Sreo sam Mesiju

Rafael Hirš (poznatiji kao Pol Branton) posetio je Meher Babu 1931. a njegova knjiga “Traganje u tajnoj Indiji”, objavljena 1933., sadrži poglavlje pod naslovom “Sreo sam Mesiju” – podrazumevajući Meher Babu. Njegova priča o takozvanom Mesiji navodi čoveka da se zapita da li opisuje istu osobu, Meher Babu koga je sreo dve godine pre toga. Meher Baba je, naravno, ostao nedokučiv za one koji su mu prilazili sa unapred stvorenim predubeđenjima. Pol Brantonov um je bio toliko uslovljen i osakaćen da čak ni njegove fizičke oči nisu uspele da vide fizičko obličje Meher Babe sa kojim se sreo. Pol Branton nije sumnjao da je Meher Baba lažan, samo zato što Meher Baba nije hteo da udovolji njegovom zahtevu i izvede neko čudo. Tako se Polu Brantonu Meher Baba pričinio upravo onakvim kakvim je umislio da je Baba – Lažni Mesija!

* Okultne pojave u istoj meri pripadaju oblasti lažne uobrazilje kao i uobičajene pojave grubog sveta. Sa duhovne tačke gledišta, jedino je važno ostvariti Božanski Život i ispoljavajući ga u svakodnevnim dešavanjima, pomoći drugima da ga ostvare. Prodreti u suštinu sveg bivstva i značenja i širiti miris ovog unutarnjeg postignuća zarad usmeravanja i dobrobiti drugih – izražavajući u svetu formi, istinu, ljubav, čistotu i lepotu – to je jedina igra koja sadrži suštinsku i apsolutnu vrednost. Sva ostala zbivanja, događaji i postignuća, u sebi ne mogu imati trajnu vrednost.

Meher Baba

%d bloggers like this: