Nirvana i Nirvakalpa

Pre no što otelovljena Duša (Đivatma) izgubi ljudsko stanje

i stekne Božansko Stanje Nirvakalpe

mora da doživi Beskonačno Vakum Stanje Nirvane.

Ovaj Vakum je Božanski i Beskonačan.

Nirvana je Beskonačno Vakum Stanje

gde je otelovljena duša u potpunosti svesna Realnog Ništa.

Nirvana – Fana je neposredno i neizostavno (pro)praćena

Nirvakalpom – Fana Filahom gde je Duša u potpunosti svesna,

beskrajno svesna Realnog Sve.

Nirvana i Nirvakalpa su tako neraskidivo povezane

da se za svako od ovih Božansko Stanja može reći da je Božanski Cilj

individualne duše, budući da su oba beskonačna.

Lažno[i] ništa je jednako iluzornom sve (kreaciji).

Realno Ništa nije jednako ni lažnom ništa

ni lažnom sve

jer je Beskonačje Nirvane onostran oba.

Realno Sve je jednako Bogu Beskrajnom.

jer Beskonačje Nirvakalpe vodi onostran.[ii]

Lažno ništa vodi k lažnom sve

a Realno Ništa vodi k Realnom Sve,

ultimativnom zaključku,[iii] Am Bramasmi, „JA SAM BOG“.

Lažno ništa je spregnuto s lažnim sve (i oni se sukobljuju)

Realno Ništa je spregnuto s Realnim Sve

i oni nalaze Sjedinjenje[iv]

a Božansko Stanje mora biti Jedno – Nirvana-Nirvakalpa.

Eventualno se lažno ništa završava u lažnom sve

i Realno Ništa se završava u Realnom Sve –

Ništa postaje Sve

a Sve postaje Beskonačno.

U dualnosti je lažno ništa lažno sve

pa imamo beskonačni sukob koji kreira beskonačnu iluziju.

U Jedinstvu, Realno Ništa i Realno Sve su Jedno

pa imamo Beskonačni Mir i PoZnanje Realnosti.

Svo ovo Ništa i Sve je realizovano

kada je dosegnut Božanski Cilj;

odnosno kada je spoznata i doživljena Nirvana-Nirvakalpa

kao Sopstvo, Am Apar „JA SAM BESKRAJAN!“


[i] False – lažno (neistinito – oprečnost Realnosti i Istini) je u kontekstu ove knjige sve ono što se ne odnosi na Sopstvo ili Boga. Odnosno sve što nije Realizacija Sopstva ili stanja „Ja sam Bog“, spoznaja Božanskosti. Te stoga sve ono što se odnosi na tvorevinu u svim njenim vidovima (grubi, suptilni i mentalni svet) jeste lažno, svaka vrsta spoznaje, doživljaja, realizacije, stanja, mislenja, osećanja, sami procesi koji su iz ili o iluziji (maji) su stoga lažni i lažno odnosno sve što je deo kreacije i Maje je samo po „Sebi“ lažno. Grubo (gross) inače znači, grub, nepročišćen, opipljiv, ukupan, prost, gust, debeo. Takođe lažno (false) je suprotnost (oprečnost) u odnosu na realno (real), a to je Bog, Sopstvo, Duša.

[ii] take one beyond – vodi jedno onostran

[iii] Conclusion – zaključak ali i završetak, svršetak

[iv] they find Union – oni nalaze Sjedinjenje – oni se Sjedinjuju

%d bloggers like this: