On će posetiti Japan.[vii] Ipak, nema dokaza da će Avatar biti rođen u Japanu. Zanimljivo je da je Baba u ovom dolasku posetio Japan.

Avatar obično dolazi u vreme velikih preokreta i duhovnog neznanja. Međutim, njegov sledeći dolazak biće izuzetak od uobičajenog načina. Baba je objasnio: „Kada posle sedam stotina godina budem ponovo došao, evolucija svesti će dostići takav vrhunac da će materijalističke sklonosti automatski biti pretvorene u duhovnu čežnju i preovladavaće osećaj jednakosti i duhovnost bratstva.“[viii] Nažalost, ovakvo duhovno stanje stvari neće potrajati i opet će prevladati materijalističke sklonosti.[ix]

Sa karakterističnim šarmom i humorom, Baba nam je dao najosnovnije podatke o Svom sledećem dolasku. Tu ima dovoljno pojedinosti da se napaćeno čovečanstvo ostavi s nadom, ali deo humora ove situacije je da mi ne možemo da kontrolišemo kada i gde ćemo se reinkarnirati, tako da je naša sposobnost da „unapred planiramo“ ozbiljno ograničena.

Iako je pokušaj da se spekuliše u odnosu na budućnost od male duhovne vrednosti, moramo verovati da će nas Avatar ponovo sve iznenaditi, prkoseći ortodoksnim očekivanjima. Da li će se pridržavati ćutnje? Da li će se roditi u Indiji? Da li će tada biti ortodoksnih crkvi Babine religije zajedno sa propovednicima i sveštenstvom Meherizma?

Nije verovatno da će On u spoljašnjem ponašanju ponoviti Svoj prethodni dolazak. Magnetska privlačnost njegove ličnosti biće ista, kao i osnovna poruka da se voli Bog. Stil života i ono što će učenje isticati biće verovatno drugačije. Buda, za razliku od Krišne, nije davao savete vojskama i nije ohrabrivao Svoje sledbenike da se bore. Isus, za razliku od Bude, nije pokrenuo monaški red i izveo je mnoga javna čuda. Muhamed, za razliku od Isusa, nije objavio da je Avatar, ostavio je knjigu otkrivene istine i osnovao religiju sa posebnim ritualima. Meher Baba, za razliku od Muhameda, nije uspostavio religiju, jasno je objavio da je On Avatar i ohrabrivao je Svoje sledbenike da uživaju u Njegovom liku u filmovima, na fotografijama i slikama.

Prema tome, Avatar će nam se kroz sedam stotina godina vratiti sa Svojom ljubavlju i Svojim humorom. Njegova ljubav prema čovečanstvu navela ga je da nam kaže kada će se vratiti, da bi smo u međuvremnu mogli da izdržimo. Njegov humor će se vratiti sa Njim, kao što uvek i jeste. Oni koji očekuju da će naći Avatara koji kopira Meher Babin život biće razočarani, a onima koji su se kruto vezali za neku ortodoksnu religiju On može da nedostaje. Kao i uvek, On će prepoznati Svoje ljubavnike i pozvaće ih da budu u Njegovom društvu ispunjenom ljubavlju i duhovnom svetlošću. Onima koji su mu bliski, daće dar pokoravanja Njegovim nalozima, a onima koji su duhovno spremni, daće vrhunski dar Bogoostvarenja. Svetu će dati svoju ljubav, Svoju svetlost, Svoje vođstvo i Svoj duhovni podsticaj.


[i] Lord Meher, krajnja napomena na str. 3756.

[ii] Sto i jedno ime Boga je objavljeno u The Awakener, vol. IX, no.3, 37-39.

[iii] Lord Meher, 6191.

[iv] Lord Meher, 4283.

[v] Lord Meher, 1885.

[vi] Lord Meher, 2490-91.

[vii] Lord Meher, 4465 i krajnja napomena.

[viii] Lord Meher, 4547.

[ix] Ibid.

%d bloggers like this: