Oslobađanje od lažnog

Istina nema nikakve veze sa sada{njim organizovanim religijama. Ona daleko prevazilazi ograni~ene zapovesti i ogoljenu doktrinu religija. Istina jednostavno podrazumeva odricanje od Maje, tj., osloba|anje od la`nog. La`no se ispoljava kroz stege koje name}u Kama, Kroda i Kan~ana – po`uda, gnev i pohlepa. Svako mo`e da te`i Istini i svako mo`e da je dosegne. Tu nema kastinskih ograni~enja ili predrasuda. [to vi{e mislite na la`no, to je ve}a va{a zebnja i ve}i su strahovi koji je prate.

A {ta su svi strahovi i zebnje? To su otpaci, „badbu“, va{eg sopstvenog uma. Maja ili iluzija je toliko jaka da mo`e da savlada i obuzme ~ak i najve}e heroje. Otuda je pokoravanje sile neznanja pravi zadatak istinskih, veoma retkih, junaka. Onaj ko je nezainteresovan za materijalni `ivot postaje ili veliki gre{nik, ili veliki U~itelj u duhovnom `ivotu. Veliki U~itelji nekog doba bili su najmanje zainteresovani za materijalni `ivot. Bili su to heroji duhovnog sveta.

Tragajte za onom Istinom koja }e vam pru`iti ve~no bla`enstvo i pravo znanje. Tada }ete biti kadri da i druge uzdignete i izbavite iz zamki ovog sveta. Odr`avajte um tihim, postojanim i stabilnim. Ne podle`ite `eljama, ve} nastojte da ih kontroli{ete. Onaj ko ne mo`e da zauzda jezik, ne mo`e da obuzda ni svoja dela. Ko ne mo`e da obuzda svoja dela, ne mo`e obuzdati sebe. A onaj ko ne mo`e da obuzda sebe, ne mo`e posti}i Beskona~no Sopstvo.

Odre}i se la`nog `ivota ne zna~i izvr{iti fizi~ko samoubistvo, ali zna~i `iveti bez ijedne misli o sebi. To je prizivanje krajnje nesebi~nog `ivota ili `ive smrti. Odre}i se la`nog `ivota podrazumeva zamiranje svih misli, `elja, pa ~ak i samog ego-uma. Ljudi umiru na hiljade smrti, ali su tu gde jesu, prikovani za to~ak ra|anja i umiranja.

Kada se jednom predate Savr{enom U~itelju, on mora da izvr{i svoju du`nost prema vama. To ne mo`e da izbegne. Od vas se jedino zahteva da imate neograni~enu i nepokolebljivu veru u njega, {to }e mu omogu}iti da obavi svoje du`nosti prema vama. Zato prihvatite da je va{ Guru Bog i predajte mu se uz potpunu veru i velikodu{no slu`enje poniklo u postojanoj ljubavi.

U~itelj koji je ostvario istinu ovde je da bi davao. Spu{ta se do nas radi du`nosti. On je izvor duhovne snage i iz ovog izvora se izlivaju vode ~iste duhovnosti kao iz reke. Ko god ima poriv i `elju, mo`e da donese svoju posudu i napuni je znanjem i bla`enstvom, svako prema zasluzi i shodno sopstvenim potrebama. Nesebi~no slu`enje na hiljade nesebi~nih radnika nije ni blizu onoga {to za ~ove~anstvo mo`e da uradi jedan Bogo-ostvareni. Onaj ko ostvari Boga biva ovla{}en da slu`i. ^ak je i sama ~injenica {to postoji, na korist ~ove~anstvu, pa ~ak i univerzumu. Bo`ija Milost poklanja du{i ljudsku formu; ali milost U~itelja razre{ava je ciklusa ro|enja i smrti.

Te{ko je shvatiti milost U~itelja. Ako privremenim ranjavanjem uti~ete na trajno isceljenje, va{ naizgled okrutni ~in ranjavanja zapravo je blagoslov. Isto tako, ako privremenim isceljenjem stvorite trajnu ranu, ovaj prividno milostivi ~in u biti je kletva. Na prvi pogled mo`e da izgleda da je neprijatelj lekar, koji otvori potko`ni ~ir i kod pacijenta izazove jak bol. Me|utim, kada se ne~isto}a ukloni i bolest izle~i, pa se zatim i posledice celishodnije vrednuju, on se smatra prijateljem. Stoga se u prvi mah U~itelj smatra neprijateljem, kada uvo|enjem stroge discipline nastoji da kod aspiranta ukloni grehe, oduzme `elje i izbri{e impresije. Ali, kada se milo{}u U~itelja postigne ekstaza sjedinjenja sa Bo`anskim Voljenim, on se smatra pravim prijateljem. Uvek postoji razlika izme|u prividnog i stvarnog. Naravno, treba oti}i kod Savr{enog U~itelja. Poveriti svoju du{u nesavr{enom U~itelju je kao da pu{tate ludaka da vam sedne na grudi sa brija~em u ruci.

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: